quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh quảng ninh

quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh lâm đồng đến năm 2020

quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh lâm đồng đến năm 2020
... tới, quy hoạch cụ thể khu vực sau: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Lâm Đồng 40 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Bảng 6: Quy hoạch hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng di động tỉnh Lâm ... việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Lâm Đồng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Quy t định số ... triển sở hạ tầng Chưa có văn quy định thực hiện sử dụng chung sở hạ tầng khu vực địa bàn tỉnh Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Lâm Đồng 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Tỉnh...
 • 134
 • 249
 • 0

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN - QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2025 Bắc Kạn, tháng 12 năm 2015 MỤC LỤC DANH MỤC ... bàn tỉnh Hiện trạng năm 2014 Quy hoạch đến năm 2020 80% 100% 80% 15% Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn 45% 47 TT Chỉ tiêu Hiện trạng năm 2014 Quy hoạch đến năm 2020 ... n năm 2020 định hướng đến năm 2025 Định hƣớng phát triển tỉnh Bắc Kạn liên quan đến Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông Thành phố Bắc Kạn: - Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Bắc...
 • 117
 • 144
 • 0

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KĨ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KĨ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
... DÂN TỈNH NAM ĐỊNH QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ TƯ VẤN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ... dịch vụ thông tin di động đạt khoảng 1.570.000 thuê bao 45 PHẦN 5: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 ... di tích 5.3 QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 5.3.1 Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng a Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng...
 • 122
 • 719
 • 0

Lap ke hoach ha tang viễn thông FPT Telecom

Lap ke hoach ha tang viễn thông FPT Telecom
... lệ khai thác hạ tầng POP Đánh giá Cam kết khai thác hạ tầng đầu tư 12 tháng gần (tính thời điểm đánh khả đầu tư giá) Dung lượng đề xuất tối đa theo mật độ dân cư Yêu cầu đầu vào Tỷ lệ khai ... nguyên nhân? Đánh giá khả đầu tư Yêu cầu đầu vào Các tiêu chí kỹ thuật Cam kết khai thác hạ tầng làm mịn Thông tin chương trình bán hàng tiến hành (không đạt kết quả) Tỷ lệ khai thác sau tháng/ ... hạn ngạch liên quan - Phân tích, theo dõi cảnh báo tình hình sử dụng khai thác có hiệu hay không để lường trươc phát sinh - Thông báo tình trạng sử dụng nguồn chi phí liên quan cho bên Đồng thời...
 • 28
 • 244
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện tiên yên tỉnh quảng ninh giai đoạn 2001 2010

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện tiên yên  tỉnh quảng ninh giai đoạn 2001 2010
... thc hin quy hoch s dng t huyn Tiờn Yờn - tnh Qung Ninh giai on 2001- 2010 1.2 Mc ớch nghiờn cu - ỏnh giỏ vic thc hin quy hoch s dng t ca huyn Tiờn Yờn - tnh Qung Ninh giai on 2001 - 2010; tỡm ... giỏ vic thc hin quy hoch s dng n nm 2010 - ỏnh giỏ vic thc hin cỏc ch tiờu s dng t n nm 2010 ca quy hoch s dng t giai on 2001 - 2010 - ỏnh giỏ vic thc hin quy hoch s dng t n nm 2010, qua so sỏnh ... thnh ch tiờu quy hoch s dng t giai on (2001- 2010) theo iu chnh quy hoch v k hoch s dng t nm k cui (2006 -2010) tnh Qung Ninh ó c Chớnh ph phờ duyt C th nh t nụng nghip t 105,6% so vi quy hoch c...
 • 119
 • 323
 • 0

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 đến 2011

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 đến 2011
... trạng sử dụng đất năm 2011 ́ ́ 2.2.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch dụng đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 - 2011 - Nghiên cưu phương án quy hoạch dụng đất huyện Vân Đồn giai ... Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 - 2011 .40 3.3.1 Phương án quy hoạch dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2007 - 2011 40 3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch dụng đất huyện Vân ... Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2011 huyện Vân Đồn, tỉnh Quang Ninh ̉ - Số liệu thống kê đất đai hàng năm từ 2007 - 2011 - Kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2011 2.1.2...
 • 81
 • 421
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện tiến yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2001 2010

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện tiến yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2001  2010
... thc hin quy hoch s dng t huyn Tiờn Yờn - tnh Qung Ninh giai on 2001- 2010 1.2 Mc ớch nghiờn cu - ỏnh giỏ vic thc hin quy hoch s dng t ca huyn Tiờn Yờn - tnh Qung Ninh giai on 2001 - 2010; tỡm ... hin giai on 2001 - 2010 66 Bng 3.12 Danh mc Cỏc cụng trỡnh giao thụng ó thc hin giai on 2001 - 2010 .67 Bng 3.13 Danh mc cỏc cụng giỏo dc o to ó thc hin giai on 2001 - 2010 ... nm 2010 39 3.4 ỏnh giỏ vic thc hin quy hoch s dng t huyn Tiờn Yờn sau 10 nm thc hin phng ỏn quy hoch s dng t giai on 2001 - 2010 45 v 3.4.1 ỏnh giỏ vic thc hin phng ỏn quy hoch s dng t giai...
 • 90
 • 52
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện tiến yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2001 2010

