130 bai ngu phap tieng anh split 3 3795

102 bai ngu phap Tieng Anh co ban - Oxford

102 bai ngu phap Tieng Anh co ban - Oxford
... adjective `-le' changes to `-ly':gentle * gently `-y' changes to `-ily':easy * easily `-ic' changes to `-ically':automatic * automatically `-ue' changes to `-uly':true * truly `-ll' changes to `-lly':full ... Unit 35 Comparison: basic forms Main points * You add `-er' for the comparative and `-est' for the superlative of one-syllable adjectives and adverbs * You use `-er' and `-est' with some two-syllable ... Some nouns ending in `-o' add `-s', and some add `-es' photo* photos piano* pianos hero* heroes potato* potatoes Nouns ending in a consonant and `-y' change to `-ies' country* countries lady* ladies...
  • 125
  • 1,305
  • 16

ngữ pháp tiếng anh lớp 3 cần nhớ

ngữ pháp tiếng anh lớp 3 cần nhớ
... very well (know) 30 .Dont forget a dictionary for me, Nam (buy) 31 .She was busy _ her homework (do) 32 .Thanks for _ me to the birthday party (invite) 33 .We cant go out ... 30 .My father often go to work by bike How _ 31 .His brother is ten years old How old 32 .Mary is 32 kilos heavy ... 10 33 .She will be fourteen years old next year When 34 .She is unhappy because she knows no one here Why _ 35 .My aunt...
  • 13
  • 157
  • 0

Ngữ pháp tiếng Anh 12 bài 3

Ngữ pháp tiếng Anh 12 bài 3
... school” She suggested him going to school 3. Câu hỏi lời nói trực tiếp: a Câu hỏi bắt đầu WHO, WHOM, WHAT, WHICH, WHERE, WHEN, WHY, HOW Chú ý : Đảo chủ ngữ lên trước động từ chính, bỏ trợ động ... it” He told me to it Eg 2: He said to me :" Telephone me, please " He asked me to telephone him Eg3: “Don't be late for the meeting tomorrow”, he said to them He told them not to be late for the ... what my name was Eg 2: “ Where does she live?” they said to me They asked me where she lived Eg 3: “ Why did you go to school late?” he said to me He asked me why I had gone to school late b.Câu...
  • 5
  • 76
  • 2

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Dệt nhuộmThông Tin Thị Trường Da Giầy, Túi Xách Hoa KỳSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Dạy Học Lịch Sử 7Bảng gốc hôn nhân thân chủBát trạch hợp hôn định cuộc (1)Một số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân độiTiểu luận: Ẩm thực trung quốc hương vị đậm chất phương đông100 bài văn hay lớp 7Cisco CCNA routing and switching study guideĐề cương chi tiết học phần Thiết kế giày (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Giảng dạy các tác phẩm mới cho Sáo trúc hệ trung cấp tại trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà NộiĐề cương chi tiết học phần Đồ án công nghệ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Đồ án thiết kế (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành kĩ thuật may cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục nữ nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Ô nhiễm không khí bởi dioxins và furansTIỂU LUẬN BIẾN đổi KHÍ hậuThực trạng đầu tư trực tiếp của hàn quốc vào việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu hoàng namĐề cương chi tiết học phần Tổ chức quản lý sản xuất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập