BÀI THI môn KHOA học QUẢN lí

BÀI THI môn KHOA học QUẢN

BÀI THI môn KHOA học QUẢN lí
... phương (tập trung vào chức quản lý nhà nước; làm rõ ranh giới quản lý nhà nước quản lý sản xuất, kinh doanh); - Cải cách tổ chức quyền địa phương - Cải tiến phương thức quản lý lề lối làm việc ... gian - Phương thức quản lý điều hành máy hành cấp theo chế độ làm việc tập thể, định theo đa số có nhiều hạn chế chậm thay đổi Hoạt động quản lý điều hành hành chính, dạng quản lý điều hành khác, ... xuống quản lý kinh tế sang xây dựng hệ thống thị trường có tính cạnh tranh Tổ chức máy Nhà nước cải cách theo hướng tinh giản hơn; việc phân cấp yếu tố, phân hệ máy quản lý Nhà nước bước cải thi n,...
 • 6
 • 100
 • 0

Tập bài giảng môn khoa học quản lý (dành cho TDTT)

Tập bài giảng môn khoa học quản lý (dành cho TDTT)
... quản kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị Marketing… Quản học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều môn khoa học khác, đồng thời làm sở nghiên cứu cho môn khoa học Khoa học quản ... nước, quản giáo dục, quản văn hóa, xã hội, quản TDTT 3.2 Nội dung nghiên cứu khoa học quản lý: Khoa học quản nghiên cứu nội dung sau: - Cơ sở luận phương pháp luận khoa học quản lý; ... dạng thứ ba quản xã hội Quản xã hội dạng quản phức tạp nhất, bao gồm nhiều lĩnh vực như: quản Nhà nước, quản hành công, quản kinh tế, quản xã hội, quản ngành Quản nói chung...
 • 123
 • 683
 • 1

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 1: tổng quan về quản lý tổ chức

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 1: tổng quan về quản lý tổ chức
... Nguyễn Quang Huy 14 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC… Các chức quản theo lĩnh vực  quản sản xuất  quản tài  quản nguồn nhân lực  quản Marketing  quản R&D  quản chất ... Nguyễn Quang Huy 22 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC… Phân loại nhà quản Các nhà quản cấp cao Các nhà quản cấp trung Các nhà quản cấp sở 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy 23 TỔNG QUAN VỀ QUẢN ... QUAN VỀ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC… Các loại hình tổ chức theo sở hữu  Tổ chức cá nhân nắm giữ  Tổ chức công 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC… Các loại hình tổ chức...
 • 34
 • 421
 • 0

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 2: quy luật và nguyên tắc quản

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 2: quy luật và nguyên tắc quản lý
...  Quy luật Touqwist Đường cong xa xỉ Số lượng Nhu cầu thiết 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy Nguyên tắc quản Khái niệm: Nguyên tắc quản quy tắc đạo, tiêu chuẩn hành vi mà chủ thể quản ... chức sở khách quan khoa học 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy 12 Các nguyên tắc quản tổ chức  Nguyên tắc mối liên hệ ngược: nguyên tắc đòi hỏi trình quản tổ chức, chủ thể quản phải nắm hành ... Các nguyên tắc quản tổ chức  Nguyên tắc phân cấp: theo nguyên tắc này, để quản có hiệu (đặc biệt tổ chức lớn), chủ thể phải phân cấp việc quản cho phân hệ, phân hệ lại chủ thể quản lý...
 • 22
 • 815
 • 2

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 3: ra quyết định quản

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 3: ra quyết định quản lý
... nghiệp?  Quyết định đầu tư tiền nhàn rỗi?  Làm để bạn có định đúng? 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy Chương Ra định quản Ra định quản lý: hành vi chủ thể quản nhằm đặt mục tiêu, chương trình ... vấn đề định  RQĐ nhiệm vụ nhà quản thực chức quản RQĐ (nói cách khác, RQĐ thực chức quản lý)  Kiến thức, kinh nghiệm, lĩnh, nghệ thuật nhà quản ảnh hưởng đến chất lượng QĐ quản 01/06/15 ... xuất  QĐ quản R&D… 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy  Theo chức quản lý:  QĐ kế hoạch,  QĐ tổ chức,  QĐ lãnh đạo,  QĐ kiểm tra 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy Chức định quản  Chức định hướng:...
 • 28
 • 539
 • 2

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 4: phân tích môi trường quản

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 4: phân tích môi trường quản lý
... Môi trường bên tất yếu tố thuộc tổ chức, có ảnh hưởng tới vận hành tổ chức Ch­ương PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ  Phân tích môi trường quản => Phân tích môi trường bên giúp nhà quản nhận ... phân tích môi trường bên Ch­ương PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ  Môi trường quản (của tổ chức)  Môi trường bên tổ chức tất yếu tố không thuộc tổ chức tác động lên chịu tác động tổ chức  Môi ... thống, phân tích môi trường bên để trả lời hội đe dọa từ môi trường bên => Các nhà quản tổ chức khác phải quan tâm đến yếu tố môi trường khác PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI  Môi trường chung...
 • 36
 • 388
 • 0

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 5: chức năng lập kế hoạch

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 5: chức năng lập kế hoạch
... Huy 16 Phương pháp lập kế hoạch Lập kế hoạch từ xuống: Cán quản lý cấp cao lập kế hoạch trước Cán quản lý cấp lập kế hoạch sở kế hoạch cấp  Ưu điểm:  tính thống hệ thống kế hoạch  Giữ định ... 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy 18 Phương pháp lập kế hoạch Lập kế hoạch từ lên: Cán quản lý cấp sở lập kế hoạch trước Cán quản lý cấp lập kế hoạch sở kế hoạch cấp gửi lên  Ưu điểm:  KH sát với ... Th.S Nguyễn Quang Huy CHƯƠNG CHỨC NĂNG LẬP KẾ HOẠCH (PLANNING)  Kết việc lập kế hoạch kế hoạch Bản kế hoạch tổng thể mục tiêu, giải pháp công cụ để đạt mục tiêu cho tổ chức hệ thống định 01/06/15...
 • 55
 • 487
 • 1

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 8: chức năng lãnh đạo

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 8: chức năng lãnh đạo
... Chương Chức lãnh đạo quản lý  Nội dung chức lãnh đạo  Hiểu rõ người tổ chức nhu cầu, động cơ, lực, tính cách,  Sử dụng phương pháp lãnh đạo thích hợp  Thực giao ... việc lãnh đạo nhóm làm việc  Giải xung đột 01/06/15 Th.S Nguyễn Quang Huy Chương Chức lãnh đạo quản lý  Lãnh đạo trình tác động lên người để họ thực công việc, nhằm thực mục tiêu tổ chức Lãnh ... phương pháp lãnh đạo người  Khái niệm: Phương pháp lãnh đạo người tổng thể cách thức tác động có chủ đích có nhà quản lý lên người để thực mục tiêu quản lý tổ chức  Có phương pháp lãnh đạo (Phương...
 • 31
 • 728
 • 0

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 9: làm việc nhóm

Slide bài giảng môn khoa học quản lý: Chương 9: làm việc nhóm
... nhóm Lãnh đạo nhóm làm việc hiệu  Xây dựng chuẩn mực nhóm làm việc: Một nhóm bàn bạc đến thống số nguyên tắc chuẩn mực làm việc nhóm:  Tất họp bắt đầu kết thúc  Mỗi họp phải có chương trình ... nhóm làm việc hiệu  Nhận biết vai trò nhóm làm việc Mặc dù nhóm cần yêu cầu kỹ riêng khác nhau, hầu hết nhóm có số vai trò dễ nhận thấy để thực chia sẻ Khi xây dựng nhóm, cần trọng vai trò nhóm ... tổ chức  Nhóm chuyên nhiệm: Là nhóm tổ chức tạm thời với thành viên tập hợp lại để giải vấn đề cụ thể khám phá hội Vai trò trưởng nhóm làm việc  Trưởng nhóm người khởi xướng Trưởng nhóm người...
 • 20
 • 267
 • 0

Bài giảng môn khoa học quản lý: Sự phát triển của các tư duy quản

Bài giảng môn khoa học quản lý: Sự phát triển của các tư duy quản lý
... nghiên cứu khoa học 74 Mặc dù có hạn chế định, học thuyết cổ điển quản có vai trò to lớn việc hình thành phát triển quản học đại Trên sở tưởng quản cổ điển, quản học phát triển mạnh ... nhà quản kiến thức kĩ thuật để sử dụng tài nguyên cách hợp lý, nhằm hoàn thành mục tiêu chung 2.4 CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI Kế thừa phát triển tưởng quản có lịch sử, tưởng quản ... hạn chế học thuyết pháp trị 2.1.2 tưởng quản cổ đại phương Tây Cũng tưởng quản cổ đại phương Đông, tưởng quản cổ đại phương Tây mức độ sơ khai, chưa túy tưởng quản lý, mà...
 • 38
 • 351
 • 2

