Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của bệnh động mạch vành lên tín hiệu điện tim

Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của bệnh động mạch vành lên tín hiệu điện tim

Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của bệnh động mạch vành lên tín hiệu điện tim
... cắt khảo sát tim chuyển đọa tương ứng 1.5 Đặc điểm tín hiệu điện tim Về nguồn gốc tín hiệu điện tim trình bày trên, phần trình bày dặc trưng tín hiệu điện tim: 20 Tín hiệu điện tim tín hiệu có ... đoán bệnh tim khác 24 CHƢƠNG GIỚI THIỆU MÁY ĐIỆN TIM ĐÃ ĐƢỢC NGHIÊN CỨU 2.1 Những đề chung máy điện tim 2.1.1 Định nghĩa Máy điện tim dùng để đo tín hiệu điện tim thay đổi nhỏ dòng điện tim Quả tim ... cứu: Nghiên cứu nguyên lý hoạt động tim Nghiên cứu nguyên lý máy thu nhận tín hiệu điện tim Thiết kế mạch phần cứng phần mềm cho mạch với chức đo thông số: dạng sóng tín hiệu điện tim, mạch xử...
 • 69
 • 158
 • 0

VCM 2012 12 Một phương pháp đánh giá về ảnh hưởng của bộ lọc đến hình dạng tín hiệu điện tim A method evaluates an effect of the filter to ECG signal

VCM 2012 12 Một phương pháp đánh giá về ảnh hưởng của bộ lọc đến hình dạng tín hiệu điện tim A method evaluates an effect of the filter to ECG signal
... Science and Engineering, 2011 [5] Wan-hua Lin, Mico Yee-Man Wong, Li-na Pu, Yuan-ting Zhang, “Comparison of Median Filter and Discrete Dyadic Wavelet Transform for Noise Cancellation in Electrocardiogram”, ... Discrete Wavelet Transform for Quality Diagnosis of Biomedical ECG Signal, International Journal of Computer Applications, 2011 [7] Mikhled Alfaouri and Khaled Daqrouq, ECG Signal Denoising By Wavelet ... giá chất lượng lọc Trong báo này, MSE thông số tham gia vào trình đánh giá ảnh hưởng lọc đến hình dạng tín hiệu điện tim, hệ số nhỏ ngh a mức độ sai lệch tín hiệu sau lọc Sf với tín hiệu gốc So...
 • 8
 • 114
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬT LÝ ĐẾN HIỆU SUẤT GHI CỦA DETECTOR BÁN DẪN SIÊU TINH KHIẾT BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP4C2" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... TẬP 10, SỐ 05 - 2007 ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BIẾN THIÊN CÁC THÔNG SỐ DETECTOR LÊN HIỆU SUẤT DETECTOR Tám thông số detector chia thành hai nhóm Nhóm thứ gồm thông số 1-6 nhóm thứ hai gồm hai thông số 7-8 ... qua thông số khác KẾT LUẬN Công trình nghiên cứu ảnh hưởng thông số detector lên hiệu suất detector GC1518 hãng Canberra Industries, Inc đặt Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh Trong số thông số ... gian hoạt động detector nên khảo sát biến thiên chúng miền rộng hơn, lần giá trị danh định Công trình dành cho việc khảo sát ảnh hưởng thông số detector HPGe GC1518 đến hiệu suất ghi nó, sở xác...
 • 6
 • 380
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4
... tích ảnh hưởng nồng độ tiền chất lên kích thước từ tính hạt tạo thành, nhận thấy giảm nồng độ tiền chất kích thước tinh thể oxide sắt từ giảm theo, mẫu dễ dàng xuất pha tạp, chúng làm từ độ bảo ... việc khảo sát kích thước từ tính hạt nano oxide sắt từ theo ảnh hưởng hệ số đương lượng R cho thấy hệ số đương lượng thay đổi không ảnh hưởng đến cấu trúc từ tính sản phẩm Các hạt kích thước ... tiền chất giảm kích thước tinh thể từ độ bảo hòa mẫu giảm theo Vậy, hạt nano oxide sắt từ thu có kích thước chủ yếu từ 18nm đến 22nm, có tính chất siêu thuận từ, với lực kháng từ gần không từ độ...
 • 9
 • 240
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng tạo enzym protease của vi khuẩn Bacillus subtilis natto

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng tạo enzym protease của vi khuẩn Bacillus subtilis natto
... màu xanh Hình 1.1: Tế bào vi khuẩn Bacillus subtilis quan sát kính hiểu vi 1.1.3 Khả sinh Protease vi khuẩn Bacillus subtilis Bacillus subtilis vi khuẩn khả sản xuất protease có hoạt tính cao ... enzym protease amylase sinh khôi  Xác định khả tiêu fibrin protease dịch lên men Tiến hành thử khả tiêu fibrin protease dịch lên men 2.2.2 Khảo sát số thông số ảnh hưởng đến khả tạo enzym protease ... huy tác dụng [26] 1.1.5 Bacillus subtilis natto Tên khác: Bacillus subtilis subsp natto, Bacillus subtilis var natto Bacillus subtilis natto chủng thuộc loài Bacillus subtilis, giáo sư Sawamura...
 • 40
 • 493
 • 4

Tài liệu KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO pdf

Tài liệu KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO pdf
... MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP LÊN SỰ PHÁT SINH QUAN CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NI CẤY IN VITRO Luận văn kỹ sƣ Chun ngành:Cơng nghệ sinh học Giáo vi n ... KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP LÊN SỰ PHÁT SINH QUAN CÂY LÚA (Oryza sativa L) NI CẤY IN VITRO Mục đích Tìm hiểu ảnh hƣởng vi khuẩn Methylobacterium sp lên phát sinh quan lúa: mơ sẹo, chồi, rễ u ... 8/2006 “ KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP LÊN SỰ PHÁT SINH QUAN CÂY LÚA (Oryza sativa L.) NI CẤY IN VITRO Giáo vi n hƣớng dẫn: PGS TS Bùi Văn Lệ ThS Kiều Phƣơng Nam Đề tài đƣợc...
 • 101
 • 199
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của độ mặn trong nước lên sự phát nảy mầm và phát triển của cây lúa

khảo sát ảnh hưởng của độ mặn trong nước lên sự phát nảy mầm và phát triển của cây lúa
... ảnh hưởng đến nảy mầ phát triển lúa để từ xây dựng tìm biện pháp khắc phục hiệu III Cơ sở lý thuyết tiến trình thí nghiệm ảnh hưởng độ mặn lên Lúa III.1 Cơ sở lý thuyết ảnh hưởng độ mặn lên Lúa ... nghiệm - Khả chịu mặn giống lúa khác - Sự nảy mầm phát triển Lúa phụ thuộc vào ánh sáng, nhiệt độ độ ẩm - Điều kiện dinh dưỡng, độ cứng, Ph nước - Tác động côn trùng - Thời gian khảo sát giới hạn ... nhiểm mặn, vào năm hạn hán khoảng 744 ngàn đất nhiểm mặn (18.9% diện tích ĐBCL) (9) Sự tác động mạnh mẽ nước nhiễm mặn lên lúa tổn thất lớn cho kinh tế nước ta, cần phải khảo sát nghiên cứu nồng độ...
 • 22
 • 815
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của enzyme avemix cs 02 lên sự sinh trưởng của heo từ 28 đến 65 ngày tuổi

khảo sát ảnh hưởng của enzyme avemix cs 02 lên sự sinh trưởng của heo từ 28 đến 65 ngày tuổi
... “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME AVEMIX CS 02 LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA HEO TỪ 28 65 NGÀY TUỔI” 2 1.2 MỤC ĐÍCH – U CẦU 1.2.1 Mục đích Đánh giá hiệu chế phẩm AveMix CS 02 lên tăng trọng heo từ 28 ... lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm ………………… 29 Biểu đồ 4.4 Tỷ lệ ngày bệnh tật khác lơ …………… 30 x TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài Khảo sát ảnh hưởng enzyme AveMix CS 02 lên sinh trưởng heo từ 28 65 ngày ... thời gian tiến hành thí nghiệm Khảo sát ảnh enzyme AveMix CS 02 lên sinh trưởng heo từ 28 65 ngày tuổi chúng tơi rút số kết luận sau: - Trọng lượng bình qn heo lúc kết thúc thí nghiệm lơ đối...
 • 49
 • 232
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii ) LUÂN CANH VỚI LÚA" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Năng suất (kg/ha/v ) 2500 y = 152,96x + 45,857 R = 0,6565 2000 1500 1000 500 0 10 12 Mật độ (con/m 2) Hình 3: Tương quan mật độ suất 3.2.3 Hiệu kinh tế tôm nuôi mật độ khác Hiệu kinh tế tôm nuôi ... quan mật độ suất tôm Hình cho thấy mối tương quan mật độ suất nuôi theo phương trình hồi qui tuyến tính y (năng suất) =152,96x (mật độ th ) + 45,857 (R=0, 8) Kết nghiên cứu 2 cho thấy, mật độ 10 ... nhiên, mật độ tối ưu cho hình tôm lúa luân canh để đạt hiệu cao khía cạnh kinh tế chưa có nghiên cứu nhiều VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến...
 • 10
 • 212
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ THAY NƯỚC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon)" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Tỉ lệ sống ấu trùng Tỉ lệ sống tôm giai đoạn postlarvae-15 nghiệm thức nước tuần hoàn đạt 55,2%, cao có ý nghĩa thống kê (p0,05) Tỉ lệ sống tôm ương nước tuần hoàn cao thay nước ghi nhận Thạch Thanh et al (1999) tác giả cho môi trường yếu tố ảnh hưởng Bảng 3: Tỉ lệ sống ... cho ấu trùng Tôm môi trường nước nghiệm thức nước tuần hoàn tốt nghiệm thức thay nước 273 Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006: 268-274 Trường Đại học Cần Thơ - Chiều dài tỷ lệ sống chất lượng tôm...
 • 7
 • 275
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN HOẠT TÍNH CỦA MEN TRYPSIN VÀ CHYMOTRYPSIN Ở CÁ BỐNG TƯỢNG BỘT (Oxyeleotris marmoratus)" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nước xanh hoạt tính trypsin cao cho ăn thức ăn tươi sống Hoạt tính chymotrypsin bống tượng bột trình bày qua bảng Tương tự trypsin, hoạt tính chymotrypsin cho ăn loại thức ăn khác môi ... giả nghiên cứu lĩnh vực enzym tiêu hóa bống tượng Mục đích đề tài nhằm nghiên cứu ảnh hưởng loại thức ăn khác lên hoạt tính enzym tiêu hóa trypsin chymochypsin bống tượng bột VẬT LIỆU VÀ ... Bảng 2: Hoạt tính Trypsin (U/mg mẫu cá) bột ương với lọai thức ăn khác Nghiệm thức Thức ăn tươi sống-Nước Thức ăn nhân tạo-Nước Không cho ăn- Nước Thức ăn tươi sống-Nước xanh Thức ăn nhân tạo-Nước...
 • 7
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát ảnh hưởng của kích thước mẫu và thông tin tiên nghiệm đến kết quả sau cùngkhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ gia công lên sự phân hủy vật liệu n757 csgc pvc nanocompositkhảo sát ảnh hưởng của kích thước vết nứt lên đặc trưng chuyển tiếp trong sự cố sb locakhảo sát ảnh hưởng của môi trường và chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự tăng trưởng của cây lan hồ điệpkhảo sát ảnh hưởng của cao chiết nấm linh chi ganoderma lucidum lên tế bào gốc thần kinh phân lập từ não phôi thai chuột nhắt trắng mus musculus var albinokhảo sát ảnh hưởng cua chat thai chan nuoikhảo sát ảnh hưởng của phương pháp vi gói bằng natri alginate lên số lượng và hoạt tính probiotic của lactobacillus casei trong quá trình tạo bột sữa chuakhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nước thời gian mạ băng và khối lượng miếng cá fillet đến tỉ lệ mạ băng tại nhà máy chế biến thủy sản casemexluận văn khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tại xncbtsxk cataco part 5 ppskhảo sát ảnh hưởng của việc xử lý sợi xơ dừa bằng phương pháp hóa học đến cơ tính của vật liệu composite nền nhựa polyesterkhảo sát ảnh hưởng của phụ gia tăng trọng đến cấu trúckhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tạikhảo sát ảnh hưởng của đá vôi đến tính chất xi măng và vữakhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến sữa đặc có đườngkhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin e selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heoHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình ĐịnHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường ĐăkNôngHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đường Kon TumHoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà NẵnHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh PhátHoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Than Điện Nông SơnHoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy NhơnHuy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵngKhai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt NamMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chi nhánh Thừa Thiên HuNghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện ex vitro đến sự biến đổi hình thái và sinh lý, sinh hoá của phong lan Phi điệp tím (Dendrobium anosmum) nuôi cấy mô giai đoạn ra ngôiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai modNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa Lotte Mart và BigNghiên cứu diễn biến nội lực của cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều chỉnh nội lực và quá trình thi côngNghiên cứu mối quan hệ giữa Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền TrungNghiên cứu nhân tố ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập