Quy hoạch vùng phủ sóng DVB t2 tại quảng trị

Quy hoạch vùng phủ sóng DVB t2 tại quảng trị

Quy hoạch vùng phủ sóng DVB  t2 tại quảng trị
... đất DVBT2 cần bổ sung, đổi phát triển 43 CHƯƠNG 3: QUY HOẠCH PHỦ SÓNG DVB- T2 QUẢNG TRỊ 3.1 Quy hoạch tổng thể Trước tiên, khả phủ sóng quy mô lớn DVB- T2 lớn so với DVB- T SFN cách đáng kể Vùng phủ ... DVB- T2 Tuy nhiên, vùng phủ sóng mặt việc lập quy hoạch, quy hoạch khác phải xem xét phối hợp Mục quy hoạch phủ sóng GE06 DVB- T ITU sử dụng cho DVB- T2 Kích thước vùng phủ sóng SFN tối ưu cho DVB- T2 ... dụng vùng phủ sóng DVB- T ảnh hưởng trầm trọng 44 Bảng 3.2: Các tham số DVB- T2 Bảng 3.2 cho thấy phạm vi vùng phủ sóng DVB- T2 SFN với quy mô lớn DVB- T2 cho trạm thu cố định Hầu hết khu vực phải phủ...
 • 67
 • 220
 • 0

Quy hoạch vùng phủ sóng DVB t2 tại quảng trị

Quy hoạch vùng phủ sóng DVB  t2 tại quảng trị
... phát Quảng Trị 33 2.2.2 Mô hình phát sóng có sử dụng điều chế số DVB- T 38 2.2.3 Mô hình chuyển tiếp qua trung tần 36,15 MHZ 40 CHƯƠNG : Qui hoạch vùng phủ sóng DVB- T2 Quảng Trị 44 3.1 Qui hoạch ... 44 3.1.1 Vùng phủ sóng SFN 44 3.1.2 Dung lượng vùng phủ sóng 46 3.2 Tính toán, truyền sóng tỉnh Quảng Trị lân cận 48 3.2.1 Mô hình Truyền sóng Okumura-Hata 48 3.2.2 Qui hoạch truyền sóng 51 3.2.3 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THANH NAM QUY HOẠCH VÙNG PHỦ SÓNG DVB- T2 TẠI QUẢNG TRỊ Ngành : Công nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên ngành : Kỹ thuật điện tử...
 • 11
 • 12
 • 0

tiểu luận ứng dụng gis và rs trong quy hoạch phát triển cây cao su tại quảng trị

tiểu luận  ứng dụng gis và rs trong quy hoạch phát triển cây cao su tại quảng trị
... CA_ @` , b @_ , @` , b @_ , Mp +& , J JK ' A @ 1B JZ / O ' / '0' ;Q @D / W X/ ;U 'OE ' A M) @& /RS+ ' 1/T1 +'/.N+ 6E( g ) Y/ cT g 5p +& , / ` '0' MS C b) 't C ( :) L>> FD D/j6/ /-1 % ^^^ /j6/ /-1 g~3 ^ VV8 •D D/j6/ /-1 ^ >>>> F1 > F1...
 • 33
 • 212
 • 1

Phân tích và qui hoạch vùng phủ sóng mạng Internet không dây băng rộng sử dụng công nghệ WiMax

Phân tích và qui hoạch vùng phủ sóng mạng Internet không dây băng rộng sử dụng công nghệ WiMax
... dây băng rộng cho phép phủ sóng mạng băng rộng không dây cố định nhờ công nghệ truy nhập vô tuyến băng rộng diện rộng với kiến trúc mạng linh hoạt Giao diện WiMax di động sử dụng kỹ thuật OFDM để ... mại hóa công nghệ theo tiêu chuẩn 802.16 Ở giới thiệu sở lý luận WiMax xem xét tiêu chuẩn với mô hình ứng dụng WiMax giải pháp truy cập băng rộng không dây Công nghệ truy nhập không dây triển ... việc sử dụng kênh cấu hình thích hợp mà không sử dụng đến kế hoạch tần số truyền thống Trong WiMax di động, việc sử dụng kênh linh hoạt thực dễ dàng phân đoạn kênh vùng hoán vị Một phân đoạn phân...
 • 125
 • 257
 • 1

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tt

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tt
... ĐỀ QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA GIS 1.1 Ứng dụng GIS đánh giá tiềm đất đai phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản giới 1.2 Tình hình nghiên cứu GIS ... cứu GIS đánh giá tiềm đất đai phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản Việt Nam .11 1.3 Vai trò nuôi trồng thủy sản cấu kinh tế KKT Vân Đồn 14 1.4 Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản [1] ... thống GIS 34 2.3 Áp dụng kết đánh giá quy hoạch (chọn vùng ƣu tiên theo tiêu quy hoạch) 34 Chƣơng THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY...
 • 7
 • 247
 • 3

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
... Thái Lan trọng áp dụng GIS việc quản lý quy hoạch NTTS Đặc biệt có trợ giúp tổ chức FAO nghiên cứu hệ thống, việc ứng dụng đ-ợc thực cách hệ thống khoa học Gắn việc nuôi trồng thủy sản việc quản ... Quyt nh s 1296/Q-TTg ngy 19/8/2009 "V vic Phờ duyt quy hoch chung xõy dng Khu kinh t Võn n, tnh Qung Ninh n nm 2020 tm nhỡn n nm 2030 ó xỏc nh tm nhỡn cho Khu Kinh t Võn n ú l phỏt trin Khu Kinh ... v quy hoch nuụi trng thy sn ti khu kinh t Võn n Bờn cnh ú, lun cho phộp ỏnh giỏ kh nng ng dng cụng ngh GIS vic ỏnh giỏ tim nng t phc v quy hoch nuụi trng thy sn ti khu kinh t Võn n, tnh Qung Ninh...
 • 100
 • 263
 • 0

Khảo sát một số thông số chất lượng nước vùng cửa sông thạch hãn – tỉnh quảng trị

Khảo sát một số thông số chất lượng nước vùng cửa sông thạch hãn – tỉnh quảng trị
... cửa sông Thạch Hãn - tỉnh Quảng Trị 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Sơ đồ khối nghiên cứu Khảo sát số thông số chất lượng nước vùng cửa sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị Khảo sát số thông số chất ... đó, đề tài “ Khảo sát số thông số chất lượng nước vùng cửa sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị thực với mục tiêu tìm hiểu trạng chất lượng nước vùng cửa sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị, góp phần ... THỦY SẢN ………………………… NGUYỄN NỮ KHÁNH DUNG MSSV: 4913063002 KHẢO SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG THẠCH HÃN TỈNH QUẢNG TRỊ Đồ án tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản lý Môi trường...
 • 55
 • 143
 • 0

thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình số mặt đất (dvb-t2) tại điểm thu trong vùng phủ sóng

thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình số mặt đất (dvb-t2) tại điểm thu trong vùng phủ sóng
... Tên quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thu t quốc gia tín hiệu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) điểm thu vùng phủ sóng Đặt vấn đề 2.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa a) Tình hình tiêu chuẩn hóa tín hiệu truyền hình ... việc xây dựng quy chuẩn kỹ thu t quốc gia tín hiệu truyền hình hình số mặt đất (DVB-T2) điểm thu vùng phủ sóng cần thiết hữu ích − Giới hạn phạm vi xây dựng quy chuẩn: Quy chuẩn xây dựng chuẩn hóa ... định điểm thu cao − Tên quy chuẩn xây dựng là: "Quy chuẩn kỹ thu t quốc gia tín hiệu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) điểm thu vùng phủ sóng" Sở xây dựng tiêu chuẩn Trên sở đánh giá tình hình...
 • 31
 • 249
 • 3

Tài liệu Quy Hoạch Thành Phố sông Hồng Hà Nội có nên tiếp tục? potx

Tài liệu Quy Hoạch Thành Phố sông Hồng Hà Nội có nên tiếp tục? potx
... huyện Nội Tây Vĩnh Phú • Ngày 29/5/2008, Nội bao gồm toàn diện tích, dân số Nội (cũ) tỉnh Tây • Quy hoạch chung thủ đô Nội đến năm 2020, hình thành Nội phía Bắc sông Hồng ... nhiều vấn đề môi trường, tự nhiên, xã hội…, dự án quy hoạch thành phố Sông Hồng- Nội liệu nên tiếp tục? Báo Cáo Quy Hoạch Môi Trường Vị Trí Nội • Từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc • 105°44' ... tới hết địa giới hành Nội Báo Cáo Quy Hoạch Môi Trường 17 Báo Cáo Quy Hoạch Môi Trường 18 Cuối năm 2008, Nội tổ chức triển lãm Quy hoạch phát triển sông Hồng, đoạn qua Nội Thống kê cho...
 • 40
 • 193
 • 0

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện đồng phú, tỉnh bình phước

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện đồng phú, tỉnh bình phước
... ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƢỚC SVTH: TRẦN THỊ THẢO Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS ... GIS Khoa Môi trƣờng Tài nguyên Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh ii TÓM TẮT Với mục tiêu ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cao su địa bàn huyện Đồng Phú, ... dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vu quy hoạch phát triển cao su địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhằm góp phần khai thác hiệu tài nguyên đất đai, tránh lãng phí, đồng thời mang...
 • 77
 • 169
 • 0

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Phường Xá,huyện Cam Khê, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 đến 2015,định hướng đến năm 2020

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Phường Xá,huyện Cam Khê, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 đến 2015,định hướng đến năm 2020
... thực khả thi Tính đến cuối năm 2010 tỉnh hoàn thành xây dựng xong tiêu biểu cho ba vùng Nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 xây dựng 95 đến năm 2020 Phú Thọ đạt tỉnh nông thôn Xuất phát từ ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN QUANG TRUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHƯƠNG XÁ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2012- 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Quy hoạch xây dựng nông thôn Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020 cần thiết Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Xây dựng phương...
 • 107
 • 446
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoạch vùng phủ sóngtài liệu quy hoạch vùng lãnh thổquyết định phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh phú yênquy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã phường xá huyện cam khê tỉnh phú thọ giai đoạn 2012 2015 định hướng đến năm 2020tài liêu ôn quy hoạch vùng lãnh thổtái sử dụng tần số và vùng phủ sóngi quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp với yêu cầu chế biếnmối quan hệ giữa vùng phủ sóng và quỹ đạo vệ tinhtăng cường truyền thông và vùng phủ sóng tại địa phươnghoạch chi t iết vùng phủ song và dung lượngvùng phủ sóng antentuân thủ chỉ đạo quy hoạch vùngquy hoạch vùng sản xuấtvùng phủ sóng mạngquy hoạch xây dựng khu công nghiệp tại khu vực nông thôn trên thế giớiquản trị thương hiệuNghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triHOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC CHÂU PHI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG ANH GIAI ĐOẠN 2014 – 032016: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPBào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộtttMột số biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình NguyênBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 15 file word có đáp án chi tiếtQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISTổng ôn hình học lớp 12 oxyzTRAC NGHIEM BAO CHE 2 NHIEUskkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmskkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cựccảm xúc và tình cảmĐề đa HSG anh 8 huyện bình xuyên 2016 2017Đề đa HSG toán 8 huyện vũ thư 2016 2017336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ ánĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤCĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁNĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập