My first day at school

Recalling my first day at school pps

Recalling my first day at school pps
... the end of the day, I was no longer frightened or lonely My parents were glad when I told them I was looking forward to going to school the next day My most precious possession My most precious ... He said it was the first one I fired that hit the metal post I looked at it with disbelief Here was the result of my first shot with a pistol How many people get to keep the first bullet they ... for my first go at shooting My brother took the revolver back and continued his shooting practice After the practice we went over to the target to see how well he had done He did not too bad at...
 • 9
 • 205
 • 0

12542 first day at school

12542 first day at school
... school the first day B - She was having a good time to her friends and meeting new ones (p3) C - Nancy was very to go to a different school (p1) D - Third grade at a new school ... 7: Put the following verbs in the appropriate boxes started – walked – organized – watched – helped – tested – revised – cheated – listened / id / chatted ... go to a different school (p1) D - Third grade at a new school would be great (p3) E - Her mother knew that Nancy was really more afraid than she was - (p2) F - She ...
 • 3
 • 11
 • 0

bài luận MY FIRST DAY IN MY NEW SCHOOL

bài luận MY FIRST DAY IN MY NEW SCHOOL
... forgot I was in a new class and school as a few other students started befriending me and treating me as if I were one of them -food seemed more delicious than what I had in my former school canteen ... were your feelings? Were you glad that a long and difficult first day was over or were you sad that such an exciting new day had come to an end? Did you look forward to the next day at school? Why? ... -unbelievable, time on the first day simply flew by -exchanged telephone numbers and addresses -would try to invite a new friend home soon -looked forward to coming back the next day Newsch.esy ...
 • 2
 • 653
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : At school A1 4 (P20 22) ppsx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : At school A1 4 (P20 22) ppsx
... look at: Nhìn vào a board: Bảng (to) listen: Lắng nghe listen to me: (to) repeat: Nhắc lại * Cheekiny: Slap the board Mở sách Nhìn lên bảng Đi vào Ngồi xuống Đứng lên Gấp sách lại Presentation ... lại Presentation text: A1 (P20) * Tmodels * Ps repeat chowally and individually Practice: A2 (P21) * P work in pairs to match pictures with words * Feed back: T - WC Key: a) open your book d) ... write imperatives in to their books Mime drill: * T mimes Sr say (open your book) - open your book ! (Stand up) - Stund up ! * Simon says: A3 (P22) - Texplains the game - T gives imperatives, Ps...
 • 4
 • 190
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL B5 - 6 (P25) pot

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL B5 - 6 (P25) pot
... thanks Thuong PDP street 13 The city - Lan III HOMEWORK: - Learn by heart the alphabet - Do (P24) - Prepare C1 (O 26 - 27) IV TEACHER'S REMARK SELF - EVALUATION AND ... old are you ? - I am (twelve) c) Where you live ? - I live (on PDP street) d) How you spell your name ? - D-V-N-G Lucky numbers a) How old are you ? b) LN c) Where you live ? d) What's your name ... v z Shark attack: / hang man (morning) (eight) / (sit down) (night) (twenty) Written exucise: B5 - P25 Ps write the answer in their exercise books a) What's your name ? - My name's...
 • 4
 • 148
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL C1 - (P26 - 27) pdf

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL C1 - (P26 - 27) pdf
... English ? P 2: A student P 1: How you spell it ? P 2: s-t-u-d-e-n-t Lớp Presentation: C1 (P 26 - 27) - Tmodels ss rep eat choeeally and in groups - Model sentences + This si ,y desk + That's my school ... teacher: Giáo viên a school: Trường học a class: Lớp học a desk: Bàn viết * Checking: Matching English words with pictures Word cue drill: Example exchange: Học sinh Thầy giáo Bàn học Trường P 1: What's ... Example ex change P 1: is this your desk P 2: Yes, it is III HOMEWORK: - Learn by heart vocabulary - Learn by heart model sentences - Do C1, 2 (P14 - 15 - work book) - Prepare C 2-4 (P28 - 29) IV TEACHER'S...
 • 3
 • 170
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two:AT SCHOOL C2 - 4 (P28 - 29) ppt

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two:AT SCHOOL C2 - 4 (P28 - 29) ppt
... a window: Cửa sổ am eraser: Tẩy a board: Bảng a classroom: Phòng học a clock: Đồng hồ a school bay: a waste basket: Giỏ rác Túi sách a pencil: Bút chì a pen: Bút mực * Checking: Slap the board ... "window" ? III HOMEWORK: - Learn by heart vocabulary - Learn by heart the dialogue - Do C3 (P1 5- 16 - workbook) - Prepare U3 - lesson A1,2 (P3 0-3 1) IV TEACHER'S REMARK SELF - EVALUATION AND ... Thước kẻ Practice: Wordsquare  window  pen (s) board ruler  pencil, pen, door W O P N I W P E N C I L E D E S K R N D O O R U S C H O O L C L O C K E E R A S E R X D R A O B door, school, clock,...
 • 4
 • 198
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: At school B1-2 (P23 24) ppsx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: At school B1-2 (P23 24) ppsx
... Nguyen Du city III HOMEWORK: - Do B4,5 ,6, 3 (P13 - workbook) - Prepare B3,4 (P24 - 25) IV TEACHER'S SELF - EVALUATION AND REMARK PERIOD Unit two: At school B3-4 (P24-25) I AIMS: By the end of the lesson, ... Where ?: đâu ? * Checking: Matching (English words with VietNamese meanings or picture / drowings) Presentation dialogue: B1 (P23) + T models + Ps repeat chorrally and in pairs ... cue for the drill Example exchange: P 1: What's your name ? P 2: Tuan P 1: How you spell it ? P 2: T-D-A-N, Tuan HA TUA SAM HAI NAM YEN MINH HOA BAO IV HOMEWORK: - Learn by heart the Alphabet - Do...
 • 7
 • 165
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: beginning i felt a little bit nervous when joining the internship program but after my first day at work my nervousness disappeared the staffs at the bank were very friendly and kindly the working environment is very healthy and energeticlesson plan for preschool first day of schoolted apos s day at schoolnicole apos s day at schoolhow to make my teeth whiter in one day at homefirst day activities for high school social studiesat school period 11 my school c 2 3 4my first experience of learning a foreign language was with frenchhow to send an email to all my yahoo contacts at oncetieng anh 7 unit 4 at schooltieng anh 7 unit 4 at school a6tieng anh lop 7 unit 4 at school a6hoc tieng anh lop 7 unit 4 at schoolsample lesson plan in english for first year high schoolan hour a day at the gymTIỂU LUẬN văn hóa GIAI ĐÌNH và VAI TRÒ của NGƯỜI CAO TUỔIgiáo án kinh tế chính trị mác lênin phần IITIỂU LUẬN vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác lê NIN về QUYỀN dân tộc tự QUYẾT TRONG GIẢI QUYẾT các mối QUAN hệ dân tộc ở nước TA HIỆN NAYGIỚI THIỆU một DANH LAM THẮNG CẢNH ở QUÊ HƯƠNG EMỨNG DỤNG NHỮNG THÍ NGHIỆM KHOA HỌC VUI VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNTIỂU LUẬN yêu THƯƠNG CON NGƯỜI nét đẹp VĨNH HẰNG TRONG CHUẨN mực đạo đức hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH NHẬN THỨC về TRẬT tự THẾ GIỚI TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYTIỂU LUẬN LỊCH sử ĐẢNG TÍNH CÁCH MẠNG và KHOA học của ĐƯỜNG lối độc lập dân tộc gắn LIỀN với CHỦ NGHĨA xã hội TRONG CƯƠNG LĨNH đầu TIÊN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMMỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA NHÂNCác nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng internet banking của khách hàng ở các NHTM việt nam (TT)ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN đại NGHĨAĐOÀN THUYỀN ĐÁNH cáHow to publish in scholarly journalsSmoking Habits Among Adolescents Isaac Kusi AppauCÂU hỏi đáp án môn tổ CHỨC và QUẢN lý THI CÔNG xây DỰNGCÂU hỏi và đáp án ôn tập môn tâm lý học QUẢN TRỊ KINH DOANHĐỀ CƯƠNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHSKKN mầm non: Một số biện pháp mang dân ca đến với trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi tại trường mầm non Nga ThanhSKKN mầm non: :“Một số giải pháp giúp trẻ 4 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ” tại trường mầm non Ba Đình”Tuyển chọn và giới thiệu đề thi tiếng anh PTTH quốc gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập