đề thi học sinh giỏi Hóa THPT

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi hóa THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Sóc Trăng năm 2011 pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi hóa THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Sóc Trăng năm 2011 pdf
... a) Hãy vẽ hình tính số nguyên tử đồng chứa ô mạng sở b) Tính cạnh lập phương (a ) mạng tinh thể Biết nguyên tử Cu có khối lượng riêng 8,96g/cm3 nguyên tử khối đồng 63,54 g/mol c )Tính bán kính ... Cacbon 14 phân rã phóng xạ theo phản ứng sau: 14 C  14 N  0 e Thời gian bán rã 5730  năm Hãy tính tuổi mẫu gỗ khảo cổ có độ phóng xạ 72% độ phóng xạ mẫu gỗ CÁCH GIẢI ... VN 2O : VN  1: ) dung dịch X (chỉ chứa muối axít dư) Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn a) Tính thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp b) Tìm giá trị m CÁCH GIẢI ...
 • 8
 • 314
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi hóa 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2011 doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi hóa 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2011 doc
... phóng hạt α, β với chu kì bán hủy 5.109 92 năm tạo thành 206 Pb 82 a Có hạt α, tạo thành từ hạt 238 U? 92 238 b Một mẫu đá chứa 47,6 mg 92 U 30,9 mg 206 Pb Tính tuổi mẫu đá 82 CÁCH GIẢI KẾT QUẢ ĐIỂM ... 2,24 lít khí a Tính số gam kim loại hh X, biết khí đo đktc b Cho dd A tác dụng với 300 ml dd KOH 2M Thu lấy kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu a gam chất rắn Tính a KẾT QUẢ ... V, đưa nhiệt độ lên 525K, có cân sau: PCl5 (K) PCl3 (K) + Cl2 (K) thi t lập với số cân Kp= 1,85 atm, áp suất bình lúc cân atm Tính số mol chất hỗn hợp lúc cân CÁCH GIẢI KẾT QUẢ ĐIỂM Câu (5 điểm)...
 • 9
 • 403
 • 6

Đề thi học sinh giỏi hóa 10 2011-2012 THPT Ngô Gia Tự pptx

Đề thi học sinh giỏi hóa 10 2011-2012 THPT Ngô Gia Tự pptx
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG HÓA 10 LẦN - NĂM HỌC 2011-2012 Câu Câu Câu Câu Nội dung Cho BaO tác dụng với dd H2SO4 thu kết tủa A ... 6,022 .102 3 Vhình cầu = π R ) 3 - Thể tích mol nguyên tử Au là: V1 = N A π R = 7,5321(cm ) 197 = 10, 1756(cm3 ) - Thể tích mol tinh thể nguyên tử Au là: V2 = 19,36 Vậy độ đặc khít Au là: 7,5321 ρ= 100 % ... 0,06(mol) 14 = 0, 42( mol ) Số mol HNO3 tham gia phản ứng (1,2,3) = 0,896.0,5 − 100 Gọi x, y, z số mol Fe, Fe3O4 FeCO3 m (g) hỗn hợp A, ta có hệ pt: 28 10 y + z = 0, 42 (I) - Số mol HNO3 phản ứng...
 • 4
 • 1,456
 • 75

đề thi học sinh giỏi trường thpt tây hiếu môn hóa lớp 12 doc

đề thi học sinh giỏi trường thpt tây hiếu môn hóa lớp 12 doc
... cn th tớch khớ O o cựng iu kin (nhit v ỏp sut) Xỏc nh cụng thc cu to v gi tờn ca X .Ht Cho: C =12 , H=1 , O =16, Cu =64 , Fe =56 , N=14 , Na =23 , Cl =35.5 P N V HNG DN CHM Cõu Ni dung Trớch ... 27oC thỡ: (0,2 + x1) = 5,9 / 0.082(273 + 27) = 0,239 x1 = 0,039 * to = 110oC thỡ: (0,2 + x2) = 12, 14 /0.082(273 + 110) = 0,386 x2 = 0,186 0.5 0.5 1.0 Khi cho Fe vào dd A có phản ứng: Fe + 4H+ ... O : a mol Suy ra: Ban u sau p: 0,5y = 0, 4.(1 + a) (y 1) x = (x + a x 0, 25y) + Theo gi thit ta cú h: x= y = 8; x = tha 2.anken lm mt mu nhanh nc brom; vũng cnh ca xicloankan 0.5 * cht...
 • 4
 • 224
 • 0

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hoá 10 - THPT Trần Phú - Đà Nẵng [2009 - 2010] pot

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hoá 10 - THPT Trần Phú - Đà Nẵng [2009 - 2010] pot
... thường xếp xanh chín gần - Hết -Chú ý: Học sinh sử dụng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học máy tính cá nhân đơn giản theo qui định Bộ GD&ĐT Cán coi thi không giải thích thêm ... VIII: (2,0 điểm) Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic theo hai giai đoạn sau: H 2O , H a (C6H10O5)n C6H12O6 (hiệu suất 80%) 30 320 C , men b C6H12O6 C2H5OH (hiệu suất 75%) Viết PTHH theo giai ... Câu VII: (2,0 điểm) Cho chất sau: C4H10, C2H5OH, CH4, CH3COOH, C2H4, CH3COONa, C2H2, C4H8, CH3COOC2H5 Hãy xếp thành sơ đồ chuyển hóa...
 • 2
 • 605
 • 23

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 11 - THPT Thanh Chương - Nghệ An [2009 - 2010] doc

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 11 - THPT Thanh Chương - Nghệ An [2009 - 2010] doc
... C0 α= KC K K K = C C = C C0 C1 C0 C1 vt 10 vt vt 10 vt T2 T1 10 60 20 10 ↓ ↓ (4) Ba2+ + SO4 2- -> BaSO4↓ n Na nCO n SO n SO n HCO n Ba n Ba (OH ) nCO n Ba ↓ 15,75 100% 16,8 0,0525 x100 100%...
 • 4
 • 641
 • 38

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - THPT Ngan Dừa - Bạc Liêu [2009 - 2010] pps

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - THPT Ngan Dừa - Bạc Liêu [2009 - 2010] pps
... = 1 0-2 ,2 Hỏi nồng độ FeCl3 bắt đầu có kết tủa Fe(OH)3 Tính pH dung dịch -3 8 Biết TFe(OH)3 = 10 -Hết SỞ GD & ĐT BẠC LIÊU KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH Năm học : 200 8-2 009 Đề thi đề xuất ... 0,1x = 1,8.1 0-6 x = 1,8.1 0-5 pH = -lg [H+] = -lg (1,8.1 0-5 ) = - lg 1,8 - lg1 0-5 = 4,75 0,25 0,25 Câu V : ( 4điểm) 1) ( điểm) Hidrocacbon X: CxHy CxHy + 2Br2 → CxHyBr4 ; theo giả thi t: %Br = ... S(Z=16) : 1s22s22p63s23p4 0,5 b> - Công thức cấu tạo SO2: 0,5 - Lai hoá SO2 lai hoá sp2 (tổng số phối tử + số cặp e chưa liên kết =3) nên góc liên kết OSO gần 120 0 a) 17Al + 66HNO3 17Al(NO)3 +...
 • 7
 • 245
 • 5

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - THPT Sáng Sơn [2009 - 2010] docx

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - THPT Sáng Sơn [2009 - 2010] docx
... số mol CH2=CH-COOH; HCOO-CH=CH2; (CH2)2COO x, y, z ta có: CH2=CH-COOH + NaOH CH2=CH-COONa + H2O Mol: x x HCOO-CH=CH2 + NaOH HCOONa + CH3-CHO Mol: y y y (CH2)2COO + NaOH HO-CH2-CH2-COONa mol: z ... nH2O = 0,1 mol nC:nH:nO = 5:4:5 A C5H4O5 + CTCT A: HCOO-CH=CH-OOC-CH=O Thật vậy: HCOO-CH=CH-OOC-CH=O + 2NaOH HCOONa + O=HC-CH2-OH + NaOOC-CHO Mol: 0,05 0,05 0,05 0,05 2/ Khi B pư với AgNO3/NH3 ... hóa học đặc trưng loại nhóm định chức D viết phản ứng xảy ra? Giải 1/ + A có dạng RCOOH3N-R’ C có dạng RCOOH = 74 C C2H5COOH A C2H5COO-H3N-CH3 B CH3-NH2 + Do đun nóng A D nước nên D C2H5-CO-NH-CH3...
 • 8
 • 180
 • 7

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - Tỉnh Nghệ An - Bổ Túc THPT [2009 - 2010] doc

Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 12 - Tỉnh Nghệ An - Bổ Túc THPT [2009 - 2010] doc
... SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: HOÁ HỌC – BỔ TÚC THPT (Hướng dẫn biểu điểm gồm 04 trang) Câu ... C2H5OH CH2=CH-COOH + NaOH CH2=CH-COONa + H2O HOOC-[CH2]4-COOH + 2NaOH NaOOC-[CH2]4-COONa +2H2O CH2=CH-COOH + NaHCO3 CH2=CH-COONa + H2O + CO2 HOOC-[CH2]4-COOH + 2NaHCO3 → NaOOC-[CH2]4-COONa +2H2O ... CH3COOCH=CH2 + Br2 CH3COOCHBr-CH2Br CH2=CHCOOH + Br2 BrCH2-CHBrCOOH (Viết phương trình cho 0,25 điểm) 0,25 0,25 0,5 xt,t n CH2=CH -COOH CH - CH2 n 0,25 COOH xt,t0 n CH3 COO-CH=CH2 CH - CH2 n OOCCH3 0,25...
 • 5
 • 133
 • 2

Đề thi học sinh giỏi 12 THPT môn Hóa năm 2010 - 2011 ppsx

Đề thi học sinh giỏi 12 THPT môn Hóa năm 2010 - 2011 ppsx
... cũn CH3 CO - NH2 khụng cú tớnh baz cp trờn nit tham gia vo h liờn hp b) P NO2-C6H4 - NH2 < C6H5 - CH2 - NH2 < C6H11-CH2-NH2< C6H11-NHCH3 Nhúm pO2N-C6H4 hỳt e mnh cú nhúm - NO2(-I; -C) lm gim ... HCOOKa 0,1 0,1 - a a a -4 Ta cú: a = 1,77 10 (0,1 - a ) -> a = 4 ,12 1 0-2 (M) PH = -lg [ H + ] = lg 4 .12. 10 = lg 4 ,12 = 2,385 a.2 Gi a (mol) l s mol B ó tham gia phn ng: CnH2n+ + Br2 -> CnH2n+1Br ... mol b) Gi TCTQ ca E: R - COO R R - COOR/ + NaOH -> R - COONa + R/ OH 0,1 0,1 0,1 nE = nNaOH = nR,OONa = 0,1 (mol) -> nNaOH = 4(g) mE + mNaOH = mmuối - mROH -> mROH = -> E este mạch vòng có CTCT...
 • 6
 • 131
 • 0

Đề thi học sinh giỏi hóa học 12 THPT Tỉnh An Giang 2009-2010 docx

Đề thi học sinh giỏi hóa học 12 THPT Tỉnh An Giang 2009-2010 docx
... Ag=108; Al=27; TH2O =10-14 (ở 250C) - HẾTLưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu có liên quan kể bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học bảng tính tan Trang 2/ ... cắt giảm hàm lượng CO2 từ khói thải nhà máy luyện kim Câu 4: (4 điểm) Hòa tan gam hỗn hợp A gồm kim loại R hóa trị M hóa trị vào dung dịch chứa hỗn hợp HNO3 H2SO4 thu dung dịch muối kim loại 2,94 ... 7,7 gam hỗn hợp muối 4,025 gam ancol Tìm công thức cấu tạo khối lượng este Biết khối lượng phân tử muối 28u Cho: ZH=1; ZC=6; ZN=7; ZO=8; ZS=16; ZCl=17, H=1; C =12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Cu=64,...
 • 2
 • 183
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập đề thi học sinh giỏi hóa thptchuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa thptđề thi học sinh giỏi hóa 9 cấp tỉnhđề thi học sinh giỏi hóa học 9đề thi học sinh giỏi hóa 12 quốc giađề thi học sinh giỏi hóa 12đề thi học sinh giỏi hóa 12 khu vựcđề thi học sinh giỏi hóa học 8đề thi học sinh giỏi hóa 8đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8đề thi học sinh giỏi hoá họcđề thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnhđề thi học sinh giỏi hóa 10đề thi học sinh giỏi hoá lớp 10Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng phục hồi bằng ô tiêu chuẩn định vị tại Hòa Bình, Lạng Sơn và Bắc Giang (LV thạc sĩ)quản trị thương hiệuLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triGIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNMột số biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình NguyênBÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2Tổng ôn hình học lớp 12 oxyzGIUP TRI NHO CHUOI PHAN UNG HOA HOCHOA DUOC 2 DUNG CHO DAO TAO DUOC SĨChương IV lớp 11skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmskkn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động dạy hát quan họ cho trẻ 4-5 tuổiCĐ1 bài tập este lipitchủ đề 3 hoạt động và nhận thứcĐề đa HSG anh 8 huyện bình xuyên 2016 2017ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập