57446 celebrations

unit 8 celebrations

unit 8 celebrations
... whom c- which d- that 37 I saw the boy _ helped me last week a- who b- whom c- which d- whose 38 Soccer is the sport _ best a- that I like b- what I like c- which I like it d- who I like...
 • 3
 • 630
 • 5

Unit 8 - Celebrations

Unit 8 - Celebrations
... I.Warm-up ( Brainstorming ) Celebrations you know * Possible answers: Birthday, Tet (Lunar New Year), Christmas, ... freedom from slavery • Easter: On (7)… Day, young children (8) … chocolate or sugar eggs as long as they are good Students' answers: III While-reading 1.Checking answers: Students read and check the ... Checking vocab Slap the board X¶y Cu éc diÔ uh µnh Tra ng t rÝ Sù n « lÖ Sù tù Ng ­ê iD oT h¸ i 3.Gap-filling * Tet: The Lunar New Year (1)……is the most important celebration for (2)… people Tet is...
 • 11
 • 418
 • 1

Unit 8: Celebrations. Period 50

Unit 8: Celebrations. Period 50
... day Wedding Independence day Period 50 Unit 8: Celebrations Getting started: Easter Christmas Wedding Mid fall festival Birthday Lunar New Year Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: ... cuéc diÔu hµnh Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: * Checking new words: What and where decorate (v) freedom (n) slavery (n) jewish (n) parade (n) Period 50 Unit 8: Celebrations ... Isreal by Jewish people On Easter day, young children receive chocolate or sugar eggs Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: * Listen: * Exercise: True or False F Lunar New year holiday...
 • 9
 • 265
 • 1

Unit 8: Celebrations

Unit 8: Celebrations
... Friday, March 10th , 2006 Unit 8: CELEBRATIONS • Lesson1 : Getting Star ted Listen and Read 1.Getting star ted: Now let’s listen ... me the names of the celebrations you have known? celebrations 1.Lunar New Year 2.Easter 3.Birthday 4.Mid – Fall Festival 5.Wedding 6.Christmas Who can tell the names of the celebrations with each...
 • 11
 • 247
 • 2

Unit 8: Celebrations

Unit 8: Celebrations
... - How many celebrations are mentioned in the text? - What are they? LISTEN AND READ Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar ... Family members try to be together at Tet They live apart LISTEN AND READ Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration...
 • 29
 • 262
 • 1

UNIT 8 CELEBRATIONS

UNIT 8 CELEBRATIONS
... Festival UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words (to) decorate : trang trí UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words sticky rice cake : bánh tét UNIT : ... happen = ? (to) occur : xảy UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words parade (n) : diễu hành UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words (to) live apart : sống cách xa UNIT : LISTEN AND READ / ... c Lunar New Year d Birthday e Wedding f Mid-Fall Festival Match the icons with the names of the celebrations a.Christmas b Easter c Lunar New Year d Birthday e Wedding f Mid-Fall Festival a.Christmas...
 • 28
 • 223
 • 2

Unit 8 celebrations

Unit 8 celebrations
... Matching Matching the celebrations with the dates The celebrations Woman’s Day Teacher’s Day Children’s Day Christmas Day May Day The...
 • 17
 • 235
 • 1

Unit 7 NC Celebrations

Unit 7 NC Celebrations
... Hung’s Death Anniversary Vietnamese National Day Halloween UNIT 7: VOCABULARY wrestling Buffalo fighting Unicorn - dance Dragon -dance Sticky rice cake VOCABULARY - to haunt : to keep coming ... fighting dragon dancing: unicorn dancing a consider, judge b c d to keep coming to your mind so that you can’t forget it /e f g Fill the table with the information from the text New Year’s Celebrations ... neighbors, teachers, friends, They Vietnamese visit family members, neighbours, and graves of ancestors on of ancestors? teachers, friends, and graves the first three days d Children may get li or tien...
 • 34
 • 128
 • 1

Unit 8 Celebrations DWriting

Unit 8 Celebrations DWriting
... 1 Christmas Valentine’s Day Mid-Autumn Festival Birthday Lunar New Year Teachers’ Day UNIT 8: CELEBRATIONS D WRITING Describing a celebration Task 1: Read the description about the Mid-Autumn ... following questions  Mid-Autumn Festival is one of the popular celebrations in Vietnam This celebration falls on the 14th day of the 8th lunar month It is the time when people celebrate the largest ... write about one of the celebrations place date Celebra 24th tion In Britain Decem Christ and in ber the mas world 20th Novem In Teache Vietna ber rs’ Day m Women’ s Day 8th March In Vietna m...
 • 10
 • 864
 • 1

Unit 7 : E 11 NC - Celebrations

Unit 7 : E 11 NC - Celebrations
... These are Vietnamese New Year’s Day CelebrationsDay Vietnamese Teacher’s D E B Name the celebrations and their dates Square glutinous rice cakes Cylindrical glutinous rice cakes Vietnamese New ... dancing Lottery drawing Dancing Swimming Wrestling Concerts Buffalo fighting What is the key difference between Shiite and Jewish New Year observances and those of the other countries described ... Year! Jingle Bells Last Christmas Homework: - Learn the new words and make sentences - Read the text again and translate it into Vietnamese - Prepare listening skill for the next period ...
 • 27
 • 182
 • 0

Unit 8- celebrations- reading- 11CB

Unit 8- celebrations- reading- 11CB
... UNIT A- Reading Look at the pictures in the textbook and work in pairs to discuss the questions...
 • 13
 • 241
 • 2

Tài liệu unit8 - celebrations- Leson 1

Tài liệu unit8 - celebrations- Leson 1
... which you know Celebration Mid-Fall Festival When? Activities Food Country Middle of -Lion-dancing -Moon cakes, -Viet Nam Lunar August -lantern parade -Sweets -China 31/ 10 9/8 ( lunar) *Complete ... 23/2/2 010 Getting started: Listen and Read: * Vocabulary: - Passover (n): - Jewish people - slavery (n):  slave (n):  slaver (n): - sugar egg - parade (n): - occur (v) = happen (v): - sticky ... 23/2/2 010 Getting started: Listen and Read: * Vocabulary: - Passover (n): - Jewish people - slavery (n):  slave (n):  slaver (n): - sugar egg - parade (n): - occur (v) = happen (v): - sticky...
 • 22
 • 76
 • 0

Bài soạn Unit 8 Celebrations

Bài soạn Unit 8 Celebrations
... teaching Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Speaking I Objectives: Aims: -Students could talk about the celebrations of Tet and other festivals activities - Through this unit, students can ... next lesson Copy in their notebooks Class 11B4 11B5 Period 45 Date of teaching Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Listening I Objectives: Aims: Students should know more about the New ... discuss - each group presents their answers - Listen and copy in their notebooks Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Writing I Objectives: Aims: Students know how to describing a celebration...
 • 12
 • 931
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Mạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ISO 27001 VÀ ỨNG DỤNG LUẬNNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1Phát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGISử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCMô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệMô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập