Đề cương ôn thi lịch sử 12

Đề cương ôn thi lịch sử 12

Đề cương ôn thi lịch sử 12
... VIII 5/1941 BCH TW ĐCS Đông Dương đề Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, kết ý nghĩa hội nghị thành lập ĐCS VN 3/2/1930 Nêu nhân tố đến thành công hội nghị Tại khẳng định cương lĩnh trị Đảng 2/1930 ... 28.Nội dung hạn chế luận cương trị hội nghị BCH TW đảng họp 10/1930 thông qua 29.Làm rõ công lao HCM từ 1920 đến 1945 Theo anh chị công lao lớn Vì 30.Dựa vào điều kiện lịch sử mà Đảng ta phát động ... nghĩa lịch sử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 2/1951 10.Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch biên giới thu đông 1950 11.Hoàn cảnh lịch sử nước VN sau CM tháng 8/1945 12. Kế hoạch...
 • 6
 • 543
 • 0

Đề cương ôn thi lịch sử đảng

Đề cương ôn thi lịch sử đảng
... thành lập đảng cộng sản VN Hội nghị thong qua cương vắn tắt ,sách lược vắn tắt , điều lệ vắn tắt đảng lời kêu gọi NAQ thành lập đảng văn kiện quan trọng đảng hội nghị thông qua cuơng lĩnh đảng ta ... thời không chịu ảnh hưởng số quan điểm “tả” quốc tế cộng sản 3.ý nghĩa lịch sử Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nguyễn quốc khởi thảo cương lĩnh cách mạng Đảng cộng sản viêt nam, cương lĩnh ... chia công điền nhiều quyền lợi kinh tế trị khác -Chủ nghĩa thực dân không kẻ thù giai cấp công nhân, nông dân mà kẻ thù toàn dân tộc Các mạng giải phóng dân tộc không giải phóng công–nông mà...
 • 33
 • 1,579
 • 8

cương ôn thi Lịch sử 12

cương ôn thi Lịch sử 12
... trình hình thành ba tổ chức cộng sản Việt Nam, ý nghĩa lịch sử? => Gợi ý trả lời: Trình bày bối cảnh lịch sử, trình hình thành ý nghĩa lịch sử đời ba tổ chức cộng sản Việt Nam Tiếp theo ... Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Luận cương 10/1930, ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: a- Sự thống ba tổ chức thành Đảng Cộng sản Việt Nam: - Hoàn cảnh lịch sử: + Cuối ... cho Đông Dương hoàn toàn độc lập + Lực lượng: công nhân, nông dân + Khẳng định lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương điều kiện cốt yếu cho thắng lợi cách mạng Đông Dương + Phải liên lạc mật thi t...
 • 12
 • 152
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 12

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 12
... cảnh lịch sử chiến dịch biên giới thu đông 1950 Hoàn cảnh lịch sử kháng chiến a Thuận lợi - 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHDCNN Trung Hoa đời - Tháng 1/1950, nước XHCN công ... Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào CM 1930 – 1931 - Khẳng định đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo GCCN CMĐD - Khối liên minh công – nông hình thành - Để lại nhiều học quý báu công tác ... lượng CM: công, nông, TTS, trí thứccòn phú nông, trung tiểu địa chủ TS lợi dụng trung lập, đồng thời liên lạc với dân tộc bị áp VS giới - Lãnh đạo CM: ĐCSVN – đội tiên phong GCVS => Cương lĩnh...
 • 17
 • 2,616
 • 43

Tài liệu Đề cương ôn thi lịch sử 9 ppt

Tài liệu Đề cương ôn thi lịch sử 9 ppt
... chiếm ưu tuyệt đối giới tư Trong năm 194 5- 195 0, nước Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (56,47%- 194 8).Sản lượng nông nghiệp Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia ... 70 kỉ XX đứng đầu giới nhiều mặt kinh tế Mĩ không giữ ưu tuyệt đối trước nữa: “sản lượng công nghiệp chiếm 39, 8% giới, dự trữ vàng 11 ,9 tỉ USD ( 197 4) Những nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế ... Sáng chế vật liệu mới: Chất Pôlime + Cuộc “Cách mạng xanh” nông nghiệp khắc phục nạn thi u lương thực thực phẩm + Giao thông vận tải thông tin liên lạc có máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa siêu...
 • 3
 • 430
 • 2

Đề cương ôn thi lịch sử 7

Đề cương ôn thi lịch sử 7
... người có đạo đức làm thầy giáo -Mọi người học, thi -Mở khoa thi để chọn người tài làm quan -Nội dung thi cử Đạo Nho -> Nho giáo chiếm độc tôn -Thi cử chặt chẽ qua kì => Giáo dục phát triển Tình ... phòng ngoại giao? a.Kinh tế -Nông nghiệp: Ban hành chiếu khuyến nông, chế độ quân điền -Công thương nghiệp:Giảm thuế, yêu cầu nhà Thanh mở cửa thông thương, thủ công nghiệp phục hồi dần b.Văn ... khốn => Khởi nghĩa nông dân Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút 1 875 ? -Giữa năm 178 4 quân Xiêm chia làm đường thuỷ – bô kéo vào nước ta -Cuối năm 178 4 chúng chiếm...
 • 4
 • 1,844
 • 31

de cuong on thi lich su- CKTKN- lop 5

de cuong on thi lich su- CKTKN- lop 5
... dựng vào tháng 12-1 955 với giúp đỡ Liên Xô tháng 4-1 958 hoàn thành, góp phần công xây dựng bảo vệ đất nước: góp phần trang bò máy móc cho sản xuất miền Bắc, vũ khí cho đội Bài 5: Đường Trường Sơn ... Nội bắn rơi B52, có rơi chỗ, bắt sống 12 phi công Mó - 26-12-1972 bắn rơi 18 máy bay Mó, có máy bay B52 Mó, bắn rơi chỗ, bắt sống nhiều phi công Mó - 29-12-1972 tiêu diệt thêm B52 - 30-12-1972 ... thực, miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng miền Nam • Ngày 19 -5- 1 959 trung ương Đảng đòng mở đương Trường Sơn Bài 6: Sấm sét đêm giao thừa - Tết Mậu Thân 1968,...
 • 3
 • 640
 • 2

De cuong on thi Lich su 5 HKII

De cuong on thi Lich su 5 HKII
... nớc đợc thống - Ngày đất nớc thống nhất, non sông thu mối, nhân dân miền vui mừng có nhà nớc chung thống nớc b) Nêu ý nghĩa lịch sử ngày 30/4 năm 19 75 Câu : Quốc hội khoá VI có định trọng đại ... Câu a) Đánh dấu x vào câu trả lời : Vì ngày 30 19 75 trở thành mốc quan trọng lịch sử dân tộc ? - Ngày quân mỹ bị đánh bại hoàn toàn - Ngày Sài Gòn...
 • 3
 • 194
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử 12 pps

Đề cương ôn tập lịch sử 12 pps
... phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất đế quốc bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, ... phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất đế quốc bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, ... c- Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm: - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có ý nghĩa lịch sử to lớn, khẳng định đường lối lãnh đạo đắn Đảng cách mạng Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành,...
 • 21
 • 378
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ 8 Bài 1-2 ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ 8 Bài 1-2 ppt
... nổ - 1649 xử tử vua Sác-lơ I, chế độ phong kiến lật đổ - 1 688 phế truất vua giêm II, thi t lập chế độ quân chủ lập hiến Y nghĩa lịch sử Cách mạng tư sản Anh kỉ XVII - Cách mạng Anh kỉ XVII lật ... nhiều thuế - Công thương nghiệp đình đốn  công nhân, thợ thủ công thất nghiệp - Nhiều khởi nghĩa nổ Mở đầu cách mạng thắng lợi - 5/5/1 789 vua triệu tập hội nghị ba đẳng cấp - 17/6/1 789 Đẳng cấp ... cách mạng tư sản giới BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP ( 1 789 – 1794 ) I Nước Pháp Trước cách mạng Tình hình kinh tế - Nông nghiệp: Lạc hậu, suất thấp, mùa, đói thường xảy - Công thương nghiệp: đả...
 • 10
 • 216
 • 0

Đề cương ôn thi lịch sử khối 6 HKI

Đề cương ôn thi lịch sử khối 6 HKI
... Phương Đông nhà nước nước chuyên chế V .Lịch sử Việt Nam Bài 8:Thời Nguyên Thủy Bài 9:Đời sống người nguyên thủy đất nước ta ... nguyên thủy Việt Nam trải qua giai đoạn nào? giai đoạn: -Người tối cồ -Người tinh khôn(giai đoạn đầu) -Người tinh khôn(giai đoạn phát triển) VIII.Những điều kiện dẫn đến đời nhà nược Văn Lang-Âu Lạc ... cá Nam đống khố,nữ mặc váy Nữ bận áo yếm(có yếm che ngực),nam trần Họ lại thuyền,ghe IX.Những công trình văn hóa tiêu biểu thời Văn LangÂu Lạc Trống đồng,Thành Cổ Loa ...
 • 3
 • 301
 • 4

de cuong on thi lich su

de cuong on thi lich su
... đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiên Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia Đồng thời, phong trào ... bức tượng La Hán ở chùa Tây Phương 15.Nguyên nhân dẫn đến phong trào KN nông dân ờ đầu TK XVI? Ý nghĩa phong phong trào KN nông dân ờ đầu TK XVI? * Nguyên nhân: Đời sống nhân ... KT nông nghiệp giảm su t, đời sống người dân đói khổ -8- 17 Vì đến nửa đầu TKXVIII, KT nông nghiệp ở Đàng Trong có điều kiện để phát triển? Do: Đàng Trong có khí hậu thuận...
 • 9
 • 293
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
... trước dổi ( tư duy, sách pháp luật, nguồn pháp luật, lĩnh vực điều chỉnh pháp luật, vấn đề lợi ích chủ thể pháp luật, mối quan hệ giwuax nhà nước cá nhân ) • - • - Pháp luật cấu xh quy định đầy ... hóa, tôn giáo pháp luật Có thể nói văn hóa pháp luật Việt Nam chịu ảnh hưởng sau sắc từ văn hóa pháp luật Pháp, đặc biệt từ luật Napoleon ,và La Mã Bộ luật dân giản yếu Nam kỳ ban hành 1884, luật ... không ngừng pháp luật VN - Năm 1975 đến nay: + Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đường trở thành nhà nước Pháp quyền, nhà nước thực dân, dân dân + Việc sửa đổi bổ sung luật BLDS...
 • 46
 • 2,097
 • 9

Đề cương ôn tập lịch sử 12

Đề cương ôn tập lịch sử 12
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p *.L c lư ng tham gia: Công nhân nông dân g c c a cách m ng *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương *.Quan h qu c t Cách m ng ðông Dương m t...
 • 47
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi lịch sử lớp 12de cuong on thi lich su lop 12đề cương ôn tập lịch sử 12đề cương ôn thi lịch sửđề cương ôn thi lịch sử đảngde cuong on thi bich su 12de cuong on thi mon su 12đề cương ôn thi lịch sử lớp 4đề cương ôn tập lịch sử 12 học kì 1de cuong on thi bich su 12 hoc ki 1đề cương ôn thi lịch sử văn minh thế giớiđề cương ôn thi lịch sử 8 hk2đề cương ôn thi lịch sử 7 học kì 2đề cương ôn thi lịch sử lớp 6 học kì 2đề cương ôn thi lịch sử đại họcRC walls subjected to blast loading abstractLuân văn thạc sỹ: Nghiên cứu thành phần bệnh nấm hại hạt giống lúa nhập nội năm 2008 và 2009 tại Hải Phòng và biện pháp quản lý hạt giống phòng trừ bệnh.do an phanh xe du lichLuận văn thạc sỹ: Nghiên cứu thành phần, mức độ gây hại của nhóm nhện nhỏ hại cam và khả năng phòng chống chúng ở huyện hàm yên tỉnh Tuyên Quang vụ Đông Xuân 20082009Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 1Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 2Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 5Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 7.2Nghiên cứu, khả năng xử lý Asen trong nước của cây Ráng chân xỉ (Pteris vittata L) tại Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà NộiLuận văn thạc sỹ: Xác định thành phần chi begomovirus hại cà chua tại Hải Phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnhBÁO cáo đề tài dự án PHIMChiến lược định vị thương hiệu kĩ thuật số cho thương hiệu yomiPHÁT TRIỂN sản PHẨM bưởi DA XANH VIỆT NAM RA THỊ TRƯỜNG TOÀN cầu50 câu hỏi chọn lọc và trả lời môn Triết Họctai lieu mon luat to tung dan su 23Giáo án địa lý lớp 9 đầy đủ cả nămLich su THCS nguyen thi huong THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS nguyen thi ly THCS nguyet an ngoc lacLuận văn thạc sỹ: Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênSử dụng phép rời hình để giải một số dạng toán hình học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập