Kế toán thương mại dịch vụ phan hồng nhung

Kế toán thương mại dịch vụ phan hồng nhung

Kế toán thương mại dịch vụ phan hồng nhung
... động xác định kết kinh doanh cho hoạt động 3.2 Nhiệm vụ kế toán - Kế toán mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho loại doanh thu, chi phí hoạt động dòch vụ kinh doanh - Kế toán xác đònh kết kinh doanh ... hóa VIII Kế tốn xác định kết kinh doanh CuốI kỳ kế tốn phải xác định kết kinh doanh DN thương mại Kế tốn xác định kết kinh doanh DN thương mạI hồn tồn giống DN cơng nghiệp + Cuối kỳ kết chuyển ... thuộc (hạch toán giống kế toán khác khoản toán nội bộ) 3.2.8 Kế toán nhập hàng hóa a Nhập trực tiếp a1.Thủ tục chứng từ (Trường hợp phương thức toán theo L/C): - Ký kết hợp đồng ngoại thương - Mở...
 • 64
 • 98
 • 0

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 1

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 1
... kết kinh doanh T i khoản sử dụng Phơng pháp kế toán số nghiệp vụ chủ yếu Sổ kế toán v báo cáo t i Sổ kế toán Báo cáo t i Phụ lục 10 9 11 0 11 2 11 2 11 2 11 2 11 4 11 5 11 5 11 6 11 7 11 7 11 7 11 8 11 8 11 8 ... TK 15 7: Có TK 15 6 (15 61- Kho): 10 0.000 1b) Nợ TK 11 1: 13 2.000 260.000 7b) Nợ TK 13 1 (S) :396.000 Có TK 511 ( 511 1): 12 0.000 Có TK 511 ( 511 1): 360.000 Có TK 333 (33 311 ): 12 .000 Có TK 333 (33 311 ): ... 3 31 (CT Y): 55.000 Nợ TK 13 3 (13 31) : 10 .000 1d) Nợ TK 15 6 (15 61) : 19 5.000 Có TK 3 31 (CT Y): 11 0.000 Nợ TK 13 8 (13 81) : 5.000 Nợ TK 13 3 (13 31) : 20.000 4a) Nợ TK 15 6 (15 61) : 10 0.000 Có TK 15 1: 10 0.000...
 • 77
 • 63
 • 0

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 2

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 2
... phân bổ lần, kế toán ghi: Nợ TK 627 Có TK 153 (2b) - Trờng hợp phân bổ nhiều lần, kế toán ghi: Nợ TK 1 42, 24 2 Có TK 153 (2c)- Định kỳ phân bổ, kế toán ghi: Nợ TK 627 Có TK 1 42, 24 2 (3) Đối với ... TK 627 Có TK 335 (2. 2) Khi chi phí SCL phát sinh, kế toán ghi: Nợ TK 24 1 (24 13) Có TK 111,1 12, 1 52, 153, 21 4, 334, 338 (2. 3) Khi công việc SCL ho n th nh, kế toán ghi: Nợ TK 335 Có TK 24 1 (24 13) ... SXKD, kế toán ghi: Nợ TK 627 Có TK 1 42, 24 2 Đối với chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngo i, chi phí tiền khác, phơng pháp kế toán đợc thực giống nh phơng pháp kế toán đ đợc trình b y kế toán...
 • 72
 • 54
 • 0

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 1 cđn nam định

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 1  cđn nam định
... thng: N TK 632 N TK 13 3 (13 31) Cú TK TK 11 1, 11 2, 311 , 3 31 * ng thi phn ỏnh tr giỏ bỏn ca hng chuyn thng: N TK 11 1, 11 2, 13 1 : tng giỏ toỏn ca hng chuyn thng ó bỏn Cú TK 511 ( 511 1): doanh thu bỏn ... ghi: 14 N TK 15 6 (15 62): ghi phớ thu mua Cú TK 11 1, 11 2, 311 Trng hp mua hng nhng cui thỏng hng cha v, cn c vo b chng t mua hng, k toỏn ghi: N TK 15 1: giỏ tr hng mua ang i ng Cú TK 11 1, 11 2, 311 , ... TK 11 1, 11 2, 3 31, 311 : tng giỏ toỏn ca hng chuyn thng * Tr giỏ bao bỡ i kốm hng hoỏ tớnh giỏ riờng (nu cú), k toỏn ghi: N TK 13 8 (13 88): tr giỏ bao bỡ kốm theo hng hoỏ Cú TK 11 1, 11 2, 3 31, 311 ...
 • 92
 • 113
 • 0

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 2 cđn nam định

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ phần 2  cđn nam định
... SXKD, kế toán ghi: Nợ TK 627 Có TK 1 42, 24 2 Đối với chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác, phương pháp kế toán thực giống phương pháp kế toán trình bày kế toán DN, kế toán ... dẫn tài khoản kế toán chi tiết ngành đặc thù cấp yêu cầu 2. 2 Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn 2. 2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ 2. 2.1.1 Đặc điểm kế toán tập hợp ... hai loại dịch vụ dịch vụ bổ sung: * Dịch vụ chính: Là dịch vụ buồng ngủ dịch vụ ăn uống nhằm thỏa mãn nhu cầu thiết yếu khách họ lưu lại khách sạn * Dịch vụ bổ sung: Là dịch vụ khác dịch vụ nhằm...
 • 75
 • 180
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của nhân tô giá cả và chất lượng đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa của DN sữa Vinamilk (Môn Kế toán Thương Mại Dịch Vụ - SV nhóm 01 - ĐH Thương Mại.doc

Phân tích ảnh hưởng của nhân tô giá cả và chất lượng đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa của DN sữa Vinamilk (Môn Kế toán Thương Mại Dịch Vụ - SV nhóm 01 - ĐH Thương Mại.doc
... Phuơng Nam - Bia Zorok (liên doanh) PHẦN II THỰC TRẠNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ GIÁ CẢ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HANG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VINAMILK 1.Thực trạng ảnh hưởng nhân tố giá 1.1.Các ... trạng ảnh hưởng nhân tố giá chất lượng đến hoạt động tiêu thụ hang hoá Vinamilk Phần 3: Các giải pháp Phần 4: Kết luận ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Khoa kế toán Nhóm 01 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ GIỚI ... kế toán Nhóm 01 NỘI DUNG NGƯỜI NHẬN Khái niệm vai trò nhân tố giá cả, chất lượng hoạt động phân phối doanh nghiệp Giới thiệu Vinamilk Thực trạng ảnh hưởng nhân tố giá Thực trạng ảnh hưởng nhân...
 • 21
 • 2,204
 • 13

Kế toán thương mại dịch vụ

Kế toán thương mại dịch vụ
... - Dịch vụ đơn - Dịch vụ kinh doanh hàng hóa * Hoặc vào lĩnh vực hoạt động phân lọai : - Họat động thương mại - Họat động sản xuất - Họat động phục vụ 5.3 Kế toán kinh doanh du lịch 5.3.2 Kế toán ... khác - Các dịch vụ cho thuê dịch vụ kèm theo có thuế suất khác phương pháp tính thuế khác phải tập hợp doanh thu theo hoạt động 5.2 Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn 5.2.2 Kế toán hoạt động ... CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ 5.1 Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng 5.1 Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng 5.1.1 Đặc điểm - Sản...
 • 32
 • 2,586
 • 16

tổng hợp bài tập kế toán thương mại dịch vụ

tổng hợp bài tập kế toán thương mại dịch vụ
... 30,000 30,000 23,000 2,200 25,200 3,000 3,000 20 Môn: Kế toán thương mại dịch vụ Bài tập nhóm 21 Môn: Kế toán thương mại dịch vụ N622 N622(A ) Bài tập nhóm 90,000 50,000 40,000 10,000 N622(B ) N627 ... Môn: Kế toán thương mại dịch vụ Bài tập nhóm A/ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA I/ Đề Chương 2: Kế toán tiền khoản tương đương tiền Bài 2_trang 78/SGK Tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại Hải Thành ... Môn: Kế toán thương mại dịch vụ Bài tập nhóm Câu Tính tổng giá thành dịch vụ Kết chuyển chi phí hoạt động phòng ngủ Nợ 154(BN) 97,700 Có 621(BN) 1,100 Có 622(BN) 18,450 Có 627(BN) 78,150 Kết chuyển...
 • 45
 • 11,641
 • 67

kế toán thương mại dịch vụ

kế toán thương mại dịch vụ
... chuyển giao dòch vụ C1:TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ C1: TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1.2 Đối tượng kinh doanh thương mại – dòch vụ - Đối tượng kinh doanh thương mại loại hàng hoá ... từ kế toán + Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra ký chứng từ kế toán trình giám đốc DN ký duyệt + Phân loại, xếp chứng từ kế toán, đònh khoản ghi sổ kế toán; + Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán ... giá vốn dòch vụ cung cấp giá thành sản phẩm dòch vụ 12 C1: TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 1.2 Tổ chức công việc kế toán DN thương mại dòch vụ Nội dung tổ chức công tác kế toán DN tổ chức...
 • 75
 • 1,095
 • 7

Bài giảng: Kế toán thương mại dịch vụ pptx

Bài giảng: Kế toán thương mại dịch vụ pptx
... chuyển giao dòch vụ C1:TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ C1: TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1.2 Đối tượng kinh doanh thương mại – dòch vụ - Đối tượng kinh doanh thương mại loại hàng hoá ... từ kế toán + Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra ký chứng từ kế toán trình giám đốc DN ký duyệt + Phân loại, xếp chứng từ kế toán, đònh khoản ghi sổ kế toán; + Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán ... giá vốn dòch vụ cung cấp giá thành sản phẩm dòch vụ 12 C1: TỔNG QUAN VỀ DN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 1.2 Tổ chức công việc kế toán DN thương mại dòch vụ Nội dung tổ chức công tác kế toán DN tổ chức...
 • 75
 • 1,651
 • 14

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ docx

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ docx
... biên soạn nên giáo trình Kế toán thương mại – dòch vụ ” với chương sau : Chương : Tổng quan doanh nghiệp thương mại dòch vụ Chương : Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái Chương : Kế toán mua bán ... NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm đối tượng kinh doanh thương mại - dòch vụ 1.2 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dòch vu 1.3 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp thương mại - dòch vụ CHƯƠNG ... 66 4.2 Kế toán nhập hàng hoá trực tiếp 75 4.3 Kế toán nhập uỷ thác 95 4.4 Kế toán xuất trực tiếp 102 4.5 Kế toán xuất ủy thác 110 CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ 5.1 Kế toán hoạt...
 • 195
 • 827
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nồng độ homocystein và một số chỉ số hóa sinh huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện trường đại học y khoa thái nguyênNghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp khánh phú và phúc sơn tỉnh ninh bình theo hướng công nghiệp sinh tháiĐánh giá ảnh hưởng của bức xạ radon tới hoạt động nhân sinh ở huyện đồng văn, tỉnh hà giangNBB002 bai3 phantichtainandienGIÁO án ôn tốt NGHIỆP bài 3 CÔNG dân BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT, GDCD lớp 12Bảng mã lỗi và phương án sửa chữa máy nén khí trục vít piston HitachiBài tập và bài giải Kế toán tài chính (PGS.TS Hà Xuân Thạch)EBOOK - Hướng dẫn đầu tư chứng khoán (Akira Lê)Giáo trình kế toán tài chính – PGS.TS Nghiêm Văn LợiMarketing chiều sâu - 100 chân lý Marketing giúp bạn thành công (TG William James - Việt Văn book Bd)176735700 word form 7467Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh, thành phố đông nam bộ (tóm tắt)Tổng hợp các dạng bài tập ôn thi công chức thuế năm 2017 có hướng dẫn và lời giảijava cơ bản cho người mới bắt đầuNghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn đối với vận động viên của Trung tâm TDTT Quân độisáng kiến kinh nghiệm Xây dựng phần mềm Quản lý đoàn viên Nâng cao công tác quản lý đoàn ở trường THPTLuyện bài đọc hiểu tiếng Anh ôn thi THPT Quốc giaBan Thuyet minh DABT1báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục THCSTài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm BHXH HIS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập