Gerund (danh động từ) và to infinitive (động từ nguyên thể)

TO INFINITIVE AND GERUND (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ DANH ĐỘNG TỪ)

TO INFINITIVE AND GERUND (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ VÀ DANH ĐỘNG TỪ)
... flooded one day A for stop B to stopping C to stop D stop 36.Unless we throwing garbage into the river, it will be polluted A stop B don't stop C will stop D won't stop 37.The pollution rate ... need to stop _ at what damage we have done to the nature and try it before it's too late A looking/ to fix B to look/ to fix C .to look/ fixing D.looking/ fixing 25.Human beings must stop ... Halloween night A.telling and listening B tell and listen C to tell and listen D to tell and to listen They decided _ to Japan for their summer holiday A going B to go C go D to going 7.His parents...
 • 5
 • 267
 • 2

Gerund (danh động từ) to infinitive (động từ nguyên thể)

Gerund (danh động từ) và to  infinitive (động từ nguyên thể)
... Ex To begin with, I’d like to talk about the sales this year ...
 • 2
 • 188
 • 2

động từ nguyên thể, danh động từ các dạng bài tập liên quan

động từ nguyên thể, danh động từ và các dạng bài tập liên quan
... Phần nội dung 2- 17 I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ A Cách dùng động từ nguyên thể B Bài tập với động từ nguyên thể C Cách dùng danh động từ D Bài tập với danh động từ II Một số trường ... dung I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ: A Cách dùng động từ nguyên thể: * INFINITIVES 1 .Động từ nguyên thể không to(The bare infinitive) dùng sau số động từ, cụm động từ, động từ khiếm ... số trường hợp đặc biệt dùng động từ nguyên thể danh động từ III Bài tập với trường hợp đặc biệt IV Bài tập trắc nghiệm liên quan tới động từ nguyên thể danh động từ 2- 5- 8- 10- 11 12- 13 14-...
 • 21
 • 858
 • 1

SKKN Dạy động từ nguyên thể danh động từ một cách hiệu quả cho học sinh khối 12 Chương trình chuẩn

SKKN Dạy động từ nguyên thể và danh động từ một cách hiệu quả cho học sinh khối 12 Chương trình chuẩn
... khảo Động từ nguyên thể danh động từ - Dựa vào số ý kiến đồng nghiệp Phần nội dung I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ: A Cách dùng động từ nguyên thể: * INFINITIVES 1 .Động từ nguyên thể ... 2- 17 I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ A Cách dùng động từ nguyên thể 2- B Bài tập với động từ nguyên thể 5- C Cách dùng danh động từ 8- D Bài tập với danh động từ 10- 11 II Một số ... luận Trong trình giảng dạy tiếng anh khối 12 năm học vừa qua , giới thiệu cho em học sinh kiến thức Động từ nguyên thể danh động từ Tùy khả học sinh mà đưa dạng hay dạng đặc biệt để học sinh vận...
 • 30
 • 546
 • 9

SKKN Dạy động từ nguyên thể danh động từ một cách hiệu quả cho học sinh khối 12 Chương trình chuẩn THPT NÔNG CỐNG 2

SKKN Dạy động từ nguyên thể và danh động từ một cách hiệu quả cho học sinh khối 12 Chương trình chuẩn THPT NÔNG CỐNG 2
... Phần nội dung 2- 17 I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ A Cách dùng động từ nguyên thể B Bài tập với động từ nguyên thể C Cách dùng danh động từ D Bài tập với danh động từ II Một số trường ... Trường THPT Nông Cống II LÊ THỊ PHƯƠNG Phần kết luận Trong trình giảng dạy tiếng anh khối 12 năm học vừa qua , giới thiệu cho em học sinh kiến thức Động từ nguyên thể danh động từ Tùy khả học sinh ... Trường THPT Nông Cống II LÊ THỊ PHƯƠNG Phần nội dung I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ: A Cách dùng động từ nguyên thể: * INFINITIVES 1 .Động từ nguyên thể không to(The bare...
 • 21
 • 337
 • 0

Động từ nguyên thể, danh động từ các dạng bài tập liên quan

Động từ nguyên thể, danh động từ và các dạng bài tập liên quan
... dung 2- 17 28 I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ A Cách dùng động từ nguyên thể 2- B Bài tập với động từ nguyên thể 5- C Cách dùng danh động từ 8- D Bài tập với danh động từ 10- 11 II Một ... năm - Dựa vào số tài liệu tham khảo Động từ nguyên thể danh động từ - Dựa vào số ý kiến đồng nghiệp Phần nội dung I Cách dùng động từ nguyên thể danh động từ: A Cách dùng động từ nguyên thể: ... trường hợp đặc biệt dùng động từ nguyên thể danh động từ 12- 13 III Bài tập với trường hợp đặc biệt 14- 15 IV Bài tập trắc nghiệm liên quan tới động từ nguyên thể danh động từ 16- 17 Phần kết luận...
 • 30
 • 137
 • 0

Danh động từ động từ nguyên thể

Danh động từ và động từ nguyên thể
... (V-ing): Danh động từ * Danh động từ dùng làm: - Chủ từ câu: Swimming is my favourite sport - Bổ ngữ động từ: My hobby is collecting stamps - Tân ngữ động từ: I enjoy traveling * V + V-ing - Sau động ... Infinitive without to (V1): Động từ nguyên mẫu không “to” Động từ nguyên mẫu không to dùng: - Sau động từ khiếm khuyết: can, will, shall, could, would,… - Sau động từ: let, make, would rather, ... (tưởng tượng), mention, risk, delay (trì hoãn), … - Sau cụm động từ: cant’ help (không thể không), can’t bear / can’t stand (không thể chịu được), be used to, get used to, look forward to, it’s...
 • 5
 • 169
 • 0

DANH TỪ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ TRONG TIẾNG ANH

DANH TỪ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ TRONG TIẾNG ANH
... more.) DANH ĐỘNG TỪ  Danh động từ thể bị động (xem Thể bị động)   I don’t like being left alone in the dark She is afraid of being bitten by the dog DANH ĐỘNG TỪ  Phân biệt danh động từ phân từ ... Warn ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ  Tính từ + động từ nguyên thể Anxious Boring Dangerous Difficult Easy Good Hard Usual Pleased Prepared Ready Strange ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ  Động từ nguyên thể thể bị động ... DANH ĐỘNG TỪ    Dạng: V + ing Chức năng: giống danh từ (làm chủ ngữ, tân ngữ cho động từ, tân ngữ cho giới từ) Khi DĐT làm chủ ngữ, với động từ dạng số DANH ĐỘNG TỪ  Một số cấu...
 • 18
 • 485
 • 3

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH
... nguyên vật liệu Công ty cổ phần đầu xây dựng số Tĩnh Từ đặc i m vật liệu công ty cách phân lo i vật liệu đ i h i công tác quản vật liệu công ty ph i chặt chẽ tất khâu từ việc thu mua ... T i công ty xây dựng số Tĩnh tiến hành phân lo i NVL song việc phân lo i vật liệu để thuận tiện đơn giản cho việc theo d i, bảo quản nguyên vật liệu kho Công ty phân chia NVL thành lo i ... chi phí vật liệu để giảm giá thành sản phẩm công ty Công ty cổ phần đầu xây dựng số Tĩnh tổ chức quản lí theo kiểu trực tuyến – chức có phân chia thành phòng ban, phận riêng biệt v i chức...
 • 8
 • 412
 • 9

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG NGỌC HÀ

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC HÀ
... công ty 1.2 Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Ngọc 1.2.1 Phương thức hình thành Nguyên vật liệu công ty Cổ phần vấn Xây dựng Ngọc hình thành từ hai ... mà công ty thi công để thuận tiện cho việc vận chuyển.Hệ thống kho công ty xây dựng tạm thời nhiều bất cập Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Ngọc công ty xây dựng nên có đặc thù riêng nguyên vật ... thực tập em nghiên cứu hạch toán nguyên vật liệu kho Mỹ Đình 1.3 Tổ chức quản nguyên vật liệu Công ty Cổ phần vấn Xây dựng Ngọc Việc cung ứng vật liệu công ty phòng kế hoạch kỹ thuật phụ...
 • 5
 • 324
 • 1

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TRUNG TÂM VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
... 1.3 Tổ chức quản nguyên vật liệu Trung tâm Việc quản nguyên vật liệu trung tâm hai phận đảm nhiệm thủ kho quản vật liệu mặt số lượng chủng loại, kế toán quản mặt giá trị Vật liệu ... 1.2 Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu Trung tâm Tại Trung tâm nguyên vật liệu quản cách chặt chẽ để đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vật cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu ... NVL Tại khâu dự trữ: Để trình SXKD Trung tâm diễn liên tục Trung tâm xây dựng mức tồn kho tối đa, tối thiểu cho loại nguyên vật liệu Trung tâm không dự trữ nỏ nhiều vật để đảm bảo vật liệu...
 • 8
 • 195
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ БЫТЬ TRONG CẤU TRÚC CÂU TIẾNG NGA" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thấy động từ быть dạng nguyên thể chủ yếu sử dụng thành phần vị ngữ phức hợp câu Dưới xem xét mô hình cấu trúc câu tiếng Nga có diện động từ быть phương thức biểu chúng Động từ nguyên thể быть ... связка ) + быть + имя ] Kết hợp động từ nguyên thể быть với trạng từ vị ngữ thể trạng thái tình cảm người, thể lực, cần thiết thời gian thực hành động danh từ tạo nên mô hình cấu trúc loại câu vô ... земля) Kết luận Быть động từ đặc biệt tiếng Nga có phạm vi sử dụng rộng Khi giữ vai trò thành phần câu (chủ ngữ vị ngữ) động từ nguyên thể быть động từ độc lập với đầy đủ ý nghĩa từ vựng Việc xem...
 • 7
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạnh bài tập danh động từ và động từ nguyên thêt có tobai tap ve cau gian tiep voi gerund va to infinitivebài tập về gerund và to infinitivetất nhiên trong cách 2 từ have chính là động từ nguyên thể không có to không được thay thế nó bằng has hay had 3 câu điều kiệnbổ ngữ tình huống đứng trước quá khứ phân từ và động từ nguyên thểđộng từ nguyên thểdộng từ nguyên thểbai tap dang cua dong tu nguyen theđộng từ nguyên thể làm tân ngữvấn đề đại từ đi trước động từ nguyên thể hoặc ving làm tân ngữđộng từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụđộng từ nguyên thể là tân ngữvấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc v ing dùng làm tân ngữ3 bảng dưới đây là những động từ mà tân ngữ sau nó có thể là một động từ nguyên thể hoặc một verb ing mà ngữ nghĩa không thay đổi2 đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc v ing trong tân ngữbản kế hoạch tuần đơn giảnTừ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)CHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYGrammar for english language teacherChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoRenewables information2017 overviewSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangSơ đồ tư duy ngữ văn 12Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ántổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập