Elementary question formation exercises

Question formation worksheet exercises

Question formation worksheet  exercises
... 25/2/2016 Question formation worksheet ­ Exercises At that strange animal over there Write short questions ending in a preposition in response to these statements ... _? http://vivquarry.com/wkshts/questex.html 2/3 25/2/2016 Question formation worksheet ­ Exercises Write 'R' if you think the question tag rises, and 'F' if you think it falls 36. Lovely day, isn't it?  ... _ 40. Be careful dear, won't you? _ 38. You couldn't lend me ten pounds till tomorrow, could you? _ Questions worksheet Back to Grammar worksheets Home http://vivquarry.com/wkshts/questex.html 3/3 ...
 • 3
 • 51
 • 1

16602 word formation exercises

16602 word formation exercises
... IV Use the word given in brackets to form a word that fits in the space Public ……………… (react) to the Disney film Snow White...
 • 2
 • 32
 • 0

Question formation in english by viv quarry

Question formation in english  by viv quarry
... Pres. perf. continuous   Has she been working all day? Yes, she has http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html 3/5 25/2/2016 Question Formation in English ­ by Viv Quarry Passive   Was it finished on ... If a negative statement is made, the question tag is positive Eg. You haven't finished yet, have you? http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html 4/5 25/2/2016 Question Formation in English ­ by Viv Quarry There are TWO TYPES of question tag ... Eg. Oh, You think he'll win, do you? For information on indirect questions see the worksheet on indirect and reported speech Back to questions exercises Back to Grammar worksheets Home http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html...
 • 5
 • 50
 • 0

WORD FORMATION EXERCISES

WORD FORMATION EXERCISES
... o’clock (steady) We arrived _ (punctual) 10 They _ agreed to the proposal (ready) WORD FORMATION Exercise I Chestnut honey provides quick and relief.(EFFECT) Come rain, wind or shine ... serious as the previous time Just broken ribs, dislocated shoulders and sprained ankles.(INJURE) WORD FORMATION Exercise II Don’t ! Nothing bad really happened (DRAMA) I’m unable to .between ... focuses on the common prefixes and suffixes used to form opposite words Choose the correct prefix or suffix to form the opposite of the word in CAPITALS in- im- il- un- -less dis- ir- When he became...
 • 11
 • 65
 • 0

English Grammar Tests-Elementary Level''''s archiveAn Easy Question pdf

English Grammar Tests-Elementary Level''''s archiveAn Easy Question pdf
... not that difficult quickly hardly always surely 6.Well, I think it is and I it's an impossible question to answer deliver reckon report realize 7.Do you want me to it easier for you? make try ... right let me ask you what you like doing least of ? everything all entire that 10.Oh, that's easy — to answer this test! trying falling putting picking ...
 • 7
 • 102
 • 0

20358 exercises wh question words

20358 exercises wh question words
... II) Complete with: Who, What, Where, Why, Which, When or How Doug: Hi, Tim. _ are you? Tim: Not bad _ was your Christmas? Doug: ... you live? 10 long does it take you to drive home? IV) Make questions using: When, How, Who, What, Why E.g.: I saw someone Who did you see? They wanted to see Fiona _did they want to see? ... the chicken _didn't you eat the chicken? V) Fill in all the gaps, using: How, What, When, Where, Who, Whose, Why: you want to this evening? you want to go tomorrow? is coming to...
 • 5
 • 19
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bước đầu nghiên cứu phân loại chi ráng đà hoa (davallia sm ) ở việt namNghiên cứu sinh trưởng của cây sa mu – cunninghamia lanceolata (lamb ) hook trồng làm giàu rừng tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúcGold preliminary teachers bookLý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất (đề 1)Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất (đề 2)Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụngGiải pháp phát triển kinh tế nhằm giữ vững an ninh chủ quyền khu vực biên giới phía Bắc nước ta (qua thực tế tỉnh Hà Giang) (đề tài khoa học)Quản lý nhà nước về vận tải thủy nội địa ở Việt NamTìm hiểu lịch sử chữ quốc ngữĐề thi cuối kì môn đường lối đại học ngoại thươngĐề cương chi tiết môn học Hoá hữu cơ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Dịch hợp đồng Contract translation exercisesđảng cộng sản việt nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ từ năm 2001 đến năm 2011QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH PHÂN TÍCH VAI TRÒ TRONG THỰC TIỄN TRONG XÃ HỘIlich su,khai niem va cau tao cua the tin dung va the ghi no60 đề ôn thi HKI toán 12Thực tiễn tại khách sạn Golden Central Hotel Sài GònĐề cương chi tiết môn học Thực hành GIS (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Thí nghiệm ô nhiễm đất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Khoá luận tốt nghiệp môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập