Ảnh hưởng của kali và canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) ở tỉnh Vĩnh long

Ảnh hưởng của kali canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) tỉnh Vĩnh long

Ảnh hưởng của kali và canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) ở tỉnh Vĩnh long
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÊ THỊ THANH HIỀN ẢNH HƢỞNG CỦA KALI CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) TỈNH VĨNH LONG LUẬN ÁN ... tài Ảnh hƣởng kali canxi suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) tỉnh Vĩnh Long đƣợc thực nhằm (i) Tìm hạn chế kỹ thuật bón phân nông dân; Quan hệ suất củ khoai lang ... tỉnh Vĩnh Long Năng suất củ, suất củ thƣơng phẩm tỷ lệ suất củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật thí nghiệm liều lƣợng bón K huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Năng suất củ thƣơng phẩm khoai lang Tím...
 • 173
 • 168
 • 0

ảnh hưởng của acid ascorbic đến sự biến đổi anthocyanins trong khoai lang tím nhật (ipomoea batatas l ) từ các quá trình chế biến nhiệt (nấu, hấp, sấy)

ảnh hưởng của acid ascorbic đến sự biến đổi anthocyanins trong khoai lang tím nhật (ipomoea batatas l ) từ các quá trình chế biến nhiệt (nấu, hấp, sấy)
... - TRƯƠNG MỘNG KIỀU ẢNH HƯỞNG CỦA ACID SACORBIC ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ANTHOCYANINS TRONG KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS L. ) TỪ CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN NHIỆT (NẤU, HẤP, SẤY) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... acid ascorbic đến biến đổi anthocyanin khoai lang tím Nhật trình sấy Ảnh hưởng acid ascorbic đến biến đổi anthocyanin khoai lang tím Nhật trình sấy 50oC thể Bảng 4.5 Bảng 4.5 Ảnh hưởng acid ascorbic ... acid ascorbic đến biến đổi anthocyanin khoai lang tím Nhật trình nấu Ảnh hưởng acid ascorbic đến biến đổi hàm l ợng anthocyanin khoai lang tím Nhật trình nấu 100oC thể Bảng 4.1 Bảng 4.1 Ảnh hưởng...
 • 63
 • 134
 • 0

ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất giống lúa ir50404 vụ đông xuân 20122013 tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long

ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất giống lúa ir50404 vụ đông xuân 20122013 tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
... giống lúa IR50404 vụ Đông Xuân 2012-2013 Bình Tân- Vĩnh Long 3.2 20 Các thành phần suất giống lúa IR50404 vụ Đông Xuân 2012-2013 Bình Tân- Vĩnh Long 3.5 22 Năng suất giống lúa IR50404 vụ Đông Xuân ... LƯỢC Đề tài Ảnh hưởng mật độ sạ đến suất lúa IR50404 vụ Đông Xuân 2012-2013 huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thực nhằm mục tiêu xác định mật độ gieo sạ thích hợp đến suất giống lúa IR50404 góp ... đó, đề tài Ảnh hưởng mật độ gieo sạ đến suất giống lúa IR50404 vụ Đông Xuân 2012-2013 huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thực nhằm mục tiêu xác định mật độ gieo sạ thích hợp đến suất lúa IR50404 góp...
 • 48
 • 274
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA Mn GA3 ĐẾN NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT NGÔ RAU LVN23 TRÊN ĐẤT PHÙ SA THÀNH PHỐ HUẾ" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 0,01 - 0,05% theo yêu cầu ngô 3.2 Ảnh hưởng Mn, GA3 phối hợp chúng đến suất yếu tố cấu thành suất ngô rau LVN23 Năng suất ngô rau kết hợp hài hòa yếu tố cấu thành suất như: Số bắp hữu hiệu cây, ... IV Kết luận Bón vi lượng Mn chất điều hòa sinh trưởng GA3 ảnh hưởng tốt đến suất phNm chất giống ngô rau LVN23 Các công thức có xử lý làm tăng suất ngô rau lên từ 1% đến 31,63% so đối chứng ... lượng chất điều hòa sinh trưởng có tác dụng đến chất lượng ngô rau sau thu hoạch Điều Mn GA3 cung cấp cho ngô chất cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp chất hữu mà đặc biệt hợp chất...
 • 8
 • 210
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của Mn Cu tới năng suất tính chịu hạn của giống khoai tây(Solanum tuberosum L.) var. Solara vùng núi tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của Mn và Cu tới năng suất và tính chịu hạn của giống khoai tây(Solanum tuberosum L.) var. Solara ở vùng núi tỉnh Bắc Giang
... hạn giống khoai tây (Solanum tuberosum L.) var Soỉara ỏ’ vùng núi tỉnh Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu ảnh hưởng Mn Cu tới tính chịu hạn suất giống khoai tây Solara vùng núi tỉnh Bắc Giang ... nghiên cún ảnh hưởng số nguyên tố vi lượng đối tượng vùng núi tỉnh Bắc Giang chưa quan tâm Xuất phát từ ý nghĩa lý luận thực tiễn đó, tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng Mn Cu tới suất tính chịu hạn ... sau: ĐC Cu Mn Mn + Cu Mn + Cu ĐC Cu Mn Mn Mn + Cu ĐC Cu Cu Mn Mn + Cu ĐC Các ô thí nghiệm có diện tích 15m2, có chế độ chăm sóc đảm bảo tính đồng công thức Chế độ phân bón (tính theo sào Bắc bộ:...
 • 60
 • 90
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của Mn Cu tới năng suất tính chịu hạn của giống khoai tây(Solanum tuberosum L.) var. Solara vùng núi tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của Mn và Cu tới năng suất và tính chịu hạn của giống khoai tây(Solanum tuberosum L.) var. Solara ở vùng núi tỉnh Bắc Giang
... dng Mn2 +, Mn3 + v Mn4 + Mn t dng t dung dch hoc dng liờn kt Mn khú tiờu thng dng Mn- oxit (MnO2; MnO2.2H2O v Mn2 O3.nH2O; MnO .Mn2 O3) Mn2 + l dng vi lng cõy d hp th nht ( hỡnh 1.1) Mn Mn4+ (MnO2.nH2O) ... cụng thc thớ nghim, mi cụng thc lp li ln v c b trớ nh bng sau: C Cu Mn Mn + Cu Mn + Cu C Cu Mn Mn Mn + Cu C Cu Cu Mn Mn + Cu C Cỏc ụ thớ nghim cú din tớch 15m2, cú ch chm súc m bo tớnh ng u gia ... tin hnh nghiờn cu nh hng ca Mn v Cu ti nng sut v tớnh chu hn ca ging khoai tõy (Solanum tuberosum L.) var Solara vựng nỳi tnh Bc Giang Mc ớch nghiờn cu Tỡm hiu s nh hng ca Mn v Cu ti tớnh chu...
 • 87
 • 79
 • 0

ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất giống lúa om 5451 vụ đông xuân năm 2013 2014 tại xã tân long, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất giống lúa om 5451 vụ đông xuân năm 2013  2014 tại xã tân long, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... vụ Đông Xuân 2013- 2014 Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Ảnh hưởng mật độ sạ đến thành phần suất giống lúa OM 5451 vụ Đông Xuân 2013- 2014 Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ... Giang Ảnh hưởng mật độ gieo sạ đến suất (tấn/ha) giống lúa OM 5451 vụ Đông Xuân 2013- 2014 Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Hiệu kinh tế giống OM 5451 vụ Đông Xuân 20132 014 Tân Long, ... bệnh giống lúa OM 5451 vụ Đông Xuân 2013- 2014 Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Chiều cao qua giai đoạn sinh trưởng giống lúa OM 5451 vụ Đông Xuân 2013- 2014 Tân Long, huyện Phụng Hiệp,...
 • 52
 • 265
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón tới năng suất chất lượng VA06 trên đất xám feralit xã chân sơn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang

nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón tới năng suất và chất lượng VA06 trên đất xám feralit xã chân sơn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a lư ng ñ m bón t i su t ch t lư ng c VA06 ñ t xám feralit Chân Sơn, huy n Yên Sơn, t nh Tuyên Quang 1.2 M c ñích, yêu c u 1.2.1 M c ñích Nghiên ... K T QU NGHIÊN C U 4.1 ði u ki n t nhiên tình hình phát tri n chăn nuôi c a Chân Sơn huy n Yên Sơn, t nh Tuyên Quang 4.1.1 ði u ki n t nhiên Chân Sơn * V trí ñ a lý Chân Sơn m t mi n ... n Yên Sơn t nh Tuyên Quang Ranh gi i c a ñư c xác ñ nh c th : - Phía B c giáp Lang Quán huy n Yên Sơn - Phía Nam giáp Kim Phú, Phú Lâm, M B ng huy n Yên Sơn - Phía ðông giáp xã...
 • 73
 • 282
 • 1

Phân Tích Tình Hình Lao Động Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động.PDF

Phân Tích Tình Hình Lao Động Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động.PDF
... Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Của Người Lao Động Thơng qua nghiên cứu như: − Phân tích tình hình lao động, tiền lương Điện Lực Cần Thơ: + Về lao động: ... người lao động Doanh nghiệp Phân tích tình hình thực quỹ lương năm 2003 SVTH: Lâm Hồng Minh Trang Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động ... HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LƯƠNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN LỰC CẦN THƠ I Phân Tích Lao Động: Phân loại lao động Điện Lực Cần Thơ: Căn vào loại hợp đồng lao động...
 • 70
 • 571
 • 5

phân tích tình hình lao động, tiêng lương ảnh hưởng của chính sách lương đến năng suất lao động.pdf

phân tích tình hình lao động, tiêng lương và ảnh hưởng của chính sách lương đến năng suất lao động.pdf
... tài Phân Tích Tình Hình Lao Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Của Người Lao Động” Thơng qua nghiên cứu như: − Phân tích tình hình lao động, tiền lương ... Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh − Phân tích ảnh hưởng sách lương đến suất lao động người lao động: + Phân tích so sánh hình thức lương ... Tài Chính SVTH: Lâm Hồng Minh Trang 29 Phân Tích Tình Hình Lao Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh Chương III PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH...
 • 70
 • 309
 • 0

Phân Tích Tình Hình Lao Động Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động

Phân Tích Tình Hình Lao Động Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động
... Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Của Người Lao Động Thơng qua nghiên cứu như: − Phân tích tình hình lao động, tiền lương Điện Lực Cần Thơ: + Về lao động: ... người lao động Doanh nghiệp Phân tích tình hình thực quỹ lương năm 2003 SVTH: Lâm Hồng Minh Trang Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động ... HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LƯƠNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN LỰC CẦN THƠ I Phân Tích Lao Động: Phân loại lao động Điện Lực Cần Thơ: Căn vào loại hợp đồng lao động...
 • 70
 • 344
 • 1

Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động

Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động
... Phân Tích Tình Hình Lao Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh Chương III PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ... Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Của Người Lao Động Thơng qua nghiên cứu như: − Phân tích tình hình lao động, tiền lương Điện Lực Cần Thơ: + Về lao động: ... 10 Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh pháp luật, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà tiền...
 • 70
 • 250
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của MgSO4 đến sinh trưởng, năng suất chất lượng của hai giống chè Shan Chất Tiền LDP1 tại Phú Thọ

 Nghiên cứu ảnh hưởng của MgSO4 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của hai giống chè Shan Chất Tiền và LDP1 tại Phú Thọ
... 4.4 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến khả tích lũy vật chất khô chè 76 4.5 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến chất lượng búp chè 78 4.5.1 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến hàm lượng Mg búp chè ... hưởng MgSO4 đến sinh trưởng, suất chất lượng hai giống chè Shan Chất Tiền LDP1 Phú Thọ 1.2 Mục đích đề tài - Nghiên cứu ảnh hƣởng phân đa lƣợng hữu kết hợp với liều lƣợng bón MgSO4 khác đến suất, ... http://www.lrc-tnu.edu.vn đen giống chè Shan Chất Tiền 4.6 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến thử nếm cảm quan chè 83 xanh giống chè LDP1 4.17 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến suất chè 85 4.18 Một số...
 • 118
 • 451
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của MgSO4 đến sinh trưởng năng suất chất lượng của hai giống chè Shan Chất Tiền LDP1 tại Phú Thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của MgSO4 đến sinh trưởng năng suất và chất lượng của hai giống chè Shan Chất Tiền và LDP1 tại Phú Thọ
... 4.4 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến khả tích lũy vật chất khô chè 76 4.5 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến chất lượng búp chè 78 4.5.1 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến hàm lượng Mg búp chè ... hưởng MgSO4 đến sinh trưởng, suất chất lượng hai giống chè Shan Chất Tiền LDP1 Phú Thọ 1.2 Mục đích đề tài - Nghiên cứu ảnh hƣởng phân đa lƣợng hữu kết hợp với liều lƣợng bón MgSO4 khác đến suất, ... http://www.lrc-tnu.edu.vn đen giống chè Shan Chất Tiền 4.6 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến thử nếm cảm quan chè 83 xanh giống chè LDP1 4.17 Ảnh hưởng liều lượng bón MgSO4 đến suất chè 85 4.18 Một số...
 • 118
 • 393
 • 0

Phân Tích Tình Hình Lao Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Tại Điện Lực Cần Thơ

Phân Tích Tình Hình Lao Động, Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Tại Điện Lực Cần Thơ
... HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LƯƠNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI ĐIỆN LỰC CẦN THƠ I Phân Tích Lao Động: Phân loại lao động Điện Lực Cần Thơ: Căn vào loại hợp đồng lao động ... Động, Tiền Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Của Người Lao Động Thơng qua nghiên cứu như: − Phân tích tình hình lao động, tiền lương Điện Lực Cần Thơ: + Về lao động: ... Lương Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động GVHD: Nguyễn Tri Như Quỳnh − Phân tích ảnh hưởng sách lương đến suất lao động người lao động: + Phân tích so sánh hình thức lương...
 • 70
 • 319
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của lượng bốc hơi đến năng suất và hàm lượng cao su khô3 4 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất cá thể của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 5 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất lý thuyết của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 6 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất thực thu của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 8 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất thu hoạch lần 2 của cây cẩm nhuộm màu đỏ và cây cẩm nhuộm màu tímảnh hưởng của mật độ đến khả năng tích lũy chất khô của hai loài diệp hạ châuảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất dược liệu diệp hạ châuảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất tái sinh của cây cẩmđánh giá tính chất khoai lang tím nhật và bước đầu thăm dò lên men rượu từ khoai lang tím nhậtnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangảnh hưởng của kali đến năng suất lúaảnh hưởng của giống và phân bón đến năng suất rauảnh hưởng của giống và mật độ đến khả năng sinh trưởng và năng suấtphương pháp xác định thời gian nuôi cấy thích hợp và ảnh hưởng của thời gian đến khả năng cố định đạm của chủng vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu xác định thời gian nuôi cấy thích hợp và ảnh hưởng của thời gian đến khả năng cố định đạm của chủng vi khuẩn tuyển chọnĐỊNH LƯỢNG THYROGLOBULIN HUYẾT THANH BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT hóa điều TRỊ BẰNG iốt PHÓNG xạ (i 131)NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và các yếu tố NGUY cơ của BỆNH NHỒI máu nãoDẤU HIỆU TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUANTÌNH DỤC VÀ MA TÚY TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ ĐỒNG TÍNH TẠI HÀ NỘI NĂM 2014ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ CHẤN THƯƠNG VAI BẰNG MÁY GIA TỐC KẾKIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ TIÊM VACCIN CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ HAI BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG TẠI HÀ NỘI NĂM 2015 VÀ YẾU TỐ LIÊN QUANMỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỎI THẬN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 16 XÃ THUỘC 8 VÙNG SINH THÁI CỦA VIỆT NAM NĂM 2013 2014Thiết kế hệ thống lái xe du lịch 7 chỗ kèm bản vẽĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC XỊT THÔNG XOANG NAM DƯỢC TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG CẤPGiải phương trình lyapunov bằng phương pháp luân phương ẩn (LV thạc sĩ)bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏibồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề địa hình việt nam và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia môn địa líbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyểnbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các bài tập liên quanĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU SỚM SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂMHẠ ÁP ÍCH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐỘ IMỘT SỐ ĐA HÌNH GEN TP53 TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁTKẾT QUẢ PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÁC MẠC HÌNH CHÓPXÁC LẬP CÔNG THỨC ƯỚC LƯỢNG KÍCH THƯỚC GẦN XA RĂNG NANH VÀ RĂNG CỐI NHỎ Ở NGƯỜI VIỆT DÙNG TRONG DỰ ĐOÁN KHOẢNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập