GIÁO TRÌNH tự học GIAO TIẾP TIẾNG hàn cơ bản

Tài liệu Giáo trình Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản ppt

Tài liệu Giáo trình Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản ppt
... việc tra cứu Các mẫu câu tiếng Hàn phiên âm cách nói sang tiếng Việt để giúp người học nhanh chóng dễ dàng nói tiếng Hàn Đây tài liệu thiếu cho tất cần sử dụng tiếng Hàn Mục lục Chương 1: Phát ... Biên soạn LÊ HUY KHOA TỰ HỌC Giao tiếp tiếng Hàn 한국어 기본회화 NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2003 Lời giới thiệu Sau mười năm thiết lập quan hệ ngoại giao thức hai nước Việt Nam Hàn Quốc, hợp tác nhiều lónh ... bất đồâng ngôn ngữ Quyển sách Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản đời để đáp ứng phần nhu cầu Nội dung sách bao quát vốn ngôn ngữ lớn, thực tế hữu dụng khía cạnh sống hàng ngày, xếp theo chủ đề để...
 • 139
 • 812
 • 6

GIÁO TRÌNH Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản docx

GIÁO TRÌNH Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản docx
... LÊ HUY KHOA Tự học giao tiếp TIẾNG HÀN CƠ BẢN 한국어 기본 문법 Dành cho người tự học ( Tái lần thứ 10) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc ĐINH TRẦN BẢO ... người Việt Nam có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc Bên cạnh mục đích tìm hiểu văn hóa, học tiếng Hàn phương tiện giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước Ngày có nhiều công ty Hàn Quốc đầu tư vào Việt ... động Hàn Quốc lớn Chính vậy, hiểu biết ngôn ngữ tạo nhiều thuận lợi hợp tác kinh doanh, đồng thời giúp giảm thiểu tranh chấp không đáng có bất đồâng ngôn ngữ Quyển sách Tự học giao tiếp tiếng Hàn...
 • 138
 • 761
 • 11

GIÁO TRÌNH tự học GIAO TIẾP TIẾNG hàn bản

GIÁO TRÌNH tự học GIAO TIẾP TIẾNG hàn cơ bản
... người Việt Nam có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc Bên cạnh mục đích tìm hiểu văn hóa, học tiếng Hàn phương tiện giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước Ngày có nhiều công ty Hàn Quốc đầu tư vào Việt ... động Hàn Quốc lớn Chính vậy, hiểu biết ngôn ngữ tạo nhiều thuận lợi hợp tác kinh doanh, đồng thời giúp giảm thiểu tranh chấp không đáng có bất đồâng ngôn ngữ Quyển sách Tự học giao tiếp tiếng Hàn ... bay 비행기 bi-heng-ci Nhà trường 학교 hắc-ciô Học sinh 학생 hắc-xeng 10 Thuvientailieu.net.vn Tự học từ câu tiếng Hàn Sinh viên 대학생 te-hắc-xeng Thầy giáo/ giáo 선생님 xơn-xeng-nim Chợ 시장 xi-chang Hoa...
 • 138
 • 19
 • 0

học giao tiếp tiếng hàn bản

tư học giao tiếp tiếng hàn cơ bản
... Biên soạn LÊ HUY KHOA TỰ HỌC Giao tiếp tiếng Hàn 한국어 기본회화 NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2003 Lời giới thiệu Sau mười năm thiết lập quan hệ ngoại giao thức hai nước Việt Nam Hàn Quốc, hợp tác nhiều lónh ... học giao tiếp tiếng Hàn bản đời để đáp ứng phần nhu cầu Nội dung sách bao quát vốn ngôn ngữ lớn, thực tế hữu dụng khía cạnh sống hàng ngày, xếp theo chủ đề để tiện việc tra cứu Các mẫu câu tiếng ... nước, người văn hóa Hàn Quốc ngày tăng Biểu cụ thể quan tâm việc ngày có nhiều người Việt Nam có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc Bên cạnh mục đích tìm hiểu văn hóa, học tiếng Hàn phương tiện giúp...
 • 139
 • 4,514
 • 23

Tu hoc giao tiep tieng han co ban

Tu hoc giao tiep tieng han co ban
... người lớn tu i hỏi người tu i dùng cho trẻ em, người nhỏ tu i 세 ( xê) nói chung 나이 ( na-i) dùng câu hỏi 연세 ( iơn-xê) hỏi tôn kính Một tu i 한살 hăn-xal Hai tu i 두살 tu- xal Ba tu i 세살 xê-xal Bốn tu i ... (gái) 자매 cha-me Con trai 아들 a-tưl Con gái 딸 tal Con trai đầu 맏아들 mát-a-tưl Con gái đầu 맏딸 mát-tal Con trai út 막내아들 mác-ne-a-tưl 27Creat by : dinhsangpro Con gái út 막내딸 mác-ne-tal Con 자녀 cha-niơ ... nê-xal Mười tu i 열살 iơl-xa Mười lăm tu i 열다섯살 iơl-ta-xớt-xal Hai mươi tu i 스무살 xư-mu-xal Ba mươi tu i 서른살 xơ-rưn-xal Bốn mươi tu i 마흔살 ma-hưn-xal Năm mươi tu i 쉰살 xuyn-xal Sáu mươi tu i 예순살 iê-xun-xal...
 • 127
 • 1,889
 • 5

Tự học giao tiếp tiếng hàn bản

Tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản
... Biên soạn LÊ HUY KHOA TỰ HỌC Giao tiếp tiếng Hàn 한국어 기본회화 NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2003 Lời giới thiệu Sau mười năm thiết lập quan hệ ngoại giao thức hai nước Việt Nam Hàn Quốc, hợp tác nhiều lónh ... bất đồâng ngôn ngữ Quyển sách Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản đời để đáp ứng phần nhu cầu Nội dung sách bao quát vốn ngôn ngữ lớn, thực tế hữu dụng khía cạnh sống hàng ngày, xếp theo chủ đề để ... việc tra cứu Các mẫu câu tiếng Hàn phiên âm cách nói sang tiếng Việt để giúp người học nhanh chóng dễ dàng nói tiếng Hàn Đây tài liệu thiếu cho tất cần sử dụng tiếng Hàn Mục lục Chương 1: Phát...
 • 139
 • 668
 • 5

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 28 pptx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 28 pptx
... thời gian Hàn Quốc 한국에서 추억이 많이 있어요 han-cúc-ê-xơ shu-ớc-i ma-ni ít-xơ-iô − Tôi học nhiều điều Hàn Quốc 저는 한국에서 많이 배웠어요 chơ-nưn han-cúc-ê-xơ ma-ni-be-ùt-xơ-iô − Chúng học nhiều điều hay Hàn Quốc ... Tự học từ câu tiếng Hàn − Chúng người nước ngoài, hiểu (thông cảm) cho 저희는 외국인이니까 이해해주세요 chơ-hưi-nưn uê-cúc-in-i-ni-ca ... hội đến Việt Nam chơi 기회있으면 베트남에 놀러오세요 ci-huê-ít-xư-miơn bê-thư-nam-ê nô-lơ-ô-xê-iô 132 Tự học từ câu tiếng Hàn − Tôi gửi thư hỏi thăm 저는 인사편지를 보낼께요 chơ-nưn in-xa-piơn-chi-rưl bô-nel-cê-iô − Tôi...
 • 4
 • 385
 • 3

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 1 ppsx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 1 ppsx
... 75 Chương 10 : Khách sạn 85 Chương 11 : Giao thông 91 Chương 12 : Ngân hàng, bưu điện 99 Chương 13 : Trường học 10 5 Chương 14 : Công việc, sinh hoạt 11 3 Phụ lục • Bảng phiên ... bất đồâng ngôn ngữ Quyển sách Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản đời để đáp ứng phần nhu cầu Nội dung sách bao quát vốn ngôn ngữ lớn, thực tế hữu dụng khía cạnh sống hàng ngày, xếp theo chủ đề để ... cứu Các mẫu câu tiếng Hàn phiên âm cách nói sang tiếng Việt để giúp người học nhanh chóng dễ dàng nói tiếng Hàn Đây tài liệu thiếu cho tất cần sử dụng tiếng Hàn Mục lục Chương 1: Phát âm ...
 • 5
 • 448
 • 3

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 2 pps

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 2 pps
... câu tiếng Hàn Chữ Hàn ㄱ t ㄹ r ㅁ m ㅂ b ㅅ x ㅇ ng ㅈ ch ㅊ sh ㅋ kh ㅌ th ㅍ p ㅎ h ㄲ c/k ㄸ t ㅃ b ㅆ x ㅉ n ㄷ CÁC PHỤ ÂM KÉP c/k ㄴ CÁC PHỤ ÂM ĐƠN Đọc ch Chương – Phát âm CÁC PATXIM Patxim phần nằm thành phần ... cấu tạo nên chữ Hàn Quốc Ví dụ: 음 강 새 줄 많다 có patxim ㅁ có patxim ㅇ patxim có patxim ㄹ có patxim ㄶ (âm) (dòng sông) (con chim) (hàng, hàng ngũ) (nhiều) CÁCH ĐỌC CÁC PATXIM § Đọc thành ㄱ (c/k) patxim ... âm Chữ Hàn 아 여 iơ 오 ô 요 iô 우 u 유 iu 으 이 i 애 e 얘 ie 에 ê 예 iê 외 (오+이) uê 위 (우+이) uy 의 (으+이) ưi 와 (오+아) oa 왜 (오+애) oe 워 (우+어) 웨 (우+에) ia 어 CÁC NGUYÊN ÂM KÉP a 야 CÁC NGUYÊN ÂM ĐƠN Đọc uê Tự học từ...
 • 5
 • 397
 • 3

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 3 ppt

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 3 ppt
... gặp bạn − 그는 장미꽃을 좋아합니다 Anh thích hoa hồng CÁC THÌ TRONG TIẾNG HÀN QUỐC A Thì tại: ĐỘNG TỪ + 은/는 Ví dụ: 먹다 가다 ăn 먹는다 간다 Tự học từ câu tiếng Hàn B Thì khứ: ĐỘNG TỪ + 았 (었, 였) 다 Ví dụ: 오다 먹다 đến ăn ... Chương – Phát âm CẤU TRÚC CÂU CHÍNH TRONG TIẾNG HÀN QUỐC Chủ ngữ 가/이 + vò ngữ 는/은 Ví dụ: − − 내 애인이 예쁩니다 Người yêu đẹp 날씨가 좋습니다 Thời tiết đẹp ... ĐỘNG TỪ DANH TỪ + 아니다 Ví dụ: 가다 (đi) 가지 않다 không Chương – Phát âm 했다 (đã làm) 학생 (học sinh) 안했다 학생 아니다 không làm học sinh CÁC THÔ SỬ DỤNG CUỐI CÂU: Ngôn ngữ viết, nói cách mô phạm, tôn kính Nếu...
 • 5
 • 564
 • 2

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 4 potx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 4 potx
... Tự học từ câu tiếng Hàn Sinh viên 대학생 te-hắc-xeng Thầy giáo/ cô giáo 선생님 xơn-xeng-nim Chợ 시장 xi-chang Hoa ... Học 공부하다 công-bu-ha-tàø Ngồi 앉다 an-tà Nghe 듣다 tứt-tàø Đến 오다 ô-tàø Đi 가다 ca-tàø Làm 하다 ha-tàø Nghỉ 쉬다 xuy-tà Rửa 씻다 xít-tà Giặt 빨다 bal-tà Nấu 요리하다 iô-ri-ha-tà Ăn cơm 식사하다 xíc-xa-ha-tà 12 Tự học ... Rửa 씻다 xít-tà Giặt 빨다 bal-tà Nấu 요리하다 iô-ri-ha-tà Ăn cơm 식사하다 xíc-xa-ha-tà 12 Tự học từ câu tiếng Hàn Dọn vệ sinh 청소하다 shơng-xô-ha-tà Mời 초청하다 shô-shơng-ha-tà Biếu, tàëng 드리다 tư-ri-tà Yêu 사랑하다...
 • 5
 • 385
 • 2

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 5 pptx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 5 pptx
... Xanh 푸르다 pu-rư-tà Đỏ 빨갛다 bal-cát-tà Vàng 노랗다 nô-rát-tà Trắng 하얗다 ha-iát-tà Đen 검다 cơm-tà 16 Tự học từ câu tiếng Hàn PHÓ TỪ, GIỚI TỪ, LIÊN TỪ 부사, 관형사, 접속사 bu-xa, coan-hiơng-xa, chớp-xốc-xa Rất a-chu ... Chương – Từ loại Yếu 약하다 iác-ha-tà Khỏe 건강하다 cơn-cang-ha-tà Dài 길다 cil-tà Ngắn 짧다 cháp-tà Cao 높다 nớp-tà Thấp 낮다 nát-tà Rộng 넓다 nớp-tà Chật 좁다 ... 우리들의/저희의 u-ri-tư-rưi/chơ-hưi-ưi Của vò 여러분의 iơ-rơ-bun-ưi Khi đại từ với danh từ làm sở hữu 의 (ưi) đọc thành 에 (ê) Em 내동생 ne-tông-xeng Gia đình 제가족 chê-ca-chốc Quê hương 제고향 chê-cô-hiang Công ty ngài...
 • 5
 • 380
 • 2

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 6 potx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 6 potx
... Tự học từ câu tiếng Hàn Anh rể 형부 hiơng-bu Em rể 매제 me-chê Chò dâu 형수 hiơng-xu Em dâu 제수씨 chê-xu-xi Anh em ... béc Một trăm lẻ năm 백오 béc-ô Một trăm hai sáu 백이십육 béc-i-xíp-iúc Hai trăm 이백 i-béc 22 Tự học từ câu tiếng Hàn Ba trăm 삼백 xam-béc Ngàn 천 shơn Hai ngàn ba trăm 이천 삼백 i-shơn-xam-béc Mười ngàn 만 man ... xa-uy Họ hàng 친척 shin-shớc Hàng xóm 이웃 i-út 21 Chương – Các từ ngữ thông dụng Bố nuôi 양자 iang- cha Bố ghẻ 계부 ciê- bu Mẹ ghẻ Số iang-a-bơ-chi Con nuôi 양아버지 계모 ciê- mô SỐ, SỐ ĐẾM, SỐ THỨ TỰ 숫자 xút-cha...
 • 5
 • 418
 • 2

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 7 ppsx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 7 ppsx
... ô-il Hôm ngày mấy? 오늘은 몇일 입니까? ô-nư-rưn miơ-shil-im-ni-ca Hôm ngày mồng năm tháng sáu 26 Tự học từ câu tiếng Hàn 오늘은 유월 오일 입니다 ô-nư-rưn iu-l ô-il im-ni-tà Hôm qua thứ tư 어제는 수요일 이었어요 ơ-chê-nưn xu-iô-il ... anh, chò) năm tuổi? 나이가 어떻게 되요? na-i-ca ơ-tớt-cê tuê-xê-iô 몇살 입니까? miớt-xal im-ni-ca 28 Tự học từ câu tiếng Hàn − Năm 26 tuổi 금년에 스물여섯살 이예요 cưm-niơn-ê xư-mul iơ-xớt-xal i-iê-iô − Cô tuổi? 그 아가씨는 ... dùng cho trẻ em, người nhỏ tuổi 세 (xê) nói chung 나이 (na-i) dùng câu hỏi 연세 (iơn-xê) hỏi tôn kính 27 Chương – Các từ ngữ thông dụng Một tuổi 한살 hăn-xal Hai tuổi 두살 tu- xal Ba tuổi 세살 xê-xal Bốn tuổi...
 • 5
 • 357
 • 1

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 8 pot

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 8 pot
... Anh Kim 김오빠 cim-ô-ba − Cho hỏi nhờ chút 말씀 좀 묻겠습니다 mal-xưm-chôm-mút-kết-xưm-ni-tàø 32 Tự học từ câu tiếng Hàn − Tôi tới 저는 왔습니다 chơ-nưn oát-xưm-ni-tàø − Vâng, 네 맞습니다 nê, mát-xưm-ni-tàø − Tôi hiểu/Tôi ... 했습니다 chơ-nưn hét-xưm-ni-tàø − Tôi bận 저는 바빠요 chơ-nưn ba-ba-iô − Tôi học sinh 저는 학생입니다 chơ-nưn hắc-xeng-im-ni-tàø − Tôi muốn Hàn Quốc lần 저는 한국에 한번 가고싶습니다 chơ-nưn han-cúc-ê hăn-bơn-ca-cô-xíp-xưm-ni-tàø...
 • 5
 • 329
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảnsách tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảndownload tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảntự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản ebooktự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản mp3tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản pdftự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản phần 28 pptxhọc giao tiếp tiếng hàn cơ bảnhọc câu giao tiếp tiếng hàn cơ bảnmẫu câu giao tiếp tiếng hàn cơ bảnnhững mẫu câu giao tiếp tiếng hàn cơ bảncác mẫu câu giao tiếp tiếng hàn cơ bảngiao tiếp tiếng hàn cơ bản ebooksách giao tiếp tiếng hàn cơ bảncâu giao tiếp tiếng hàn cơ bảnKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dâyPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập