islcollective worksheets preintermediate a2 intermediate b1 upperintermediate b2 adults high school business professiona 125672568355f12f3e018941 10367269 (1)

islcollective worksheets preintermediate a2 intermediate b1 upperintermediate b2 adults elementary school high school sp 71788573555794bee1178a4 14645979

islcollective worksheets preintermediate a2 intermediate b1 upperintermediate b2 adults elementary school high school sp 71788573555794bee1178a4 14645979
... the train station the post office the hospital your school How you get: • • • • • • • • • from from from from from from from from from your house to your school? the centre to the train station? ... nearest supermarket? the sports centre to the hospital? the museum to the public library? the church to your favourite park? the public library to the post office? your school to the swimming pool?...
  • 2
  • 34
  • 0

islcollective worksheets preintermediate a2 intermediate b1 advanced c1 adults high school rea books discussion 16925308745492b44064d0a9 45169624

islcollective worksheets preintermediate a2 intermediate b1 advanced c1 adults high school rea books discussion 16925308745492b44064d0a9 45169624
... brought tears to my eyes She must be reading an a She has lovely smile on her face Write a short description of the book/novel you would recoomend a friend to read ... make an effort to finish it The romance had an im plot Such things hardly ever happen in real life The story was quite h I kept thinking about it the whole week The book is so r ...
  • 2
  • 36
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: get ready for ielts writing preintermediate a2get ready for ielts writing preintermediate a2 redenglish worksheets for pre intermediate studentsenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate test book pdfenglish vocabulary in use preintermediate and intermediateenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate pdf chomikujtest your english vocabulary in use preintermediate and intermediate free downloadenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate pdf freeenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate 3rd edition downloadenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate 3rdenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate second editionenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate cdrom downloadenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate with answersenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate downloadenglish vocabulary in use preintermediate and intermediate free downloadMở rộng vốn từ cái đẹp LTVC lớp 4 số 14Vị ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 1DẠY học đảm bảo CHẤT LƯỢNG môn TOÁN ở cấp TIỂU học CHƯƠNG TRÌNH SEQAPBài kí hiệu bản đồ cách biểu hiện địa hình trên bản đồ địa lý 6Vị ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 5BÀI GIẢNG SINH lý học TRẺ EM CHƯƠNG i sự TĂNG TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN của cơ THỂ TRẺ EMNàng tiên ốcChủ ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 1CHUYÊN đề TRÒ CHƠI học tập TRONG GiẢNG dạy LỊCH sử lớp 4,5Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào LTVC lớp 4 số 10Bài các đới khí hậu trên trái đất địa lí 6biển báo chỉ dẫn trên bao bì thông thường bao bì cartonCHUYÊN đề tổ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG dạy họcBài chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất hóa học 8Mở rộng vốn từ cái đẹp LTVC lớp 4 số 2Mở rộng vốn từ cái đẹp LTVC lớp 4 số 3Bài giảng GIẢM đi một số lầnBài hơi nuớc trong không khi mưa địa lí 6Bài làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả GD công dân 9Môn thủ công bài gấp, cắt, trang trí phong bì
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập