23689 infinitive or gerund board game

Infinitive or gerund exercise

Infinitive or gerund exercise
... when grammar rules change! Sign up to our newsletter here: englishgrammar.org (It's free) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ... Do you mind my ………………… late? a) coming b) to come c) come Answers I still miss living in Singapore I enjoy swimming in the sea He avoided meeting his ex-boyfriend You promised to finish it by...
 • 2
 • 66
 • 0

INFINITIVE AND GERUND

INFINITIVE AND GERUND
... the coming of spring, the river flooded 13 The airplane departed at six and landed at eight 14 My friend jumped up and down and shouted when she got the news Exercise Choose the word which has the ... hours She tapped the top of her desk He described his house They demanded to know the answer Alice pushed and I pulled He handed me dictionary 10 Jack tooted his horn 11 They asked me to help ... Exercise Pronunciation of -ed ending /t/ /d/ Jane blinked and yawned We hoped for the best She mopped the kitchen floor, vacuumed the carpet, and dusted the furniture The concert lasted for two hours...
 • 3
 • 414
 • 9

Passive Infinitive and Gerund

Passive Infinitive and Gerund
... language Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects They study their own language, mathematics and English In England, America or Australia, many boys and girls study ... and girls learn English because A their parents make them it B it is included in their study courses C they have to study their own language D English can give them a job 4.In America and ... children study A English and mathematics only B such foreign languages as French, German or Spanish C English as a foreign language D their own language and no foreign language 5.Many adults...
 • 3
 • 8,076
 • 223

TO INFINITIVE AND GERUND

TO INFINITIVE AND GERUND
... Verb to remember to forget to regret to try to stop Gerund Do it, then be aware of it Not remember doing sth Do it, then feel bad Do sth as an experiment or test To give up an action To- infinitive ... didn’t I’ll go and it now 30 Please forgive me for (interrupt) you but would you mind (repeat) that last sentences? GERUND and TO INFINITIVE VERBS THAT CAN HAVE INFINITIVE OR GERUND OBJECTS, ... never stops (talk) III/ Gerund and infinitive Put the verbs in brackets into the correct form (gerund or infinitive) 31 He hates 32 If you go on 33 I prefer (answer) the phone, and very often just...
 • 6
 • 1,164
 • 57

infinitive and gerund

infinitive and gerund
... discover, find out, know, learn, remember, see, show, think, understand, wonder… Eg: he wonders when suitably to ask her hand Nhom 6: used as a verb of purpose Eg: what are you learning English ... lam gi It’s no use/good: khong dang de lam gi, khong can thiet truong hop co the dung ca infinitive hoac gerund: sau begin, start, continue, intend, bore, … co the dung infi va gernd ma nghia ko ... quan he) Eg: he is a doctor who made aserious mistake ó he is a doctor to make a serious mistake gerund: nhom 1: after preposition in, on, off, of… Nhom 2: after these following verbs: Admit, appreciate,...
 • 3
 • 272
 • 4

reported speech with infinitive and gerund

reported speech with infinitive and gerund
... Jane accused Exercise Rewrite the following sentences with Infinitive or Gerund “ I will bring the sandwiches to the party” said Helen  Helen offered “ ... Tom.” said Mike  Mike advised Exercise Rewrite the following sentences with Gerund “ Why don’t you organize an English competition for our student?” said Ms Lien  Ms Lien ... “ It was you and only you who stole the cake from the fridge” my mother told my sister  My mother accused “I’m awful sorry, I will never again use your car without permission”...
 • 5
 • 5,434
 • 365

lythuyet inf or gerund

lythuyet inf or gerund
... V3/ -ed Lý thuyết INFINITIVES OR GERUND GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang Remember Forget thể mệnh lệnh + to V0 IV: CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU NHỮNG ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY SẼ Ở DẠNG GERUND & TO INFINITIVE: ( TUỲ ... ngoái mà I remember to tell you a story Tôi nhớ kể em nghe câu chuyện I forget meeting you last year Tôi quên gặp em năm ngoái I forget to meet Lan tomorrow morning Tôi quên phải gặp Lan vào sáng ... late Mary is used to working hard all day = Mary gets used to working hard all day VI: Ex: CÁC ĐỘNG TỪ CHỈ CẢM GIÁC, SỰ NHẬN THỨC SAU ĐÂY ĐƯỢC THEO SAU BỞI GERUND HOẶC BARE INFINITIVE: SEE (thấy),...
 • 3
 • 207
 • 0

Tài liệu ÌNINITIVES OR GERUND (THEORY)-TUANAVHN3

Tài liệu ÌNINITIVES OR GERUND (THEORY)-TUANAVHN3
... ngoái mà I remember to tell you a story Tôi nhớ kể em nghe câu chuyện I forget meeting you last year Tôi quên gặp em năm ngoái I forget to meet Lan tomorrow morning Tôi quên phải gặp Lan vào sáng ... V3/ -ed Lý thuyết INFINITIVES OR GERUND GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang Remember Forget thể mệnh lệnh + to V0 IV: CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU NHỮNG ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY SẼ Ở DẠNG GERUND & TO INFINITIVE: ( TUỲ ... try to work harder Tôi cố gắng học chăm He started working his job two days ago Anh ta bắt đầu làm Việc cách hai ngày I start to get touch with them Tôi bắt đầu liên lạc Với họ He began working...
 • 3
 • 194
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Đánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamPhân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiTest bank for Audit and assurance services by Alvin Alrensdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematicPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập