57446 celebrations

unit 8 celebrations

unit 8 celebrations
... whom c- which d- that 37 I saw the boy _ helped me last week a- who b- whom c- which d- whose 38 Soccer is the sport _ best a- that I like b- what I like c- which I like it d- who I like...
 • 3
 • 713
 • 5

Unit 8 - Celebrations

Unit 8 - Celebrations
... I.Warm-up ( Brainstorming ) Celebrations you know * Possible answers: Birthday, Tet (Lunar New Year), Christmas, ... freedom from slavery • Easter: On (7)… Day, young children (8) … chocolate or sugar eggs as long as they are good Students' answers: III While-reading 1.Checking answers: Students read and check the ... Checking vocab Slap the board X¶y Cu éc diÔ uh µnh Tra ng t rÝ Sù n « lÖ Sù tù Ng ­ê iD oT h¸ i 3.Gap-filling * Tet: The Lunar New Year (1)……is the most important celebration for (2)… people Tet is...
 • 11
 • 431
 • 1

Unit 8: Celebrations. Period 50

Unit 8: Celebrations. Period 50
... day Wedding Independence day Period 50 Unit 8: Celebrations Getting started: Easter Christmas Wedding Mid fall festival Birthday Lunar New Year Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: ... cuéc diÔu hµnh Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: * Checking new words: What and where decorate (v) freedom (n) slavery (n) jewish (n) parade (n) Period 50 Unit 8: Celebrations ... Isreal by Jewish people On Easter day, young children receive chocolate or sugar eggs Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: * Listen: * Exercise: True or False F Lunar New year holiday...
 • 9
 • 333
 • 1

Unit 8: Celebrations

Unit 8: Celebrations
... Friday, March 10th , 2006 Unit 8: CELEBRATIONS • Lesson1 : Getting Star ted Listen and Read 1.Getting star ted: Now let’s listen ... me the names of the celebrations you have known? celebrations 1.Lunar New Year 2.Easter 3.Birthday 4.Mid – Fall Festival 5.Wedding 6.Christmas Who can tell the names of the celebrations with each...
 • 11
 • 263
 • 2

Unit 8: Celebrations

Unit 8: Celebrations
... - How many celebrations are mentioned in the text? - What are they? LISTEN AND READ Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar ... Family members try to be together at Tet They live apart LISTEN AND READ Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration...
 • 29
 • 276
 • 1

UNIT 8 CELEBRATIONS

UNIT 8 CELEBRATIONS
... Festival UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words (to) decorate : trang trí UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words sticky rice cake : bánh tét UNIT : ... happen = ? (to) occur : xảy UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words parade (n) : diễu hành UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words (to) live apart : sống cách xa UNIT : LISTEN AND READ / ... c Lunar New Year d Birthday e Wedding f Mid-Fall Festival Match the icons with the names of the celebrations a.Christmas b Easter c Lunar New Year d Birthday e Wedding f Mid-Fall Festival a.Christmas...
 • 28
 • 246
 • 2

Unit 8 celebrations

Unit 8 celebrations
... Matching Matching the celebrations with the dates The celebrations Woman’s Day Teacher’s Day Children’s Day Christmas Day May Day The...
 • 17
 • 244
 • 1

Unit 7 NC Celebrations

Unit 7 NC Celebrations
... Hung’s Death Anniversary Vietnamese National Day Halloween UNIT 7: VOCABULARY wrestling Buffalo fighting Unicorn - dance Dragon -dance Sticky rice cake VOCABULARY - to haunt : to keep coming ... fighting dragon dancing: unicorn dancing a consider, judge b c d to keep coming to your mind so that you can’t forget it /e f g Fill the table with the information from the text New Year’s Celebrations ... neighbors, teachers, friends, They Vietnamese visit family members, neighbours, and graves of ancestors on of ancestors? teachers, friends, and graves the first three days d Children may get li or tien...
 • 34
 • 142
 • 1

Unit 8 Celebrations DWriting

Unit 8 Celebrations DWriting
... 1 Christmas Valentine’s Day Mid-Autumn Festival Birthday Lunar New Year Teachers’ Day UNIT 8: CELEBRATIONS D WRITING Describing a celebration Task 1: Read the description about the Mid-Autumn ... following questions  Mid-Autumn Festival is one of the popular celebrations in Vietnam This celebration falls on the 14th day of the 8th lunar month It is the time when people celebrate the largest ... write about one of the celebrations place date Celebra 24th tion In Britain Decem Christ and in ber the mas world 20th Novem In Teache Vietna ber rs’ Day m Women’ s Day 8th March In Vietna m...
 • 10
 • 935
 • 1

Unit 7 : E 11 NC - Celebrations

Unit 7 : E 11 NC - Celebrations
... These are Vietnamese New Year’s Day CelebrationsDay Vietnamese Teacher’s D E B Name the celebrations and their dates Square glutinous rice cakes Cylindrical glutinous rice cakes Vietnamese New ... dancing Lottery drawing Dancing Swimming Wrestling Concerts Buffalo fighting What is the key difference between Shiite and Jewish New Year observances and those of the other countries described ... Year! Jingle Bells Last Christmas Homework: - Learn the new words and make sentences - Read the text again and translate it into Vietnamese - Prepare listening skill for the next period ...
 • 27
 • 202
 • 0

Unit 8- celebrations- reading- 11CB

Unit 8- celebrations- reading- 11CB
... UNIT A- Reading Look at the pictures in the textbook and work in pairs to discuss the questions...
 • 13
 • 265
 • 2

Tài liệu unit8 - celebrations- Leson 1

Tài liệu unit8 - celebrations- Leson 1
... which you know Celebration Mid-Fall Festival When? Activities Food Country Middle of -Lion-dancing -Moon cakes, -Viet Nam Lunar August -lantern parade -Sweets -China 31/ 10 9/8 ( lunar) *Complete ... 23/2/2 010 Getting started: Listen and Read: * Vocabulary: - Passover (n): - Jewish people - slavery (n):  slave (n):  slaver (n): - sugar egg - parade (n): - occur (v) = happen (v): - sticky ... 23/2/2 010 Getting started: Listen and Read: * Vocabulary: - Passover (n): - Jewish people - slavery (n):  slave (n):  slaver (n): - sugar egg - parade (n): - occur (v) = happen (v): - sticky...
 • 22
 • 83
 • 0

Bài soạn Unit 8 Celebrations

Bài soạn Unit 8 Celebrations
... teaching Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Speaking I Objectives: Aims: -Students could talk about the celebrations of Tet and other festivals activities - Through this unit, students can ... next lesson Copy in their notebooks Class 11B4 11B5 Period 45 Date of teaching Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Listening I Objectives: Aims: Students should know more about the New ... discuss - each group presents their answers - Listen and copy in their notebooks Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Writing I Objectives: Aims: Students know how to describing a celebration...
 • 12
 • 994
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu nâng cao khả năng công nghệ của robot hàn hồ quangNghiên cứu phát triển phần mềm tích hợp CADCAMNghiên cứu phần mềm SLAM II phục vụ cho kỹ thuật mô hình môNghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng gia công thô trên máy phay CNCNghiên cứu quy trình công nghệ hàn dưới nước để hàn sửa chữaNghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết màiNghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi phay cao tốc đến độ chính xác gia công trên máy CNC đối với thép tôi bằng dao phủ carbideNghiên cứu sự hình thành tiếng ồn có nguồn gốc khí động trênNghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống bôi trơn trong máy côngNghiên cứu tính toán thiết kế tối ưu bộ xúc tác trung hòa khí thải 3 chức năng cho xe du lịchNghiên cứu tối ưu công nghệ dập khối trên khuôn hở để chế tạo chi tiết trụcNghiên cứu thiết kế công nghệ và máy uốn lốc CNC 4 trục để chế tạo ống thép hànNghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp khí tổng hợp cho động cơ máy phát điệnNghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển máy khấu than dùng bộ điều khiển PLCfile thiết kế ví da thủ công handmadeNghiên cứu thiết kế máy đột dập CNCNghiên cứu thiết kế và công nghệ phục hồi bạc đỡ ba bít của các tuaNghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ xử lý ảnh phân loại sản phẩm cho robot công nghiệp nachi MC20 01Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình robot hoạt động dưới nướcNghiên cứu thiết kế và chế tạo robot cung cấp nguyên vật liệu tự động cho các trạm sản xuất lắp ráp trong nhà máy công nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập