29315 friendship (1)

Unit 1 - Friendship

Unit 1 - Friendship
... friend! Task 1: Fill each blank acquaintance mutual loyal to incapable of suspicious give-and-take unselfish friend Task 3: Answer the questions What is the first quality for true friendship and ... a true friend Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? What is the third quality for true friendship and what does it tell you? Why must there be a mutual trust between ... is the first quality for true friendship and what does it tell you? The first quality for true friendship is unselfishness It tells us that a person who is concerned only with his own interests...
 • 7
 • 234
 • 1

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - Unit 1: FRIENDSHIP docx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - Unit 1: FRIENDSHIP docx
... parks’ staff and maintenance of their resources, many national parks will be completely destroyed Unit 11: SOURCES OF ENERGY The natural environment includes all natural resources that are necessary ... network of 6,014 communal post offices have been set up across the country Unit 10: NATURE IN DANGER In many parts of the United States, large areas of land have been made into national parks to ... learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self-confidence, the ability to learn from failure, and time management, suited to the maturity...
 • 18
 • 2,439
 • 17

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 1 pot

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 1 pot
... thường dynamic (adj) động C SPEAKING (pages 1 8 -1 9) tasty (adj) ngon multi-school: gồm nhiều trường cousin (n) anh (chị) em họ D WRITING (pages 2 0-2 1) criticize (v) phê bình narrative (n) tường ... (yesterday, ago, last……, in the past, in 19 90) Ex: - My father bought this house 10 years ago - Mr Nam worked here in 19 99 b Diễn tả loạt hành động xảy liên tiếp khứ Ex: - Last night, I had dinner, did ... (hích tước + quality (tính chất) + age (tuổi) + shape (hình dáng) + color (màu sắc) + participle form (phân từ dùng tính từ: V-ing/ V-ed) + origin (nguồn gốc) + material (vật liệu) + type (loại)...
 • 9
 • 10,646
 • 36

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 2 potx

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP - Phần 2 potx
... (pages 3 8-3 9) farewell (n) tạm biệt menu (n) thực đơn guest (n) khách smoothly (adv) suông serve (v) phục vụ dispose (v) xếp selection (n) lựa chọn wrap (n) gói quà D WRITING (pages 4 0-4 2) appreciate ... GRAMMAR Bare Infinitive (Vo), To Infinitive (to V), Gerund (V-ing) Bare Infinitive: Ex: - My parents let me go to Nha Trang this holiday - I can swim and sunbathe on the sand S + let, make + O + ... welcome (v) đón tiếp refusal (n) từ chối presence (n) diện regret (n) hối tiếc E LANGUAGE FOCUS (p.4 2- rehearse (v) diễn, nhắc lại 44) encourage (v) khuyến khích pot (n) lọ, bình remind (v) nhắc terminal...
 • 5
 • 1,489
 • 8

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP docx

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 11 - UNIT 1: FRIENDSHIP docx
... helpful B good-natured C honest D quick- witted 11) If you want to get a good result in every work, you should have a A loyalty B sympathy C constancy D unselfishness 12) A friendship is ... to here A B C D 25) I’m sure he is incapable in running a mile in four minutes A B C D 26) Good friendship should be basing on mutual understanding A B C D 27) I’m delighted hearing that you have...
 • 9
 • 1,655
 • 47

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-READING pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-READING pot
... minutes) T instructs Ss to read the passage c.who is honest(or true, faithful) d.who is reliable Task1: (8 minutes) quickly and stop at the lines that Ss open their book and read the text contain these...
 • 11
 • 2,457
 • 14

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-SPEAKING docx

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-SPEAKING docx
... pointed chin, double chin -Characters: easy-going (v« t­), While-speaking (24 minutes) friendly, Task 1: kind, patient, intelligent, polite, hard-working, honest, - Asks ss to look at the picture and...
 • 8
 • 6,068
 • 15

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-LISTENING pptx

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-LISTENING pptx
... listen:(20ms) - Give Sb a ring = Phone sb -T puts the poster on bb You will hear Long and Lan talk *Task 1: about their best friends Listen to -sts read through and predict T or F their talks and decide...
 • 8
 • 3,747
 • 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-WRITING ppsx

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-WRITING ppsx
... characteristics(height, face, eyes, corrective Feed back hair,clothes) II.While-writing(24ms) Example 1: T gets Ss to write about their friend in 15 Hoa has been my best friend since minutes many years.She...
 • 5
 • 4,529
 • 9

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-LANGUAGE FOCUS ppt

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 1: FRIENDSHIP-LANGUAGE FOCUS ppt
... 3.English/important language/master at home 5.They/make/I/do/it - Prepare the next lesson: Unit 2(lesson 1: reading) ...
 • 6
 • 7,065
 • 17

UNIT 1: FRIENDSHIP pps

UNIT 1: FRIENDSHIP pps
... Duy MỤC LỤC Trang Unit 1: FRIENDSHIP Unit 2: PERSONAL EXPERIENCES Unit 3: A PARTY .5 Unit 4: VOLUNTEER WORK Unit 5: ILLITERACY Unit 6: COMPETITIONS ... ILLITERACY Unit 6: COMPETITIONS 12 Unit 7: WORLD POPULATION .14 Unit 8: CELEBRATIONS .16 Phụ lục 1: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP .18 Phụ lục 2: MỘT ... (= dẫn tôi), nghóa rõ ràng * LƯU Ý: Sau giới từ (in, on, at, about, for, from, …), dùng “being” UNIT 4: VOLUNTEER WORK VOCABULARY (the) aged (n) người già assistance (n) giúp đỡ be fired (v) bò...
 • 30
 • 428
 • 1

UNIT 1 : FRIENDSHIP pdf

UNIT 1 : FRIENDSHIP pdf
... Practise :based on prompts: S1:who/ want/ talk with? S 2: …… S1:what/do/tonight? S2:have/exercises/do S1:what/decide/do/high school? S 2: …… S1:why/morning exercise? S 2: keep health BARE INFINITIVE : ... personal information age 10 17 appearan ce  Introduction II Pre-writing: * Vocabulary: - generous (a ): - young (a ): - near (a ): - tall (a ): Checking: ROR * Matching : Key: - generous  characteristics ... language: height:tall medium ,short… face: square ,large ,oval … forehead: broad ,hight ,… Nose: straight ,crooked … Hair: black, grey… Appearance : handsome , beautiful ,good-looking… *Task 2:Number...
 • 11
 • 147
 • 0

bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship

bài giảng tiếng anh 11 unit 1 friendship
... 9 Activity 1: GAME: “Five little thing” -Work in groups of four -Look at the instructions and write down things as required on a piece of paper Activity 1: GAME: “Five little thing” ... instructions: 1) Write down things you often share with your close friend 2) Write down adjectives describing appearance 3) Write down adjectives describing character or personality Activity 1: GAME: ... 00 words w ore than - In not m ecome best riend has b and your f how you friends Writing” n Unit 1e new lesso - Prepare th ...
 • 19
 • 623
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Định lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngĐề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 (Có đáp án)TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laSensory evaluation of food principles and practices 2editionĐề toán (liên trường)Môn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê_ đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45p
Đăng ký
Đăng nhập