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện tiến yên, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2001  2010
... Bình giai đoạn 2006 - 2010 2.2.3 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình giai đoạn 2006 - 2010 - Đánh giá việc thực tiêu sử dụng đất phương án quy hoạch sử dụng đất huyện ... hoạch sử dụng đất giai đoạn 2.3 Yêu cầu - Các số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 phải đầy đủ, xác - Phải phân tích, đánh giá việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ... 25) quy định: Quy hoạch sử dụng đất tiến hành theo lãnh thổ hành [17] (1) Quy hoạch sử dụng đất nước (gồm quy hoạch sử dụng đất vùng kinh tế tự nhiên); (2) Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; (3) Quy...
 • 80
 • 30
 • 0

Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh quảng ninh đến năm 2020

Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh quảng ninh đến năm 2020
... chế biến gỗ địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 b Những để xây dựng quy hoạch: Quy hoạch chế biến gỗ địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 xây dựng pháp lý sau: - Nghị Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng ... quy hoạch chế biến gỗ địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 ngày 24/9/2012, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh Quy t định số 523/QĐ-SNN&PTNT việc Phê duyệt dự toán quy hoạch chế ... thôn Quảng Ninh việc Phê duyệt dự toán quy hoạch chế biến gỗ địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; Phần ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NINH I Điều kiện tự nhiên 1.1 Vị trí địa...
 • 115
 • 616
 • 1

Đánh Giá Công Tác Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2007 – 2011

Đánh Giá Công Tác Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2007 – 2011
... trạng sử dụng đất năm 2011 2.2.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch dụng đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 - 2011 - Nghiên cứu phương án quy hoạch dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn ... Quảng Ninh giai đoạn 2007 - 2011 .40 3.3.1 Phương án quy hoạch dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2007 - 2011 40 3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2007 ... an ninh trật tự giữ vững [27] Công tác lập quy hoạch sử dụng đất huyện quan tâm, huyện Vân Đồn xã, thị trấn có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011...
 • 81
 • 75
 • 1

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025
... DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 CHỦ ĐẦU TƯ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH ... viễn thông hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động địa bàn thành phố Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khai thác sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động D GIỚI HẠN PHẠM VI QUY HOẠCH ... tháng năm 2013 Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; - Quy t định số 1999/QĐ-UBND ngày 24 tháng năm 2014...
 • 95
 • 174
 • 0

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 – 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 – 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
... II QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 48 I QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG ... TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 I QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Vị trí, vai trò hạ tầng kỹ thuật viễn ... ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 48 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Đồng Nai Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Vị trí, vai trò hạ tầng kỹ thuật viễn thông...
 • 144
 • 313
 • 0

thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần hạ tầng viễn thông cmc

thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần hạ tầng viễn thông cmc
... CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC SVTH: Nguyễn Duy Việt 12 Báo cáo thực tập CHƯƠNG THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC 2.1 Sơ lược phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hạ tầng ... Chi nhánh Công ty Cổ phần Hạ Tầng Viễn thông CMC (TP Hà Nội) 1.4.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC tổ chức hoạt động tuân thủ theo: Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty đại hội ... cáo thực tập CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC (TP HÀ NỘI) 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.1 Thông tin thành lập Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông...
 • 25
 • 1,087
 • 31

Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn của công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC– Tập đoàn công nghệ CMC

Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn của công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC– Tập đoàn công nghệ CMC
... cổ phần hạ tầng viễn thông CMC Tập đoàn công nghệ CMC Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ giá trị gia tăng mạng viễn thông công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC ... chọn đề tài: Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ giá trị gia tăng mạng viễn công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC Tập đoàn công nghệ CMC làm đồ án tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trên sở phân ... VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄ ÔNG CMC 2.1: Khái quát Công ty cổ phần hạ tầng ễn thông CMC 2.1.1: Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC (CMC TelecomInfrastructure...
 • 116
 • 422
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC TẠI TP.HCM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC TẠI TP.HCM
... thị phần MỘT SỐ GIẢI HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CMCTI  Các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm Marketing trực tiếp MỘT SỐ GIẢI HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CMCTI ... vụ MỘT SỐ GIẢI HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CMCTI  Các giải pháp hỗ trợ nguồn lực Công ty Về đầu tư công nghệ phát triển, khai thác mạng lưới Về quảng cáo marketing MỘT SỐ GIẢI ... Các giải pháp hỗ trợ nguồn lực Công ty Về tài Về tổ chức quản lý, điều hành, nguồn nhân lực MỘT SỐ GIẢI HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CMCTI  Các giải pháp hỗ trợ nguồn lực Công ty...
 • 17
 • 126
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động tỉnh quảng ninh đến năm 2020tóm tắt lý thuyết mạch đèn cầu thangnâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh một thành viên âu lạc quảng ninh đến năm 2015day do doc den 35 do o cac mo ham lo vung quang ninh den kha nang ap dung cac so do cong nghe co gioi hoa khai thacngành thủy sản ở quảng ninh tiềm năng hiện trạng và định hướng phát triển đến năm 2020tóm tắt luận văn đầu tư phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động tại bộlao động – thương binh và xã hội đến 2020ảnh hưởng của mưa lớn đến tôm sú nuôi ở vùng biển hải phòng quảng ninhnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kv ở quảng ninhtóm tắt tác phẩm tắt đèntóm tắt tác phẩm tắt đèn của ngô tất tốchuyện chức phán sự đền tản viên tóm tắtcách làm bún tôm quảng ninhtóm tắt lịch sử việt nam từ 1945 đến 1975tóm tắt nội dung tác phẩm tắt đèntóm tắt bàn về đọc sách của chu quang tiềmmột số bài toán hình học nâng cao lớp 9THỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)Nghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAKỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập