BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH và đầu tư CHỨNG KHOÁN

Bài giảng phân tích đầu chứng khoán TS võ duy khương

Bài giảng phân tích và đầu tư chứng khoán  TS võ duy khương
... II PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN A PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN I MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Mục đích: Yêu cầu: II CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Phân tích ... 42 B ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 43 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Đầu chứng khoán nhân tố ảnh hưởng đến đầu chứng khoán Các hình thức đầu chứng khoán ... thức đầu chứng khoán quy trình đầu chứng khoán 2.1 Các hình thức đầu chứng khoán 2.2 Quy trình đầu chứng khoán 46 II QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Không nên bỏ tất trứng vào...
 • 59
 • 2,234
 • 1

bài giảng phân tích đầu chứng khoán - gv. bùi ngọc toàn

bài giảng phân tích và đầu tư chứng khoán - gv. bùi ngọc toàn
... phương pháp phân tích chứng khoán Nội dung phân tích chứng khoán: Phân tích Phân tích kỹ thuật Sự cần thiết phương pháp phân tích chứng khoán Sự cần thiết phương pháp phân tích chứng khoán   ... pháp phân tích xu hướng Phương pháp phân tích thống kê mô tả Phương pháp phân tích tiêu  Phương pháp phân tích chứng khoán: Nội dung phân tích chứng khoán Phân tích Phân tích kỹ thuật Phân tích ... hướng lợi tức, tìm hiểu tỷ số phản ảnh khả sinh lời, lãi suất đầu NỘI DUNG CHÍNH  Chỉ tiêu khoản  Chỉ số khả tạo vốn  Chỉ số bảo chứng Công ty cổ phần A Bảng tổng kết tài sản 31/12/2005 Đơn...
 • 27
 • 272
 • 0

Bài giảng Phân tích đầu chứng khoán Chương 5 - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán Chương 5 - TS. Trần Phương Thảo
... n) mà ngư i n m gi trái phi u có th kỳ v ng TP003 100.000 50 0.000 1.000.000 10% 8% 12% n C 10.000 40.000 120.000 Kỳ h n 10 năm năm 15 năm Giá bán 110.000 480.000 P 1.190.000 • Trái phi u tr lãi ... l n tr lãi 10 11 Lãi su t c a trái phi u Lãi su t c a trái phi u TP001 F TP002 • TP003 100.000 50 0.000 1.000.000 i% 10% 8% 12% C 10.000 40.000 120.000 Giá bán 110.000 480.000 Lãi su t danh nghĩa ... a trái phi u 3.Lãi su t c a trái phi u • Lãi su t áo h n (Yield to maturity) Là lãi su t nhà u nh n c t mua trái phi u n m gi cho n áo h n n P = C ∑ (1 + YTM ) t t =1 + F (1 + YTM )n 13 •Lãi...
 • 5
 • 203
 • 0

Bài giảng Phân tích đầu chứng khoán Chương 1 - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán Chương 1 - TS. Trần Phương Thảo
... r t=2 C C -1 C t =1 C t=0 1   U −2 PV(n, r) = C (1 + r) + C (1 + r ) + + C (1 + r ) − n n PV(n, r ) = C ∑ t =1 C = - (1 + r) −n t (1 + r ) r [ ] 02/ 01/ 2 014 DỊNG TI N t=0 t =1 U VƠ H N DỊNG TI ... TR TƯƠNG LAI C A DỊNG TI N GIÁ TR HI N T I C A DỊNG TI N U t =1 C t=2 C t=0 FV n 1 FV(n, = C (1+ r) + C (1+ r) + + C (1+ r) r) n n 1  FV (n, r ) = C (1 + r )t = C (1 + r ) ∑ t=0   r t=2 C C -1 ... ) 2r +1( ) 1r +1( /nFC = VP nr … ,2r ,1r :iổđ yaht tấus iãL = VP =… =2r =1r :iổđ gnơhk măn auq tấus iãL n )r + 1( F C = V F :uahn gnằb gnơhk măn auq tấus iãL ) nr + 1( … ) 2r + 1( ) 1r + 1( F C...
 • 7
 • 81
 • 0

Bài giảng Phân tích đầu chứng khoán Chương 3 - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán Chương 3 - TS. Trần Phương Thảo
... 02/01/2014 PHÂN TÍCH KINH T Tổng sản phẩm quốc nội PHÂN TÍCH KINH T Lạm phát http://advisoranalyst.com/glablog/tag/good-stock/ http://sagaciousinvestor.blogspot.com/2011/ 03/ stocks-inflation-hedge-or-vedge.html ... http://sagaciousinvestor.blogspot.com/2011/ 03/ stocks-inflation-hedge-or-vedge.html PHÂN TÍCH KINH T PHÂN TÍCH KINH T • Lãi suất • Lạm phát Thí d : Mối quan hệ lợi nhuận lam phát Malaysia sau khủng hoảng tài Châu Á 1997 Khơng tim thâý m i quan h 02/01/2014 PHÂN TÍCH KINH ... v biến động giá dầu PHÂN TÍCH KINH T Các nhân tố vó mô 02/01/2014 PHÂN TÍCH NGÀNH Các giai đoạn chu kỳ sống ngành: • Tiên phong • Tăng trư ng nhanh • n nh • Suy thối PHÂN TÍCH NGÀNH • Mơ hình...
 • 6
 • 59
 • 0

Bài giảng Phân tích đầu chứng khoán Chương 4 - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán Chương 4 - TS. Trần Phương Thảo
... chứng khoán Khả toán T s ho t ng òn cân n 1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY T s v l i nhu n 1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY Tỷ số chứng khoán - Thư giá cổ phiếu (BV) - Lợi nhuận cổ phần (EPS) - ... quan v phân tích k thu t Các d ng th c th ThS Tr n Phương Th o 20 T NG QUAN V PHÂN TÍCH K THU T T NG QUAN V PHÂN TÍCH K THU T Khái ni m Xác Phân tích b n Xác nh s bi n cung c u n giá Phân tích ... EBITDA 610 - 14 Kh u hao 117 117 – Giá tr thay i – T l thay i 70 136 EBT 42 3 -2 67 Thu TNDN 169 L i nhu n ròng 2 54 Lãi vay 1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY • Báo cáo dòng ti n 1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH...
 • 7
 • 120
 • 0

Bài giảng phân tích đầu chứng khoán

Bài giảng phân tích và đầu tư chứng khoán
... Thuvientailieu.net.vn Phân tích đầu chứng chứng khoán Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Thuvientailieu.net.vn Phân tích đầu chứng chứng khoán Khoa Ngân hàng ... Phân tích đầu chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa A Khái niệm cổ phiếu thường (Common stock) Cổ phiếu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần công ty cổ ... Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Thuvientailieu.net.vn Phân tích đầu chứng chứng khoán Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Thuvientailieu.net.vn...
 • 5
 • 467
 • 0

200 Bài tập phân tích ĐầU CHứNG KHOáN

200 Bài tập phân tích Và ĐầU TƯ CHứNG KHOáN
... 0.124 0.07 )1.1243 IV: Bi tập rủi ro v danh mục đầu t Bài 1: (Rủi ro 1CP): Giá CP REE 28$, để dự đoán CP năm sau, phơng pháp điều tra số chuyên gia phân tích chứng khoán ngời ta có t liệu nh ... suất mong đợi 14% không nên ĐT Bài 4: (danh mục rủi ro + phi rủi ro) Quỹ đầu t VF1 dự kiến có danh mục đầu t nh sau: - Chứng khoán niêm yết: 20% vốn (a) - Chứng khoán cha niêm yết: 15% vốn (b) ... số vào ta có: WA + WB = WA + 1.94 WB = 2.5 WA = 0.53 WB = 0.47 GT đầu t vào A là: 0.53 ì 10TR = 5.3TR SL = 5.3/75.131 = 754 GT đầu t vào B là: 0.47 ì 10TR = 4.7TR SL = 4.7/93.057 = 505 Bài...
 • 15
 • 2,161
 • 48

Tổng hợp 200 Bài tập phân tích đầu chứng khoán có lời giải chi tiết

Tổng hợp 200 Bài tập phân tích Và đầu tư chứng khoán có lời giải chi tiết
... Câu 64; số liệu CO nh sau: Năm Lợi suất đầu t CP A Lợi suất a- Xác định thu nhập kỳ vòng đầu t vào A đầu t CP B B 2002 -5% 4% b- Rủi ro đầu t vào A B 2003 10% -2% c- Tích sai A&B 2004 -4% ... 15/7 /2002 , bán vào ngày 22/11 /2004 , F = 100.000đ, C = 9%, Mác = năm, lãi suất dài hạn để chi t khấu 8% Viết công thức định giá trái phiéu 15/7 /2002 15/7 /2003 15/7 /2004 15/7 /2005 15/7 /2006 15/7 /2007 ... dùng chi n lợc đầu t vào danh mục TP với loại TP nh sau: TP coupon năm C = 9%, F = 100.000 TP chi t khấu năm C = 0, F = 100.000 TP coupon năm C = 8%, F = 100.000 TP zero coupon năm có...
 • 91
 • 7,072
 • 37

Phân tích đầu chứng khoán TS

Phân tích và đầu tư chứng khoán TS
... đầu có khoản lời để đầu Một là, nhà đầu Phân tích đầu chứng khoán GV: TS Lê Trung Thành dùng khoản lời để đầu vào Thị trường chứng khoán gửi tiền vào ngân hàng Hai là, đầu vào ... tế ng lai dẫn 12 Phân tích đầu chứng khoán GV: TS Lê Trung Thành đến thay đổi chứng khoán trước thay đổi kinh tế thực xảy 13 Phân tích đầu chứng khoán II GV: TS Lê Trung Thành Phân tích ... hành đầu vào chứng khoán nào, cần phải xem xét việc đầu mối quan hệ so sánh với hội đầu khác kinh tế thị trường quốc tế Do đó, cần phải tiến hành phân tích chứng khoán Việc phân tích...
 • 37
 • 965
 • 8

Hướng dẫn phân tích đầu chứng khoán

Hướng dẫn phân tích và đầu tư chứng khoán
... 773 5538 Fax: (04) 773 5539 E-mail: tmt@tmt.com.vn www.tmt.com.vn MODULE PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Presented by Nguyen Thuy Hoan Work: SRTC_SSC Phone: (04) 553 5876 ... xu thế, thời điểm đột phá • Xây dựng đước chiến lược đầu dựa PTKT Tại sử dụng PTKT? • Phân tích tảng xung đột với PTKT • Hạn chế phân tích bản: • Khó tính xác giá trị nội • Bỏ qua vai trò ... lượng giao dịch  Khối lượng xu hướng giá chứng khoán  Khối lượng biến động vượt khoảng dao động giá chứng khoán Khối lượng giao dịch Khối lượng khẳng định xu hướng giá  Nếu mức giá tăng khối...
 • 64
 • 747
 • 7

Phân tích đầu chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phân tích và đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... ngời đầu t Phân tích đầu t chứng khoán .Phân tích đầu t chứng khoán hệ thống sở lý thuyết phân tích chứng khoán nhằm dự báo giá chứng khoán tơng lai kỹ thuật lựa chọn danh mục đầu t chứng khoán ... Căn vào nguồn gốc đời chứng khoán Căn vào nguồn gốc đời chứng khoán chia làm thị trờng chứng khoán sơ cấp thị trờng chứng khoán thứ cấp 1.3.2.1 Thị trờng chứng khoán sơ cấp Thị trờng chứng khoán ... Kiến thức thị trờng chứng khoán Muốn đạt đợc kỹ phân tích mức trung bình áp dụng đợc ngời đầu t phải có kiến thức tối thiểu chứng khoán, thị trờng chứng khoán phân tích đầu t chứng khoán Chỉ...
 • 60
 • 487
 • 0

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH đầu CHỨNG KHOÁN (phần 1)

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH và đầu tư CHỨNG KHOÁN (phần 1)
... a Thị trờng đánh giá cao A Câu 41: Sự rủi ro đầu t chứng khoán b Sự không ổn định tiền lãi đầu t vào TTCK (Sự không ổn định thu nhập đầu t TTCK) Câu 42: Một nhà phân tích muốn đánh giá khả toán ... Công ty X > Công ty Y Câu 33: Khi phân tích cổ phiếu công ty, nhà phân tích kỹ thuật đề cập tới a Tỷ lệ vốn nợ Câu 34: Một số nhà phân tích kỹ thuật, nhận thấy CK đợc ạt màu vào dấu hiệu thị trờng ... nhà đầu t nên: a Mua chứng khoán b Bán chứng khoán c Không mua không bán chứng khoán Câu 67: Sự tăng lên tỷ lệ cổ tức công ty giá trị cổ phiếu công ty có quan hệ ngợc chiều nhau: a Đúng b Sai Câu...
 • 19
 • 2,713
 • 14

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH đầu CHỨNG KHOÁN (phần 1

200 câu hỏi TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH và đầu tư CHỨNG KHOÁN (phần 1
... a Thị trờng đánh giá cao A Câu 41: Sự rủi ro đầu t chứng khoán b Sự không ổn định tiền lãi đầu t vào TTCK (Sự không ổn định thu nhập đầu t TTCK) Câu 42: Một nhà phân tích muốn đánh giá khả toán ... nhà đầu t nên: a Mua chứng khoán Câu 18 : Ngân hàng dự kiến công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả sau 11 % năm Nếu áp dụng hình thức trả lãi trớc 11 % tơng đơng với mức lãi suất trả trớc là: a 10 % ... rủi ro đầu t chứng khoán là: a Hệ số Beta () b Độ lệch chuyển () Câu 13 : Giá trị độ lồi trái phiếu: a Chỉ lớn Câu 14 : Bạn xem xét đầu t vào cổ phiếu cho lợi suất mong đợi 38% mức rủi ro 15 % Mức...
 • 19
 • 596
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phân tích và đầu tư chứng khoán200 bài tập phân tích và đầu tư chứng khoángiải bài tập phân tích và đầu tư chứng khoándạng bài tập phân tích và đầu tư chứng khoánbài tập phân tích và đầu tư chứng khoán có lời giảibài tập phân tích và đầu tư chứng khoán có lời giải phan 1GIỌNG ĐIỆU GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THUẬNHÀM LỢI ÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG TOÁN TÀI CHÍNHNghiên cứu sản xuất chả cá từ thịt vụn cá traCông nghệ sản xuất nui (macaroni Mì ống)BÀI TẬP PHAY CNC 2D SỐ 2BÀI TẬP PHAY CNC 2DPractical Bio Medical Signal Analysis Using MATLABĐề thi thử THPT QG môn GDCD lần 1 năm 2017 Bộ GD và ĐTCơ sở hình thành tư tưởng HCM và phân tích cơ sở quyết định bản chất cách mạng và khoa học của TT HCMCông nghệ sản xuất cháo ăn liềngiáo án số 1 hàn hơi ................Cô đặc mía đường 2 nồi liên tục xuôi chiềuĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại quận nam từ liêm, thành phố hà nộiPhan tích các yếu tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại trên khu vực TP HCMPhân tích hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại các công ty chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namĐánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện lang chánh tỉnh thanh hoá giai đoạn 2013 2015Bài Giarng Hàn Khí ......Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện vị xuyên tỉnh hà giang giai đoạn năm 2013 2015Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường tân thịnh thành phố thái nguyên giai đoạn 2013 2015Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực đấu thầu theo quy định của pháp luật việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập