22643 comparatives

COMPARATIVES

COMPARATIVES
...
 • 12
 • 141
 • 2

Comparatives and superlatives

Comparatives and superlatives
... tall as his sister He doesn’t work as seriously as me 28 Comparatives and superlatives ii Mas de and menos de are used before quantities and numbers: ´ Hay m´ s de un mill´n de libros en aquella ... available Follow the example Juan disfruta mucho Armando disfruta poco > Armando disfruta menos que Juan + Juan disfruta m´ s que Armando + Armando no disfruta tanto como Juan a a b c d e f g h ... of jail 28 Comparatives and superlatives Estoy tanto menos satisfecho de su conducta cuanto que le di dinero I am all the less satisfied with her conduct because I gave her money 2.4 Superlatives...
 • 8
 • 380
 • 1

Comparatives and Superlatives

Comparatives and Superlatives
... class into groups of three or four and give each group a set of cards One student in each group draws a card and makes a comparative sentence using the two nouns and adjective on the card Example: ... Mint #2 has the blandest taste Then the group decides which mint they liked the best overall Circulate to make sure that everyone is on task and is using the correct forms of the superlatives Call ... same kind of food (such as three different brands of potato chips) or have three very different food items, such as pickles, pretzels, and hard candy SURVEY Materials: Dynamic: Time: Procedure:...
 • 18
 • 305
 • 3

Tài liệu Comparatives and Superlatives docx

Tài liệu Comparatives and Superlatives docx
... passage: Mr and Mrs Smith are now flying to Canada Miss Bennet is their stewardess She is very talkative and friendly She is showing Mr and Mrs Smith some pictures of her family and her best ... Height 1.73 1.82 1.68 Weight 57 kg 76 kg 61 kg D) Look at chart Compare Miss Bennet with her brother and her best friend Tina Robbins: Example: (Miss Bennet / tall / Tina Robbins) Miss Bennet is taller ... Chinese is more difficult than French French isn’t ………………………………………… Chinese Science fiction films and soap operas are very exciting Science fictions are ………………………………………… soap operas Chemistry is...
 • 3
 • 265
 • 11

Báo cáo khoa học: "Corepresentational Grammarand Parsing English Comparatives" ppt

Báo cáo khoa học:
... assignment of this relation to John is the only possible choice which violates no principle of the grammarand this assignment would give a complete analysis The analysis of (3) procedes along somewhatdifferent ... subcategorization of verbs) Such a grammarcan provide useful and accessible information for the problem of parsing as well as grammatical description CONCLUSION The degree of e l l i p s i s and the subcategorization...
 • 6
 • 88
 • 0

Báo cáo khoa học: "A General Computational Treatment of Comparatives for Natural Language Question Answering" pptx

Báo cáo khoa học:
... Transportable Natural Language processor for Office Environments ACM Transactions on O~ce Information Systems 2, (1984), 1-23 Sager, N Natural Language Information Processing: A Computer Grammar of English ... although examples of various types of comparatives are not hard to come by, accounts of the actual mechatdsms that treat comparatives are harder to find, as are specific statements of the generality ... Moore, R Problems in Logical Form 19th Meeting of the Association for Computational Linguistics, Stanford, California, 1981, pp 117-124 Kirsch, R Computer interpretation of English text and picture...
 • 8
 • 156
 • 0

Báo cáo khoa học: "PARSING AND INTERPRETING COMPARATIVES" ppt

Báo cáo khoa học:
... to the lambda-bound variables y and ~ above (Stage 3) The "raised" c o m p a r a t i v e object node is a 4-tuple It consists of • The two variables y and P (and is thus "linked" to the p l a ... reads y") women men more more w o m e n than m e n "House and Garden" read "House and Garden" more w o m e n than m e n read "House and Garden" ~ : woman(x) ~x: man(x) XP~.QM~ more(P, Q, R) M~,: ... Rayner 87) Banks, A and Rayner, M., Comparatives in Logic Grammars - Two Viewpoints, P r o c e e d i n g s of the 2rid International Workshop on Natural Language Understanding and Logic Programming,...
 • 12
 • 98
 • 0

Báo cáo khoa học: "COMPARATIVES AND ELLIPSIS " potx

Báo cáo khoa học:
... syntax and compositional semanAx.publications(x) ~ h a v e ( j o h n , x ) ) , Ay.publications(y), Az.have(llnguist~z)) tics for NP, AdjP and A d v P comparatives of both movement and ellipsis ... Shieber, S., and Pereira, F horses' or 'Bill has m a n y sheep': the latter is like (forthcoming) Ellipsis and Higher Order Unithe Det-gap type of explicit comparison fication, Linguistics and Philosophy ... interpretation of ellipsis are amply documented in Dalrymple, Shieber, and Pereira (forthcoming) More details of our own treatment are in Alshawi et hi (forthcoming) This analysis of inter-sentential ellipsis...
 • 6
 • 69
 • 0

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES AND EXERCISES

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES AND EXERCISES
... as much as b A little c The least d As far as - I can’t stand this weather It’s getting a more and more b Worse and worse c Coldest and coldest further - Although Brenda came last, everyone ... happy there she did at first Do you think you could make a less noise? These exercises seem to getting harder and Jean doesn’t need as much help as Harry David didn’t enjoy the match ... of his cold Further and Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same: - That’s the best meal I’ve ever eaten I’ve never eaten - Fish and meat are the same price...
 • 5
 • 996
 • 3

Báo cáo khoa học: "Variabilité géographique et adaptation aux contraintes du milieu méditerranéen des pins de la section halepensis : résultats (provisoires) d’un essai en plantations comparatives en France" potx

Báo cáo khoa học:
... de la Mộditerranộe occidentale semblent distincts La variabilitộ des pins de la section halepensis se traduit sur de nombreux caractốres dont la forme Arbez (1974) cite lexistence de peuplements ... notamment (ộtage sur substrats acides; ộtant donnộ les tempộraments trốs diffộrents des espốces de pins de la section halepensis et les facilitộs dhybridation naturelle, il serait bon de prendre des ... intensification des recherches leur sujet Des peuplements naturels de pins dAlep ont ộtộ dộcrits rộcemment en Turquie sur la cụte Egộenne, entre Izmir et Marmaris, en contact direct avec des...
 • 16
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)On thi HKI li 9 li thuyetNghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập