Mô hình công tác xã hội với gia đình có người cai nghiện ma túy tại địa bàn thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ

hình công tác hội với gia đình người cai nghiện ma túy tại địa bàn thị phú thọ, tỉnh phú thọ

Mô hình công tác xã hội với gia đình có người cai nghiện ma túy tại địa bàn thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ
... nhận thức cai nghiện ma túy gia đình tham gia cai nghiện ma túy địa bàn thị Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ: 2.1.1 Thực trạng nhận thức gia đình cai nghiện ma túy: Việc cai nghiện ma túy không trách ... nghiện ma tuý bao gồm: a) Cai nghiện ma túy gia đình; b) Cai nghiện ma túy cộng đồng; c) Cai nghiện ma túy sở cai nghiện Trong hình thức cai nghiện nêu thì: Hình thức cai nghiện ma túy gia đình, cai ... ứng phó vấn đề nghiện ma túy Xuất phát từ vấn đề thực tiễn trên, lựa chọn đề tài hình Công tác hội với gia đình người cai nghiện ma túy địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ làm đề tài...
 • 139
 • 350
 • 0

hình công tác hội với gia đình người cai nghiện ma túy tại địa bàn thị phú thọ, tỉnh phú thọ

Mô hình công tác xã hội với gia đình có người cai nghiện ma túy tại địa bàn thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ
... cai nghiện ma túy gia đình tham gia cai nghiện ma túy địa bàn thị Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ: Error! Bookmark not defined 2.1.1 Thực trạng nhận thức gia đình cai nghiện ma túy: Error! Bookmark ... Bookmark not defined CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CAN THIỆP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CÓ NGƢỜI CAI NGHIỆN MA TUÝ: Error! Bookmark not defined 3.1 Đề xuất hình CTXH với gia đình ... hợp với gia đình ngƣời CNMT:Error! Bookmark not defined 3.2.1 Đối với gia đình ngƣời CNMT: Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đối với cộng đồng nơi gia đình sinh sống (thị Phú Thọ, tỉnh...
 • 14
 • 134
 • 0

Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án tại địa bàn thị cửa lò, tỉnh nghệ an

Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án tại địa bàn thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM THỊ DUNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 64 01 02 ... phần thúc đẩy công tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn thị xã, lựa chọn nghiên cứu đề tài Nâng cao hiệu công tác bồi thường giải phóng mặt số dự án địa bàn thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An" làm luận ... đánh giá hiệu việc thực sách bồi thường, GPMB cụ thể dự án địa bàn thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất địa bàn nghiên...
 • 125
 • 282
 • 2

Luận văn quản lý công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh bắc giang

Luận văn quản lý công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh bắc giang
... lu n chung v ma tuý 2.2 Nh ng v n ñ lu n b n v qu n qu n công tác cai nghi n ma tuý 18 2.3 Cơ s th c ti n v qu n công tác cai nghi n ma tuý 28 2.4 Các ch ñ sách liên quan ñ n công ... n t t công tác cai nghi n ma tuý ñ a bàn t nh th i gian t i 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hoá s lu n v ma tuý; qu n qu n cai nghi n ma tuý - Nghiên c u th c tr ng v công tác qu n ... tài: “Qu n công tác Cai nghi n ma tuý ñ a bàn t nh B c Giang 1.2 M c ñích nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên s nghiên c u th c tr ng v công tác qu n cai nghi n ma tuý ñ a bàn t nh nh...
 • 106
 • 1,456
 • 9

NHỮNG TỔN THƯƠNG NIÊM MẠC MIỆNG LIÊN QUAN VỚI NHIỄM HIV Ở NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY doc

NHỮNG TỔN THƯƠNG NIÊM MẠC MIỆNG LIÊN QUAN VỚI NHIỄM HIV Ở NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY doc
... Trong 81 người có biểu vùng miệng, tỷ lệ người tổn thương: 53,1%, người tổn thương: 28,4%, người tổn thương: 18,5% Tổn thương niêm mạc miệng (TTNMM): Trong 81 người tổn thương, kết ... sàng Nhiễm nấm Candida Khảo sát nhóm nghiện chích ma túy có tỷ lệ nhiễm HIV khoảng 70%, ghi nhận tỷ lệ nhiễm nấm Candida vùng miệng 29% Trong tổn thương niêm mạc miệng liên quan với nhiễm HIV, tổn ... tổn thương liên quan mật thiết với nhiễm HIV có tỷ lệ 88,6% Nhóm tổn thương liên quan với nhiễm HIV 3,8% Nhóm tổn thương gặp 1,3% Vị trí gặp nhiều lưỡi, Nhiễm nấm Candida bạch sản tóc tổn thương...
 • 24
 • 174
 • 0

hình công tác hội với trẻ em vi phạm pháp luật

Mô hình công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật
... PHẠM PHÁP LUẬT 16 Một số hình công tác hội với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật giới 16 * Đánh giá số hình công tác hội với trẻ vị thành niên vi 18 phạm pháp luật giới Một số hình ... số hình công tác hội với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật giới: hình công tác hội với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật giới có điểm đáng ý sau: - Vai trò nhân vi n công tác ... hình công tác hội với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật Vi t Nam 18 * Đánh giá số hình công tác hội với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật Vi t Nam 21 V KẾT LUẬN 23 hình CTXH...
 • 25
 • 1,215
 • 3

Hoàn thiện hình Công tác hội hỗ trợ trẻ tự kỷ thích nghi với quá trình hòa nhập tại trường tiểu học của trung tâm Hand in Hand

Hoàn thiện mô hình Công tác xã hội hỗ trợ trẻ tự kỷ thích nghi với quá trình hòa nhập tại trường tiểu học của trung tâm Hand in Hand
... hỗ trợ trẻ tự kỷ thích nghi với trình hòa nhập hình trung tâm Hand in Hand Từ mở rộng hoàn thiện hoan trình hỗ trợ hoà nhập cho trẻ hình khác Ý nghĩ thực tiễn nghi n cứu ảnh hƣởng đến trẻ ... công tác hội ? - Nhân viên công tác hội có vai trò hoạt động trợ giúp cụ thể nhƣ trình hỗ trợ trẻ tự kỷ hòa nhập ? Giả thiết nghi n cứu - hình hỗ trợ trẻ tự kỷ theo hƣớng công tác hội ... ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HỖ TRỢ HÒA NHẬP CHO TRẺ TỰ KỶ CỦA TRUNG TÂM HAND IN HAND THEO HƢỚNG CTXH 2.1 hình hỗ trợ hòa nhập cho trẻ tự kỷ theo hƣớng CTXH Do đặc tính riêng tự kỷ, trẻ mắc hội chứng...
 • 100
 • 311
 • 2

Nghiên cứu hình Công tác hội đối với trẻ em mồ côi tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu – Hà Đông - Hà Nội

Nghiên cứu mô hình Công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu – Hà Đông - Hà Nội
... DƢỠNG TRẺ EM MỒ CÔI HÀ CẦU HÀ ĐÔNG –HÀ NỘI 2.1 Vài nét Trung tâm nuôi dƣỡng TEMC Cầu Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Cầu thành lập vào ngày 29/11/1997, sở bảo trợ hội công lập chịu ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *************** NGUYỄN THỊ QUỲNH NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƢỠNG TRẺ EM MỒ CÔI HÀ CẦU HÀ ĐÔNG HÀ NỘI Chuyên ... Cầu Đông Nội Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đối tượng nhận nhiều quan tâm nhà nhà nghiên cứu nước Trong phạm vi nghiên cứu trẻ em mồ côi (TEMC) hình công...
 • 113
 • 561
 • 3

hình công tác hội trong bệnh viện từ thực tiễn tại bệnh viên nhi trung ương và bệnh viện nội tiết trung ương

Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện từ thực tiễn tại bệnh viên nhi trung ương và bệnh viện nội tiết trung ương
... chức giao nhi m vụ thực công tác hội bệnh viện, chẳng hạn, khoa công tác hội, phòng công tác hội, tổ công tác hội, phận công tác hội Thứ hai, nhân viên công tác hội bệnh viện: ... chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận công tác hội Bệnh viện Chương 2: Thực trạng công tác hội Bệnh viện nay, điển hình bệnh viện Nhi Trung ương bệnh viện Nội Tiết Trung ương Chương 3: Nhu ... hệ công tác hội bệnh viện với ngành khoa học khác .40 THỰC TRẠNG BỆNH NHÂN VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG 44 2.1 Thực...
 • 100
 • 1,216
 • 12

đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị bắc kạn giai đoạn 2009-2013

đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã bắc kạn giai đoạn 2009-2013
... tỉnh Bắc Kạn c, Đánh giá công tác thực quy hoạch số dự án quy hoạch khu dân địa bàn thị Bắc Kạn Đề tài tiến hành thu thập tài liệu thứ cấp tình hình thực quy hoạch hai khu dân cư: Khu dân ... xét đánh giá công tác thực phương án quy hoạch số khu dân địa bàn TX Bắc Kạn từ rút học cần thiết cho công tác quy hoạch thực quy hoạch địa bàn TX Bắc Kạn cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực ... hoạch số khu dân địa bàn TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009- 2013 - Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác thực quy hoạch, giao đất dân thuộc khu dân địa bàn TX Bắc Kạn...
 • 101
 • 100
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại trung tâm giáo dục lao động hội tỉnh bắc giang

Hoàn thiện công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh bắc giang
... tiêu chung: Hoàn thi n công tác t ch c cai nghi n ma túy t i Trung tâm Giáo d c Lao ñ ng h i t nh B c Giang ñ xu t gi i pháp hoàn thi n công tác t ch c cai nghi n ma túy t i Trung tâm th i gian ... a công tác t ch c cai nghi n ma túy t i Trung tâm; - ðánh giá th c tr ng công tác cai nghi n ma túy c a Trung tâm Giáo d c Lao ñ ng h i t nh B c Giang; - ð xu t gi i pháp nh m hoàn thi n công ... ðánh giá chung v công tác t ch c cai nghi n ma túy 63 4.2 Các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác t ch c cai nghi n ma túy t i Trung tâm Giáo d c Lao ñ ng h i t nh B c Giang 87 4.2.1 ð...
 • 119
 • 189
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn thị gia nghĩa, tỉnh đăk nông

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông
... ñề tài: “ðánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt số dự án ñịa bàn thị Gia Nghĩa, tỉnh ðăk Nông 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích ðánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt Nhà nước ... ñất ba dự án ñịa bàn thị Gia Nghĩa ñề xuất số giải pháp góp phần thực tốt công tác bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn thị Gia nghĩa, tỉnh ðăk Nông Trường ðại học Nông ... Gia Nghĩa giai ñoạn từ 2005 ñến năm 2010 ðể ñánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt ñịa bàn thị Gia Nghĩa, tập trung nghiên cứu ñánh giá ba dự án, cụ thể sau: - Dự án Xây dựng trục ñường...
 • 101
 • 58
 • 0

Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2013

Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2013
... đất đai công tác quản lý quy hoạch số khu dân 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá công tác thực phương án quy hoạch số khu dân địa bàn TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 200 9- 2013 - Đề xuất ... tỉnh Bắc Kạn c, Đánh giá công tác thực quy hoạch số dự án quy hoạch khu dân địa bàn thị Bắc Kạn Đề tài tiến hành thu thập tài liệu thứ cấp tình hình thực quy hoạch hai khu dân cư: Khu dân ... - BẾ ĐỨC DƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MỘT SỐ KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 200 9- 2013 Ngành: Quản lí đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN...
 • 100
 • 39
 • 0

đánh giá công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn thị hà tiên tỉnh kiên giang giai đoạn 2010 2014

đánh giá công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn thị xã hà tiên tỉnh kiên giang giai đoạn 2010 2014
... NGUYÊN ĐẤT ĐAI ……………………………… ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ TIÊN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2010- 2014 LUẬN VĂN KỸ SƢ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ... NGUYÊN ĐẤT ĐAI Xác nhận Phòng Tài Nguyên & Môi Trƣờng thị Tiên Đề tài ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT TRANHCHẤP KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃHÀ TIÊN TỈNH KIÊN GIANGGIAI ĐOẠN ... MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI Xác nhận Bộ Môn đề tài ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT TRANHCHẤP KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃHÀ TIÊN TỈNH KIÊN GIANGGIAI ĐOẠN NĂM 2010- 2014 Sinh viên...
 • 71
 • 52
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chính sách hỗ trợ việc làm cho người sau khi cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồngmô hình chu kỳ sống trong công tác xã hội với gia đìnhbài giảng công tác xã hội với gia đìnhmô hình tương tác xã hộimô hình hợp tác xã ở việt nammô hình hợp tác xã thời bao cấpmô hình hợp tác xã nhà ởmô hình hợp tác xã nông nghiệpmô hình hợp tác xã là gìmô hình hợp tác xã kiểu mớimô hình hợp tác xã ở việt nam hiện naymô hình hợp tác xã thụy điểnmô hình hợp tác xã chăn nuôichuyển đổi mô hình hợp tác xãmô hình hợp tác xã trên thế giớiNghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSamsung BN44 00358b PSU schematic