48374 lets speak about hobbies (1)

unit 2-speak-L.F 1,2

unit 2-speak-L.F 1,2
... Tuesday August 31st 2010 Unit: 2 Making arrangements Lesson:2 Speak Language focus 1,2 Eric adam Tuesday August 31st 2010 Unit: 2 Making arrangements Lesson:2 Speak Language focus 1,2 - Put the sentences ... meet inside the center, at the cafộ corner Tuesday August 31st 2010 Unit: 2 Making arrangements Lesson:2 Speak Language focus 1,2 Eric: Hello, 210 752 Adam: Hello Can I speak to Eric, please? This ... - Inside the center, at the café corner Tuesday August 31st 2010 Unit: 2 Making arrangements Lesson:2 Speak Language focus 1,2 Complete the dialogue Ba: Hello, 257 012 Bao: Hello Can I speak...
 • 13
 • 344
 • 0

Unit 8 Out and About A 1 -A 3

Unit 8 Out and About A 1 -A 3
... book Ask and answer What is she doing? She is driving her car Ask and answer What are they doing? They are driving a car Ask and answer What is he doing? He is riding his motorbike Ask and answer ... What are they doing? They are ing… What are you doing? I am ing… What is he doing? He is driving his car Thur.Dec 2nd, 2 010 Lesson 1: What are you doing? (A1 -3) Team A Team B start 10 What are ... S + am / is / are Note: play Ride/ Drive/ have + V _ing playing Riding/ Driving/ having Thur.Dec 2nd, 2 010 Lesson 1: What are you doing? (A1 -3) Listen and repeat 1 Listen and read I am playing...
 • 46
 • 154
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 8: OUT AND ABOUT - Lesson 1( A1 ) pdf

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 8: OUT AND ABOUT - Lesson 1( A1 ) pdf
... How about now? What are you doing - (to) ride a bike: xe đạp now? We come to Unit ( A 1) - (to) drive a car: lái xe ô tô - The first we come to vocabulary - Elicit to teach vocabulary - (to) wait ... chờ - Control students to practice vocabulary Model sentences - Check vocabulary.( slap the board ) - I am playing games (I'm) - Fix the pictures ( three pictures ) - He/She is riding a bike - ... 3 New lesson (37 ) Teacher's activities Contents Lead in: I Presentation: - Ask students some questions: T Vocabulary What you after school? What about you? Do you watch TV after - (to) play...
 • 5
 • 1,304
 • 6

Giáo án Anh văn lớp 9 - Period 17: SPEAK+LANGUAGE FOCUS 1,2 pptx

Giáo án Anh văn lớp 9 - Period 17: SPEAK+LANGUAGE FOCUS 1,2 pptx
... home village? - What can you see on the way to your village? - What some activities in the countryside? - When you often go to your village? - How often is the village fair held? - How far is ... the word - given on the card If they can make a correct question, put a X (or O) in that box - The first Team that has three "Xs" or "Os" in a line on the grid wins Suggested questions: - Where ... village fair held? - How far is it from the city? - Are there any banyan trees/interesting places/in your village? - Is there a village gate? - Which of the places would you like to show us? II.While...
 • 4
 • 238
 • 0

Anh văn 6 Unit 8: Out and about (A 1) ppsx

Anh văn 6 Unit 8: Out and about (A 1) ppsx
... provides 6- picture cards TiÕt Unit 8: Out and about (A1 )  Students make sentences according to each picture card using Present Continuous positive statements TiÕt Unit 8: Out and about (A1 ) Activity ... SING SONGS v.v Activity 3: Noughts and crosses  Teacher provides crossed papers and verbs  Students play the game: play walk watch TiÕt Unit 8: Out and about (A1 ) ride wait read drive travel write ... book) TiÕt Unit 8: Out and about (A1 ) NHÓM 1, 2, (Các nhóm làm hoạt động tuần tự) Nhiệm vụ: Making sentences Công cụ, tài...
 • 7
 • 231
 • 1

Giáo án lets learn english book 1 lớp 3 HK1

Giáo án lets learn english book 1 lớp 3 HK1
... Girl: How you spell that? Boy: T – O – N – Y 4-b 5-b 1- a 2-b 3- a IV Read and tick 1- a 2-a 3- a 4-b 5-a V Look, read and number 1- 4 2-2 3 -1 4 -3 VI Look and talk • Ask Ss to look at each picture ... Time 5’ 10 10 ’ Steps/Activities I Work arrangement T – whole class Warm up: - Let’s Ss sing the song on page 33 for fun II New lesson Listen and repeat - Have Ss to look at the book at page 34 and ... flashcards - Students’ aids: book, notebook, workbook V Languages focus: - Structures: Nice to meet you / Nice to meet you too VI Procedures: Time Steps/Activities 1 I 5’ 10 ’ - 10 ’ - Warm up: Chatting...
 • 84
 • 194
 • 0

Giáo án lets learn english book 1 lớp 3 HK2

Giáo án lets learn english book 1 lớp 3 HK2
... the front of the class III Home- link: Encourage Ss to for Unit 11 – Lesson Date of teaching: Friday, January 18 th, 2 012 UNIT 11 : MY FAMILY Lesson I Aims: identifying family members II Objectives: ... III.Teaching aids: - Teacher’s aids: books, pictures, poster, word cards Students’ aids: book, notebook, workbook IV Language focus: - New words: Review both, how, numbers 1- 10 - 20 - Sentence patterns: ... ======================================================================== Week 21: Period: 41st Date of teaching: Thursday, February 9th, 2 012 UNIT 12 HOW OLD ARE YOU? Lesson I Objectives: - By the end of this lesson, Students will be able to count from 10 to 20...
 • 94
 • 418
 • 0

Sách giáo viên Lets go 1A - phần 1

Sách giáo viên Lets go 1A - phần 1
... kèm theo m t b tranh 7x10 inches cho Giáo viên 3x5 inches cho h c sinh Trình có 75 Phi u tranh Giáo viên (15 0 b c tranh, tính hai m t), 10 0 Phi u tranh H c sinh Sách Giáo viên có m t s g i ý s ... dù giáo viên nên tuân th bư c d y t c tùy theo t ng l p, giáo viên quy t nh Có th giáo viên mu n t m d ng dùng Sách H c sinh cho c l p h c m t câu chuy n Có th giáo viên khác l i mu n dành 10 ... m t nhóm giáo viên lên l p m t lúc) m t k thu t r t h u d ng Hai giáo viên có th làm s ng l i m t o n h i tho i th c t giao ti p Ngoài ra, luy n có th hai giáo viên ti n hành Hai giáo viên có...
 • 80
 • 576
 • 2

unit 8: speak + language focus 1

unit 8: speak + language focus 1
... festival……….is in late March or early April is called Easter Thursday, March 3rd 2 011 Unit CELEBRATION S Lesson Speak II Expression Give a compliment 2.Respond to a compliment - Well done - Thanks ... This watch is a gift The watch was given to me by my aunt on 14 th birthday This watch is the gift which was given to me by my aunt on 14 th birthday My friend Tom can compose song Tom sing Western ... excellent … - It’s nice of you to say so -Let me congratulate you on …… -That’s very kind of you Speaking Vocabulary Contest (n) = competition : Cuéc thi Active (adj) : TÝch cùc, n¨ng næ Ng êi...
 • 11
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu trường hợp tại một cộng đồng ngwời dao ở Miền Núi phía Bắc Việt NamNGƯỜI TÀY NÙNG THAM GIA VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂNNGƯỜI THÁI CÙNG ĐỒNG BÀO VÙNG THẬP CHÂU CHỐNG THỰC DÂN XÂM LƯỢC PHÁP 1858 1896NGƯỜI THÁI XÂY DỰNG MIỀN TÂY BẮC TRONG THỜI GIAN CUỐI THẾ KỶ XIII QUA XIV SANG ĐẦU THẾ KỶ XVTiểu luận LSD 1986 đến nayĐề cương chi tiết học phần Thực hành trang phục trẻ em (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Văn hoá ẩm thực (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Âu phục nam nữ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh HảiĐề cương chi tiết học phần Thẩm mỹ học (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục công sở (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề thi thử chuyên sư phạm lần 2Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí Cửu Long, Vĩnh LongTìm hiểu về Khắp của người Thái ở huyện Mường La tỉnh Sơn LaPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh LongGiao an tong hop TA5 HKIIBài giảng kĩ thuật chiếu sáng đô thịGiáo trình quy hoạch sử dụng đấtGiải phương trình lượng giác đưa về cùng gócXây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số sử dụng công nghệ IAIK và SSL
Đăng ký
Đăng nhập