Bài giảng môn khoa học quản lý: Quản lý và nhà quản

Bài giảng môn khoa học quản lý: Quản lý và nhà quản lý
... chức, nhà quản thường gọi sau : • Các nhà quản trị tổ chức kinh doanh • Các nhà quản tổ chức phi lợi nhuận • Các nhà quản nhà hành quan quản nhà nước 1.3.2 Vai trò nhà quản a Các ... động quản theo mối quan hệ với đầu tổ chức Các nhà quản làm việc tổ chức khác có tên gọi khác Theo cấp quản Theo cấp quản lý, nhà quản chia làm ba loại : nhà quản cấp cao, nhà quản ... thức sở cho thực hành quản Các nhà quản vận dụng thuyết quản không thuyết Cũng vậy, quản có hiệu lực hiệu quản theo tình Chính thân khái niệm quản nêu sách – bao hàm việc...
 • 56
 • 391
 • 3

Bài giảng môn khoa học quản lý: Ra quyết định quản

Bài giảng môn khoa học quản lý: Ra quyết định quản lý
... Các thuật ngữ Quyết định quản Quyết định hợp Quyết định tập thể Quá trình định quản Hiệu định quản Hiệu lực định quản Phương án định Thẩm quyền định Phương pháp định Phương pháp ... niệm đặc điểm định quản lý? Các loại định quản lý? Các yêu cầu định quản lý? Căn định quản lý? Thế định hợp lý? Thế hiệu lực hiệu định quản lý? Trình bầy bốn bước của trình định quản lý? Có phương ... ký hiệu định Văn quản văn phản ánh định quản lý, hình thức chủ yếu thể hiển định quản quản nhà nước hay quản tổ chức kinh tế -xã hội 207 Trong quản nhà nước văn quản bao gồm...
 • 40
 • 700
 • 1

Ôn thi môn Khoa học quản lý có đáp án

Ôn thi môn Khoa học quản lý có đáp án
... phương pháp quản phải phù hợp, tác động thi t thực việc điều chỉnh đối tượng quản Phương pháp quản xác lập vận dụng phải khoa học thực tiễn, bảo đảm cho đối tượng quản thực tự ... pháp quản chưa khoa học, không phù hợp không tạo động lực, không hệ thống đón nhận triển khai Chúng ta biết mục tiêu động lực quản mối quan hệ đặc biệt không tách rời nhau, động lực không ... ta biết phương pháp quản cách thức mà chủ thể quản tác động vào đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu định Nhà quản lựa chọn sử dụng phương pháp quản đúng, hợp tạo động cơ, động...
 • 16
 • 347
 • 2

TẬP BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC QUẢN

TẬP BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ
... nước, quản giáo dục, quản văn hóa, xã hội, quản TDTT 3.2 Nội dung nghiên cứu khoa học quản lý: Khoa học quản nghiên cứu nội dung sau: - Cơ sở luận phương pháp luận khoa học quản lý; ... quản kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị Marketing… Quản học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều môn khoa học khác, đồng thời làm sở nghiên cứu cho môn khoa học Khoa học quản ... dạng thứ ba quản xã hội Quản xã hội dạng quản phức tạp nhất, bao gồm nhiều lĩnh vực như: quản Nhà nước, quản hành công, quản kinh tế, quản xã hội, quản ngành Quản nói chung...
 • 123
 • 324
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: LL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệpLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nayLLVLS_Doãn Thị Vân Anh_Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đỗi với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nayLQT-Bùi Mạnh Hùng-Hợp tác quốc tế về chống khủng bố và liên hệ thực tiễn Việt NamCHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG ĐỘT BIẾNtu dong hoa va dieu khien toi uuđể phát âm tiếng anh chuẩn xácCam kết của VN khi gia nhập WTOQuan điểm của hồ chí minh về sự ra đời và vai trò của đảng cộng sản việt namNghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lợn lai giữa cái VCN MS15 với đực ngoại ở thừa thiên huế (tt)Thể chế, năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu các quốc gia đang phát triển (tt)đề thi violympic toán lớp 3 vòng 14 17 năm học 2010 2011 và 2011 2012Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Phạm Thái Bường, Trà Vinh năm học 2015 2016MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN CHO TOÁN TỬ ĐẠO HÀM TRÊN THANG THỜI GIAN VÀ ÁP DỤNGĐề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến tính ổn định hướng chuyển động trên đất dốc của liên hợp máy kéo xích cao su (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập