22216 intermediate prepositionspart 1

A to Z Intermediate part 1

A to Z Intermediate part 1
... Patrizia Caselli (and all at SIAS) Thanks also to LIST SpA for technological support, to International House in Pisa, in particular Chris Powell, Paola Carranza, Lynne Graziani and Antonia Clare, and ... Cozzi, Barbara Bargagna, Monica Ciampi, Paolo Bassi, Andrea Ceccolini, Carlo Bellanca, Claudia Rege Cambrin, Luca Zamboni, Sergio Marchetti, Guido Coli (and all at LIST), Gianluca Soria, Patrizia ... followers as the Great Turchett), Paolo Ghiretti (legal eagle), Rita Sacchelli, Marco Delato, Antonella Pasotto, Giulia Gestri, Antonella Giani, the Giuliani family, the Marino family, Marina Calafa,...
 • 115
 • 369
 • 5

Tài liệu Common mistake at ielts intermediate part 1 pptx

Tài liệu Common mistake at ielts intermediate part 1 pptx
... singular: I play I watch you play you watch he/she/it plays he/she/it watches we play we watch you play you watch they play they watch II 11 The government spent ten millionsdollars on edocation last uear ... nearly always (9) (catch) the last bus to school My mother (make) our breakfast while I (11 ) (get (leave) for school at about 7.30 dressed), then 1( 12) (10 ) Match each amount (1- 5) with its correct ... coffee, I'm afraid (1have tea coffee negative) We use or to give an alternative: 11 I 111 , (== b I not agree with this idea, Do, be and have are called auxiliary verbs This means that they help to...
 • 10
 • 269
 • 2

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 11 ppsx

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 11 ppsx
... (C) Three (D) Four 10 Who has to sign the form? (A) Everybody (B) People who pay by credit card (C) People who pay by check (D) The whole family 11 The word "Method" in line 11 is closest in meaning ... best answer When is the meeting? (A) On March 20 from 9 -12 :30 (B) On March 20 at 12 :30 (C) On March 21 from 9 -12 :30 (D) On March 21 from 12 :30 -1: 30 What should Bob bring to the meeting? (A) Sandwiches ... May 16 and May 23 (C) On April (D) On May 16 10 Who should Mr Greenwood give this form to? (A) Samantha Smith (B) His assistant (C) A marketing researcher (D) The human resources director 11 The...
 • 25
 • 208
 • 0

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 10 pptx

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 10 pptx
... Brothers 210 READING Questions 10 -12 refer to the following e-mail To: Rita Marconi From: Frank Howard Subject: Company picnic Rita, The weather forecast for tomorrow is rain, so I think we 10 (A) ... TEXT COMPLETION 2 21 Questions 10 -12 refer to the following a r t i c l e Andrew Witherspoon Image Consultants, Inc 360 Rosings Avenue, Suite 10 Roxbury,VA 23200 September 15 , 20_ To whom it ... tickets Thank you ms Rita Mitchell TEXT COMPLETION 225 Questions 10 -12 refer to the following article Last night, the Mayor's Office 10 (A) (B) (C) (D) plans to start construction announce announces...
 • 25
 • 295
 • 1

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 9 pptx

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 9 pptx
... news at 6:00, but I can watch _ _ ^ _ at 11 :00 (A) (B) (C) (D) meets CD ๏ CD ® CD CD CD C^ them it its they INCOMPLETE SENTENCES 19 5 PART 6: TEXT COMPLETION PART Directions: Read the texts that follow ... our advised us 10 The police were right when to get a new security system (A) it (B) she (C) them (D) they CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD INCOMPLETE SENTENCES 19 1 REVIEW: PART DIRECTIONS: ... You can come Monday at 9: 30 A.M (A) through (B) in (C) out (D) about CD • Cl^ CD CD CD CD CD around over up down INCOMPLETE SENTENCES 18 1 พ WORD FORM: NOUNS In these TOEIC test questions, you...
 • 25
 • 231
 • 0

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 8 pps

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 8 pps
... 1 154 LISTENING COMPREHENSION i 3 LISTENING COMPREHENSION REVIEW 15 5 il- 15 6 LISTENING COMPREHENSION il Idt.: LISTENING COMPREHENSION REVIEW 15 7 10 15 8 LISTENING COMPREHENSION ... each part: Part Incomplete Sentences Part Text Completion Part Reading Comprehension • Single Passages • Double Passages In this part of the Longman Preparation Series for the New TOEIC Test: Intermediate ... (D) Next month 80 Where is the speaker? (A) On a train (B) On a boat (C) On a plane (D) On a tour bus 81 When will they arrive in Los Angeles? (A) 5:00 (B) 5:30 (C) 12 :00 (D) 12 :30 82 What will...
 • 25
 • 466
 • 0

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 7 pptx

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 7 pptx
... CD CD TALKS 15 1 13 What time is the first show? (A) 7: 00 (B) 7: 30 (C) 8:00 (D) 9:30 14 What is the price of a general admission ticket? (A) $8.00 (B) $9.00 (C) $10 .00 (D) $12 .00 15 Who is NOT ... Office assistant (C) Telephone operator (D) Mail carrier 27 What is Mr Roberts' extension number? (A) 57 (B) 15 7 (C) 5 07 (D) 15 07 TALK 10 (Questions 28-30) 28 What does the store sell? (A) Office ... TALKS 14 7 18 What will happen after the talk? (A) Mr Thompson will make a call (B) Tea will be served (C) Mr Thompson will answer questions (D) There will be a dinner TALK (Questions 19 - 21) 19 What...
 • 25
 • 233
 • 0

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 6 pps

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 6 pps
... Celsius (C) 21 degrees Fahrenheit (D) 21 degrees Celsius TALK (Questions 16 -18 ) 16 What will the temperature be like today? (A) Cold (B) Warm (C) Cool (D) Freezing 17 How was the weather yesterday? ... NOT part of the agreement? (A) Artists (B) Drama (C) Orchestras (D) Ballet TALK (Questions 16 -18 ) 16 How long will the tour last? (A) One week (B) Two weeks (C) Five weeks (D) Twelve weeks 17 ... than ten pens (C) Arrive before 10 :00 (D) Bring ten friends TALK (Questions 10 -12 ) 10 What kind of insurance is being sold? (A) Car (B) Life ( ๑ Fire (D) Health 11 What must one be to get this...
 • 25
 • 289
 • 0

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 5 pot

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 5 pot
... (A) $10 .00 (B) $17 .00 (C) $30.00 (D) $70.00 CD CD CD) CD CD C£> CD) CD CD c© ๏ CD CD CD CD CD ๏ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CONVERSATIONS 79 What time is it now? (A) 11 :13 (B) 11 :30 (C) 12 : 15 ... (Questions 10 -12 ) 10 When will they leave the Natural History Museum? (A) 5: 00 (B) 8:00 (C) 11 :00 (D) 12 :00 11 How will they visit the mor\uments? (A) By car (B) By bus (C) By foot (D) By train 12 When ... (Questions 10 -12 ) 10 Where are the speakers? (A) At the airport (B) At the bus stop (C) At the train station (D) At the doctor's office 11 When did the man get there? (A) 7:00 (B) 7:30 (C) 11 :00 (D) 11 :30...
 • 25
 • 395
 • 0

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 4 ppt

Longman Toeic Intermediate Episode 1 Part 4 ppt
... CONVERSATONS 75 10 doctor 11 musician engine, stage, drama, repair, theater 13 taxi driver passenger, campaign, fare, election, tip 14 sales clerk film, camera, cash register, change, receipt 15 journalist ... CD CD ๆ CD CD CD CD CD CD CD CD CD ® CD ® CD CD CD CD CD (A) 10 CD CD CD DIRECTIONS: QUESTION-RESPONSE 73 PART 3ะ CONVERSATIONS พ PART Directions: You will hear some conversations between two ... choose the best response to each question CD CD CD CD CD CD CD CD CD 4, CD CD CD CD CD CD CD CD CD" CD CD CD CD CD CD CD CD CD 10 CD CD CD LISTENING COMPREHENSION QUESTION-RESPONSE: WHERE Practice...
 • 25
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUNghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền singaporeTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtNghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn La (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTong hop cac quy trinh nghiep vu v1.5Các bài tập địa lý ôn thiLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngPhân tích khí máu | Doctorphuong.comHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MONITOR ĐA THÔNG SỐCẬP NHẬT KHÁNG KHÁNG SINH ở VN 2017Tài liệu ôn tập học sinh giỏi môn địa lýbổ trợ kiến thức luyện thi đại học trên VTV2 môn vật lý chu văn biên (phần 1 dao động)đề cương luận văn thạc sĩ phân tích, đánh giá các DKTN phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng cát ven biển quảng bìnhĐÁNH GIÁ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNGKiến thức, thái độ về vệ sinh tay thường quy của bác sỹ, điều dưỡng