CACH BIEU DAT SO SANH CONG THUC BAI TAP

CÔNG THỨC -BÀI TẬP SỐ PHỨC

CÔNG THỨC -BÀI TẬP SỐ PHỨC
... định tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn z = k, z −i (k số thực dương cho trước) Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời z −1 =1 z −i z − 3i = z+i Tìm số phức z thỏa mãn  z+i   ... z g z − z ; b − c  − 3i   22 Hỏi với số nguyên dương n nào, số phức   − 3i    d − z z ; h z + z n số thực, số ảo? 23 Viết dạng lượng giác số phức sau: π π a 2-2 I b.-2(cos α -isin α ... thuộc đường tròn đơn vị 17 Xác định tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện sau : z − 2z + − i = z + 18 Tìm phần thực phần ảo số phức sau: (1 + i ) 10 π π  cos − i...
 • 3
 • 317
 • 2

tài liệu nghiên cứu so sánh công thức xen canh ngô đậu tương

tài liệu nghiên cứu so sánh công thức xen canh ngô đậu tương
... NT7 NT8 NT9 hàng ngô hàng đậu tương hàng ngô hàng đậu tương hàng ngô hàng đậu tương hàng ngô hàng đậu tương hàng ngô hàng đậu tương hàng ngô hàng đậu tương hàng ngô hàng đậu tương Bảng 3.4: Sơ ... nghiệm thức hàng ngô trồng xen hàng đậu tương đậu tương lại trồng trước ngô cạnh tranh ánh sáng đậu tương ngô lại diễn mạnh mẽ nên suất ngô thấp Ở nghiệm thức đậu tương trồng trước ngô 28 ... rễ đậu tương có nốt sần có khả cố định đạm ngô trồng với đậu tương chia lượng N đậu tương Tuy nhiên, thực tế sản xuất địa phương ngô đậu tương trồng Do đó, để xác định công thức đậu tương xen canh...
 • 58
 • 2,041
 • 6

Tiểu luận môn định giá đất So sánh công tác định giá đất ở một số nước trên thế giới với Việt nam

Tiểu luận môn định giá đất So sánh công tác định giá đất ở một số nước trên thế giới với Việt nam
... đất Việt Nam đời muộn có khác biệt với nước khác giới song cần phải nghiên cứu, so sánh công tác định giá đất nước để đưa phương pháp định giá hợp lý xác Công tác định giá đất Việt Nam nhà nước ... nghiệm định giá bất động sản Công tác định giá đất Việt Nam có điểm riêng khác biệt so với quốc gia giới Nhằm mục tiêu hoàn thiện nâng cao hiệu công tác định giá đất tiến hành So sánh công tác định ... sánh công tác định giá đất số nước giới với Việt nam NỘI DUNG Công tác định giá đất Việt Nam 1.1 Tổ chức Để định giá đất thống từ trung ương đến địa phương, quan định giá đất có thẩm quyền bao...
 • 12
 • 847
 • 4

Công thức bài tập luyện thi đại học

Công thức bài tập luyện thi đại học
... sóng : v = f =  T B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM : Một sóng âm truyền không khí, số đại: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào đại lượng lại A vận tốc ... Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền không khí sóng dọc B Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang C Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất D Sóng học truyền tất ... sóng hai sóng kết hợp Vị trí cực đại, cực tiểu giao thoa: +)Xét hai sóng kết hợp dao động pha: u1= u2 = Acos 2 t (cm) T - Vị trí điểm dao động với biên độ cực đại , có hiệu đường số nguyên lần...
 • 10
 • 823
 • 14

Công thức bài tập luyện thi đại học 3

Công thức bài tập luyện thi đại học 3
... viết công thức tính giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện, điện áp LT Viết công thức tính cảm kháng, dung kháng tổng trở đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp nêu đơn vị đo đại lượng LT Viết hệ thức ... 10 lần *Đề thi tham khảo : 1.D 7.C 18.D 2.B 8.D 19.B 3. A 9.D 20.A 4.C 10.D 21.B 5.A 11.A 22.C 6.C 12.B 23. C 13. D 24.B 14.B 25.C 15.B 16.D 17.D C CÂU HỎI ÔN CHƯƠNG III : LT Viết iểu thức cường ... (nhờ máy biến áp) B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :  1-Biểu thức cường độ dòng điện mạch có dạng: i = 2cos(100 t+ )( A) Ở thời điểm t=1 /30 0 (s) cường độ dòng điện mạch đạt giá trị: A Cực đại giá trị khác...
 • 22
 • 696
 • 4

Công thức bài tập luyện thi đại học 4

Công thức bài tập luyện thi đại học 4
... cao tần (3): Mạch biến điệu (4) : Mạch khuyếch đại (5): Anten phát (1): Anten thu (2): Mạch khuyếch đại dao động điện từ cao tần (3): Mạch tách sóng (4) : Mạch khuyếch đại dao động điện từ âm tần ... =3, 14 Chu kỳ dao động điện từ riêng mạch A.6,28.10-4s B.12,56.10 -4 s C.6,28.10-5 s D.12,56.10-5 s Bài Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 5.10-9F, cuộn dây có độ tự cảm L = 5.10-4H ... D.20kH Bài 4. Một mạch dao động có tụ điện C  103 F cuộn dây cảm L Để tần số  dao động điện từ mạch 500Hz hệ số tự cảm L phải có giá trị 103  A H B.5.10 -4 H C H D 500  103 H 2 Bài Một...
 • 6
 • 361
 • 7

Công thức bài tập luyện thi đại học 5

Công thức bài tập luyện thi đại học 5
... lần Giá trị bước sóng ’ là: A 0,6 25 m B 1,1 25 m C 0 ,50 m D 0, 45 m Câu 46 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng , biết khoảng cách: a = 0 ,5 mm, D = 1 ,5 m Nguồn S phát ánh sáng đơn sắc ... ? A B C D Câu 45 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nguồn phát ánh sáng có bước sóng  = 0, 75 m Nếu thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng ’ thấy khoảng vân giao thoa giảm 1 ,5 lần Giá trị bước ... ánh sáng đơn sắc, khoảng cách a= 0,6mm, D= 1,5m khoảng cách hai vân sáng bậc bậc 10 phía so với O 8,4 mm Bước sóng ánh sáng sử dụng là: A 0 ,56 m B 0 ,52 m C 0,48 m D 0,4 m Câu 38 Trong thí nghiệm...
 • 10
 • 289
 • 5

Công thức bài tập luyện thi đại học 6

Công thức bài tập luyện thi đại học 6
... B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM : Tổ Lý – Hóa – KT - Trang - Tài liệu ôn thi cấp tốc TN THPT 2009 – 2010 Dành cho học sinh khối 12 Công thoát êlectron khỏi kim loại A = 6, 625.10 -19 J, số Plăng h = 6, 625.10 ... , h = 6, 625.10-34J.s ; 1eV=1 ,6. 10 -19 J; công thoát êlectron kim loại 3,74eV Bức xạ gây hiệu ứng quang điện ? A Chỉ có xạ 1 C.Chỉ có xạ 2 B Cả hai loại xạ D Không có xạ Hệ thức liên hệ công ... ngoại D hồng ngoại 14 Công thoát êlectron khỏi đồng 6, 625.10-19J Biết số Plăng 6, 625.1034 J.s, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s Giới hạn quang điện đồng A 0,40 µm B 0 ,60 µm C 0,9 µm D 0,30...
 • 6
 • 346
 • 4

Công thức bài tập luyện thi đại học 7

Công thức bài tập luyện thi đại học 7
... 6T Số hạt lại N0/2 N0/4 N0/8 N0/16 N0/32 N0/64 Số hạt phân rã N0/2 N0/4 Tỉ lệ % rã 50% 75 % 87. 5% 93 .75 % 96. 875 % 15 31 Tỉ lê rã lại N0/8 15 N0/16 31 N0/32 63 N0/64 63 Ứng dụng phóng xạ : Xác định ... phản ứng tổng hợp nên hêli B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM : 27 Tìm phát biểu sai hạt nhân nguyên tử 13 Al A Hạt nhân Al có 13 nuclôn B Số nơtrôn 14 C Số prôtôn 13 D Số nuclôn 27 Hạt nhân nguyên tử cấu tạo ... 1,0 073 u; mn = 1,0087u 1u = 931MeV/c2 A 3,2013MeV B 1,1 172 MeV C 2,2344MeV D 4,1046 MeV 22 Cho phản ứng hạt nhân: 3T  D    n Biết mT = 3,01605u; mD = 2,01411u; m = 4,00260u; mn = 1,00867u;...
 • 8
 • 356
 • 3

CÔNG THỨC & bài tập TRẮC NGHIỆM vật lý LUYỆN THI đại học

CÔNG THỨC & bài tập TRẮC NGHIỆM vật lý LUYỆN THI đại học
... Gia tốc vật dao động điều hồ khơng Tổ – Hóa – KT π so với vận tốc - Trang - Tài liệu ơn thi cấp tốc TN THPT 2009 – 2010Dành cho học sinh khối 12 A Vật vị trí có li độ cực đại B Vận tốc vật đạt ... sóng : v = λf = λ T B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM : Một sóng âm truyền khơng khí, số đại: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng bước sóng; đại lượng khơng phụ thuộc vào đại lượng lại A vận tốc ... liên tục vật sáng: A phụ thuộc vào chất vật B phụ thuộc vào nhiệt độ vật C phụ thuộc chất lẫn nhiệt độ vật D khơng phụ thuộc chất nhiệt độ vật Tổ – Hóa – KT - Trang 51 - Tài liệu ơn thi cấp...
 • 78
 • 1,406
 • 4

Bài soạn CONG THUC & BAI TAP LUYEN THI DAI HOC

Bài soạn CONG THUC & BAI TAP LUYEN THI DAI HOC
... α 0= mgl( -cosα0) Nếu ly độ biến thi n điều hòa với chu kỳ T năng, động biến thi n điều hòa với chu kỳ T/2; tần số 2f; tần số góc 2ω Tuy nhiên, lại khơng biến thi n III LỰC ĐÀN HỒI – LỰC KÉO VỀ ... GẶP ( Đề thi TN.THPT) Bài 1: Mạch dao động điện từ điều hồ gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Bài 2: Một ... động giảm dần biến thi n điều hòa 86 Phát biểu sau sai ? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động cưỡng dao động chịu tác dụng ngoại lực biến thi n tuần hồn C Khi...
 • 77
 • 177
 • 0

Công thức - bài tập sinh học 10 11 12 ôn thi đại học

Công thức - bài tập sinh học 10 11 12 ôn thi đại học
... KH: 9:7 A-B- (A-bb = aaB- = aabb) thuc t l 9:7 + Tng tỏc ỏt ch cú t l KH: 9:3:4; 12: 3:1; 13:3 - Tng tỏc ỏt ch gen tri hỡnh thnh KH: 12: 3:1 (A-B- = A-bb) aaB- aabb thuc t l 12: 3:1 - Tng tỏc ... (A-B- = A-bb = aabb) aaB- thuc t l 13:3 - Tng tỏc ỏt ch gen ln hỡnh thnh KH: 9:3:4 A-B- aaB- (A-bb = aabb) thuc t l 9:3:4 + Tỏc ng cng gp (tớch ly) hỡnh thnh KH: 15:1 (A-B- = A-bb = aaB-) ... 1: Tớnh tn s TC kộp - ABC+abc=0,3x0,2=0,06 => ABC=abc=0,03 Bc 2: Tớnh fn A-B - fTC A-B= fn A-B+fkộp=> fn A-B=0, 3-0 ,06=0,24 => ABc=abC=0 ,12 - fTC B-C= fn B-C+fkộp=> fn B-C=0, 2-0 ,06=0,14 => Abc=aBc=0,07...
 • 110
 • 3,916
 • 12

Quản trị sản xuất căn bản và các công thức bài tập - 1 pps

Quản trị sản xuất căn bản và các công thức bài tập - 1 pps
... 85 10 2 10 6,7 10 4,0 10 6,4 11 0 10 5,7 10 6,4 10 6,7 10 90 99,0 10 6,4 10 4,6 11 10 5 10 0,7 10 3,4 10 4,6 12 95 10 1,7 98,4 10 3,9 13 11 5 96,7 10 0,4 10 2,4 14 12 0 10 5,0 10 3,0 10 0,3 15 80 11 0,0 10 5,0 10 5,3 16 ... 4,4 11 0 10 5,7 4,3 10 6,4 3,6 10 6,7 3,3 10 11 90 10 5 99,0 10 0,7 9,0 4,3 10 6,4 10 3,4 16 ,4 1, 6 10 4,6 10 4,6 14 ,6 0,4 12 13 95 11 5 10 1,7 96,7 6,7 18 ,3 98,4 10 0,4 3,4 14 ,6 10 3,9 10 2,4 8,9 12 ,6 14 12 0 10 5,0 ... 28 21 14 16 14 15 ,00 1, 00 19 ,75 5,75 27,33 13 ,33 12 15 ,00 3,00 16 ,25 4,25 22,00 10 ,00 9 13 ,00 4,00 14 ,00 5,00 17 ,50 8,50 10 13 10 ,50 2,50 12 ,75 0,25 14 ,33 1, 33 11 18 11 ,00 7,00 12 ,00 6,00 13 ,00...
 • 27
 • 304
 • 6

Quản trị sản xuất căn bản và các công thức bài tập - 2 docx

Quản trị sản xuất căn bản và các công thức bài tập - 2 docx
... 2. 150.000 2. 400 .25 0 2. 500.000 2. 640.000 2. 661.546 2. 733.338 2. 818.1 92 2.850.000 2. 920 .000 2. 966.676 3. 025 .000 3 .20 0.000 3.433.338 3.550.000 3. 620 .000 1.750.000 2. 143 .25 0 2. 300.000 2. 520 .000 2. 553.858 ... x2 xy y2 329 ,0 976,0 9 52. 576,0 321 .104,0 108 .24 1,0 3 32, 0 1.068,0 1.140. 624 ,0 354.576,0 110 .22 4,0 315,0 845,0 714. 025 ,0 26 6.175,0 99 .22 5,0 321 ,0 763,0 5 82. 169,0 24 4. 923 ,0 103.041,0 345,0 1. 125 ,0 ... 2. 666.674 2. 800.016 2. 850.000 2. 960.000 3.033.348 3. 125 .000 3.400.000 3.766.674 3.950.000 4.060.000 1.750.000 2. 071.750 2. 200.000 2. 380.000 2. 407.7 02 2.500.006 2. 609.104 2. 650.000 2. 740.000 2. 800.012...
 • 27
 • 374
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Cách làm bài văn thuyết minh hayPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhBai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenBài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nayVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuĐề thi HSG lớp 9 môn Văn tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Số phận và tính cách nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam CaoCảm nhận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiTóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính trung thựcVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về trang phục và văn hóaĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Thị Trấn Xuân Trường năm 2014 2015QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)báo cáo quầy quỳnh giaoProject Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập