NHỮNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC tế

Tài liệu Chương 5: Những phương tiện thanh toán quốc tế doc

Tài liệu Chương 5: Những phương tiện thanh toán quốc tế doc
... sec trả theo lệnh séc tra người 47 Chức tờ séc Là phương tiện rút tiền mặt từ tài ề khoản tiền gửi ngân hàng Là phương tiện lưu thơng phương tiện tốn thay ế tiền mặt 48 Nội dung tờ séc cua tơ ... Uy Ủy ban Luật Thương mại quoc tế Liên mai quốc te cua Lien Hợp Quốc ban hành văn kiện số A/CN 9/211 ngày 18/2/1982 Hối phiếu Lệnh phiếu ve Hoi phieu va phieu quốc tế Khái niệäm • • Hối phiếu mệnh ... chất Hối phiếu trơn Hố hi kè H phiếáu k øm chứng từ Căn vào phương thức toán Hối phiếu sử dụng phương thức nhờ thu Hốái phiếáu sử dụng phương thức tín dụng chứng từ 37 2 Lệnh phiếu phieu 38 Lệänh...
 • 67
 • 248
 • 0

Những điều cần biết về Bitcoin – phương tiện thanh toán quốc tế mới trên thế giới và Việt Nam

Những điều cần biết về Bitcoin – phương tiện thanh toán quốc tế mới trên thế giới và Việt Nam
... dụng Bitcoin toán quốc tế thực trạng sử dụng Bitcoin 2.1 Ứng dụng Bitcoin toán quốc tế Với đặc tính ưu việt phí toán rẻ nhiều so với toán thẻ tín dụng chuyển khoản, chi phí gửi tiền qua Bitcoin ... tiền Bitcoin, minh chứng khẳng định vị toàn cầu đồng Bitcoin 2.2 Thực trạng sử dụng Bitcoin Việt Nam Điều cần phải nói đồng tiền Bitcoin mang đặc tính ưu việt toán, nhiên việc sử dụng toán Bitcoin ... nhận toán quốc tế dễ dàng Các đơn vị bán lẻ trực tuyến dịch vụ tư vấn độc lập thường không bán sản phẩm hay dịch vụ họ quốc tế phí toán quốc tế cao Bitcoin giảm thiểu chi phí làm cho giao dịch quốc...
 • 16
 • 251
 • 4

Phương tiện thanh toán quốc tế

Phương tiện thanh toán quốc tế
... Chương hai: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ • • • • • Thương phiếu- Trade bill Hối phiếu- Bill of exchange Lệnh phiếu – Promissory ... (Geneve) năm 1930 • y ban thương mạ i quốc tế Liên hợp quốc kỳ họp thứ 15 New York – thông qua văn kiện A/CN 9/211 ngày 18/2/1982 hối phiếu lệnh phiếu quốc tế (International Bills of Exchange and ... hối phiếu (Acceptance)  Chấp nhận hối phiếu thủ tục pháp lý nhằm xác nhận việc đồng ý (đả m bảo) toán người trả tiền hối phiếu  Hình thức chấp nhậ n- accepted, ký gó c bên trái, mặt sau, đóng...
 • 20
 • 537
 • 5

Các phương tiện thanh toán quốc tế

Các phương tiện thanh toán quốc tế
... ULB (Uniform Law for Bill of Exchange) - Luật mạng tính chất quốc tế: Luật hối phiếu kỳ phiếu quốc tế uỷ ban Luật Thương mại quốc tế LHQ Kỳ họp thứ 15 New York, ngày 26/07 đến 6/08/1982, tài ... triển kinh tế kéo theo phát triển công nghệ Ngân hàng HP trở thành công cụ toán chủ yếu lưu thông rộng rãi thị trường Các nguồn luật điều chỉnh lưu thông hối phiếu: - Luật mang tính chất quốc gia: ... khác 34 Cách thức ký hậu hối phiếu: Theo UBL: - Ký vào mặt sau - Ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản - Ký hậu phải vô điều kiện - Người ký hậu người có quyền ký hợp đồng kinh tế đối ngoại ký tay 35 Các loại...
 • 62
 • 629
 • 4

Các phương tiện thanh toán quốc tế

Các phương tiện thanh toán quốc tế
... định thời hạn toán, thời hạn hiệu lực, gtrị pháp lý… 20 Các nội dung Hối phiếu (5)Thời hạn toán Thanh toán (at sight B/E) 21 Thanh toán sau (time/usance B/E) (5) Thời hạn toán Thanh toán ngay: Payable ... theo điều kiện hay lý nào, đơn lệnh toán/ chấp nhận toán Người bị ký phát toán/ chấp nhận toán từ chối toán (tuy nhiên, việc toán/ chấp nhận toán vô điều kiện) 5 Các nội dung Hối phiếu b Số tiền ghi ... => trao tay 5 Các nội dung Hối phiếu (7) Tên địa người bị ký phát: - Là NH phát hành L/C toán L/ C - Là nhà NK phương thức khác (nhờ thu, mở sổ…) - Phải ghi địa điểm toán, không toán địa người...
 • 59
 • 426
 • 3

Các phương tiện thanh toán quốc tế

Các phương tiện thanh toán quốc tế
... hối phiếu • Thanh tốn nhìn thấy/khi xuất trình (payable sight / payable on demand / payable on presentment): AT SIGHT • Thanh tốn thời điểm định sau nhìn thấy AT X DAYS AFTER SIGHT • Thanh tốn ... thơng, hối phiếu kỳ phiếu giống Các điều luật dùng để điều chỉnh hối phiếu áp dụng tương tự cho kỳ phiếu  So với hối phiếu, kỳ phiếu sử dụng thương mại quốc tế KỲ PHIẾU (Promissory Note) Một ... thơng minh (Smart Card)  Thẻ tổng hợp Quy trình tốn thẻ Trung tâm thẻ CÁC BÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG THẺ Tổ chức thẻ quốc tế  Ngân hàng phát hành  Chủ thẻ  Ngân hàng tốn  Đơn vị chấp nhận thẻ...
 • 12
 • 348
 • 5

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ
... chối toán tờ séc phải trả lại tờ séc cho ng ười hưởng lợi tờ séc ghi rõ lý từ chối 2.6 Văn pháp lý quốc tế điều chỉnh phương tiện séc: Văn pháp lý quốc tế điều chỉnh phương tiện séc Luật séc quốc ... với loại ph ương tiện toán Sau này, với phát triển ngày nhanh thương mại quốc tế, sau thòi ký mở kinh tế nước ta từ năm 1990 cải cách mạnh mẽ lĩnh vực ngân hàng, phương tiện toán không d ùng ... tiền Séc phương tiện toán sử dụng rộng rãi nước có hệ thống ngân hàng phát triển cao Hiện séc phương tiện chi trả dùng phổ biến toán nội địa tất nước Séc sử dụng rộng rãi toán quốc tế hàng hóa,...
 • 27
 • 683
 • 3

THANH TOÁN QUỐC tế PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC tế hối phiếu

THANH TOÁN QUỐC tế PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC tế hối phiếu
... Chương hai: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ • • • • • Thương phiếu- Trade bill Hối phiếu- Bill of exchange Lệnh phiếu – Promissory notes Séc- Cheque Thẻ- Card I HỐI PHIẾU: (Bill of exchange ... i quốc tế Liên hợp quốc kỳ họp thứ 15 New York – thông qua văn kiện A/CN 9/211 ngày 18/2/1982 hối phiếu lệnh phiếu quốc tế (International Bills of Exchange and Promissory notes) Khái niệm : Hối ... Drawer ………………………………… 2.Đặc điểm hối phiếu : • Có đặc điểm  Tính trừu tượng hối phiếu  Tính bắ t buộc trả tiền hố i phiếu  Tính lưu thông hối phiếu 3.Hình thức hối phiếu: trg 109 No……… BILL OF...
 • 20
 • 242
 • 1

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ
... CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ HỐI PHẾU (BILL OF EXCHANGE) LỆNH PHIẾU PROMISSORY NOTES SÉC (CHEQUE) THẺ THANH TOÁN (PLASTIC CARD) I HỐI PHIẾU (BILL OF ... Ngân hàng IV THẺ THANH TOÁN (PLASTIC CARD) Khái niệm Thẻ toán phương tiện toán mà người sở hữu thẻ sử dụng để rút tiền mặt máy, quầy tự động ngân hàng đồng thời sử dụng thẻ để toán tiền hàng hóa ... mại thống năm 1962 Mỹ Uniform Commercial Code - UCC 1962 (Mỹ)  Công ước Liên hợp quốc hối phiếu lệnh phiếu quốc tế năm 1982 - International Bill of Exchange and International promissory note ...
 • 39
 • 2,974
 • 3

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 4 Phương tiện thanh toán quốc tế

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 4 Phương tiện thanh toán quốc tế
... Thứ có sẵn để: Chi trả, toán  L/C, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi có PT TT? (2) Hãy kể tên PT TT Bạn biết? (3) Hiện Bạn có phương tiện TT nào? (4) So sánh PT TT nội địa quốc tế? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 44 SÉC 4. 3 Hình thức: + Bằng văn bản, gồm hai phần (cuống séc phần séc) + Mặt trước in sẵn nội dung séc, mặt sau để ghi nghiệp vụ séc 4. 4 Các bên tham gia: + Người ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ Phương tiện TT (= Chứng từ tài chính) Hối phiếu đòi nợ (B/E) Bill of Ex or Draft Hối phiếu nhận nợ Promissory Note Séc Check - Cheque TỔNG QUAN (1) Phương tiện TT gì? Thứ có...
 • 53
 • 315
 • 0

Tài liệu Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ- Hối phiếu ppt

Tài liệu Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ- Hối phiếu ppt
... Chương hai: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ • • • • • Thương phiếu- Trade bill Hối phiếu- Bill of exchange Lệnh phiếu – Promissory notes Séc- Cheque Thẻ- Card I HỐI PHIẾU: (Bill of exchange ... Drawer ………………………………… 2.Đặc điểm hối phiếu : • Có đặc điểm  Tính trừu tượng hối phiếu  Tính bắ t buộc trả tiền hố i phiếu  Tính lưu thông hối phiếu 3.Hình thức hối phiếu: trg 109 No……… BILL OF ... phải trả sau ngày ký phát hối phiếu, ghi “X ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu (At 90 days after bill of exchange date) 5.Chấp nhận hối phiếu (Acceptance)  Chấp nhận hối phiếu thủ tục pháp lý nhằm...
 • 20
 • 414
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngbáo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNThiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Trang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Bài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập