Giun sán ký sinh ở lợn vùng đồng bằng sông cửu long và sông hồng

ĐáNH GIá HIệU QUả Xử Lý CHấT THảI BằNG Bể BIOGAS CủA MộT Số TRANG TRạI CHĂN NUÔI LợN VùNG ĐồNG BằNG SÔNG HồNG

ĐáNH GIá HIệU QUả Xử Lý CHấT THảI BằNG Bể BIOGAS CủA MộT Số TRANG TRạI CHĂN NUÔI LợN VùNG ĐồNG BằNG SÔNG HồNG
... thống biogas sử dụng đợc thời gian bỏ, hay thể tích hầm biogas không xử hết lợng chất thải tạo từ chăn nuôi Chính vậy, nghiên cứu ny đánh giá hiệu xử chất thải bể biogas số trang trại chăn nuôi ... cho rằng, lợn nái ngoại thải từ 0,94 đến 1,79 kg/ngy, lợn thịt từ 0,6 - 1,0 kg/ngy tuỳ theo mùa khác 3.2 Lợng chất thải v phơng pháp xử trại chăn nuôi Số lợng chất thải chăn nuôi lợn phụ thuộc ... chuồng lợn thịt trớc v sau biogas bình từ 70 - 350 lợn thịt Lợng chất thải tạo từ chăn nuôi lớn, trại chăn nuôi lợn tạo từ 0,55 - 2,55 chất thải rắn ngy Lợng chất thải ỏnh giỏ hiu qu x cht...
 • 6
 • 725
 • 10

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đất vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001- 2010 pdf

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đất vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001- 2010 pdf
... rừng ĐDSH vùng Đồng Bằng sông Hồng Chơng III - Hiện trạng đa dạng sinh học vùng đồng sông hồng Chơng IV - Đánh giá Đa Dạng Sinh Học yếu tố ảnh hởng tới Đa Dạng Sinh Học vùng Đồng sông hồng Chơng ... chất lợng đa dạng sinh học phụ vùng (dự báo định lợng) 2.2.3 Xây dựng đồ quy hoạch bảo tồn ĐDSH vùng ĐBSH - Đề xuất bổ sung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học toàn vùng cụ thể cho phụ vùng đối ... điểm đa dạng sinh học phụ vùng đồi núi 1.2.1 Tài nguyên rừng 1.2.2 Đặc điểm đa dạng sinh học tài nguyên sinh vật Phụ vùng đồng 2.1 Một số đặc điểm chung 2.2 Đặc điểm đa dạng sinh học phụ vùng đồng...
 • 174
 • 221
 • 0

Báo cáo " Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogass của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng " docx

Báo cáo
... tích hầm biogas không xử hết lợng chất thải tạo từ chăn nuôi Chính vậy, nghiên cứu ny đánh giá hiệu xử chất thải bể biogas số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng sông Hồng VậT LIệU V PHƯƠNG ... cho rằng, lợn nái ngoại thải từ 0,94 đến 1,79 kg/ngy, lợn thịt từ 0,6 - 1,0 kg/ngy tuỳ theo mùa khác 3.2 Lợng chất thải v phơng pháp xử trại chăn nuôi Số lợng chất thải chăn nuôi lợn phụ thuộc ... hết trang trại nuôi lợn đực giống (chỉ có trại tổng số 12 trại không nuôi đực giống quy mô chăn nuôi nhỏ v nuôi nái lai có máu nội) nhng với số lợng từ - (Bảng 1) Bảng Quy mô chăn nuôi trang trại...
 • 6
 • 373
 • 4

Báo cáo "Chất lượng nước dùng trong trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng" pptx

Báo cáo
... Chất lượng nước dùng trang trại chăn nuôi lợn sông Hồng Từ có khuyến cáo đề xuất biện pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng nước dùng trang trại chăn nuôi VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG ... nghiên cứu nước dùng chăn nuôi 12 trang trại thuộc tỉnh Hưng Yên Hải Dương - Bắc Ninh Đây vùng chăn nuôi phát triển tập trung trang trại chăn nuôi Quá trình khảo sát phân tích chất lượng nước tiến ... Ngành chăn nuôi lợn phát triển mạnh trọng đặc biệt chất lượng giống thức ăn ngày nâng cao Tuy nhiên chất lượng nước phục vụ cho chăn nuôi chưa quan tâm mức Nước dùng trang trại chăn nuôi lợn Hải...
 • 5
 • 163
 • 0

Báo cáo " Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogass của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng " pptx

Báo cáo
... tích hầm biogas không xử hết lợng chất thải tạo từ chăn nuôi Chính vậy, nghiên cứu ny đánh giá hiệu xử chất thải bể biogas số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng sông Hồng VậT LIệU V PHƯƠNG ... cho rằng, lợn nái ngoại thải từ 0,94 đến 1,79 kg/ngy, lợn thịt từ 0,6 - 1,0 kg/ngy tuỳ theo mùa khác 3.2 Lợng chất thải v phơng pháp xử trại chăn nuôi Số lợng chất thải chăn nuôi lợn phụ thuộc ... hết trang trại nuôi lợn đực giống (chỉ có trại tổng số 12 trại không nuôi đực giống quy mô chăn nuôi nhỏ v nuôi nái lai có máu nội) nhng với số lợng từ - (Bảng 1) Bảng Quy mô chăn nuôi trang trại...
 • 6
 • 226
 • 1

Báo cáo " Chất lượng nước dùng trong trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng " pot

Báo cáo
... Chất lượng nước dùng trang trại chăn nuôi lợn sông Hồng Từ có khuyến cáo đề xuất biện pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng nước dùng trang trại chăn nuôi VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG ... Ngành chăn nuôi lợn phát triển mạnh trọng đặc biệt chất lượng giống thức ăn ngày nâng cao Tuy nhiên chất lượng nước phục vụ cho chăn nuôi chưa quan tâm mức Nước dùng trang trại chăn nuôi lợn Hải ... nghiên cứu nước dùng chăn nuôi 12 trang trại thuộc tỉnh Hưng Yên Hải Dương - Bắc Ninh Đây vùng chăn nuôi phát triển tập trung trang trại chăn nuôi Quá trình khảo sát phân tích chất lượng nước tiến...
 • 5
 • 150
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, DỊCH TỄ HỌC CỦA SÁN LÁ TUYẾN TỤY EURYTREMA SPP SINH TRÂU, BÒ, DÊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ potx

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, DỊCH TỄ HỌC CỦA SÁN LÁ TUYẾN TỤY EURYTREMA SPP KÝ SINH Ở TRÂU, BÒ, DÊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ potx
... sán tỉnh nghiên cứu Nghiên cứu xác định số đặc điểm sinh học trứng sán tuyến tuỵ môi trường khác để từ đưa biện pháp phòng trừ hiệu VẬT LIỆU Vo PHƯƠNG PHÁP 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu Nghiên ... Kết tẩy sán Eurytrema spp với thuốc tẩy paraziquantel cho kết tốt Nguyễn Văn Thọ (2004) Một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học, biện pháp phòng trừ Fasciolopsis buski lợn vùng đồng sông Hồng, Luận ... hoàn hình Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, dịch tễ học sán tuyến tụy biện pháp phòng trừ bầu dục, nằm sau giác bụng Buồng trứng có cường độ nhiễm thấp nhất, đặc biệt nhỏ tinh hoàn .Tuyến noãn...
 • 7
 • 215
 • 0

tình hình nhiễm giun sán sinh bò tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp quận ô môn thành phố cần thơ

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở bò tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp và quận ô môn thành phố cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH BÒ TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trung tâm Học Liệu ĐH Cần ... Đại Học Cần Thơ Ban lãnh đạo Chi Cục Thú Y, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp Quận Ô Môn Cần Thơ Trung tâm Họcbộ Thú Y trực lò Thơ @phố Cao Lãnh tỉnh tập nghiên cứu Cán Liệu ĐH Cần mổ thành Tài ... giun sán thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp quận Ô Môn thành phố Cần Thơ phương pháp mổ khám, tiến hành mổ khám 105 lứa tuổi: < năm tuổi, – năm tuổi, >4 năm tuổi để tìm giun sán sinh Kết...
 • 65
 • 161
 • 0

tình hình nhiễm giun sán sinh đường tiêu hoá chó tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp thử hiệu quả một số thuốc tẩy trừ

tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở đường tiêu hoá chó tại thành phố cao lãnh, tỉnh đồng tháp và thử hiệu quả một số thuốc tẩy trừ
... ng tiêu hoá chó t i thành ph Cao Lãnh, t nh ng Tháp + Xác nh t l nhi m giun sán sinh ng tiêu hoá chó t i thành ph Cao Lãnh, t nh ng Tháp + Xác nh thành ph n loài giun sán sinh ng tiêu hoá ... 36 4.2 K t qu tình hình nhi m giun sán sinh ng tiêu hóa chó t i thành ph Cao Lãnh, t nh ng Tháp 4.2.1 K t qu tình hình nhi m giun sán sinh pháp ki m tra phân) ng tiêu hóa chó (qua phương ... hình chung c a thành ph Cao Lãnh t nh ng Tháp + Xác nh t l nhi m giun sán sinh ng tiêu hoá chó t i thành ph Cao Lãnh + Xác nh t l nhi m, cư ng nhi m giun sán sinh ng tiêu hoá chó theo l a...
 • 63
 • 364
 • 0

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN SINH CHUỘT ĐỒNG (RATTUS ARGENTIVENTER) CHUỘT CỐNG (RATTUS NORVEGICUS) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH Ở CHUỘT ĐỒNG (RATTUS ARGENTIVENTER) VÀ CHUỘT CỐNG (RATTUS NORVEGICUS) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
... thành phần loài giun sán sinh chuột đồng huyện tỉnh Đồng Tháp Bảng Thành phần loài giun sán sinh chuột đồng huyện Tháp Mười Loài giun sán Tình hình nhiễm chung Vị trí kí sinh SCN TLN(%) ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu - Điều tra tình hình chung điều kiện tự nhiên tỉnh Đồng Tháp - Khảo sát tình hình nhiễm giun sán sinh chuột đồng chuột cống ba huyện (Tháp ... & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y ======== LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH THÚ Y ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN KÝ SINH CHUỘT ĐỒNG (RATTUS ARGENTIVENTER) VÀ CHUỘT CỐNG (RATTUS NORVEGICUS) TẠI...
 • 89
 • 98
 • 0

Điều Tra Tình Hình Nhiễm Giun Sán Sinh Heo Tại Tỉnh An Giang

Điều Tra Tình Hình Nhiễm Giun Sán Ký Sinh Ở Heo Tại Tỉnh An Giang
... trạng heo nhiễm giun sán tỉnh An Giang 34 4.2.5 Tỷ lệ nhiễm ghép giun sán heo tỉnh An Giang 36 DANH SÁCH HÌNH Hình số Tựa hình 4.1.1 So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán heo huyện Trang 4.1.2 tỉnh An Giang ... nhiễm giun sán heo tỉnh An Giang So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán heo tỉnh An Giang So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán theo loài heo tỉnh 28 33 31 32 4.2.4 An Giang So sánh tỷ lệ nhiễm giun sán theo thể ... tìm trứng giun sán heo 19 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm giun sán heo tỉnh An Giang 19 4.1.2 Thành phần loài giun sán heo tỉnh An Giang 20 4.1.3 Tỷ lệ nhiễm giun sán theo lứa tuổi heo tỉnh An Giang 23 4.1.4...
 • 57
 • 438
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu vùng đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu vùng đồng bằng sông hồng
... i dung nghiên c u 36 3.3 Phương pháp nghiên c u 36 3.4 Ch tiêu theo dõi phương pháp xác ñ nh: 38 3.5 Phương pháp x lý s li u 39 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 40 4.1 Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ... 40 4.1 Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng phát tri n c a gi ng chu i tiêu 4.1.1 Kh sinh trư ng phát tri n c a gi ng chu i nghiên c u Kh sinh trư ng phát tri n c a chu i th hi n m t s ch tiêu chi ... trình sinh trư ng phát tri n sinh dư ng ch tiêu sinh trư ng thân, không tăng thêm n a mà ñ t giá tr c c ñ i Khi nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n c a gi ng ti n hành ñánh giá m t s ch tiêu sinh...
 • 104
 • 273
 • 1

Luận văn nghiên cứu thành phần loài giun sán sinh cá chép (cyprinuss carpio) thương phẩm tại khu vực ngoại thành hà nội

Luận văn nghiên cứu thành phần loài giun sán ký sinh ở cá chép (cyprinuss carpio) thương phẩm tại khu vực ngoại thành hà nội
... 26 2.5.1 Thành ph n loài giun sán sinh chép thương ph m khu v c ngo i thành N i 26 2.5.2 Tình hình nhi m giun sán sinh chép thương ph m khu v c ngo i thành N i ... QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 28 3.1 Thành ph n l p giun sán sinh chép thương ph m khu v c ngo i thành N i 28 3.2 Thành ph n loài giun sán sinh chép thương ph m khu ... cho thành ph N i Nh m tìm hi u khu h giun sán sinh nh ng ñ i tư ng ti n hành ñ tài: Nghiên c u thành ph n loài giun sán sinh chép (Cyprinus carpio) thương ph m t i khu v c ngo i thành...
 • 77
 • 286
 • 0

Báo cáo " CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG " potx

Báo cáo
... ty giun sỏn Khụng ty giun sỏn 44 43 86,3 83,3 16,7 108 80 45 86,4 64,0 36,0 25 38 55,6 84,4 15,6 43 Các yếu tố ảnh hởng đến tình hình nhiễm giun sán đàn lợn 36,0% s h chn nuụi cha bao gi ty giun ... cỏc yu t núi trờn khụng cho mm bnh giun sỏn tn ti chung tri, mụi trng xung quanh v xõm nhp vo c th ln 45 Các yếu tố ảnh hởng đến tình hình nhiễm giun sán đàn lợn KT LUN TI LIU THAM KHO Mc dự ... 70,0 Ln c ty giun sỏn nh k 76,7 62,5 55,3 Ln khụng c ty giun sỏn 100,0 66.7 85,7 Ln n rau sng nhim giun sỏn 75% cho n chớn ch nhim 54,5% (xó Hi Chõu), vỡ rau sng cú cha nhiu mm bnh giun sỏn v xõm...
 • 5
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cơ cấu giống và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tằm vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyêndự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông hồng vay vốn world bankđiều tra tình hình nhiễm giun sán ký sinh ở heo tại tỉnh an giangnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngđánh giá thực trạng và hiệu quả kinh tế sản xuất lúa lai thương phẩm ở các hộ nông dân vùng đồng bằng sông hồngngành hàng rau ở vùng đồng bằng sông hồngnguồn lợi thủy hải san vùng đồng bằng sông hồngnhung tai lieu ve nguon loi thuy san vung dong bang song honghuy động các khoản đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông hồnghệ sinh thái vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồnghoa nong lam san vung dong bang song honggiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế lúa lai thương phẩm ở các hộ nông dân vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất lá dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyênThe Impact of Board composition on Accounting Profitability of the Firm - A Study of Large Caps in SwedenPower Relationships Within A Corporate Finance Department: A Foucauldian Approach To Corporate Hierarchies And ResistanceĐặng thị hiềnThe value relevance of accounting information in the NetherlandsManagement accounting and organizational change : impact of alignment of management accounting system, structure and strateg y on performanceAccounting and taxation between dependency and disconnectionSurvey of IFRS Accounting Practices of Pharmaceutical Companies That Used U.S. GAAP Prior to IRFSThe Certified Management Accountant ProgramThesis Howto-Guide Part 1for yourMasterthesis at the SRH Hochschule HeidelbergCharacteristics of management accounting in small and medium-sized enterprises. Case: Rantalinna OyDevelopment Of Management Accounting Application At Hungarian Agricultural EnterprisesChiến lược cạnh tranh của vinamilkCâu hỏi khảo sát chất lượng dịch vụ 3G của ViettelMột số nước đang phát triển đang thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nàoTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 5: Cừ thép (Eurocode3 BS EN1993 5 e 2007 Design of steel structures part 5: Piling)Tiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 6.: Móng cẩu tháp (Eurocode3 BS EN1993 6 e 2007 Design of steel structures part 6.: Crane supporting structure)Mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa đổi mới tư duy với đổi mới kinh tế ở nước ta luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBÀI GIẢNG xử lí ẢNHDE SU DIA LOP 5 CUOI NAM 14 15KỸ THUẬT đồ họa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập