60 cau hoi trac nghiem tieng anh 03 003

60 cau hoi trac nghiem tieng anh 03 003

60 cau hoi trac nghiem tieng anh 03 003
... lenses G stopped C four elephants H discovered D what drinking glasses look like J examined 09R303D07FZ02317-0240I 09R301D06BZ02313-0240I 38 41 The author of this article probably believes that ... Bought batteries for radio D Blew out candles 09R302D07EZ02H06-0224N The radio begins to play because — A* the electricity came back on B Ivan plugged it in C Ivan changed the batteries D someone ... needs new batteries J A boy can’t turn on the lights or the radio when he gets home from school 09R303D07FZ02229-0224N Page 26 GO ON GR9/12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11:13 AM Page 27 What a Sight!...
 • 7
 • 10
 • 0

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh - ebook

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh - ebook
... garden F* quickly G game G partly H* flower H sadly J J proudly park 09R201D06BZ02H1 4-0 260N 09R201D06BZ02H1 5-0 260N 33 35 Read this chart of events Where does the beginning of this story take place? ... Paco realizes he’s at the wrong park J He sees Alvin leaving the park 09R205D11CZ02H2 1-0 260N 09R302D07EZ02H1 7-0 260N Page 21 GO ON GR9/12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11:13 AM Page 22 Glass: A Fabulous ... 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 Grade 9-1 2 RPTE - Proficiency Levels and Objectives Measured Refer to the RPTE Grades 3-1 2: Educator's Guide to TEKS-Based Assessment for more information Proficiency...
 • 38
 • 138
 • 0

60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh pptx

60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh pptx
... garden F* quickly G game G partly H* flower H sadly J J proudly park 09R201D06BZ02H14-0260N 09R201D06BZ02H15-0260N 33 35 Read this chart of events Where does the beginning of this story take place? ... realizes he’s at the wrong park J He sees Alvin leaving the park 09R205D11CZ02H21-0260N 09R302D07EZ02H17-0260N Page 21 GO ON GR9/12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11:13 AM Page 22 Glass: A Fabulous ... gives Paco a note At Paco’s house C* At Paco’s school D At a basketball game 09R302D07FZ02H22-0260N Paco meets Amy Paco runs to City Park 36 Why does Paco run off at the end of the story? Which...
 • 39
 • 137
 • 0

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh phần 3 ppsx

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh phần 3 ppsx
... vegetables J* garden tools 09R301D06BZ0 238 4-0 234 N J* One person with a vision can make a big difference 09R303D11AZ0 236 4-0 234 N Page 28 GO ON GR9/12 RPTE RELEASE '04 3/ 22/04 11: 13 AM Page 29 Game Time ... 09R203D07FZ02282-0228I BE SURE YOU HAVE MARKED ALL OF YOUR Page 32 ANSWERS ON THE ANSWER DOCUMENT GR9/12 RPTE RELEASE '04 3/ 22/04 11: 13 AM Page 33 GR9/12 RPTE RELEASE '04 3/ 22/04 11: 13 AM Page 34 ... four elephants H discovered D what drinking glasses look like J examined 09R303D07FZ0 231 7-0240I 09R301D06BZ0 231 3-0240I 38 41 The author of this article probably believes that — What does the drawing...
 • 14
 • 149
 • 0

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh phần 2 docx

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh phần 2 docx
... wrong park J He sees Alvin leaving the park 09R205D11CZ02H21- 026 0N 09R302D07EZ02H17- 026 0N Page 21 GO ON GR9/ 12 RPTE RELEASE '04 3 /22 /04 11:13 AM Page 22 Glass: A Fabulous Material People have been ... mountain 09R202D07FZ 021 96- 022 2I 09R303D07GZ 022 03- 022 2I 24 Paragraphs and are mainly about — F how to get to Crater Lake G* how Crater Lake was formed H an active volcano J a new national park 09R203D07FZ 021 97- 022 2I ... years old 09R304D07EZ02H 02- 022 2I 25 In this selection, the word rim means — A bottom B lake C drive D* edge 09R301D06BZ 021 91- 022 2I Page 17 GO ON GR9/ 12 RPTE RELEASE '04 3 /22 /04 11:13 AM Page 18...
 • 12
 • 147
 • 1

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh phần 1 pptx

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh phần 1 pptx
... feet D quiet J shoes 09R201D06BC0 015 9 Page 09R101D06BC 010 35 GO ON GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page 10 DIRECTIONS Answer the questions about the pictures 10 What is happening in the ... hamburger F* parked G window H new J walked 09R101D06BC 010 32 A tell B* order C make D decide 09R101D06BC0 216 7 Page GO ON GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page Sal needs help because he cannot ... lakes H* countries J classes A* necklace 09R101D06BI02022 B shirt C hamburger D backpack 09R101D06BO02 013 Page GO ON GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page DIRECTIONS Steve the car He...
 • 10
 • 123
 • 0

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh (có keys)

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh (có keys)
... garden F* quickly G game G partly H* flower H sadly J J proudly park 09R201D06BZ02H14-0260N 09R201D06BZ02H15-0260N 33 35 Read this chart of events Where does the beginning of this story take place? ... realizes he’s at the wrong park J He sees Alvin leaving the park 09R205D11CZ02H21-0260N 09R302D07EZ02H17-0260N Page 21 GO ON GR9/12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11:13 AM Page 22 Glass: A Fabulous ... gives Paco a note At Paco’s house C* At Paco’s school D At a basketball game 09R302D07FZ02H22-0260N Paco meets Amy Paco runs to City Park 36 Why does Paco run off at the end of the story? Which...
 • 36
 • 79
 • 0

Tuyển tập 870 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh thực hành

Tuyển tập 870 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh thực hành
... of the united states to the surprise of all those A B C who had predicted his defeat D 624 In 1870, the general attorney was made head of the Department of Justice, given an enlarged staff A ... water is important if the A B C navigator need to estimate the time of arrival D 654 The Texas Panhandle region, in the northwestern part of the State, produces more A B wheat, cotten, and grain...
 • 57
 • 620
 • 8

100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi ĐH

100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi ĐH
... give me a hand?" What did she want me to do? A hand her something B help her C hold her hand D bring her something 84) Can you finish this proverb “as old as …”? A Samson B the hills C dry break ... C talk D say 86) If something is washable, it can be washed If something is edible, it can be… A carried B drunk C thrown away D eaten 87) What is a suitable reply? “I think I’ll go to see ‘Shrek ... broken 91) I don’t want to buy any of these books I’ve got _ A all B all them C everything D them all 92) This detailed map is the atlas A more useful as B more useful than C usefuller...
 • 17
 • 405
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp đo độ phẳngTÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11Giáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayMạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập