Toeic part 7 ôn thi toeic

từ vựng tiếng anh toeic part 7- ôn thi toeic

từ vựng tiếng anh toeic part 7- ôn thi toeic
... area Tôi vừa thông báo bổ nhiệm vào chức trưởng phòng bán hàng cho khu vực anh 110 Assist (v) : giúp Could you assist me with this packing list? Anh giúp với danh sách đóng gói không? 111 Assistant ... KHÓA TOEIC 2016 157 Business (n) : việc kinh doanh It is a pleasure to business with you Thật vui làm ăn với ông 158 Buy (n) : hàng mua You won't find a better buy than this freezer Anh không ... chronic trade deficit Công ty kinh doanh bị thi u hụt thường xuyên 199 Circulate (v) : lưu thông, lưu hành They circulated a new list of prices to all their customers Họ lưu hành danh sách bảng giá...
 • 276
 • 277
 • 2

ĐỀ 7 ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2009

ĐỀ 7 ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2009
... C = − A − B (1) Theo đề : A + 2B − C = ⇔ (A + 2B − C)2 = 2(A + B2 + C2 ) (2) d(M;(P)) = ⇔ A2 + B2 + C2 Giáo Viên TRẦN VĂN NÊN -3- ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC : 2008 - 2009 8A Thay (1) vào ... ≥ ⇒ (4x + 1) ≥ 4x ⇒ x ≥− 4x2 + x ≤ 4x2 + Giáo Viên (1) (2) TRẦN VĂN NÊN -2- ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC : 2008 - 2009 x x 1 − 2+ 2+ Từ (1) (2) suy : − ≤ x ≤ ⇒ ≤ 4x ≤ 24 ⇒ ≤ 4x ≤ 2, ∀x ∈ ¡ ... ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC : 2008 - 2009 HƯỚNG DẪN I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm...
 • 4
 • 154
 • 0

DE 7 ON THI TOT NGHIEP THPT 2009

DE 7 ON THI TOT NGHIEP THPT 2009
... ¤n Thi tốt N GHIỆP THPT N¨m häc : 2008 - 2009 HƯỚNG DẪN I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) ... , ta có : (2x + 1) ≥ ⇒ 4x + 4x + ≥ ⇒ 4x ≥ −1(4x + 1) ⇒ x ≥− 4x2 + - - (1) ¤n Thi tốt N GHIỆP THPT N¨m häc : 2008 - 2009 (2x − 1)2 ≥ ⇒ 4x2 − 4x + ≥ ⇒ (4x + 1) ≥ 4x ⇒ x ≤ 4x2 + (2) x x 1 Từ (1) ... i4×502 +2 = i4×502 i2 = 1.(−1) = −1 1+ i 2 Theo chương trình nâng cao : - - ¤n Thi tốt N GHIỆP THPT N¨m häc : 2008 - 2009 Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : a) 1đ Tâm mặt cầu I ∈ (d) nên I(1+2t;2t; −1 ) Theo...
 • 4
 • 159
 • 0

Đại số 7- ôn thi HK I

Đại số 7- ôn thi HK I
... ÔN THI HỌC KỲ I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Câu Phát biểu đúng? a Số hữu tỉ âm nhỏ số tự nhiên Đ b Số hữu tỉ âm số nguyên c Số số thực d Số ... √√ (-4)2 a -4 c b d -2 Đ Câu 35 bậc hai của: a χ ± β ± 16 d 16 Đ Câu 36 Đồ thò hàm số y = -5x v i x < thuộc ¼ mặt phẳng đồ thò thứ : c III a I b II Đ d IV CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ! ... c Số số thực d Số thực số vô tỉ Đ Đ S Câu Chọn câu câu sau đây? Số vô tỉ số viết dạng: a Số thập phân hữu hạn S b Số thập phân vô hạn tuần hoàn S c Số thập phân vô hạn không tuần hoàn Đ d Cả câu...
 • 40
 • 175
 • 0

CHỦ ĐỀ 7 ÔN THI ĐẠI HỌC ĐẠI SỐ TỔ HỢP

CHỦ ĐỀ 7 ÔN THI ĐẠI HỌC ĐẠI SỐ TỔ HỢP
... 0,1,2,3,4,5,6 ,7 Từ chữ số số lập số , số gồm chữ số đôi khác số không chia hết cho 10 KQ: 1260 Bài 14:Hỏi từ 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6 ,7, 8,9 lập số gồm chữ số khác cho chữ số có mặt số số KQ:42000 ... phần tử toán tổ hợp Luyện tập Bài 1: Từ chữ số 1,2,3,4,5,6 lập số có bốn chữ số a) Các chữ số không cần khác b) Các chữ số khác c) Số đầu số cuối trùng nhau, khác với số Bài 2: Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 ... lập số có sáu chữ số khác cho số chia hết cho có chữ số lẻ? Bài 25: Cho tập hợp A ={0;1;2;3;4;5;6 ;7} Từ A lập số : a) Có năm chữ số khác chữ số có mặt lần b) Có sáu chữ số cho số lẻ; chữ số đứng...
 • 11
 • 234
 • 8

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH) ppt

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH) ppt
... CuO giảm 1,28g m gam H2O là: a.0 ,72 g b 0,36g c 1,08g d Tất đếu sai Câu 29: Tỉ khối H2 hỗn hợp gồm rượu đơn có mol 22,5 Vậy rượu là: a.C2H5OH, C3H7OH b CH3OH, C3H7OH c CH3, C4H9OH d CH3OH, C3H5OH ... cacboxyl) 0,01 mol (A) pứ đủ với ddHCl, cô cạïn 1,835 g muối B 20 M(A) có giá trò : a 91 b 1 47 c 145 d 87 21.Thể tích dd NaOH 1M cần pứ hết muối: a.20 b.30 c.200 d.300 (ml) 22 Vậy A là: a Glixin ... Câu 27: Khi xà phòng hoà 2,52 gam chất béo cần 90ml ddKOH 0,1 M Chỉ số xà phòng chất béo bằng: a.200 b.188 c.20 d 504 Câu 28: 1,2 g chất hữu A (C, H, O) qua ống CuO, đun nóng thu m gam H2O 1 .76 g...
 • 5
 • 167
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải ppt

Tài liệu Đề trắc nghiệm hóa 7 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải ppt
... : H= H1.H2…Hn Theo đề ta có sơ đồ hợp thức: 1 90% 75 % 60% 80% 95% CaCO3 ⎯⎯⎯ CaO ⎯⎯⎯ C H ⎯⎯⎯ C H ⎯⎯⎯ C H10 ⎯⎯⎯ C3H8 → → → → → 2 Theo (*) ta suy : n C3H8 = n CaCO3 × 0,9 × 0, 75 × 0, × 0,8 × 0,95 ... pứ => ĐLBTKL 1,2 + 1,28 = m H2O + 1 ,76 mH2O = 0 ,72 g ⇒ Đáp án: a MA + MB = M = 45 ⇒ M A + M B = 90 CH3OH C3H5OH ⇒ Đáp án: d Câu 30: CH3OH < M = 41,33 < C3 H 7OH Câu 9: ⇒ Đáp án: d Câu 31: Rượu ... 0,95 = 1,539 mol VC3H8 = 1,539 22,4 = 34, 47 Lit ⇒ ĐS : a Câu 20: Pứ: H2N – R – (COOH)2 + HCl ⎯⎯ NH3Cl – R – (COOH)2 → (A) (1) (B) 1,835 − 36,5 = 1 47 (1) ⇒ MA = 0, 01 ⇒ Đáp án: b Câu 21: NH3Cl...
 • 6
 • 114
 • 0

ĐỀ 7 ÔN THI MÔN TOÁN 5 CUỐI HK II NĂM HỌC 09-10

ĐỀ 7 ÔN THI MÔN TOÁN 5 CUỐI HK II NĂM HỌC 09-10
... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7/ Một thùng sắt không nắp hình hộp chữ nhật có chiều rộng chiều dài 0,8m chiều dài, chiều cao 0,5m Người ta sơn mặt thùng Tính : a) Diện tích ... ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5/ Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 0,12 dm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... sơn mặt thùng Tính : a) Diện tích sơn ? b) Khối lượng sơn cần để sơn thùng, biết sơn 2m2 hết 0 ,5 kg sơn ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 175
 • 0

Giáo án đại số lớp 7 - ÔN THI HỌC KÌ I docx

Giáo án đại số lớp 7 - ÔN THI HỌC KÌ I docx
... x = giảm ? ( Giả sử _Vậy th i gian suất làm việc giảm đuợc - ngư i không đ i ) – Gíao viên : công việc số ngư i th i gian làm = hai đ i lượng ?( học sinh : hai đ i lượng tỉ lệ nghịch ) – a b ... đ i đường th i gian lượng y x đ i lượng tỉ lệ đ i lượng TLT thuận ? cho ví dụ ( hai đ i lượng y x đ i  Ví dụ 2: lượng tỉ lệ nghịch ? cho ví – Cùng công dụ việc , số ngư i – B i : làm th i gian ... y = -2 x hay không ? ? 3= -2 1,5 = -3 ( sai ) B không thuộc hàm số c) Vẽ đồ tị hàm số y y = -2 x Gỉai Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ O (0,0) Và i m M ( ,-2 ) -3 -2 -1 x -1 -2 M -3  Hoạt động...
 • 10
 • 338
 • 1

ĐỀ ÔN TẬP – ĐỀ SỐ 7( Ôn thi học kì) pps

ĐỀ ÔN TẬP – ĐỀ SỐ 7( Ôn thi học kì) pps
... ml dung dịch NaOH 0,2M dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y sấy khô thu 4,88 gam chắt rắn a Xác định Công thức phân tử A B, Tính % khối lượng A B ( 1,5 điểm) b Nếu cho hỗn hợp phản ứng với 5,52 gam...
 • 2
 • 98
 • 0

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 3 ôn thi đại học 2015

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 3 ôn thi đại học 2015
... volcmttl@yahoo.com.vn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S A C A A C C A C B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C B C A B A B C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C A A B B C C C 62 Tài li u ơn thi T t nghi p THPT ... a a mol CH3COOH a mol CH3CH2OH, ph n ng t tr ng thái cân b ng, s thu c lít dung d ch: A 2a /3 mol CH3COOCH2CH3 ; 2a /3 mol H2O B a /3 mol CH3COOCH2CH3 ; a /3 mol H2O C a/2 mol CH3COOCH2CH3 ; a/2 mol ... dùng: A Phương pháp chu n k t t a C Phương pháp th y phân tích B Phương pháp s c kí D Phương pháp quang ph liên t c Câu 35 : xác nh hàm lư ng H2S có khơng khí ngư i ta làm thí nghi m sau: L y 30 lít...
 • 24
 • 177
 • 1

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 4 ôn thi đại học 2015

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 4 ôn thi đại học 2015
... Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT tuyển sinh Đại học – Cao đẳng môn Hóa học ta có: nCO pu = nCO2 = 0 ,4 Theo định luật bảo toàn khối lượng: m + 28.0 ,4 = 64 + 44 .0 ,4 → m = 70,4g Ví dụ 2: Một ... chế 48 0kg sắt ? Giải: mA 42 0 24 m 24 → A = = 48 0 mB 60 mB 5 04 6\ → Phan Cường Huy – Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 70 Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT tuyển sinh Đại học – Cao đẳng môn Hóa ... Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT tuyển sinh Đại học – Cao đẳng môn Hóa học 3m O2 → mCO2 + mH2O (4) b mol mb mb V Theo (1), (2): a + b = (5) Theo (3), (4) : nCO2 = n H 2O = na + mb (6) 22 ,4 Khối lượng...
 • 9
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: KHẢO SÁT HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁILuận văn thạc sỹ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến bệnh viêm đường sinh dục ở lợn nái ngoại sinh sản nuôi trong trang trại và biện pháp phòng, trị bệnh viêm tử cungluận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của lượng phân bón n, p, k khác nhau đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống lúa n46 vụ xuân 2008 tại gia lâm hà nộiNghiên cứu ảnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô veNhân giống chuối tiêu hồng bằng kĩ thuật in vitroNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtPhát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóaBai tap ky thuat so ung dung de 12Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý dạy học môn tiếng anh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực thực hành của người học tại trường trung học phổ thông yên hưng, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động dạy học môn toán đối với các trường THCS quận hoàng mai, thành phố hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nayBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngQuản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học ngoại thương trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thứcTạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương (LV thạc sĩ)Tích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCSSử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGA THẠCHSỬ DỤNG NHẠC NỀN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ Ở TRƯỜNG THCS NGA YÊNMô phỏng, tối ưu hóa và xử lý sự cố cho xưởng tổng hợp amoniac ở công ty phân đạm và hóa chất hà bắc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập