NTCs dictionary of easily confused words

Easily confused words quiz 1

Easily confused words quiz 1
... Answers Allusions Avert Affection Artful Adapt Affectation Apposite Bridal Congenial 10 Averse 11 Apprehend, comprehend 12 Amiable Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org ... Adverse 11 I can —————- the bare principles of the Special Theory of Relativity, but I can’t ———— the full implications of that theory a) b) Apprehend, comprehend Comprehend, apprehend 12 Her...
 • 2
 • 26
 • 0

NTC's pocket dictionary of words and phrases part 75

NTC's pocket dictionary of words and phrases part 75
... or something (Past tense and past participle: worshiped Present participle: worshiping.) iv to attend a church service (Past tense and past participle: worshiped Present participle: worshiping.) ... tv to take a picture of the inside of a person or an object using Q xylophone ["zaI l@ fon] n a musical instrument made of a series of wooden bars of different sizes, each of which makes a different ... n a ray of energy that can pass through solid or nearly solid matter, such as the body (Used especially to take pictures of the insides of people or objects.) n a picture of the inside of a person...
 • 10
 • 287
 • 1

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 9 ppsx

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 9 ppsx
... ground under a body of water n the part of the body on which one sits; the buttocks adj relating to the lowest part of something; relating to the underneath part of something → (as) soft as a baby’s ... jump → by leaps and bounds bound hand and foot with hands and feet tied up bouquet [bo "ke] n an arrangement of cut flowers; a grouping of cut flowers that can be held in one hand up bout ["baUt] ... against a surface and spring back bounce off ( (of ) something ) to rebound from something bounce out (of something ) to rebound out of or away from something bounce something off (of ) someone or...
 • 10
 • 195
 • 0

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 13 pps

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 13 pps
... upper front part of the body n a piece of furniture with drawers, used to store clothes, linen, and other items (Often chest of drawers.) n a large, wooden storage box → get something off one’s ... division of government, such as the House of Representatives or the Senate of the United States Congress, separately; certain organizations, such as the chamber of commerce of an area n a compartment ... n the part of a song that is repeated after each verse n words or noises that are said together or at the same time chose ["tSoz] past tense of choose chosen ["tSo z@n] Past participle of choose...
 • 10
 • 203
 • 0

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 26 ppsx

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 26 ppsx
... the period of the day when there is light; from the rising of the sun to the setting of the sun from hand to hand from one person to a series of other persons; from one person’s hand to another ... ["froz] past tense of freeze frozen ["froz @n] Past participle of freeze fruit ["frut] n the part of a plant that contains seeds and can be eaten as food (Plural only for types and instances Number ... a mixture of sugar and other things that is spread on top of a cake or pastry (Plural only for types and instances.) froth ["frOT] n foam; a mass of white bubbles that forms on top of liquids...
 • 10
 • 190
 • 0

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 28 ppt

NTC''''s Pocket Dictionary of Words and Phrases part 28 ppt
... level grand ["grAnd] adj impressive; magnificent (Adv: grandly Comp: grander; sup: grandest.) n a thousand dollars (Slang No plural.) → (as) busy as Grand Central Station grand total ["grAnd "tot ... grandchild ["grAn(d) tSaIld] n., irreg a child of one’s child (Plural: grandchildren.) grandchildren ["grAn(d) tSIl dr@n] plural of grandchild granddad ["grAn dAd] n grandfather; the father of ... hammer and tongs Go to fight someone or something hammer and tongs go at it tooth and nail Go to fight someone or something hammer and tongs go away to leave (Often a command.) go away empty-handed...
 • 10
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Preliminary English test 8Báo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaBài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánGiáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhấtỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúcebook Giải pháp đột pháToi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the naoĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp ncCÔNG THỨC DAO ĐONG TAT DAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập