Ôn tập thi học kỳ II anh văn 10

Bộ đề ôn thi học kỳ II anh văn

Bộ đề ôn thi học kỳ II anh văn
... ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I II 1/ 1a 2.c 3.b 4.b 5.c troubles list pollute taking T F 6.d 7.a 8.a nothing vegetables 9.d save recycling 2/ T 4.T III We could not ... HẾT ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I II 1/ 1c 2.a 3.b for lasts 4.c 5.d cause used 6.d 7.a 8.b 9.a being in 10.c sun however 2/ T F T 4.T III If she studied harder, ... ============ HẾT ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I 1.D ; 2.A; 3.C ; 4.A ; 5.A; 6.B; 7.A; 8.B ; 9.A ; 10.A II 1.B ; 2.D ; 3.B ; 4.D ; 5.C ; 6.A III 1.B.; 2.A ; 3.D ; 4.A...
 • 31
 • 296
 • 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ II tiếng anh lớp 9 THCS

Đề cương ôn tập thi học kỳ II tiếng anh lớp 9 THCS
... pal for two years TRƯỜNG THCS ………………… Họ tên: Lớp: Số báo danh: Điểm toàn thi Bằng số Bằng chữ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian:60 phút ... → TRƯỜNG THCS ……………… Họ tên: Lớp: Số báo danh: Điểm toàn thi Bằng số Bằng chữ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP GIỮA KÌ II Môn: TIẾNG ANH (Thời gian:60 phút ) Giám ... DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) Mỗi ý chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C Câu II: ( 2đ ) Mỗi ý chọn ghi 0,25 đ D C B D A B A C A 10 B Câu III: (1,5đ)...
 • 14
 • 753
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II
... this school, but this week, they _at Loc An school (work/ are working/ worked/ have worked) 32 “ How wide is this street?” - _It’s _” ( thirteen yards wide/ thirteen yards in wide/ wide thirteen ... Active: S+ Was/ Were+ VingE.g: He was washing clothes at this time yesterday Passive: S+ was/were+being + P.P E.g: Clothes were being washed at this time yesterday e present perfect: Active: S+ have/has+ ... places/ pronouns EXCERCISES I Multiple choice There is not _ in the bag ( some/ any/ anything/ something) Where is the T- shirt _ she gave you on your birthday? ( which/ who/ whom/ of which)...
 • 5
 • 482
 • 3

ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KỲ II
... Đề ôn tập thi học kỳ II môn Toán 12- Ban –Năm học 2008-2009 Đề ôn tập thi học kỳ II môn Toán 12- Ban bản- Năm học 2008-2009 Thời gian làm : 90 phút ĐỀ SỐ Thời gian làm : ... phương trình hình chiếu vuông góc đường thẳng d mp( α ) 3) Chứng minh mp( α ) cắt mặt cầu (S) theo thi t diện đường tròn(C) Tìm tâm bán kính đường tròn (C) 4) Tìm hình chiếu vuông góc tâm mặt cầu (S) ... Câu 4: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d:  y = + 3t  z = − 1+ t  I= ∫e 2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường x = – 4y2 x = 1–y4 Câu 3: 1) Giải phương trình sau tập số phức: z2...
 • 2
 • 223
 • 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 2 năm học 2009 -2010

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 2 năm học 2009 -2010
... c 21 5; 20 5; 25 0; 25 1 d 20 5; 25 0; 21 5; 25 1 Câu Khi qua đường em càn ý điều ? a Nhìn trước, sau, vắng xe, vạch kẽ dành ... của: 9 62 + 38 = ? a 990 b 999 c 1000 Câu 8: Hiệu của: 72 – 18 = ? a 64 b 54 c 44 Câu 9: X + 15 = 40 a X = 35 b X = 25 c, X = 15 Câu 10: X – 25 = 48 a X = 62 b X = 82 c X = 72 Câu 11: 65 – X = 28 ... gì? III PHẦN THỨ BA ( tăng tốc ) 30 điểm Phần thi gồm có 12 câu hỏi, người dẫn chương trình mời đại diện đội chọn hoa, thảo luận 15 giây trả lời câu hỏi ghi hoa ( đội chọn lần, lần chọn môn Toán...
 • 3
 • 220
 • 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 4 năm học 2009 -2010

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 4 năm học 2009 -2010
... reo III PHẦN THỨ BA ( tăng tốc ) 30 điểm Phần thi gốm có 12 câu hỏi, người dẫn chương trình mời đại diện đội chọn hoa, thảo luận 15 giây trả lời câu hỏi ghi hoa ( đội chọn lần, lần chọn môn Toán ... Giáo dục thời Hậu Lê có …(1)… quy cũ trường học thời …(2)… nhằm đào tạo người …(3)…với chế độ phong kiến … (4) …cho đất nước Câu 10 Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm mục đích gì? -2- Câu 11 Hãy ... quần đảo nước ta có nhiều tài nguyên quý cần …(3)… … (4) … hợp lí Câu 12 Em nêu vai trò Biển Đông nước ta IV PHẦN THỨ TƯ ( đích ) 20 điểm Phần thi có câu hỏi, đội nhận câu thảo luận giải giấy 10...
 • 4
 • 282
 • 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 5 năm học 2009 -2010

Đề cương ôn tập thi học kỳ II khối 5 năm học 2009 -2010
... tóc III PHẦN THỨ BA ( tăng tốc ) 30 điểm Phần thi gốm có 12 câu hỏi, người dẫn chương trình mời đại diện đội chọn hoa, thảo luận 15 giây trả lời câu hỏi ghi hoa ( đội chọn lần, lần chọn môn Toán ... tích hình tròn ? a 2122,64 m2 b 2126,64 m2 c 2116,64 m2 d 2122 ,54 m2 Câu 50 phút + 54 phút : = ? a 10 18 phút b 15 44 phút c 11 phút d 15 phút Câu Thế vật dẫn điện vật cách điện ? Câu Nêu cách phòng ... chiến thắng ngày 30 tháng 04 năm 19 75 ? Câu 10 Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu kết thúc vào thời gian ? Câu 11 Hãy xếp đại dương từ lớn đến nhỏ ? Câu 12 Khu vực Đông Nam Á có điều kiện để...
 • 3
 • 230
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II VẬT LÍ 11 (CƠ BẢN) 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II VẬT LÍ 11 (CƠ BẢN) 2014
... α0 góc trông ảnh vật qua kính B α góc trông ảnh vật qua kính, α0 góc trông trực tiếp vật C α góc trông ảnh vật qua kính, α0 góc trông trực tiếp vật vật cực cận D α góc trông ảnh vật vật cực cận, ... Câu 8 .Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: A (cm) B (cm) C 12 (cm) D 18 (cm) Câu 9 .Vật sáng AB đặt vuông ... sát vật nhỏ Để độ bội giác kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, khoảng cách l phải A (cm) B 10 (cm) C 15 (cm) D 20 (cm) α Câu 11 Số bội giác kính lúp tỉ số G = α0 A α góc trông trực tiếp vật, ...
 • 9
 • 188
 • 0

Tiết 69 Ôn tập thi HỌC KỲ II

Tiết 69 Ôn tập thi HỌC KỲ II
... MẮT II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT: III.ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN: III.ĐIỂM CỰC CẬN ĐIỂM CỰC VIỄN + Điểm cực viễn + Điểm II. SỰ ĐIỀU TIẾT cực cận + Giới hạn nhìn rõ Cv Giới hạn nhìn rõ Cc O Tiết ... khoảng cực viễn III.ĐIỂM CỰC CẬN ĐIỂM CỰC VIỄN Cv O Khoảng cực viễn Ti ết 55 NỘI DUNG I CẤU TẠO CỦA MẮT I CẤU TẠO CỦA MẮT II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT: III.ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN: III.ĐIỂM CỰC ... DUNG I CẤU TẠO CỦA MẮT II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT: I CẤU TẠO CỦA MẮT II. SỰ ĐIỀU TIẾT III.ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN: + Điểm cực viễn -Điểm xa mắt mà có vật mắt không điều tiết nhìn rõ gọi điểm...
 • 64
 • 140
 • 0

Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

Toán 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II
... 19: III DẠNG 3: DẠNG TOÁN CÓ LỜI GIẢI: Câu Khối trường A có 120 học sinh gồm lớp: Lớp 6A chiếm lớp 6B chiếm số học sinh khối Số học sinh 3 số học sinh khối Số lại học sinh lớp 6C a) Tính số học ... phần trăm số học sinh lớp 6C với số học sinh khối Giải: 3 Số học sinh lớp 6B: 120 = 45 (học sinh) Số học sinh lớp 6A: 120 = 40 (học sinh) Số học sinh lớp 6C: 120 - 40 - 45 = 35 (học sinh) Tỉ ... phần trăm học sinh lớp 6C so với học sinh khối là: 35 ×100 % = 29, 2% 120 Câu 2:Lớp 6A có 42 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp; số học sinh gấp lần số học sinh giỏi; số học sinh...
 • 10
 • 29
 • 0

đề cương ôn tập thi họcii - công nghệ 10

đề cương ôn tập thi học kì ii - công nghệ 10
... Nam Lớp:10a6 Đề cương ôn tập thi học Đề xuất số lĩnh vực kinh doanh phù hợp với gia đình thân? -Một số lĩnh vực kinh doanh phù hợp với gia đình thân: Câu4-Bài53: ... +Vốn điều lệ Năm học: 201 3-2 014 Lưu hành nội Trang2 Trường THPT Tây Nam Lớp:10a6 Đề cương ôn tập thi học +Vốn doanh nghiệp +Họ, tên, chữ kí, địa thường trú doanh nghiệp Câu6-Bài55: QUẢN LÍ DOANH ... Năm học: 201 3-2 014 Lưu hành nội Trang3 Trường THPT Tây Nam Lớp:10a6 Đề cương ôn tập thi học ...
 • 4
 • 6,836
 • 146

Ôn tậpthi học kỳ II anh 6

Ôn tập và thi học kỳ II anh 6
... the biggest city in the world III) Mỗi câu 0.5đ: CÂU TRẢ LỜI b c a b a 10 c d ========================================================== BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP ... TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP -I/ Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn A,B,C D để chọn đáp án câu sau (3đ) I’d like some rice I’m A hungry B thirsty C full D thin Would ... ========================================================== BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP -I) Khoanh tròn vào a,b,c,d cho câu trả lời nhất:(8đ) 1)There are apples...
 • 30
 • 75
 • 0

Ôn tập học kỳ 1 Anh văn 10

Ôn tập học kỳ 1 Anh văn 10
... chối 10 discuss: thảo luận 19 miss: nhỡ,bỏ lỡù 20 postpone: trì hoãn ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HKI – ANH VĂN 10 32 suggest: đề ø nghò 33 tolerate: chấp nhận 21 practice: luyện tập 11 dislike: không thich 12 ... boating go hunting 16 .go skating go bowling 10 .go jogging 17 .go sledding go camping 11 .go mountain climbing 18 .go swimming go canoeing 12 .go running 19 .go tobogganing go dancing 13 .go sailing 20.go ... dấu phẩy dấu phẩy không dùng THAT Eg John, who likes to tell Jokes , is my close friend (Không dùng “that”) 13 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HKI – ANH VĂN 10 DẠNG RÚT GỌN CỦA MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 1/ Mệnh đề quan hệ...
 • 23
 • 406
 • 2

Nội dung ôn tập thi họcII môn Tiếng Anh lớp 8

Nội dung ôn tập thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 8
... Lynne said : “I will help my mum with housework this weekend” 6) We said : “We shall overcome this difficulty” 7) We said : “My father is a doctor here” 8) The teacher said to his class : “You will ... Stone Age 6) (Luck), I don’t have much homework today I’ll go with you 7) This restaurant is (fame) for its western meals 8) We had a lovely (discus) on the wild animals in class today Choose the ... every afternoon 8) We / visit / magnificent caves / beautiful limestone islands 9) I / buy / some nice souvenirs 10) I / send them / you / by post 11) What / you plan / / during this summer vacation...
 • 4
 • 848
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập thi học kỳ i tiếng anh lớp 6ôn tập thi học kỳ 2 môn toán họcôn tập thi học kỳ 2 môn địa lýôn tập thi học kỳ 1 môn toán họcôn tập thi học kỳ 1 môn địa lýđề ôn tập thi học kỳ 2đề thi học kỳ 2 anh văn 8đề thi học kỳ 2 anh văn 6ôn thi học sinh giỏi anh văn 10ôn tập thi học kì 1 môn văn lớp 10đề thi học kỳ 1 anh văn lớp 10đề thi học kỳ 2 anh văn lớp 9đề thi học kỳ ii ngữ văn 7đề thi học kỳ 2 anh văn lớp 10de thi hoc ky ii mon van lop 7on co tri tan xuat ban 1967 quyen 1 mong binh son 336 trangThiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXĐề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoHướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtThiết kế khuôn nâng cao solidworks 2013Mẫu 1 báo cáo trường học an toànMinh Viet HR profileTiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Minh Viet HR profileNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa trong vụ mùa năm 2015 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn LaTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀBẢNG THAM LUẬN VỀ GIẢI PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sởBài tham luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục