Giáo trình nguyên lý máy trần ngọc nhuần

Giáo trình nguyên máy

Giáo trình nguyên lý máy
... Nguyên Máy GV.Phạm Thanh Tuấn Nguyên Máy CHƯƠNG CẤU TẠO CƠ CẤU I Khái niệm Chi tiết máy khâu - Chi tiết máy (tiết máy) : phập máy mà tách rời Máy gồm nhiều tiết hay phận máy lắp ... Phương trình động máy GV.Phạm Thanh Tuấn 48 Nguyên Máy ϕ ϕ ϕ 1 ϕ ϕ ∫ M d dϕ +ϕ∫ M C dϕ = J ω1 ϕ0 ⇒ ϕ∫ ( M d + M c ) dϕ = J ω1 ϕ0 ϕ0 0 - Đạo hàm hai vế phương trình  phương trình chuyển động máy ... GV.Phạm Thanh Tuấn 32 Nguyên Máy CHƯƠNG CÂN BẰNG MÁY §1 Đại cương I Mục đích cân máy - Khi cấu máy làm việc, xuất lực quán tính - Lực quán tính thay đổi theo chu kỳ làm việc máy phụ thuộc vị trí...
 • 116
 • 1,303
 • 9

Giáo trình nguyên máy

Giáo trình nguyên lý máy
... dụng điện từ Bài giảng Nguyên Máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung - Khoa S Phạm Kỹ thuật Đ2 Nội dung ph ơng pháp nghiên cứu môn học Nguyên máy Môn học Nguyên máy nghiên cứu vấn đề ... biến đổi thông tin, ví dụ máy tính điện tử d Ngoài loại máy đây, nhiều loại máy có chức đặc biệt nh tim nhân tạo, tay máy, ng ời máy Khi phân tích hoạt động máy, xem máy hệ thống gồm phận điển ... nghiên cứu toán Nguyên máy Bài giảng Nguyên Máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo Lê Cung - Khoa S Phạm Kỹ thuật Ch ơng I : cấu trúc cấu Đ1 Khái niệm định nghĩa 1) Khâu chi tiết máy Pistông B...
 • 170
 • 875
 • 31

Giáo trình nguyên máy

Giáo trình nguyên lý máy
... KHẢO 1- LẠI KHẮC LIỄM CƠ HỌC MÁY NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM 2- ĐINH GIA TƯỜNG NGUYÊN LÝ MÁY NXB GIÁO DỤC CHƯƠNG 1: CẤU TẠO CƠ CẤU 1.1 Những khái niệm • Chi tiết máy: Máy cấu tháo rời thành nhiều ... rời thành nhiều phận khác Bộ phận tháo rời nhỏ gọi chi tiết máy • Khâu: Toàn bộ phận có chuyển động tương so với phận khác cấu hay máy gọi khâu Hình 1.1 Hình 1-2 • Nối động: khâu nối với • Nối ... quán tính ngược chiều với gia tốc 3.2 Điều kiện tĩnh định 3.2.1 Số phương trình cân Đối với cấu phẳng ta có ba phương trình cân bằng: Tổng lực theo phương X, Y moment điểm không 3.2.2 Số ẩn số...
 • 204
 • 1,264
 • 8

Giáo trình Nguyên máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường

Giáo trình Nguyên lý máy: Phần 1 - Bài giảng - Vương Thành Tiên , Trương Quang Trường
... [δ] 1/ 5 – 1/ 150 - Máy nơng nghiệp 1/ 20 – 1/ 50 - Máy cắt kim loại 1/ 10 – 1/ 50 - Máy dệt 1/ 20 – 1/ 150 - Động tàu thuỷ 1/ 80 – 1/ 150 - Động đốt 1/ 100 – 1/ 200 - Máy phát điện chiều 1/ 200 – 1/ 300 - Máy ... P1.h1 - R 21. h 21 + Mcb + M1 = ( 3-8 ) ⇒ Mcb = - P1.h1 + R 21. h 21 - M1 N ếu lực cân Tổng mơmen lực điểm A là: ∑ m A = ⇔ P1.h1 + Pcb.hcb - R 21. h 21 + M1 = ( 3-9 ) ⇒ Pcb = (-P1.h1 + R 21. h 21 - M1 )/hcb Phản ... (2 -1 ) Các giá trị nên chọn TLX: Giáo trình Ngun Máy 16 Trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM Khoa Cơ khí - Cơng nghệ 1: 1; 1: 10; 1: 100; 1: 1000; 1: 10.000 1: 2; 1: 20; 1: 200; 1: 2000; 1: 20.000 1: 5; 1: 50;...
 • 54
 • 575
 • 0

Giáo trình nguyên máy

Giáo trình nguyên lý máy
... kiến thức máy, từ vận dụng để nghiên cứu môn học khác như: chi tiết máy, máy cắt kim loại, máy nông nghiệp, máy chế biến Nguyên máy đóng vai trò quan trọng thiết kế sơ đồ động máy thiết kế ... loại Giáo trình Ngun Máy 14 Trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM Khoa Cơ khí - Cơng nghệ 5 3 4 2 a) b) c) Hình 1-15: Cơ cấu máy nén THAY THẾ KHỚP CAO KHỚP THẤP (Tham khảo PL 1) Giáo trình Ngun Máy ... khác (Tham khảo PL 4.3) Giáo trình Ngun Máy 36 Trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM Khoa Cơ khí - Cơng nghệ Chương 5: Động lực học máy (Tham khảo PL 5) Giáo trình Ngun Máy 37 Trường Đại học Nơng...
 • 107
 • 446
 • 1

Giáo trình nguyên máy

Giáo trình nguyên lý máy
... c - Phân lo i máy: tùy nhi m v , máy c chia làm hai lo i chí + Máy lư ng: nhi m v bi n i d ng lư ng ng: + Máy cơng tác: s d ng làm cơng có ích Máy cơng tác dùng ch th c hi n quy trình cơng ngh ... Ngun máy khơng nghiên c u t t c lo i máy t t c v n HCM City Univ of Technology, Mechanical Engineering Department Theory of Machine 0.06 v máy Nguyen Tan Tien Introduction §3 Nơi dung giáo trình ... ng máy móng máy → làm gi m xác c a máy nh hư ng n máy xung quanh, n u c ng hư ng có th phá h y máy → Ph i kh l c qn tính, lo i tr ngu n g c gây nên rung q nh, ng ây m c ích c a vi c cân b ng máy...
 • 144
 • 247
 • 4

Giáo trình Nguyên máy học

Giáo trình Nguyên lý máy học
... thiệu Chương Tại phải học Nguyên máy học ? Như định nghĩa máy học ? Ví dụ: học chơi cờ Các vấn đề có liên quan ν  ν  ν  ν  Chương Học giám sát Mạng nơ-ron (chương 2, giáo trình NLMH) Perceptron ... Ứng dụng (chương giáo trình NLMH) Nhận dạng chữ viết tay Phân loại văn ν  ν  ν  Tài liệu tham khảo Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Giáo trình Nguyên máy học, NXB Đại học Cần Thơ, 2012 Tom ... Các khoá học máy học: http://www.cs.cmu.edu/%7Etom/10601_fall2012/ http://cs229.stanford.edu Google: machine learning, học máy, máy học λ  λ  λ  λ  λ  λ  Tổ chức lớp học Giảng dạy tín thuyết:...
 • 111
 • 931
 • 4

Giáo trình Nguyên máy Chương 1

Giáo trình Nguyên lý máy Chương 1
... A B Khớp cao loại 1. 3.4 Lợc đồ khâu khớp - Lợc đồ khâu (thể đợc kích thớc động) khớp - Lợc đồ khớp - hình vẽ quy ớc đơn giản khớp động - Ví dụ: 1. 4 Chuỗi động phân loại 1. 4 .1 Chuỗi động - Nhiều ... phẳng? Nguyên tạo thành cấu, nhóm Atxua xếp loại? Bậc tự cấu, ràng buộc trùng, thừa, bậc tự thừa cấu? Xếp loại cấu phẳng? Thay khớp cao khớp thấp? Bài tập Tạ Ngọc Hải, Bài tập Nguyên máy Trần ... Trờng hợp có ràng buộc trùng Tính bậc tự cấu chêm W = 2.3 (2.3) = Thực tế cấu có W =1 W = 2.3 (2.3 -1) = r =1 bậc tự quay tơng đối A C đợc ràng buộc lần Y X Vậy: W = 3n- (2.P5 + P4 r) r số ràng...
 • 22
 • 155
 • 1

Giáo trình Nguyên máy Chương 2

Giáo trình Nguyên lý máy Chương 2
... -Vẽưhoạưđồưgiaưtốc -ưNhậnưxétư Hoạ đồ vận tốc, gia tốc b1b2 E P C e2 EB c3c2 B EC 1 A c2c3 D nc3 ne2c2 e2 nc2b2 b1b2 ne2b2 EC BC EB -ưĐịnh đồngưdạngưthuậnưhoạưđồưgiaưtốc: -ư Hìnhư nốiư cácư điểmư thuộcư ... cưlàmưcơưsởưđểưvẽưhoạưđồư ợ chuyểnưvị.ư Hoạ đồ vận tốc, gia tốc b1b2 B A d2 c2 D b3 Pc3 C k(c2/c3) (c2c3) c2 c3 d2 b1b2 b3 (b3b2) k(b3/b2) nb3 3 .2. ưBàiưtoánưvậnưtốc,ưgiaưtốc -ưXácưđịnhưvậnưtốcưvàưgiaưtốcưtạiưtâmưcácưkhớpưchờưcủaưnhómư ... ưưưưKhiưbiếtưvậnưtốc 2 điểmưtrênưkhâuưưvậnưtốcưđiểmưthứư3ưbấtưkỳ 2. 5.1 .2. ưBàiưtoánưgiaưtốcư -ưThànhưlậpưcácưphư ng trình vécưtơưgiaưtốcư -Vẽưhoạưđồưgiaưtốc -ưNhậnưxétư Hoạ đồ vận tốc, gia tốc b1b2 E P C e2 EB...
 • 10
 • 110
 • 1

Giáo trình Nguyên máy Chương 3

Giáo trình Nguyên lý máy Chương 3
... 4.2 Quan hệ vận tốc i 13 = = DP AP - Xác định tâm quay tức thời P 13 - Tỷ số truyền i 13 đại lượng phụ thuộc vào vị trí cấu LV 180 + k= = - Khi AB=AD i 13 = = const CK 180 4 .3 Điều kiện quay toàn ... thể cấu khâu lề B A C e D 3. 2 Quan hệ vận tốc - Xác định tâm quay tức thời P 13 V3 = AP Tỷ số đại lượng biến thiên phụ thuộc vào vị trí cấu - Đoạn C'C" = H gọi hành trình lắc - Hệ số nhanh; k=1 ... thời Định Kennedy 1847-1928 Trong cấu khâu lề, tâm quay tức thời chuyển động tương đối hai khâu đối diện giao điểm hai đường tâm hai khâu lại Chứng minh: P2,0 C B P1 ,3 A D Định Willis 1800-1875...
 • 10
 • 578
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nguyên lý máy đinh gia tườnggiáo trình nguyên lý máy tập 1giáo trình nguyên lý máy của thầy lại khắc liễmdownload giáo trình nguyên lý máytải giáo trình nguyên lý máygiáo trình nguyên lý máy của lê phước ninhgiáo trình nguyên lý máy chương 2giao trình nguyên lý chi tiết máygiáo trình nguyên lý chi tiết máygiáo trình nguyên lý chi tiết máy spktgiáo trình nguyên lý chế tạo máygiao trinh nguyen ly va chi tiet maygiáo trình nguyên lý kế toán ts trần phướcgiáo trình nguyên lý cắtgiáo trình nguyên lý thống kêchuyên đề phương trình mũ,logaritĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 3G của Tập đoàn viễn thông quân đội (Vietel) tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)CHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMFestival du lịch Hà NộiĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Exchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesPRODUCTION OF MICROBIAL BIOMASS AND BEER PRODUCTIONPublic asset management a study of asset management companies and policy suggestions for vietnamPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML2Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML6BÀI tập đại số CHƯƠNG igiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017Giải sách ngữ pháp ms helen KCPcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML4Tìm hiểu mạng vô tuyến nhận thức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập