THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ - VI ĐIỀU KHIỂN

TỔNG QUAN VỀ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN μP8951

TỔNG QUAN VỀ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN μP8951
... Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Trang Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển 3/- COUNTER: Gồm ... Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển VCC VCC Trang 11 R2 10K ADC0804 -VCC JP17 Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển CONTROL_ADC R8 1K Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Tài liệu thí nghiệm ... thơng) Trang 43 Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển BÀI 05: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC I MỤC ĐÍCH: Giúp sinh vi n tìm hiểu stepper motor điều khiển hoạt động...
 • 58
 • 545
 • 2

Tài liệu Chương 8: Cấu hình bộ thí nghiệm vi điều khiển chương trình SPKT-C docx

Tài liệu Chương 8: Cấu hình bộ thí nghiệm vi điều khiển chương trình SPKT-C docx
... chương trình SPKT_C Hình 8-1 Bộ thí nghiệm vi điều khiển loại lớn Hình 8-2 Bộ thí nghiệm vi điều khiển loại nhỏ Lý thuyết & thực hành 125 Chương 8 .Cấu hình thí nghiệm & chương trình SPKT_C II CẤU HÌNH ... cứu, tự học Bộ thí nghiệm vi điều khiển sản xuất có nhiều loại: Bộ thí nghiệm loại lớn thí nghiệm loại nhỏ Bộ thí nghiệm loại lớn hình 8-1 có cấu sau: Bộ thí nghiệm sử dụng loại vi điều khiển 89C51, ... đế nạp chương trình cho vi điều khiển nhớ hình 8-17 Lý thuyết & thực hành 138 Chương 8 .Cấu hình thí nghiệm & chương trình SPKT_C Hình 8-17 Sơ đồ socket nạp chương trình liệu cho vi điều khiển...
 • 36
 • 601
 • 4

Giáo trình thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng pdf

Giáo trình thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng pdf
... 2.ADC vi điều khiển PIC16F887: 2.1Các chân vi điều khiển có khả xử lý tín hiệu analog : Các chân làm vi c với tín hiệu analog 14 Giáo trình thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng Sơ đồ khối ADC vi điều ... phần cứng LCD kết nối với PORTD Vi Điều khiển theo sơ đồ chân thư vi n lcd.h , điện áp tham chiếu bên , sử dụng ADC bit 24 Giáo trình thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng Bài 4 :Vi t chương trình ... chương trình , nạp xuống kít thí nghiệm , sử dụng oscillocope đo ngõ xung hoàn thành vào bảng sau : PWM 90% PWM 10% CCPR1L CCPR2L 48 Giáo trình thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng Bài : Vi t chương trình...
 • 70
 • 520
 • 8

Chuẩn bị thí nghiệm vi điều khiển Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Chuẩn bị thí nghiệm vi điều khiển Đại Học Bách Khoa Hà Nội
... 0030H MAIN: MOV A,#10000010b ; từ điều khiển xuất từ vđk port A,port C đầu port B đầu vào MOV DPTR,#8003H ; chọn ghi điều khiển MOVX @DPTR,A ; xuất từ điều khiển MOV A,#11110000b MOV DPTR,#8001H ... lcd_Clear();//Xoa man hinh lcd_Gotoxy(0,0);//Tro toi vi tri lcd_Puts("Test LCD ."); delay_ms(2000); lcd_clear(); lcd_Gotoxy(0,1);//Tro toi vi tri lcd_Puts("PHIM BAN NHAN LA"); while(1);//ko lam ... A,@DPTR ; đọc tất hàng ANL A,#11110000B ; che bit không dùng tới CJNE A,#11110000B,OVER ; Nếu có phim dc ấn nhảy đến chương trình OVER (chương trình đảm bảo cho bàn phim không bị lỗi xung nhiểu...
 • 19
 • 602
 • 38

Nghiên cứu thiết kế KIT thí nghiệm vi điều khiển

Nghiên cứu thiết kế KIT thí nghiệm vi điều khiển
... HỌ VI ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 0.1 Sơ lược vi điều khiển Năm 1976, hãng Intel giới thiệu vi điều khiển 8748 – mở đầu cho họ vi điều khiển MCS-48 8748 vi ... hiểu vi điều khiển cách khoa học mang lại hiệu làm tảng cho phát triển sau vi c trang bị kiến thức vi điều khiển cho sinh vi n cần thiết Xuất phát từ thực tiễn em chọn đề tài Nghiên cứu thiết kế ... Khối vi điều khiển 1.2.2.1 Sơ đồ khối Hình 1.15 Sơ đồ khối vi điều khiển 1.2.2.2 Sơ lược khối modul 8051 Khối vi điều khiển cho phép người sử dụng thuận tiện vi c tiến hành thí nghiệm với loại vi...
 • 74
 • 225
 • 0

Thiết kế bộ KIT thí nghiệm vi điều khiển 8051

Thiết kế bộ KIT thí nghiệm vi điều khiển 8051
... Giới thiệu tổng quan Kit thí nghiệm Kit thí nghiệm 8051 thiết kế dựa tài nguyên vi điều khiển 89S52 Kit vi điều khiển thiết kế dành cho sinh vi n học lập trình cho vi điều khiển thực hành hay ... chương: Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN Chương 2: HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 Chương 3: THIẾT KẾ KÍT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN 8051 Chương 4: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG TRÊN KIT Do thời gian có hạn, lượng ... MSC-51 Chip Vi điều khiển sử dụng rộng rãi giới Vi t Nam vi điều khiển hãng Atmel với nhiều chủng loại vi điều khiển khác 12 Hãng Atmel có chip vi điều khiển có tính tương tự chip vi điều khiển MCS-51...
 • 101
 • 262
 • 0

xây dựng giáo trình điện tử và thiết kế kit thí nghiệm vi điều khiển pic dùng phần mềm lập trình đồ họa flowcede

xây dựng giáo trình điện tử và thiết kế kit thí nghiệm vi điều khiển pic dùng phần mềm lập trình đồ họa flowcede
... phần mềm Flowcode vào vi c giảng dạy lập trình cho hệ thống vi điều khiển - Thiết kế website thơng qua ứng dụng WEB giúp giáo vi n dễ dàng vi c giảng dạy sinh vi n tự học - Thiết kế Kit thí nghiệm ... bao gồm Kit thực hành Vi điều khiển PIC thiết kế theo dạng module, tài liệu hỗ trợ cho thực hành Kit thiết kế Web, phần mềm Flowcode phần mềm tiên tiến cho lập trình vi điều khiển 1.3 Những giải ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA ĐIỆN BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề Tài: XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT KẾ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU...
 • 50
 • 230
 • 0

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM MÔN HỌC THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG PHẦN PHI TUYẾN KHỐI ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG; ĐO LƯỜNG TH VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM MÔN HỌC LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG PHẦN PHI TUYẾN KHỐI ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG; ĐO LƯỜNG TH VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
... kt qu BI TH NGHIM S HIệU CHỉNH Hệ TH NG PHI TUYếN Hệ TH NG điều khiển tối u tác động nhanh Phần Hiệu chỉnh hệ phi tuyến 1.Mc ớch p dng phng phỏp mt phng pha phõn tớch v hiu chnh h thng phi tuyn ... time : thi im bt u mụ phng Mc nh chn bng _ Stop time : thi im kt th c mụ phng Giỏ tr ny chn theo c tớnh ca h thng Nu h thng cú thi hng ln th giỏ tr Stop time cng phi ln quan sỏt ht thi gian ... tin hnh th nghim o Phi np bỏo cỏo th nghim sau th nghim ti a tun o Cỏn b hng dn th nghim: ThS Nguyn Vit Dng, liờn h:04 38692985 KS on Th Thu H, liờn h: 04 38692985 II.1 Cỏc c s dng bi th nghim:...
 • 14
 • 262
 • 0

DHBK HN-CÁC BÀI THÍ NGHIỆM MÔN HỌC THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG PHẦN TUYẾN TÍNH

DHBK HN-CÁC BÀI THÍ NGHIỆM MÔN HỌC LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG PHẦN TUYẾN TÍNH
... Matlab cho hệ thống b Vẽ trình độ với thông số ban đầu, tính độ điều chỉnh, thời gian độ, sai lệch tĩnh c Thay đổi tham số KPID,Ti,Td điều khiển PID để nâng cao chất lợng hệ thống - IV YấU CU VIT ... tớn hiu mt cỏch y Khi XY Graph dựng xem tng quan tớn hiu h thng (quan sỏt mt phng pha) c.Cỏc x ng hc : Khi Sum ( th vin Simulink \ Math Operations) l b tng (cng hay tr) cỏc tớn hiu, thng...
 • 14
 • 155
 • 0

thi nghiem vi xử trong điều khiển

thi nghiem vi xử lý trong điều khiển
... vi xử điều khiển chốt liệu cho xác Dữ liệu cho led đưa lên Bus, ứng với liệu led IC chốt led chốt liệu lại, động tác vi xử thực Sau lượt liệu xuất đầy đủ tất led bảy đoạn, kể từ vi xử ... dùng chung ghi TMOD để điều khiển, đó: 4bit thấp thi t lập chế độ điều khiển cho Timer 4bit cao thi t lập chế độ điều khiển cho Timer -Gate: Khi Gate =1 Timer/Counter làm vi c TRx =1 INTx=1 Khi ... trình vi điều khiển: Bước 1: Khởi động phần mềm Keil C, giao diện sau: Hình 1.7 Bước 2: Mở New project: Hình 1.8 Đặt tên lưu Project mới: Bước 3: Lựa chọn vi điều khiển sử dụng: Ví dụ chọn vi điều...
 • 23
 • 162
 • 0

ĐỒ ÁN VI XỬ : MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG REMOTE

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ : MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG REMOTE
... TRIỂN CỦA ĐỒ ÁN - Đồ án xây dựng thành công mạch điều khiển từ xa, tắt mở thiết bị theo ý muốn Phần cứng chạy tương đối ổn định, nhiên lần thực đồ án, nên kinh nghiện chưa nhiều Mạch điều khiển đựợc ... TV: - Mắt nhận hồng ngoại nhận tín hiệu hồng ngoại từ điều khiển từ xa phát đưa tín hiệu đảo mức chân Out Tín hiệu từ chân Out đưa tới P3.3 Vi xử để giải mã, điều khiển Port P2 CHƯƠNG 4: SƠ ... mật Điều khiển truyền tin Giải trí Điều hào nhiệt độ Mở tự động Điều kiển từ xa Chò chơi điện tử Các loại nhạc cụ điện tử Máy khâu Điều khiển ánh sáng Trong nhiều ứng dụng trên, ứng dụng điều khiển...
 • 44
 • 3,262
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thí nghiệm vi điều khiểnkit thí nghiệm vi điều khiểnvi xử lý và điều khiếntrắc nghiệm vi điều khiểnthi công vi điều khiển 8951phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệuphương pháp thí nghiệm và xử lý số liệubố trí thí nghiệm và xử lý số liệuthiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần mềm thống kê irristat part 4 docxthiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần mềm thống kê irristat part 8 potphương pháp thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu potxbáo cáo thí nghiệm môn xử lý tín hiệu sốbao cao thi nghiem he thong do va dieu khien luong chat longxử lý và điều khiểnthí nghiệm 7 xử lý tín hiệu thời gian liên tụcBài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICATrọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16mSáng kiến kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thônCHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ XỬ LÍ NƯỚC Ô NHIỄMĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngquần thể di tích cố đô huếGiải pháp nâng cao chất lượng công trình tại ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố trà vinh (tt)MỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICNghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tới nhiễm sắc thể, gen p53 ở nhân viên y tế có tiếp xúc nghề nghiệpNghiên cứu động lực học dọc liên hợp máy kéo bốn bánh và rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệpNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 4tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ LA mã cổ đạiCHƯƠNG 7 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở PHÁP THỜI cần đạiCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANGtách, xác định và làm giàu chì bằng vật liệu đá ông biến tính6 1 mach tuan tu part 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập