57446 celebrations

unit 8 celebrations

unit 8 celebrations
... whom c- which d- that 37 I saw the boy _ helped me last week a- who b- whom c- which d- whose 38 Soccer is the sport _ best a- that I like b- what I like c- which I like it d- who I like...
 • 3
 • 611
 • 5

Unit 8 - Celebrations

Unit 8 - Celebrations
... I.Warm-up ( Brainstorming ) Celebrations you know * Possible answers: Birthday, Tet (Lunar New Year), Christmas, ... freedom from slavery • Easter: On (7)… Day, young children (8) … chocolate or sugar eggs as long as they are good Students' answers: III While-reading 1.Checking answers: Students read and check the ... Checking vocab Slap the board X¶y Cu éc diÔ uh µnh Tra ng t rÝ Sù n « lÖ Sù tù Ng ­ê iD oT h¸ i 3.Gap-filling * Tet: The Lunar New Year (1)……is the most important celebration for (2)… people Tet is...
 • 11
 • 408
 • 1

Unit 8: Celebrations. Period 50

Unit 8: Celebrations. Period 50
... day Wedding Independence day Period 50 Unit 8: Celebrations Getting started: Easter Christmas Wedding Mid fall festival Birthday Lunar New Year Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: ... cuéc diÔu hµnh Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: * Checking new words: What and where decorate (v) freedom (n) slavery (n) jewish (n) parade (n) Period 50 Unit 8: Celebrations ... Isreal by Jewish people On Easter day, young children receive chocolate or sugar eggs Period 50 Unit 8: Celebrations Listen and read: * Listen: * Exercise: True or False F Lunar New year holiday...
 • 9
 • 255
 • 1

Unit 8: Celebrations

Unit 8: Celebrations
... Friday, March 10th , 2006 Unit 8: CELEBRATIONS • Lesson1 : Getting Star ted Listen and Read 1.Getting star ted: Now let’s listen ... me the names of the celebrations you have known? celebrations 1.Lunar New Year 2.Easter 3.Birthday 4.Mid – Fall Festival 5.Wedding 6.Christmas Who can tell the names of the celebrations with each...
 • 11
 • 239
 • 2

Unit 8: Celebrations

Unit 8: Celebrations
... - How many celebrations are mentioned in the text? - What are they? LISTEN AND READ Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar ... Family members try to be together at Tet They live apart LISTEN AND READ Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration...
 • 29
 • 251
 • 1

UNIT 8 CELEBRATIONS

UNIT 8 CELEBRATIONS
... Festival UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words (to) decorate : trang trí UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words sticky rice cake : bánh tét UNIT : ... happen = ? (to) occur : xảy UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words parade (n) : diễu hành UNIT : LISTEN AND READ / P.65, 66 New words (to) live apart : sống cách xa UNIT : LISTEN AND READ / ... c Lunar New Year d Birthday e Wedding f Mid-Fall Festival Match the icons with the names of the celebrations a.Christmas b Easter c Lunar New Year d Birthday e Wedding f Mid-Fall Festival a.Christmas...
 • 28
 • 215
 • 2

Unit 8 celebrations

Unit 8 celebrations
... Matching Matching the celebrations with the dates The celebrations Woman’s Day Teacher’s Day Children’s Day Christmas Day May Day The...
 • 17
 • 227
 • 1

Unit 7 NC Celebrations

Unit 7 NC Celebrations
... Hung’s Death Anniversary Vietnamese National Day Halloween UNIT 7: VOCABULARY wrestling Buffalo fighting Unicorn - dance Dragon -dance Sticky rice cake VOCABULARY - to haunt : to keep coming ... fighting dragon dancing: unicorn dancing a consider, judge b c d to keep coming to your mind so that you can’t forget it /e f g Fill the table with the information from the text New Year’s Celebrations ... neighbors, teachers, friends, They Vietnamese visit family members, neighbours, and graves of ancestors on of ancestors? teachers, friends, and graves the first three days d Children may get li or tien...
 • 34
 • 123
 • 1

Unit 8 Celebrations DWriting

Unit 8 Celebrations DWriting
... 1 Christmas Valentine’s Day Mid-Autumn Festival Birthday Lunar New Year Teachers’ Day UNIT 8: CELEBRATIONS D WRITING Describing a celebration Task 1: Read the description about the Mid-Autumn ... following questions  Mid-Autumn Festival is one of the popular celebrations in Vietnam This celebration falls on the 14th day of the 8th lunar month It is the time when people celebrate the largest ... write about one of the celebrations place date Celebra 24th tion In Britain Decem Christ and in ber the mas world 20th Novem In Teache Vietna ber rs’ Day m Women’ s Day 8th March In Vietna m...
 • 10
 • 840
 • 1

Unit 7 : E 11 NC - Celebrations

Unit 7 : E 11 NC - Celebrations
... These are Vietnamese New Year’s Day CelebrationsDay Vietnamese Teacher’s D E B Name the celebrations and their dates Square glutinous rice cakes Cylindrical glutinous rice cakes Vietnamese New ... dancing Lottery drawing Dancing Swimming Wrestling Concerts Buffalo fighting What is the key difference between Shiite and Jewish New Year observances and those of the other countries described ... Year! Jingle Bells Last Christmas Homework: - Learn the new words and make sentences - Read the text again and translate it into Vietnamese - Prepare listening skill for the next period ...
 • 27
 • 177
 • 0

Unit 8- celebrations- reading- 11CB

Unit 8- celebrations- reading- 11CB
... UNIT A- Reading Look at the pictures in the textbook and work in pairs to discuss the questions...
 • 13
 • 231
 • 2

Tài liệu unit8 - celebrations- Leson 1

Tài liệu unit8 - celebrations- Leson 1
... which you know Celebration Mid-Fall Festival When? Activities Food Country Middle of -Lion-dancing -Moon cakes, -Viet Nam Lunar August -lantern parade -Sweets -China 31/ 10 9/8 ( lunar) *Complete ... 23/2/2 010 Getting started: Listen and Read: * Vocabulary: - Passover (n): - Jewish people - slavery (n):  slave (n):  slaver (n): - sugar egg - parade (n): - occur (v) = happen (v): - sticky ... 23/2/2 010 Getting started: Listen and Read: * Vocabulary: - Passover (n): - Jewish people - slavery (n):  slave (n):  slaver (n): - sugar egg - parade (n): - occur (v) = happen (v): - sticky...
 • 22
 • 71
 • 0

Bài soạn Unit 8 Celebrations

Bài soạn Unit 8 Celebrations
... teaching Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Speaking I Objectives: Aims: -Students could talk about the celebrations of Tet and other festivals activities - Through this unit, students can ... next lesson Copy in their notebooks Class 11B4 11B5 Period 45 Date of teaching Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Listening I Objectives: Aims: Students should know more about the New ... discuss - each group presents their answers - Listen and copy in their notebooks Absent students Unit 8: celebrations LESSON : Writing I Objectives: Aims: Students know how to describing a celebration...
 • 12
 • 901
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Một số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nayNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Cơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Nghiên cứu vi khuẩn oxy hóa metan và tiềm năng ứng dụngNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtPhân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và HuếSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)Về bổ đề Van de Corput và tích phân dao độngHỢP TÁC KHOA HỌC VỚI HỆ THỐNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA PHÁP NHU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG (TỪ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA VĂN HỌC)Khảo sát vi sinh vật tại vùng bị ảnh hưởng dioxin và đánh giá tiềm năng tiêu độc của vi sinh vật bản địaMô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt NamMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập