lesson 1 pronunciation TOEIC

lesson 1 pronunciation TOEIC

lesson 1 pronunciation TOEIC
... silvery feathers; stick together; said soothingly; smooth surface; [ð] – [s]: this story; this lesson; this close; they said yes; that's nice; their new Mercedes; leather seat; seethe with madness;...
 • 5
 • 159
 • 0

Tài liệu Toeic test lesson 1 pdf

Tài liệu Toeic test lesson 1 pdf
... usual Andrew said he would like to make it clear that he was dead against it Photocopiable 11 © www.english -test. net ... beard He was hit in the face by two of the tomatoes If we hadn't been cut off Photocopiable 10 © www.english -test. net A day in the life of a parliamentary candidate by Alan Townend C teenage cut us ... been cut off I was going to warn you about a bombardment of tomatoes! Photocopiable © www.english -test. net A day in the life of a parliamentary candidate by Alan Townend New words and expressions...
 • 11
 • 219
 • 2

Online english test lesson 1 toeic test vocabulary, tài liệu toeic, tài liệu toefl, IELTS, SAT, GMAT

Online english test lesson 1  toeic test vocabulary, tài liệu toeic, tài liệu toefl, IELTS, SAT, GMAT
... 3/8/2 016 Online English Test: Lesson 1 ­ Toeic Test Vocabulary, tài liệu toeic, tài liệu toefl, IELTS, SAT, GMAT 7) n. purchase; sale; acquisition (a) leverage ... (c) treatment (d) use 10 ) n. material coherence; firmness; persistence; steadfastness (a) deregulation (b) consistency (c) fulfillment (d) crux http://luyenthianhvan.org/2008/09 /lesson 1 toeic test. html...
 • 2
 • 167
 • 0

unit1 lesson 1

unit1 lesson 1
... Activity 1: Listen and repeat Hello/ Hi I am Mary/ My name is Mary Activity 1: Listen and repeat Hello/ Hi I am Mary/ My name is Mary Activity ... Chicken Dance Activity 9: In the first time we meet, we say How you do! Glad to meet you! Activity 10 : Read aloud and practice with two friends Hello, Green Kitty This is Red Kitty Hello, Red Kitty...
 • 14
 • 207
 • 0

Unit8. Lesson 1

Unit8. Lesson 1
... 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 bắt giâ đầu y Question Kim Lien village is in A Quang Nam province B Nghe An province C Hai Phong city 10 s 09s 07s 06s 05s 04s 03s 02s 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 ... doesnt 10 s 09s 07s 06s 05s 04s 03s 02s 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 bắt giâ đầu y Question Fill in the blank with one suitable preposition for Na went to the countryside the weekend 10 giây ... ? A Na dosent prefer the country B Yes, she does C No, she dosent 10 s 09s 07s 06s 05s 04s 03s 02s 08s 01s Đã 10 10 hết giây 10 bắt giâ đầu y Question Does Hoa prefer the country life or the city...
 • 35
 • 247
 • 0

Unit8. Lesson 1

Unit8. Lesson 1
... of goods fresh foods traffic jam beautiful views Thurday, December 11 th , 2008 Period 46 Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson Getting started + Listen and read (P72, 73) I Vocabulary a relative ... Vnh cu, mói mói permanently (adv) f yờn bỡnh, bỡnh Period 46 Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson Getting started + Listen and read (P72, 73) I Vocabulary a relative (n) peaceful (adj) b ... countryside because its quiet and peaceful T Listen and read Period 46 Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson Getting started + Listen and read (P72, 73) I Vocabulary a relative (n) peaceful (adj) medical...
 • 9
 • 217
 • 0

Unit9- Lesson 1. A1

Unit9- Lesson 1. A1
... maint points of the lesson homework (2') Review the lesson - Listen and write Read the dialogue and translate it into English secondary school Vietnamese Do exercise (P53) Prepare: Lesson - A2 Loc...
 • 4
 • 208
 • 0

English 9 Unit 6 Lesson 1

English 9 Unit 6 Lesson 1
... (adj): buồn rầu 1. deforestation 3.dynamite fishing 5.air pollution 2.garbage dump 4.spraying pesticides 6. water pollution a b c d e f Tuesday December 16 th, 2008 Unit 6: The environment Lesson – Getting ... (n): phun thuốc trừ sâu Disappointed (adj): thất vọng, buồn rầu Tuesday December 16 th, 2008 Unit 6: The environment Lesson – Getting started – Listen and read I Vocabulary Deforestation (n): tàn ... What are these pictures about? Tuesday December 16 th, 2008 Unit 6: The environment Lesson – Getting started – Listen and read I Vocabulary Deforestation (n): tàn...
 • 24
 • 555
 • 0

unit 4 -lesson 1

unit 4 -lesson 1
... in the future? √ 10 What aspect of learning English you find most √ difficult? 11 What are you going to learn? 12 What are your hobbies? 13 Look at this picture Describe it 14 Read this passage ... programs 10 - Learn to sing English songs Unit 4: Learning a forgein language Lesson 1: Getting started P.32 Listen and read P.32-33 I – Getting started: II-Listen and read P32-33: 1. Vocabulary: ... old class Unit 4: Learning a forgein language Lesson 1: Getting started P.32 Listen and read P.32-33  I - Getting started: How you learn English watch English programs on TV Unit 4: Learning...
 • 12
 • 219
 • 0

Unit 10: Staying healthy - Lesson 1: A1,2,5

Unit 10: Staying healthy - Lesson 1: A1,2,5
... They/ full Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 IV Practice: Make dialogues, using pictures a) S1: How you feel? S2: I’m hungry b) S1: How does she feel? S2: She is cold Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 V Listen ... (adj) full (adj) hot (adj) cold (adj) tired (adj) Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 II Listen and repeat: How you feel? a b c d e f Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 III Dialogue: Lan: What are you doing? Ba: ... Period 60 Unit 10: Lesson 1: A1,2,5 I Vocabulary: hungry (adj): ®ãi thirsty (adj): kh¸t full (adj): no hot (adj): nãng cold (adj): l¹nh tired (adj): mÖt (to) feel: c¶m thÊy Unit 10: Lesson 1: A1,2,5...
 • 13
 • 1,063
 • 3

Unit 12: A Vacation Abroad. Lesson 1

Unit 12: A Vacation Abroad. Lesson 1
... price a include b is included c included Chän sè This is a _ folk song German a American b Japanese c German Chän sè 10 Which country is it? *Clue: Its national flag is red and the flag has a ... dear He’s always working Well, I’ll pick you up at your hotel Shall we say seven o’clock? That sounds fine Thanks, Sandra See you then Bye 1 Mrs Quyen and her husband will stay in San Francisco(two ... NUMBERS 10 Rewrite the answers in your notebooks Learn new words and model sentences Prepare Lesson 2: SPEAK – LISTEN ( Tables, new words) 1. Mr Thanh is a _ businessman a tourist information...
 • 28
 • 344
 • 5

Unit 14: Wonders of the world. Lesson 1

Unit 14: Wonders of the world. Lesson 1
... 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) GETTING STARTED WE ARE PROUD OF OUR COUNTRY- VIET NAM! ! nd ! rd ! st Saturday, March 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) GETTING ... Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures The Pyramids Stonehenge a) b) Sydney Opera House c) Saturday, March 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) GETTING ... Saturday, March 29th 2008 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD (Lesson 1) WARM UP: Look at the pictures of famous places in Viet Nam and answer WHAT IS IT? WHERE IS...
 • 9
 • 734
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: unit 6 the environment lesson 1unit 9 a first aid course lesson 1english 9 unit 8 lesson 1unit 14 wonders of the world lesson 1english 9 unit 7 lesson 1unit 11 traveling around vietnam lesson 16 tr giáo án anh văn lớp 8 unit 5 period 21 lesson 1 getting started listen and read pptxgiáo án tiếng anh lớp 6 unit 9 the body lesson 1 pothappy english 9 класс unit 4 lesson 1 2english 8 unit 16 lesson 1english 8 unit 9 lesson 1giao an tieng anh lop 8 unit 12 lesson 1giao an tieng anh lop 8 unit 11 lesson 1giao an tieng anh 8 unit 13 lesson 1tieng anh 8 unit 9 lesson 1 listen and readPhát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường Cao đẳng miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Phát triển kỹ năng tự học cho học sinh các trường Dự bị đại học dân tộc (LA tiến sĩ)Phát triển bưởi Đoan Hùng và hồng Gia Thanh ở tỉnh Phú Thọ theo hướng sản xuất hàng hóa (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân Kali trên các nền đạm khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa nếp Cái hạt Cau tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh HoáGiải pháp việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp điều khiển thích nghi, bền vững hệ Euler Lagrange thiếu cơ cấu chấp hành và ứng dụng cho cẩu treo (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ XÍT XANH Nezara viridula L. TRONG ĐIỀU KIỆN Ô LƯỚI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VINH LÊ HỮU TRÀHãy nêu phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Đổi mới cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở việt nam hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại VIC tại thị trường hai tỉnh nghệ an hà tĩnh tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức ở các bệnh viện cấp tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)tham luận về công tác phát triển đoàn viênNghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây Phay (Duabanga grandiflora Roxb.ex DC) tại tỉnh Bắc Kạn (LA tiến sĩ)Bài dự thi tìm hiểu quan hệ việt làoBÀI PHÁT BIỂU NGÀY KHAI GIẢNGBÁO cáo môn hình thái và phân loại côn trùng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập