KH 190KHUBND Kiểm tra đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cấp học Mầm non năm 2016

KH 190KHUBND Kiểm tra đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cấp học Mầm non năm 2016

KH 190KHUBND Kiểm tra đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cấp học Mầm non năm 2016
... an toàn - Kiểm tra phòng Y tế, lớp học, kiểm tra nguy gây an toàn Đội an ninh Quận: - Kiểm tra khu vực sân vườn xung quanh trường - Công tác đảm bảo an ninh trường học, trật tự an toàn giao thông ... Đào tạo) Thời gian, địa điểm kiểm tra: - Thời gian: từ ngày 07/9 /2016 đến ngày 16/9 /2016 (theo lịch đính kèm) - Địa điểm: trường kiểm tra Thành phần đom vị tiếp đoàn kiểm tra: - Ban giám hiệu nhà ... trường trao đổi - Trưởng đoàn kết luận thông qua biên kiểm tra Nội dung kiểm tra: - Công tác tổ chức, triển khai kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn - Kiểm tra...
 • 4
 • 415
 • 0

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU
... chuyên môn mà GV tham dự năm ho ̣c: 08 lần Đánh giá tiêu ĐẠT n 5: chuẩ ́ CHƯA ĐẠT KÊT LUẬN: Nhà trường Đa ̣i diên nhà trường ̣ Mưc chấ t lươ ̣ng trường tố i thiể u ́ Vĩnh Tân, ngày ... tốt ĐẠT Đánh giá tiêu chuẩ n 4: V Các hoa ̣t đô ̣ng và chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c: - Tỉ lê ̣ huy đô ̣ng trẻ em đô ̣ tuổ i ho ̣c: 100 % - Số HS đa ̣t yêu cầ u kiế n thức, kỹ bản: 915/ ... ngành và báo Nhân dân: Đầy đủ Chưa đạt Đánh giá tiêu chuẩ n 3: IV Thư ̣c hiên xã hô ̣i hóa giáo du ̣c: ̣ - Phố i hơ ̣p tổ chức Đa ̣i hô ̣i giáo du ̣c cấ p sở: Đã thực tổ chức đại...
 • 2
 • 316
 • 0

Kiểm tra đánh giá tiếng Anh THCS

Kiểm tra đánh giá tiếng Anh THCS
... hỡnh thc kim tra c bn THCS gm: Kim tra k nng núi Kim tra k nng nghe hiu Kim tra k nng c hiu Kim tra k nng vit Kim tra kin thc ngụn ng (ch yu l t vng v ng phỏp) Phõn loi bi kim tra da vo hot ... hc kỡ Túm li, chỳng ta cú cỏc hỡnh thc kim tra trờn lp v loi hỡnh kim tra c bn sau: Loi bi kim tra Kim tra ming Kim tra 15 phỳt Kim tra 45 phỳt Kim tra cui hc kỡ Loi hỡnh Yờu cu Núi Trong mi ... bi kim tra c bn Phõn loi bi kim tra theo loi hỡnh kim tra, ỏnh giỏ Trc nghim l mt nhng nh hng c bn ca vic kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca HS hc mụn ting Anh trng THCS Hỡnh thc ny va giỳp kim tra cỏc...
 • 49
 • 277
 • 1

sản phẩm kiểm tra đánh giá theoo năng lực chủ đề chủ đề tam giác cân- hình học 7

sản phẩm kiểm tra đánh giá theoo năng lực chủ đề chủ đề tam giác cân- hình học 7
... dấu hiệu nhận biết tam giác cân Câu hỏi: 1.3.2: Hai tam giác sau có phải tam giác cân không? Vì sao? F A B C Câu hỏi 1.3.3: Cho hình vẽ: E D A 65° 65° B D C Hình vẽ có tam giác cân nào? Vì sao? ... AB H Trên d lấy M điểm M cho MH= AB Hình vẽ bên có tam giác cân? Tại sao? A H B Câu hỏi 1.2.1: Hãy phát biểu tính chất tam giác cân Câu hỏi 1.2.2: Cho tam giác ABC cân A Khẳng định sau đúng: ... hỏi 1.1.2: Vẽ tam giác MNP cân N Câu hỏi: 1.1.3: Tìm tam giác cân hình vẽ , kể tên cạnh bên, cạnh đáy, góc đáy, góc đỉnh tam giác ? F Tam giác cân A 2 E D 2 B Câu hỏi 1.1.4: C … Cạnh bên Cạnh...
 • 5
 • 473
 • 7

TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS

TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS
... tế tự ngu ̣n năm 2009”, Qú t đinh sớ 12/QĐ.BHXH ngày ̣ 26/1/2010 Giám đớ c Hờ Văn T́ n ký Phần II TỰ ĐÁNH GIÁ I Đặt vấn đề Trong nghiệp đổi giáo dục đào tạo chung nước, giáo dục bậc THCS ... ứng với mơi trường xã hội nhiều thay đổi d)Tầm nhìn Đến năm 2015, Trường THCS Thị Trấn Càng Long phấn đấu trở thành trường THCS thân thiện, học sinh tích cực phụ huynh học sinh tín nhiệm, có đội ... tă ̣ng giấ y khen “Tích cực vâ ̣n ̣ng thu Bảo hiể m y tế tự ngu ̣n năm 2008”, Qú t đinh sớ 25/QĐ.BHXH ngày 14/1/2009 ̣ Giám đớ c Hờ Văn T́ n ký * Năm 2008 – 2009: - Đươ ̣c UBND Hu...
 • 99
 • 146
 • 0

Phiếu đánh giá trường học thân thiện, HS tích cực

Phiếu đánh giá trường học thân thiện, HS tích cực
... học có hiệu ngày cao HS khuyến khích, tham gia vào trình học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo hợp tác ; HS tạo hội, tạo hứng thú, tích cực đề xuất sáng kiến học tập HS chủ động, tích cực ... sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội HS GD kĩ sống thông qua rèn luyện thực quy định cách ứng xử có văn hóa, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn HS GD kĩ sống thông qua rèn luyện thực quy định ... trọng với người trên, thân thiện, đoàn kết với bạn bè 3.2 Rèn luyện sức khoẻ ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước tai nạn thương tích khác HS rèn luyện kĩ sống...
 • 6
 • 50
 • 0

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC” NĂM HỌC 2014 – 2015”

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC” NĂM HỌC 2014 – 2015”
... phục hiệu quả thực tra ng này thì việc tìm phương pháp kiểm tra đánh giá lực người học là rất cần thiết Hình thức kiểm tra có tác động ý thức học tập của sinh viên ... rất nhiều Làm để đổi kiểm tra đánh giá người học theo cách tiếp cận lực? - Đây vấn đề khó, đòi hỏi phải có thời gian Giảng viên phải tập huấn đổi kiểm tra đánh giá theo cách tiếp cận lực nào? ... đánh giá giáo dục, hướng trình kiểm tra đánh giá vào phát lực người học kiểm tra đánh giá trình thay kiểm tra đánh giá kết (ghi nhớ, học thuộc, làm theo mẫu, làm theo cách thầy…), lúc trình dạy học...
 • 3
 • 176
 • 0

chuyên đề đổi mới ppdh, tổ chức kiểm tra đánh giá HĐNGLL

chuyên đề đổi mới ppdh, tổ chức kiểm tra đánh giá HĐNGLL
... ̣c nô ̣i dung bản cầ n phải đổ i mới đó là về phương pháp, hinh ̣ ̀ thưc tổ chưc và kiể m tra đánh giá, nế u trước dây kiể m tra, đánh giá là hơ ̣t đô ̣ng ́ ́ của thầ y ... ̣c tổ chức theo đinh hướng lấ y ho ̣c sinh làm trung tâm, mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng tiế t ho ̣c ho ̣c sinh làm chủ giáo viên chỉ là người tổ ng kế t đánh giá Trong qua trình đánh giá ... Để tra nh viê ̣c giáo viên tổ chức hoa ̣t đô ̣ng ngoài giờ lên lớp đa ̣t hiê ̣u quả không cao Nhà trường cầ n tổ chưc tâ ̣p huấ n cho giáo viên từ đầ u năm ho ̣c, cử những giáo...
 • 4
 • 171
 • 0

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên tại học viện chính trị hành chính khu vực III

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của học viên tại học viện chính trị  hành chính khu vực III
... công tác ki m tra – ñánh giá c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III c) Đ xu t bi n pháp qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III ... t p, g m 34, t trang ñ n trang 43; Chương : Th c tr ng qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III, g m 36, t trang 44 ñ n trang 80; Chương ... Chương : Bi n pháp qu n lý công tác ki m tra – ñánh giá k t qu h c t p c a h c viên t i H c vi n CT - HC khu v c III, g m 29 trang, t trang 81 ñ n trang 109 K t lu n khuy n ngh , tài li u tham...
 • 26
 • 499
 • 0

Đề tài Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học

Đề tài Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học
... Giỏo dc o to ang tn ti cỏc hot ng: Thanh tra giỏo dc, kim tra ni b trng hc, tra nhõn dõn a Thanh tra giỏo dc: L tra chuyờn ngnh v giỏo dc, ú l hot ng kim tra v ỏnh giỏ chớnh thc cú tớnh Nh nc ... xõy dng lc lng kim tra xỏc nh rừ c ch kim tra Cú hai loi c ch kim tra: c ch kim tra trc tip v c ch kim tra giỏn tip C ch kim tra trc tip l lc lng kim tra cp trờn trc tip kim tra cỏ nhõn, b phn, ... kim tra phự hp vi n v ca mỡnh Khụng nhng ngi kim tra phi nm vng chun kim tra, m i tng c kim tra cng phi nm c chun ú t kim tra, phn u nõng cao cht lng cụng tỏc theo chun xõy dng c chun kim tra...
 • 25
 • 307
 • 0

SKKN công tác đội đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá công nhận các chuyên hiệu đội

SKKN công tác đội đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá công nhận các chuyên hiệu đội
... việc công nhận chuyên hiệu đội viên dựa tiêu chuẩn chuyên hiệu Tôi trao đổi thành viên Ban phụ trách Đội, tham khảo ý kiến đồng chí Tổng phụ trách Liên đội bạn để đổi phương pháp công nhận chuyên ... đổi kiểm tra, công nhận chuyên hiệu” để đồng chí trao đổi học tập giúp làm tốt vai trò công tác Đội nhà trường Tuy nhiên trình thực có thuận lợi, khó khăn định, cụ thể sau: II THỰC TRA NG TÌNH ... vụ : Tổng phụ trách Đội - Đơn vị công tác : Trường tiểu học Thạnh Hưng - Tên đề tài : “ MỘT SỐ HÌNH THỨC ĐỔI MỚI KIỂM TRA, CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU” I DẪN NHẬP Công tác Đội phong trào thiếu nhi...
 • 16
 • 642
 • 1

Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh

Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh
... bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối tượng - Hàng năm Phòng GD & ĐT Châu Thành tổ chức chuyên đề, hội giảng với tham dự đại diện BGH, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy môn Tiếng Anh toàn huyện ... lượng nội dung chương trình sách giáo khoa, tăng thời lượng môn Tiếng Anh từ 1-2 tiết/ tuần Ví dụ: Tiếng Anh 6, 7, : 4-5 tiết / tuần; Tiếng Anh 9: 3-4 tiết/ tuần - Tổ chức kiểm tra cuối học kì với ... đổi phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh việc làm quan tâm toàn xã hội mà đánh giá phận thiếu hoạt động giáo dục Điều quan trọng việc đổi kiểm tra đánh giá nhằm giúp giáo viên mạnh dạn việc phương...
 • 5
 • 856
 • 10

skkn đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học địa lí trung học phổ thông

skkn đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học địa lí trung học phổ thông
... nhà giáo nghiên cứu đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh nói chung đổi kiểm tra, đánh giá môn Địa lí nói riêng Trong trình viết đề tài đổi kiểm tra, đánh giá học sinh môn Địa lí trường ... TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THPT I Cơ sở lí luận Quan niệm kiểm tra, đánh giá dạy học Địa lí trường THPT Kiểm tra, đánh giá công cụ quan trọng, ... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THPT 18 Thực trạng đổi kiểm tra, đánh giá dạy học Địa lí trường THPT tỉnh Hưng Yên Trong năm học vừa qua, việc đổi...
 • 48
 • 826
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới kiểm tra đánh giáđổi mới nhận thức của các nhà quản lý và giáo viên về kiểm tra đánh giáđổi mới công tác kiểm tra đánh giátăng cường tự kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của người họcáp dụng các công nghệ và lý thuyết mới trong kiểm tra đánh giáđánh giá chung về thực trạng phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở việt namđánh giá chung về thực trạng đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp việt namđánh giá chung về thực trạng kế toán cfsx và tính giá thành tại công ty tnhh zuellig pharma việt nammẫu báo cáo điều tra đánh giá tác động môi trườngđánh giá tổng quan tình hình kinh doanh trong năm 2008thông qua đó xây dựng được phương pháp điều tra đánh giá tình hình sâu bệnh ở một số vườn ươm và rừng trồng tỉnh thừa thiên huếđánh giá hiệu quả thủy điệnthực hiện đánh giá thời gian bảo quản dược liệuphần 3 đánh giá chung và đề xuất hoàn thiệnđánh giá kết thúc môn họcNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nội