253TCKH xét duyệt quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 253.PDF

253TCKH xét duyệt quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 253.PDF

253TCKH xét duyệt quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 253.PDF
... trên; -Lưu TRƯỞNG PHÒNG Lịch duyệt quyế1 toán ngân sách tháng đầu nă Stt Tên đơn vị BQL khu Công nghiệp Trung tâm dạy nghề ip 20 16 Th(òi gian 8/8/20 16 Chiều Thứ Hai 9/8/20 16 Cải]gày Thứ Ba BCH phòng ... DSKHHGĐ 29/8/20 16 CảbIgày Thứ Hai 30-31/8/20 16 CảiIgày Thứ Ba-Thứ Tư 14 Phòng Văn hóa thông tin 5/9/20 16 Cả (ngày Thứ Hai 15 Phòng Y tế 6/ 9/20 16 Cả ngày Thứ Ba 13 Văn phòng HĐND - UBND I 16 Đoàn Thanh ... khoản, đồng chí kế toán bố ữí thời gian tham dự để buổi làm việc đạt kết tốt Chủ ỷ: Các đơn vị gửi Bảo cáo tài tháng năm 20 16 phòng Tài chỉnh kể hoạch trước ngày 08/8/20 16, sỗ sách kế toán chứng từ...
 • 4
 • 31
 • 0

báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh

báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh
... Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán tài tháng đầu năm 2012 soát xét Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán ... Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán tài tháng đầu năm 2012 soát xét Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán ... Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán tài tháng đầu năm 2012 soát xét Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc báo cáo kiểm toán...
 • 32
 • 162
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007.DOC

Đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007.DOC
... Bội chi ngân sách Nhà nước nguồn bù đắp III Đánh giá tình hình thực kế hoạch ngân sách tháng 2 5 7 12 13 đầu năm 2007 Đánh giá thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm 2007 Đánh giá chi ngân sách Nhà ... ngân sách: Cán cân ngân sách = Thu ngân sách - Chi ngân sách - Nếu cán cân ngân sách >0 : thặng dư ngân sách - Nếu cán cân ngân sách = 0: cân ngân sách - Nếu cán cân ngân sách < 0: thâm hụt ngân ... định, thường năm giải pháp, sách nhằm cải thiện cán cân ngân sách ♦Căn lập kế hoạch ngân sách: - Báo cáo tình hình phát triển xã hội năm kế hoạch (dự báo) - Báo cáo thực ngân sách năm gốc ♦Đặc...
 • 28
 • 353
 • 0

408 Đánh giá tình hình thực hiện & khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007

408 Đánh giá tình hình thực hiện & khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007
... III ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH THÁNG ĐẦU NĂM 2007 Đánh giá thu ngân sách tháng đầu năm 2007 Trong năm tháng đầu năm 2007 kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao vòng 10 năm ... đối ngân sách Nhà nước 3.3 Bội chi ngân sách Nhà nước nguồn bù đắp III Đánh giá tình hình thực kế hoạch ngân sách tháng 2 5 7 12 13 đầu năm 2007 Đánh giá thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm 2007 ... năm 2007 Đánh giá chi ngân sách Nhà nước tháng đầu năm 2007 Cân đối ngân sách tháng đầu năm 2007 Giải pháp thực kế hoạch ngân sách tháng lại 13 16 19 22 năm 2007 Kết luận Tài liệu tham khảo Mục...
 • 28
 • 128
 • 0

BÁO cáo vệ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 6 THÁNG đầu năm

BÁO cáo vệ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 6 THÁNG đầu năm
... sử dụng lao động h - Tổng số cán an toàn - vệ sinh lao động huấn luyện/Tổng số cán an toàn - Tổng số an toàn- vệ sinh viên huấn luyện/ Tổng số ATVSV có - Số người lao động cấp thẻ an toàn/ Tổng ... phát sinh năm (Các khoản chi kh Kết phân loại sức khoẻ người lao động + Loại I + Loại II + Loại III + Loại IV + Loại V Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động - Tổng số người sử dụng lao động huấn ... thuật an toàn - Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh - Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân - Chăm sóc sức khỏe người lao động - Tuyên truyền, huấn luyện - Chi khác Bình Xuyên, ngày 24 tháng 06 năm 2016...
 • 3
 • 323
 • 0

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM
... xoay quanh nội dung: - Kinh doanh thực phẩm kinh doanh có điều kiện, sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm phải thực quy định Nhà nước điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Không sử dụng chất ... Lập kế hoạch triển khai công tác thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn xã - Phối hợp với đài truyền xã phát tuyên truyền, phổ biến kiến thức VSATTP - Viết tuyên truyền việc bảo đảm an ... doanh thực phẩm ăn ngay” * Quyết định số 11/20 06/ QĐ-BYT ngày 09/03/20 06 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh...
 • 3
 • 86
 • 1

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHAN, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH VĨNH PHÚC, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHAN, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH VĨNH PHÚC, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
... giai pháp kỹ thuật nhằm cai thiện chất lượng nước sông Phan, chọn đề tài: Đánh giá chất lượng nước sông Phan, đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc tháng đầu năm 20 16 làm đồ án tốt nghiệp Đề tài cần ... SINH VIÊN: TRẦN QUỐC VIỆT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHAN, ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH VĨNH PHÚC, THÁNG ĐẦU NĂM 20 16 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: D5104 06 Người hướng dẫn: TS TRẦN ... đó, trí Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo khoa Môi trường, Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá chất lượng nước sông Phan, đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc tháng đầu năm 20 16 Tôi xin chân...
 • 85
 • 179
 • 3

báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 THÁNG đầu năm 2016 2

báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 THÁNG đầu năm 2016 2
... kiểm tra việc thực quy chế dân chủ sở, đảm bảo thực tốt phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” - Phát huy quy n làm chủ nhân dân với hai hình thức, dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp ... khai thực Quy chế dân chủ toàn xã, nêu cao vai trò trách nhiệm cấp ủy Đảng việc thực Quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ hoạt động sinh hoạt tổ chức Đảng UBND xã triển khai thực quy chế dân chủ đến ... phương - Kết thực quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn(theo Pháp lệnh 34 /20 07/PL-UBTVQH11) Thực quy chế dân chủ xã gắn liền với phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” phát huy tốt quy n...
 • 10
 • 672
 • 7

Đánh giá chất lượng nước sông Chu đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2016

Đánh giá chất lượng nước sông Chu đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2016
... trường nước sông Chu từ đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để đánh giá xác chất lượng nước sông tiến hành thực đề tài Đánh giá chất lượng nước sông Chu đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh ... chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tháng đầu năm 20 16 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá chất lượng nước sông Chu đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Tóm tắt nội dung nghiên ... TCVN 66 63-1:2011 (ISO 566 7-1:20 06) Chất lượng nước Lấy mẫu- Phần I: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu kỹ thuật lấy mẫu - TCVN 66 63 -6: 2008 (ISO 566 7 -6: 2005) Chất lượng nước Lấy mẫu- Phần 6: Hướng...
 • 64
 • 151
 • 0

Đánh giá chất lượng nước sông Lừ, Thành Phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2016

Đánh giá chất lượng nước sông Lừ, Thành Phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2016
... Đánh giá chất lượng nước sông Lừ, Thành Phố Nội tháng đầu năm 20 16 để nghiên cứu Mong góp phần nhỏ để cải thiện trạng dòng sông Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá chất lượng môi trường nước sông ... trường nước mặt sông Lừ, Thành phố Nội -Phạm vi nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu: Từ 27/02/20 16 đến 30/05/20 16 Không gian nghiên cứu: Nước mặt sông Lừ, Thành phố Nội phòng phân tích độc chất- ... liệu quan trắc đánh giá chất lượng môi trường nước sông Lừ, Thành phố Nội Biện luận kết quan trắc + Đề xuất số giải pháp góp phần bảo vệ môi trường nước sông Lừ, Thành phố Nội CHƯƠNG I...
 • 37
 • 79
 • 0

Xét duyệt (thẩm định) và Thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán potx

Xét duyệt (thẩm định) và Thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán potx
... hướng dẫn điểm b -phần II Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 Lập Biên thẩm định (xét duyệt) toán năm đơn vị Ra Thông báo thẩm định (xét duyệt) toán năm cho đơn vị gửi qua đường bưu điện ... lĩnh vực chi (kể dự toán bổ sung, điều chỉnh năm) Kiểm tra tính xác pháp lý số liệu toán so dự toán ngân sách giao; bảo đảm khớp với số liệu Bước toán đơn vị cấp trực thuộc xét duyệt thẩm định ... Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Thông báo xét duyệt (thẩm định) toán ngân sách năm Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Kiểm tra danh mục báo...
 • 6
 • 510
 • 2

Phương pháp lập báo cáo Tài chính và báo cáo Quyết toán ngân sách.doc

Phương pháp lập báo cáo Tài chính và báo cáo Quyết toán ngân sách.doc
... chính, báo cáo toán ngân sách phải vào số liệu sau khoá sổ kế toán Báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách phải lập nội dung, phương pháp trình bày quán kỳ báo cáo Báo cáo tài chính, báo cáo toán ... Chương Phương pháp lập báo cáo Tài báo cáo Quyết toán 4)- Phương pháp tổng hợp số liệu lập tiêu báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách phải thực thống đơn vị hành ... nhà nước lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm 21 Chương Phương pháp lập báo cáo Tài báo cáo Quyết toán - Báo cáo tài đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách lập vào cuối kỳ kế toán năm;...
 • 20
 • 456
 • 4

Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách.pdf

Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách.pdf
... chính, báo cáo toán ngân sách phải vào số liệu sau khoá sổ kế toán Báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách phải lập nội dung, phương pháp trình bày quán kỳ báo cáo Báo cáo tài chính, báo cáo toán ... Chương Phương pháp lập báo cáo Tài báo cáo Quyết toán 4)- Phương pháp tổng hợp số liệu lập tiêu báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách phải thực thống đơn vị hành ... nhà nước lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm 216 Chương Phương pháp lập báo cáo Tài báo cáo Quyết toán - Báo cáo tài đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách lập vào cuối kỳ kế toán năm;...
 • 20
 • 370
 • 1

Bàn về khái niệm quyết toán Ngân sách nhà nước

 Bàn về khái niệm quyết toán Ngân sách nhà nước
... Tiếng Việt, quan niệm toán việc tổng kết thu, chi kinh phí ngân sách tổ chức quan Như thấy tác giả nước có quan niệm khác toán Đa số tác giả đưa khái niệm trọng đến vấn đề tính toán mặt số liệu ... khóa qua Qua khái niệm đề cập thấy phạm vi, mức độ khía cạnh pháp lý mà học giả, tổ chức đưa Mỗi khái niệm bao quát khía cạnh toán ngân sách Theo khái niệm đề cập số khía cạnh vấn đề toán NSNN thể ... Anh) Qua khái niệm trên, thấy rằng, nước quan niệm toán NSNN rộng tác giả Việt Nam Nếu quan niệm Trung Quốc việc cho toán NSNN phản ánh cuối tình hình thực thu, chi theo dự toán họ lại quan niệm...
 • 10
 • 1,080
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long (3)_unprotectedXây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinhXây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nayGiải pháp quản lý xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở các trường phổ thông Thành phố Bắc GiangGiải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà NộiHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamHệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự độngHệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùngHiệu quả của báo chí với công chúng sinh viên báo chí. Nghiên cứu rường hợp Trường Cao đẳng phát thanh-truyền hình TW1 năm 2007Các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại với vai trò đẩy mạnh xuất khẩu của Việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếCăn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễnĐổi mới tổ chức và hoạt động Hội đồng dân tộc của Quốc HộiNGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TRUNG TRUNG BỘPhân tích biến đổi A10398G ty thể trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt NamNGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦUNHỮNG TRỤC CHÍNH TÂM CỦA ĐÔ THỊ THĂNG LONG HÀ NỘINhững yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà NộiNonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using tPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamQuản lý cơ sở dữ liệu trên mạng Internet bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập