59465 speaking expressing opinion agreeing disagreeing

expressions for agreeing and disagreeing

expressions for agreeing and disagreeing
... • Settling an argument • • • • • • Can I add something here? Is it okay if I jump in for a second? If I might add something Can I throw my two cents in? Sorry to interrupt, but (after...
  • 2
  • 111
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: ok in your opinion speaking skill is as important as the other 3 skills why do you think sostudents apos opinion on speaking in group discussionteachers apos opinion on teaching speaking skillteachers opinion on the important role of group discussion in improving speaking skillteachers opinion on group discussion in teaching speaking skillstudents opinion about the way their teachers teach speakingteachers opinion on students motivation in speaking englishstudents opinion about speaking skilllistening and speakingexpressing gratitudespeaking lessonielts speakingspeaking skillexpressing likes and dislikesebook get ready for ielts speakingBài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIIIBài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIIIBài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIIIBài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịchBài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIIIBài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIIIBài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịchBài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịchBài 21. Ôn tập chương IVBài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)Bài 33. Ôn tập phần Sinh học vi sinh vậtlàng nghề gốm sứ bát tràngBài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Tìm hiểu về chim cánh cụtBài chuyên đề: tìm hiểu về sữa chuaBài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễbai 36-phat trien o thuc vat co hoaBài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập