CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG
... CHƢƠNG VIII CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG • Chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh • 1.1 Ý nghĩa chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh xác định ... - Chương - Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phận chức 17 CHƢƠNG VIII CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG • Chiến lƣợc phận chức • 2.1 Ý nghĩa chiến lƣợc phận chức Chiến lược ... trợ chiến lược cấp SBU dựa chiến lược cấp SBU 03/05/2013 702003 - Chương - Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phận chức 18 CHƢƠNG VIII CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG • 2.2 Chiến...
 • 28
 • 71
 • 0

Tài liệu Chiến lược kinh doanh_ Chương tám: Chiến lượcđơn vị kinh doanh bộ phận chức năng docx

Tài liệu Chiến lược kinh doanh_ Chương tám: Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng docx
... tìm cách mở rộng quy mô, tìm công dụg sản phẩm · Dùng chiến lược marketing · Chiến lược đổi mới: xuất tên tuổi doanh nghiệp với tốt · Chiến lược củng cố · Chiến lược đối đầu · Chiến lược quấy ... tăng trưởng (sách marketing) • · Chiến lược giai đoạn bão hoà (sách marketing) • · Chiến lược giai đoạn suy thoái (sách marketing) II Chiến lược cạnh tranh Các đơn vị hàng đầu thị trường • • • • ... Các kế hoạch phận chức • · Marketing thu thập phân tích thị trường, khách hàng thái độ họ • · Marketing kết hợp với nghiên cứu phát triển để điều chỉnh • · Bộ phận tài quản trị nhân vào Chu kỳ...
 • 3
 • 137
 • 1

CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH BỘ PHẬN CHỨC NĂNG potx

CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG potx
... CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG Chiến lược cấp đơn kinh doanh 1.1 Ý nghóa chiến lược cấp đơn kinh doanh Chiến lược cấp đơn kinh doanh xác đònh : ... CHIẾN LƯC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG Chiến lược phận chức 2.1 Ý nghóa chiến lược phận chức Chiến lược phòng sản xuất, marketing, R&D, nhân sự, thu mua…  Hỗ trợ chiến lược cấp ... trợ chiến lược cấp SBU dựa chiến lược cấp SBU CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG 2.2 Chiến lược Marketing  Dựa vào chiến lược cạnh tranh cấp SBU để xác đònh thành...
 • 25
 • 322
 • 1

Giáo án Chiến lược kinh tế: Chương tám: Chiến lượcđơn vị kinh doanh bộ phận chức năng ppt

Giáo án Chiến lược kinh tế: Chương tám: Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng ppt
... tìm cách mở rộng quy mô, tìm công dụg sản phẩm · Dùng chiến lược marketing · Chiến lược đổi mới: xuất tên tuổi doanh nghiệp với tốt · Chiến lược củng cố · Chiến lược đối đầu · Chiến lược quấy ... tăng trưởng (sách marketing) · Chiến lược giai đoạn bão hoà (sách marketing) · Chiến lược giai đoạn suy thoái (sách marketing) II Chiến lược cạnh tranh Các đơn vị hàng đầu thị trường · Trong thị ... triển để điều chỉnh · Bộ phận tài quản trị nhân vào Chu kỳ sống sản phẩm · Dùng kiến thức marketing · Các chiến lược giai đoạn tung sản phẩm bán thị trường (marketing) - Chiến thu lượm nhanh,...
 • 4
 • 119
 • 0

Chiến lượcđơn vị kinh doanh bộ phận chức năng

Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng
... tìm cách mở rộng quy mô, tìm công dụg sản phẩm • Dùng chiến lược marketing • Chiến lược đổi mới: xuất tên tuổi doanh nghiệp với tốt • Chiến lược củng cố • Chiến lược đối đầu • Chiến lược quấy ... tăng trưởng (sách marketing) • • Chiến lược giai đoạn bão hoà (sách marketing) • • Chiến lược giai đoạn suy thoái (sách marketing) • • II Chiến lược cạnh tranh Các đơn vò hàng đầu thò trường • • ... Tìm thò trường mục tiêu • • Tìm giá trò sử dụng sản phẩm Các kế hoạch cấp phận chức • • Bộ phận Marketing phụ trách • • Bộ phận nghiên cứu phát triển Phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm riêng...
 • 5
 • 1,072
 • 1

Chiến lượcđơn vị kinh doanh bộ phận chức năng

Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng
... phiếu ngân qũy không tính vào cổ phiếu lưu hành Tại có nhiều người đầu tư vào cổ phiếu? Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư hướng tới mục tiêu giống người bỏ tiền để mua khởi doanh nghiệp: Họ tìm kiếm ... nghĩa họ hy vọng doanh nghiệp tạo lợi nhuận (generate profits) để phân phối (distribute) cho chủ sở hữu; Họ tìm kiếm lãi vốn (capital gains), có nghĩa họ hy vọng doanh nghiệp tăng trưởng giá trị (grow ... trị (grow in value) đó, họ bán phần sở hữu với mức giá cao mức họ mua; Họ tìm kiếm lợi ích thuế (tax benefits) mà luật thuế (tax code) dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp Đối với nhà đầu tư khác...
 • 2
 • 211
 • 0

Chiến lượcđơn vị kinh doanh bộ phận chức năng

Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng
... tìm cách mở rộng quy mô, tìm công dụg sản phẩm • Dùng chiến lược marketing • Chiến lược đổi mới: xuất tên tuổi doanh nghiệp với tốt • Chiến lược củng cố • Chiến lược đối đầu • Chiến lược quấy ... tăng trưởng (sách marketing) • • Chiến lược giai đoạn bão hoà (sách marketing) • • Chiến lược giai đoạn suy thoái (sách marketing) • • II Chiến lược cạnh tranh Các đơn vò hàng đầu thò trường • • ... Tìm thò trường mục tiêu • • Tìm giá trò sử dụng sản phẩm Các kế hoạch cấp phận chức • • Bộ phận Marketing phụ trách • • Bộ phận nghiên cứu phát triển Phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm riêng...
 • 5
 • 215
 • 2

Tài liệu Chiến lượcđơn vị kinh doanh bộ phận chức năng doc

Tài liệu Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng doc
... tìm cách mở rộng quy mô, tìm công dụg sản phẩm · Dùng chiến lược marketing · Chiến lược đổi mới: xuất tên tuổi doanh nghiệp với tốt · Chiến lược củng cố · Chiến lược đối đầu · Chiến lược quấy ... tăng trưởng (sách marketing) • · Chiến lược giai đoạn bão hoà (sách marketing) • · Chiến lược giai đoạn suy thoái (sách marketing) II Chiến lược cạnh tranh Các đơn vị hàng đầu thị trường • • • • ... Các kế hoạch phận chức • · Marketing thu thập phân tích thị trường, khách hàng thái độ họ • · Marketing kết hợp với nghiên cứu phát triển để điều chỉnh • · Bộ phận tài quản trị nhân vào Chu kỳ...
 • 3
 • 193
 • 4

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 4 chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 4 chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
... nhng chin lc no s c hỡnh thnh v thc hin a mt mụ hinh kinh doanh i vo hot ng 4- 4 Mụ hỡnh kinh doanh Chin lc kinh doanh To mt mụ hỡnh kinh doanh bao gm nhng quyt nh ch cht v Nhu cu khỏch hng ... ni nú ó 4- 2 Bc tranh Ln: Mụ hỡnh chin lc MễI TRNG DOANH NGHIP CHIN LC cp chin lc Chc nng n v kinh doanh (business) Cụng ty (Tp on) Quc t Chin lc cp n v kinh doanh Mt mụ hỡnh kinh doanh thnh ... quỏt ch yu cp n v kinh doanh Ngun ca li th cnh tranh Lm ging nh i th cnh tranh nhng 4- 11 Xỏc nh chin lc tng quỏt ch yu cp n v kinh doanh Cỏc chin lc tng quỏt cp n v kinh doanh Li th cnh tranh...
 • 29
 • 336
 • 1

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 7: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 7: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
... Doanh nghiệp tìm kiếm chỗ đứng  Vị tìm kiếm chỗ đứng  Mới xuất tập trung tìm kiếm thị phần CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THEO ĐẶC THÙ NGÀNH KD  Mục đích: Đề xuất chiến lược doanh nghiệp ... thị trường phù hợp  đầu tư xây dựng hình ảnh doanh nghiệp phân đoạn thị trường → Chiến lược Chiến lược kinh doanh theo đặc thù ngành KD CHIẾN LƯỢC KD THEO CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN NGÀNH Ma ... phần doanh nghiệp khác Doanh nghiệp sau  Vị sau?  Thị phần nhỏ  Không trực tiếp doanh nghiệp lớn  Đầu tư mà không dẫn đến phản ứng mạnh từ đối thủ lớn → Chiến lược Chiến lược...
 • 4
 • 82
 • 0

CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG

CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG
... Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH     Chiến lược cạnh tranh theo lợi cạnh tranh (Chiến lược cạnh tranh tổng quát) Chiến lược cạnh tranh theo vị cạnh ... rộng thị phần Chiến lược doanh nghiệp thách thức thị trường Chuyên Tấn Phát Đi Thu Chiến lược doanh nghiệp theo sau thị trường Chiến lược mô Mô hoàn toàn Mô có cải tiến Chiến lược doanh nghiệp ... cạnh tranh Chiến lược đầu tư Chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm CHIẾN LƯỢC THEO LỢI THẾ CẠNH TRANH ƯỢ NL HIẾ C ẤP Í TH I PH CH ẦU NĐ DẪ C Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp Là chiến lược tạo lợi...
 • 43
 • 530
 • 1

Quản trị chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược cấp chức năng

Quản trị chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức năng
... nhiều đơn vị kinh doanh độc lập Mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược phận doanh nghiệp mang tính độc lập tương đối, phục vụ nhóm khách hàng cụ thể… CÁC CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH BAO GỒM CÁC CHIẾN ... CHỨC NĂNG BAO GỒM CÁC CHIẾN LƯỢC SAU: Chiến lược sản xuất Chiến lược tài Chiến lược nghiên cứu & phát triển Chiến lược quản trị nguồn nhân lực Chiến lược quản trị hệ thống thông tin Chiến lược ... Smith et al., Ch.7 Chiến lược cấp đơn vị sở thành viên cấp chức Website: Marketingbox.vn; p5media.vn; I Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh • • Rất quan trọng doanh nghiệp lớn, kinh doanh đa ngành,...
 • 66
 • 158
 • 1

tiểu luận môn quản trị chiến lược chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược cấp chức năng

tiểu luận môn quản trị chiến lược chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức năng
... nhiều đơn vị kinh doanh độc lập Mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược phận doanh nghiệp mang tính độc lập tương đối, phục vụ nhóm khách hàng cụ thể… CÁC CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH BAO GỒM CÁC CHIẾN ... CHỨC NĂNG BAO GỒM CÁC CHIẾN LƯỢC SAU: Chiến lược sản xuất Chiến lược tài Chiến lược nghiên cứu & phát triển Chiến lược quản trị nguồn nhân lực Chiến lược quản trị hệ thống thông tin Chiến lược ... Smith et al., Ch.7 Chiến lược cấp đơn vị sở thành viên cấp chức Website: Marketingbox.vn; p5media.vn; I Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh • • Rất quan trọng doanh nghiệp lớn, kinh doanh đa ngành,...
 • 66
 • 288
 • 0

Chương 7 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCChiến lược cấp đơn vị kinh doanhTiến sĩ Nguyễn Văn SơnMục tiêu nghiên cứu1. Làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. 2. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra giải ppt

Chương 7 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCChiến lược cấp đơn vị kinh doanhTiến sĩ Nguyễn Văn SơnMục tiêu nghiên cứu1. Làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. 2. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra và giải ppt
... cấp đơn vị kinh doanh Nội dung chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 7- 4 Những vấn đề chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Nhiệm vụ chiến lược cấp đơn vị kinh doanh giải vấn đề sau đây: (1) Kinh doanh ... Nội dung Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh ? Vai trò chiến lược đơn vị kinh doanh Các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp  Chiến lược khác biệt ...  Chiến lược tập trung vào số phân khúc thị trường riêng biệt 7- 3 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh ? Chiế lược cấ vị  Những vấn đề chiến lược cấp đơn vị kinh doanh  Mục tiêu chiến lược cấp đơn...
 • 10
 • 601
 • 2

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
... DN liên tục nâng cấp lợi cạnh tranh theo thời gian có khả đạt thành công lâu dài với chiến lược cấp đơn vị KD - Vấn đề mà DN cần giải lựa chọn chiến lược kinh doanh : 1- Sẽ cung cấp cho khách hàng ... 4-Sử dụng công cụ internet 2 .Chiến lược nghành phát sinh & tăng trưởng  Chiến lược phát triển & mua bán cải tiến  Chiến lược liên minh hay liên doanh Chiến lược Cấp đăng ký cải tiến cho Cty ... sinh & tăng trưởng Chiến lược nghành bão hoà Chiến lược nghành suy thoái 1 .Chiến lược nghành phân tán - Thế nghành KD phân tán ? - Các chiến lược áp dụng : 1-Kết chuỗi 2-Cung cấp quyền KD 3-Liên...
 • 15
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanhxây dựng chiến lược cấp đơn vị kinh doanhcác chiến lược cấp đơn vị kinh doanhchiến lược cấp đơn vị kinh doanh sbuchiến lược cấp đơn vị kinh doanh là gìchiến lược cấp đơn vị kinh doanh của vinamilkchiến lược cấp đơn vị kinh doanh slide prezilập kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanhchưương 3 chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược cạnh tranhkhái quát về chiến lược cấp đơn vị kinh doanhchiến lược ở đơn vị kinh doanhcác chiến lược hình thành cấp đơn vị kinh doanh sbuchiến lược thực hiện ở cấp đơn vị kinh doanhlựa chọn chiến lược đầu tư cấp đơn vị kinh doanhkhái niệm chiến lược kinh doanh cấp đơn vị kinh doanh sbuphan tich nha vat ba cu tu 0132BÁO CÁO THỰC HÀNH môn KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GISPhân tích tình hình chi phí sản xuất tại công ty TNHH Hưng LongGiới Monera, giới Protista và VirusẢNH HƯỞNG CỦA ENSO ĐẾN VIỆT NAMNâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm PetrolimexCông tác quản lý tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải phápNgười phụ nữ Thái trong truyện thơ của dân tộc Thái ở Tây bắcĐỊNH MỨC VẬT TƯ 1784BXDVP NGÀY 16082007MẪU HỒ SƠ MỜI THẤU GÓI KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÀ DƯ TOÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGTiêu chuẩn ISO 4309 crane wire ropesSUBJECT VERB AGREEMENT Hòa hợp chủ ngữ và động từTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải PhòngSubjunctive câu gả định dài hai mươi ký tựWish Câu điều ước câu giả định câu điều ướcReported speech presentationVẾT NHẠN LƯNG TRỜINâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Kiên LongThuyết minh kỹ thuật hệ thống truyền thông đa dịch vụ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập