BÀI GIẢNG KINH tế VI mô cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG sản PHẨM

Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm potx

Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm potx
... hạn, lợi nhuận kinh tế có xu hướng tiến tới Các doanh nghiệp sản xuất lợi nhuận kinh tế 0!? Bởi lợi nhuận kế toán dương C/m: Tpkế toán = TR – TCkế toán Tpkinh tế = TR – Tckinh tế = TR – (TCkế ... Tckinh tế = TR – (TCkế toán + chi phí hội ẩn) =>Tpkế toán = Tpkinh tế + chi phí hội ẩn =>Tpkế toán > Tpkinh tế  Vậy doanh nghiệp tiếp tục sản xuất ... nghiệp thay đổi tất yếu tố đầu vào, kể quy mô sản xuất  Các doanh nghiệp có thể:  Gia nhập ngành thu lợi nhuận cao  Rời bỏ ngành bị thua lỗ Phân tích đồ thị: •Tại điểm C: P2 > P0 Doanh nghiệp có...
 • 16
 • 201
 • 0

Bài tập nhóm kinh tế vi cấu trúc thị trường

Bài tập nhóm kinh tế vi mô cấu trúc thị trường
... Phân loại thị trường Khi xem xét góc độ cạnh tranh hay độc quyền, tức xem xét hành vi thị trường, nhà kinh tế học thường phân loại thị trường sau: -  Thị Thị trường độc quyền  Thị trường cạnh ... Trình I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG II/ CẠNH TRANH HOÀN HẢO III/ ĐỘC QUYỀN PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 PHẦN I LÝ THUYẾT I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG Khái niệm Phân loại thị trường II/ CẠNH ... quyền lựa chọn nhỏ so với mức sản lượng thị trường canh tranh Đồ thị 5.10: Phần không nhà độc quyền gây 24 PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 25 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 BÀI TẬP SỐ 69 1/ Điền số liệu vào cột chi...
 • 34
 • 473
 • 2

Bài tập nhóm kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường

Bài tập nhóm kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường
... Phân loại thị trường Khi xem xét góc độ cạnh tranh hay độc quyền, tức xem xét hành vi thị trường, nhà kinh tế học thường phân loại thị trường sau: -  Thị Thị trường độc quyền  Thị trường cạnh ... Trình I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG II/ CẠNH TRANH HOÀN HẢO III/ ĐỘC QUYỀN PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 PHẦN I LÝ THUYẾT I/ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG Khái niệm Phân loại thị trường II/ CẠNH ... quyền lựa chọn nhỏ so với mức sản lượng thị trường canh tranh Đồ thị 5.10: Phần không nhà độc quyền gây 24 PHẦN II BÀI TẬP BÀI SỐ 69 25 BÀI SỐ 70 BÀI SỐ 71 BÀI TẬP SỐ 69 1/ Điền số liệu vào cột chi...
 • 34
 • 394
 • 0

bài giảng kinh tế vi - chương xvii thị trường và các thông tin bất đối xứng

bài giảng kinh tế vi mô - chương xvii thị trường và các thông tin bất đối xứng
... cao khỏi thị trường Những ảnh hưởng thông tin bất đối xứng bất lợi Lựa chọn ● Hình thức lựa chọn bất lợi kết thất bại thị trường sản phẩm chất lượng khác bán mức giá thông tin bất đối xứng, nhiều ... chắn thị trường thị trường “Hàng hóa không hoàn hảo” Chapter 17: Markets with Asymmetric Information ● bất đối xứng thông tin Tình hình người mua người bán có thông tin khác giao dịch Thị trường ... with Asymmetric Information Tình hình thông tin bất đối xứng, người mua người bán có thông tin khác giao dịch Thị trường Ô tô qua sử dụng Hình 17.1 Thị trường Ô tô qua sử dụng (tiếp theo) Cũng...
 • 28
 • 410
 • 0

bài giảng kinh tế vi - chương xiv thị trường cho các yếu tố đầu vào

bài giảng kinh tế vi mô - chương xiv thị trường cho các yếu tố đầu vào
... BẰNG TRONG MỘT THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ CẠNH TRANH Tiền thuê kinh tế Đối với thị trường yếu tố, kinh tế chênh lệch tiền trả cho yếu tố sản xuất số tiền tối thiểu cần chi để sử dụng yếu tố Hình 14.11 ... Pindyck/Rubinfeld, 8e of 29 THỊ TRƯỜNG CHO YẾU TỐ ĐẦU VÀO Chúng ta nghiên cứu loại cấu trúc thị trường yếu tố khác : Chapter 14: Markets for Factor Inputs Thị trường yếu tố cạnh tranh hoàn hảo; Thị trường người ... Pindyck/Rubinfeld, 8e of 29 14.1 THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ CẠNH TRANH Cầu yếu tố đầu vào đầu vào biến đổi Trong thị trường đầu cạnh tranh, hãng bán toàn sản lượng theo giá thị trường P Chapter 14: Markets...
 • 27
 • 283
 • 0

tiểu luận môn kinh tế vi cấu trúc thị trường

tiểu luận môn kinh tế vi mô cấu trúc thị trường
... Chi phớ cn biờn = Giỏ bỏn MC=P 16 PHN 2: CNH TRANH HON HO ng cu o ng cu i vi th trng (D) l ng nghiờng xung di o ng cu i vi hóng CTHH ( d) nm ngang 17 Minh P P D Th trng d hóng Q Q th: ng cu ca ... trng ( ton ngnh) o Xỏc nh Q cú LN max => so sỏnh P ttrng v MC o ng cung i vi mt hóng cnh tranh hon ho ( s) l ng MC i vi cỏc mc giỏ cao hn Chi phớ bin i bỡnh quõn ti thiu (AVC min) o ng cung ca ... Sn phm l c nht v khụng cú hng húa thay th gn gi o Cú ro cn ln vic gia nhp ngnh 33 PHN : C QUYN Cỏc nguyờn nhõn dn n c quyn o Hiu qu kinh t ca quy mụ Q t nhiờn Li th v t nhiờn c quyn bng phỏt...
 • 57
 • 247
 • 0

Bài giảng kinh tế vi chương 7, Thị trường lao động

Bài giảng kinh tế vi mô chương 7, Thị trường lao động
... Cu lao ng 6.1.1 Cu lao ng ca hóng ngn hn Cu lao ng ca hóng: l lng lao ng m hóng mong mun v cú kh nng thuờ ti cỏc mc tin cụng khỏc khong thi gian nht nh vi iu kin cỏc yu t khỏc khụng i Cu lao ... Cu lao ng ca hóng di hn w w w A B AB: ng cu lao ng ca hóng ngn hn AC: ng cu lao ng ca hóng di hn ng cu lao ng ngn hn ớt co gión hn ng cu lao ng di hn C DL MRPL2 MRPL1 L1 L2 L3 L 6.1.3 Cu lao ... = MR MPL Gi lao ng w, MRP MRP = DL SL w* L * L Trong th trng lao ng cnh tranh, ti a hoỏ li nhun hóng s thuờ lao ng n doanh thu thu thờm s dng thờm v lao bng chi phớ phi tr cho n v lao ng ú (chớnh...
 • 18
 • 347
 • 0

Bài giảng kinh tế vi các loại thị trường ths phan thị kim phương

Bài giảng kinh tế vi mô các loại thị trường  ths phan thị kim phương
... KINH TẾ HỌC VI MÔ B THỊ TRƢỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN I NHỮNG ĐẶC TRƢNG CỦA THỊ TRƢỜNG ĐQ HOÀN TOÀN VÀ CỦA DN Thị trƣờng ĐQ hoàn toàn - Chỉ có người bán ... định cung DN Điều kiện biên tế Q.định sản lƣợng Điều kiện trung bình MR > MC MR = MC MR < MC P > AVC P ≤ AVC Tăng Prmax Giảm Sản xuất Đóng cửa d Mục tiêu 4: mở rộng thị trường mà k0 bị lỗ P Điều ... đường (S) - Lối gia nhập ngành bị phong tỏa Doanh nghiệp a Đặc điểm DN - (D) đứng trước DNĐQ (D) thị trường - (AR) (D) đứng trước DN - (D) dốc xuống - (MR) có hệ số góc gấp đôi (D)  MR < P - DNĐQ...
 • 26
 • 182
 • 0

Kinh tế vi - Cấu trúc thị thường

Kinh tế vi mô - Cấu trúc thị thường
... NGN HN -ng cu D phn ỏnh MU - Ti MU>P ngi tiờu dựng cú li - Ngi tiờu dựng thu c thng d tiờu dựng t tt c cỏc n v tr n v cui cựng - Thng d tiờu dựng l din tớch di ng D, trờn mc giỏ P CS CS =(P-P0).Q/2 ... (1M) X (1B) CC NGUYấN NHN DN N C QUYN Nguyờn nhõn dn n Q - Tớnh KT theo qmụ - Bng phỏt minh sỏng ch - Kim soỏt c cỏc yt vo - Li th t nhiờn - Quy nh ca nh nc ca th trng Q K cú SP thay th gn gi ... mc giỏ P CS CS =(P-P0).Q/2 PO D=MU Q Q -ng cung S phn ỏnh MC - Ti MC...
 • 60
 • 996
 • 0

Bài giảng kinh tế - Chương 3 Đo lường sản lượng quốc gia

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 3 Đo lường sản lượng quốc gia
... khả sản xuất -Sản lượng quốc gia phần sản lượng tăng nông nghiệp Các quan niệm sản xuất (tt) Thế kỷ 18, Adam Smith (phái Cổ điển): -Sản xuất sáng tạo sản phẩm vật chất hữu hình -Sản lượng quốc gia ... Việt Nam sử dụng SNA để đo lường sản lượng quốc gia Tóm lại, ngày hầu hết quốc gia giới Việt Nam sử dụng SNA để đo lường sản lượng quốc gia Tổng quan tiêu SNA • Tổng sản phẩm quốc dân (GNP – Gross ... I Nhận thức đo lường sản lượng quốc gia Các quan niệm sản xuất * Thế kỷ 16, F.Quesnay (phái Trọng nông): -Sản lượng tăng thêm ( sản lượng thuần”) so với ban đầu -Nông nghiệp ngành sản xuất, ngành...
 • 35
 • 3,229
 • 1

Bài giảng Kinh tế - Chương 8: Tăng trưởng kinh tế

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Tăng trưởng kinh tế
... đề tăng trưởng kinh tế • Mơ hình Solow – – – – – – Hàm sản xuất Tiết kiệm tăng trưởng kinh tế Tăng dân số tăng trưởng kinh tế Lý thuyết tăng trưởng tối ưu Thay đổi cơng nghệ tăng trưởng kinh tế ... TỐN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ • Solow đề nghị cách tính mức độ đóng góp yếu tố vào tăng trưởng Y = Kα (AL)( 1- α) lnY = αlnK + ( 1- α)[lnA+lnL] ( 1- α)lnA = lnY –[αlnK + ( 1- α)lnL] TPF = gY–[αgK + ( 1- α)gL] ... TIẾT KIỆM VÀ TĂNG TRƯỞNG • Khi tăng tỷ lệ tiết kiệm kinh tế – k y tăng q trình điều chỉnh sang trạng thái dừng • Tại điểm dừng – suất tăng trưởng k y khơng – gk = gy = – suất tăng trưởng K Y khơng...
 • 41
 • 625
 • 1

bài giảng kinh tế - chương 3 cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế

bài giảng kinh tế vĩ mô - chương 3 cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế
... kinh tế • Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2006 tính phần trăm gia tăng GDP thực tế năm 2006 so với GDP thực tế năm 2005 06 r 05 r GDP  GDP g 06  100% 05 GDPr 75 Tính toán tăng trưởng kinh tế ... kinh tế • Ở trường hợp 1, ta không chắn việc Q06 > Q05 hay không, kết luận có tăng trưởng kinh tế • Ở trường hợp 2, ta chắn Q06 > Q05 kinh tế tăng trưởng 71 Tính toán tăng trưởng kinh tế • ... toán tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế hàm ý gia tăng mức sống dân cư nói chung (giả định dân số không thay đổi) tức người dân tiêu dùng nhiều hàng hóa dịch vụ 70 Tính toán tăng trưởng kinh...
 • 40
 • 2,788
 • 1

slide bài giảng kinh tế chương 2 cách tính sản lượng quốc gia

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2 cách tính sản lượng quốc gia
... nhập quốc gia( GNI) Là giá trò tiền toàn sản phẩm dòch vụ cuối 12/ 25 /20 12 2.000 Thu nhập từYTSX Tổng sản phẩm quốcgia(GNP) 1.Tổng sản phẩm quốc gia( GNP)  12/ 25 /20 12 Chi tiêu SP cuối  41 12/ 25 /20 12 ... nhà kinh tế đưa hình:  Nền kinh tế đơn giản: Không có phủ, không ngoại thương   Chỉ có khu vực:   12/ 25 /20 12 Tran Bich Dung 25 12/ 25 /20 12 2.Các hình kinh tế:   26 Nền kinh tế mở:có ... niệm 2. Các hình kinh tế 3.Sơ đồ chu chuyển kinh tế 4.Các phương pháp tính sản lượng quốc gia 12/ 25 /20 12 Tran Bich Dung 12 1.Tổng sản phẩm quốc nội(GDP): 1.Một số khái niệm   Tổng sản phẩm quốc...
 • 11
 • 2,764
 • 5

bài giảng kinh tế chương 6 yếu tố sản xuất

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 yếu tố sản xuất
... (lơng) khoảng tgian nđịnh(các yếu tố khác không đổi) Cầu LĐ cầu thứ phát(cầu dẫn xuất) Đờng cầu LĐ dốc xuống phản ánh luật cầu LĐ w () => DL() Cầu thứ phát(dẫn xuấtphát sinh sau phụ thuộc vào ... xuấtphát sinh sau phụ thuộc vào cầu hàng hoá, dịch vụ) Cu l l cu th phỏt phụ thuộc vào đợc dẫn xuất từ mức sản lợng đầu với CP đầu vào DN mà mục tiêu IIMAX Muốn IIMAX DN lại dựa vào cầu ngời TD để ... GII HN GI C SL * giá trị t liệu TD tối thiểu mà LĐ cần có có điều tiết: TLTDmin (lng quy định) điều tiết: (tiền công)min mà ngời LĐ chấp nhận * giới hạn tối đa giá SLĐ W MRP MRP v MPP Sn phm...
 • 29
 • 359
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Minh Viet HR profileNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016Tham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀAmazon Simple Storage Service Developer GuideBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sở20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước của phòng tài chính kế hoạch thành phố châu đốc đến năm 2020BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁPCách mạng khoa học tác động đến quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta tiểu luận cao họcNghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới có khả năng chịu hạn và năng suất cao tại sơn laNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơnNHẬN DẠNG BIỂN SỐ XETÊN ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA BLUETOOTH DÙNG PICTÌM HIỂU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾPPD 6438 1969 (1999) A review of present methods for design of bolted flanges for pressure vessels
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập