4000 tu vung tieng anh quyen 5 4705

4000 từ vựng tiếng anh quyển 2

4000 từ vựng tiếng anh quyển 2
... statistic 122 21 astronaut, awake, courage, float, grant, gravity, jewel, miner, mineral, participate, permission, pour, presence, raw, satellite, scale, skip, stretch, telescope, underground 128 22 alarm, ... word in the student’s first language on the other side Students should use the cards for study in free moments during the day Over several weeks, students will find that quick repeated studying for ... sharp, sort, subtract, tight, virtual, weigh, whisper 25 IS ■■■•fry IP: ■ ■■■ 170 r 29 abstract, annual, clay, cloth, curtain, deserve, feather, fertile, flood, furniture, grave, ideal, intelligence,...
 • 193
 • 116
 • 0

4000 từ vựng tiếng anh quyển 3

4000 từ vựng tiếng anh quyển 3
... in the student’s first language on the other side Students should use the cards for study in free moments during the day Over several weeks, students w ill find that quick repeated studying for ... tragic, tune 128 22 accommodate, circus, coincide, commission, dose, dye, extent, gender, headline, informal, inquire, messenger, peer, portrait, pose, ranch, steer, stripe, tame, tempt 134 23 Aborigine, ... grades since she studied so hard shepherd [Jepard] n A shepherd is a person who protects and cares for sheep -* The shepherd moved the sheep to another field venture [ventjar] V To venture is to go...
 • 194
 • 114
 • 0

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 1

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 1
... waste, whether 10 4 18 argue, communicate, crowd, depend, dish, empty, exact, fresh, gather, indicate, item, offer, price, product, property, purchase, recommend, select, tool, treat 11 0 19 alive, ... throw, wave 56 10 benefit, certain, chance, effect, essential, far, focus, function, grass, guard, image, immediate, primary, proud, remain, rest, separate, site, tail, trouble 62 11 anymore, asleep, ... toward, wood 16 20 achieve, advise, already, basic, bit, consider, destroy, entertain, extra, goal, lie, meat, opinion, real, reflect, regard, serve, vegetable, war, worth 12 2 21 appear, base,...
 • 193
 • 404
 • 0

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 2

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu tập 2
... statistic 122 21 astronaut, awake, courage, float, grant, gravity, jewel, miner, mineral, participate, permission, pour, presence, raw, satellite, scale, skip, stretch, telescope, underground 128 22 alarm, ... http://www.compasspub.com ISBN: 978-1-59966-403-3 15 14 13 12 10 1 14 13 12 Photo Credits All images © Shutterstock, Inc except: pp 36, 42, 48, 90,1 62 © iStock International Inc Table of Contents Introduction ... vehicle, wallet, yell 1 52 26 accuse, adjust, amuse, coral, cotton, crash, deck, engage, firm, fuel, grand, hurricane, loss, plain, reef, shut, strict, surf, task, zone 158 27 apology, bold, capture,...
 • 194
 • 245
 • 0

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu 3

4000 Từ vựng tiếng Anh thiết yếu 3
... Plus email: info@ com passpub.com http://w w w com passpub.com ISBN: -1 -5 9 6 -4 -0 15 14 13 12 11 10 13 12 Photo Credits All images © Shutterstock, Inc Paul Nation Unit Target Words Page arise, ... thrill, wicked 32 alert, broadcast, bulletin, bump, chop, closet, console, district, drawer, endure, execute, grasp, rear, senator, skull, stir, tap, tremendous, underneath, worm 38 abandon, ambitious, ... headline, informal, inquire, messenger, peer, portrait, pose, ranch, steer, stripe, tame, tempt 134 23 Aborigine, ban, cautious, confess, cottage, daytime, desperate, fade, fierce, gamble, lawn,...
 • 198
 • 397
 • 1

TỪ VỰNG TIẾNG ANH Unit 5-7

TỪ VỰNG TIẾNG ANH Unit 5-7
... colloquialism (n):cunói thông tục\[kə'loukwiəlizm] Unit 8; LIFE IN THE FUTURE (cuộc sống tương lai) & grammar :PREPOSITIONS AND ARTICLES (giới từ mạo từ ) J từ vựng sgk Pessimistic (a): bi quan\[,pesi'mistik] ... gương\ ['mirə] avoid (v): tránh,ngăn ngừa\ [ə'vɔid] Unit ; FUTURE JOBS (nghề nghiệp tương lai) & grammar:RELATIVE CLAUSES (mệnh đề quan hệ) J từ vựng sgk Accompany (v): cùng,hộ tống\[ə'kʌmpəni] ... bạo,dữ dội\['vaiələnt] proper Demographic(a):(thuộc)nhân học\[,di:mə'grỉfik] J từ vựng tập Teenager =teener (n):thanh thiếu niên\['ti:neidʒə] weapon (n): vũ khí\['wepən] Postpone (v): hoãn lại,trì...
 • 11
 • 142
 • 0

Học nhanh từ vựng tiếng anh trong 5 tuần ( 504 essential words )

Học nhanh từ vựng tiếng anh trong 5 tuần ( 504 essential words )
... unforgettable (d) huge den~e fog (a) misty (b) thick (c) invisible (d) dismal* descend the stairs (a)slipon (b)fortify (c)comedown (d)use the suspected villain (a) wicked person (b) schemer (c) gossip (d) ... easily (c) call to a fight (d) join together lack (a) take responsibility (b) correct (c) be without (d) give freely miniature (a) balanced (b) tiny (c) eager (d) forbidden rage (a) extreme anger (b) ... anger (b) foolish explanation (c) rapid movement (d) bad habit conclude (a) show (b) reorganize (c) examine (d) decide 10 source (a) origin (b) task (c) onlooker (d) chart 11 resist (a) discuss...
 • 209
 • 260
 • 0

Tập hợp các từ vựng tiếng anh thông dụng 5 answer

Tập hợp các từ vựng tiếng anh thông dụng 5 answer
... 101 d 102 c 103 d 104 d 1 05 c 106 d 107 c 108 b 109 a 110 c 111 c 112 c 113 b ...
 • 3
 • 362
 • 3

từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 5 pps

từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 5 pps
... /ˈlaɪt.haʊs/ - hải - người cứu (2) regulator - đảo đăng đắm /ˈreg.jʊ.leɪt/ - máy, thiết bị cung cấp oxi) swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ puːl/ - bể bơi life preserver (1) diving board /ˈlaɪf.prɪˌzɜː.vəʳ/...
 • 5
 • 220
 • 0

Nghĩa từ vựng tiếng Anh 5 pps

Nghĩa từ vựng tiếng Anh 5 pps
... third Marston’s profits rose last year to $17 million The group’s pre-tax profits slumped to £ 25. 5m promote verb / prə'məʊt / [transitive] ▶ENCOURAGE◀  a meeting to promote trade between Taiwan ... something 10% discount/discount of 25% etc at a discount offer/give somebody a discount (on something) discount price/fare/store/shop/warehouse     Members get a 15% discount Employees can buy ... after your costs have been paid ᅳ opposite: loss        Our daily profit is usually around $50 0 They sold their house at a healthy profit Few independent movies turn a profit The property...
 • 15
 • 229
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 4000 từ vựng tiếng anh kinh tế thông dụng nhất4000 từ vựng tiếng anhhệ thống từ vựng tiếng anh lớp 5học từ vựng tiếng anh lớp 55000 từ vựng tiếng anh500 từ vựng tiếng anh cơ bảntừ vựng tiếng anh cho học sinh lớp 55000 từ vựng tiếng anh thông dụng pdf5000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất5000 từ vựng tiếng anh thông dụng5000 từ vựng tiếng anh cơ bản5000 từ vựng tiếng anh text audiohọc 5 từ vựng tiếng anh mỗi ngày5 từ vựng tiếng anh mỗi ngàytừ vựng tiếng anh lớp 7 unit 5Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đề tài tính toán thiết kế trạm xử lý nưGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)bài tập nâng cao sinh học 9 hayNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTÌM HIỂU MÁY TEMSTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan Mạch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập