43345 walk talk books reading

Bài giảng Uint 11 Books-Reading

Bài giảng Uint 11 Books-Reading
... Fiction Thriller Unit 11: Books Reading Taste (v) Chew (v) - Nếm, thử - Nhai Swallow (v) dip into (v) - Nuốt - Chấm vào Digest (v) - Tiêu hoá Reviewer (n) - Nhà phê bình Unit 11: Books Reading ... information and entertainment And moreover you can keep a book forever and read it at any time Unit 11: Books Reading What are the advantages of book? A It is a cheap way to get information and entertainment ... can enjoy a good story while you are on bus, train F You can use it as a small special gift Unit 11: Books Reading - Learn by heart vocabulary -Prepare the next lesson ...
  • 14
  • 242
  • 2

Tài liệu Unit 11 : Books, reading

Tài liệu Unit 11 : Books, reading
... Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Answer the following questions: Do you often read books? Yes, I What kind of books you enjoy reading most? I enjoy reading ... chew /t∫u:/ hard to put down : đọc ngốn ngấu : đọc qua loa : đọc thử : đọc tiếp : đọc suy ngẫm : nghiền ngẫm : đặt xuống Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Task 2: 1.True (T), False (F) or Not ... here and there/ slowly and carefully/ all at a time Period 65 : READING Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Period 6 6: Reading Unit 1 1: BOOKS Task Find the Vietnamese equivalents for the words/phrases...
  • 27
  • 357
  • 2

Xem thêm

Từ khóa: THỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngChapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (11)đề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (14)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)đề kiểm tra 1 tiết hình học 11Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sắt thép tại thị trường miền trung – tây nguyên của công ty cổ phần kim khí miền trung