Thiết kế và phát triển bộ công cụ tạo quảng cáo đa đối tượng và tối ưu hóa lịch trình cho các mạng xã hội

Thiết kế phát triển bộ công cụ tạo quảng cáo đa đối tượng tối ưu hóa lịch trình cho các mạng hội luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 15 pdf

Thiết kế và phát triển bộ công cụ tạo quảng cáo đa đối tượng và tối ưu hóa lịch trình cho các mạng xã hội  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 15 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM NGỌC VIỆT THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỘ CÔNG CỤ TẠO QUẢNG CÁO ĐA ĐỐI TƢỢNG VÀ TỐI ƢU HÓA LỊCH TRÌNH CHO CÁC MẠNG XÃ HỘI Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng ... targeting quảng cáo luận văn tìm giải pháp để khắc phục hạn chế mạng hội Facebook nhƣ mạng hội quảng cáo nay, cách tối ưu hóa lịch trình quảng cáo tạo quảng cáo với Multi-Targeting Luận văn ... việc quảng cáo mạng hội Khóa luận gồm nội dung sau: Chƣơng Mô hình quảng cáo mạng hội: Trình bày sơ lƣợc mô hình mạng hội quảng cáo hạn chế chung việc quảng cáo mạng hội Chƣơng Mạng xã...
 • 58
 • 48
 • 0

Thiết kế phát triển bộ công cụ tạo quảng cáo đa đối tượng tối ưu hóa lịch trình cho các mạng hội

Thiết kế và phát triển bộ công cụ tạo quảng cáo đa đối tượng và tối ưu hóa lịch trình cho các mạng xã hội
... HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM NGỌC VIỆT THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỘ CÔNG CỤ TẠO QUẢNG CÁO ĐA ĐỐI TƢỢNG VÀ TỐI ƢU HÓA LỊCH TRÌNH CHO CÁC MẠNG XÃ HỘI Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng ... 1.5 Các thách thức với mạng hội quảng cáo Mạng hội quảng cáo trƣớc tiên phải đảm bảo mạng hội Các quảng cáo dựa môi trƣờng mạng hội đƣợc đƣa đến ngƣời xem Một mảng hội quảng cáo ... khái quát cho mạng hội quảng cáo, mạng hội quảng cáo có thành phần tên gọi khác nhƣng mang ý nghĩa giống hoạt động giống 1.1 Mạng hội Mạng hội [2], hay gọi mạng hội ảo công cụ máy...
 • 19
 • 17
 • 0

Thiết kế tối ưu hóa công thức pellet ibuprofen TDKD kiểm soát giải phóng dược chất bằng hệ màng bao khuếch tán

Thiết kế và tối ưu hóa công thức pellet ibuprofen TDKD kiểm soát giải phóng dược chất bằng hệ màng bao khuếch tán
... khuếch tán: Hệ màng bao khuếch tán Hệ cốt trơ khuếch tán -Hệ TDKD giải phóng dợc chất theo chế hòa tan: Hệ màng bao hoà tan Hệ cốt thân nớc cốt sơ nớc ăn mòn -Hệ TDKD giải phóng dợc chất theo ... pháp thực nghiệm Từ pellet, kiểm soát TDKD hệ cốt hệ màng bao khuếch tán, hệ màng bao khuếch tán thờng đợc sử dụng nhiều hơn, dễ kiểm soát trình giải phóng, đạt đợc động học giải phóng theo bậc Vì ... phút giải phóng đợc tới 50% Sau DC giải phóng hoàn toàn Do vậy, pellet phải tiếp tục đợc bao màng để kiểm soát trình giải phóng 3.4 Khảo sát công thức màng bao pellet ibuprofen kiểm soát giải phóng...
 • 39
 • 774
 • 3

THIẾT KẾ TỐI ƯU HOÁ CÔNG THỨC VIÊN NHÂN CHỨA AMOXICILIN ACID CLAVULANIC DÙNG potx

THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HOÁ CÔNG THỨC VIÊN NHÂN CHỨA AMOXICILIN VÀ ACID CLAVULANIC DÙNG potx
... định lượng Định lượng đồng thời amoxicilin acid clavulanic phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Thiết kế công thức Công thức viên nhân sau: viên Amoxicilin trihydrat * 500 mg ... kinh với liệu thực nghiệm theo thiết kế, công thức tối ưu cho viên nhân chứa amoxicilin acid clavulanic xác định phần mềm INForm v3.3 Qua kiểm chứng thực nghiệm, kết tính chất sản phẩm phù hợp ... Design-Expert thiết kế công thức và/ quy trình, phần mềm FormRules xác lập mối liên quan nhân quả, phần mềm INForm tối ưu hóa công thức và/ quy trình dự đoán tình xấu thẩm định quy trình Những chế phẩm chứa...
 • 22
 • 286
 • 1

Mô phỏng thiết kế tối ưu hóa thu LPG nhà máy chế biến khí dinh cố ở chế độ GPP chuyển đổi bằng phần mềm hysys

Mô phỏng thiết kế và tối ưu hóa thu LPG nhà máy chế biến khí dinh cố ở chế độ GPP chuyển đổi bằng phần mềm hysys
... thiệu nhà máy chế biến khí Dinh Cố 3.1 Tổng Quan nhà máy chế biến khí Dinh Cố 3.1.1 Giới thiệu nhà máy Hình 3.1- Nhà máy chế biến khí Dinh Cố 3.1.2 Sơ lược nhà máy Nhà máy chế biến khí Dinh Cố khởi ... khác đáng kể chế độ GPP chuyển đổi so với chế độ GPP theo thiết kế 91 CHƯƠNG 95 MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ GPP CHUYỂN ĐỔI TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ BẰNG PHẦN MỀM HYSYS ... hành nhà máy để đạt hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng tối ưu đảm bảo vận hành an toàn có hiệu kinh tế Với yêu cầu vậy, giao đề tài thiết kế tối ưu hóa thu LPG nhà máy chế biến khí Dinh Cố chế độ...
 • 124
 • 867
 • 0

Phát triển bộ công cụ hỗ trợ xây dựng kho ngữ liệu cho phân tích văn bản tiếng Việt

Phát triển bộ công cụ hỗ trợ xây dựng kho ngữ liệu cho phân tích văn bản tiếng Việt
... thiệu số công cụ xây dựng kho ngữ liệu cho phân tích văn tiếng Việt Công cụ cho toán tách từ • Công cụ cho toán gán nhãn từ loại • Công cụ cho toán phân cụm • Công cụ cho toán phân tích cú pháp ... chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ Khi đưa thông tin giải vào sơ đồ giải cú pháp lấy tài liệu có trước xây dựng công cụ tự động 3.4 Bộ công cụ hỗ trợ xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt - vnSynAF Bộ công cụ ... Các công cụ phân tích văn tiếng Việt Trong chương em giới thiệu số công cụ phân tích văn tiếng Việt có áp dụng cho toán bản: tách câu, tách từ, gán nhãn từ loại phân tích cú pháp Đây công cụ xây...
 • 43
 • 533
 • 2

Phát triển bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở docx

Phát triển bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở docx
... hài lòng công việc nhân viên y tế tuyến sở động làm việc họ Những mục thuộc y u tố môi trường tương tác quan cần xem xét đo lường chiều hướng hài lòng công việc nhân viên y tế tuyến sở Đối với y u ... tố sở vật chất, mục sở vật chất (hệ số tải nhân tố 0,807) tác động đến hài lòng công việc nhân viên y tế tuyến sở mục trang thiết bò y tế Kết nghiên cứu cho th y hài lòng công vệc nhân viên y tế ... Các y u tố hài lòng công việc nhân viên y tế liên quan đến thay đổi kinh tế, tổ chức ngành y tế khía cạnh giới, chủng tộc, chuyên khoa mà họ làm Một mô hình tốt hài lòng công việc nhân viên y tế...
 • 7
 • 492
 • 9

Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH quảng cáo thương mại P &G

Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G
... TK 111 ty TNHH quảng cáo thương mại công P& G quảng cáo in biển phẳng, biển h p đèn Sổ nhật ký chứng từ ghi sổ - Quy trình sản xuất sản phẩm chủ yếu + Sản xuất gia công tất cân đối phátquảngBảng ... Năm 1999 công ty quảng cáo thương mại P& G thành l p Hà Nội sản phẩm công ty có mặt thị trường Hà Nội Nhưng trải qua năm với mô hình sản xuất đại tiên tiến, sản phẩm mặt hàng ngày phong phú mẫu ... đồng CBCNV + Quá trình hoạt động sản xuất Trải qua năm công ty đạt thành tựu to lớn đưa công ty ngày phát triển nhanh chóng đ p ứng nhu cầu người tiêu dùng + Hướng phát triển doanh nghi p Qua bảng...
 • 7
 • 248
 • 0

Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH quảng cáo thương mại P

Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P
... phẩm Biển khung quảng cáo Treo l p hoàn thiện Hàn cắt Sơn Ngành nghề kinh doanh công ty TNHH quảng cáo thương mại P& G quảng cáo in biển phẳng, biển h p đèn - Quy trình sản xuất sản phẩm chủ yếu ... Năm 1999 công ty quảng cáo thương mại P& G thành l p Hà Nội sản phẩm công ty có mặt thị trường Hà Nội Nhưng trải qua năm với mô hình sản xuất đại tiên tiến, sản phẩm mặt hàng ngày phong phú mẫu ... Triệu đồng + Quá trình hoạt động sản xuất Trải qua năm công ty đạt thành tựu to lớn đưa công ty ngày phát triển nhanh chóng đ p ứng nhu cầu người tiêu dùng + Hướng phát triển doanh nghi p Qua bảng...
 • 10
 • 956
 • 6

Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH quảng cáo thương mại P &G

Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G
... nghi p I ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHI P SẢN XUẤT A1 Đặc điểm chung đơn vị thực t p Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH quảng cáo thương mại P &G - Quá trình hình thành thông tin chung công ty ... nghi p Chuyên đề tốt nghi p Quan hệ đối chiếu Tổ chức sản xuất Quy trình sản xuất kinh doanh công ty Ngành nghề kinh doanh công ty TNHH quảng cáo thương mại P& G quảng cáo in biển phẳng, biển h p ... tốt nghi p Chuyên đề tốt nghi p Công ty TNHH quảng cáo thương mại P & G thành l p từ ngày 15/4/2003 với g p vốn thành viên Ông: Nguyễn Văn Phong Bà: Lê Ánh Tuyết Tổng số vốn khởi đầu công ty đạt...
 • 109
 • 144
 • 0

Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH quảng cáo thương mại P &G

Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G
... NGHI P SẢN XUẤT A1 Đặc điểm chung đơn vị thực t p Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH quảng cáo thương mại P &G - Quá trình hình thành thông tin chung công ty Tên công ty: công ty TNHH quảng ... KT phát sinh 5.4 Phương ph p đánh giá sản phẩm dở dang Công ty TNHH quảng cáo thương mại P& G thường p dụng phương ph p đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán = x Trang 35 Ngoài công ty ... thành kỳ phận kế toán giá thành cần phải tiến hành công việc tính giá thành Tuỳ theo đặc điểm đối tượng công ty TNHH quảng cáo thương mại P& G p dụng tính giá thành theo phương ph p thực tế Công...
 • 74
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử hình thành và phát triển cuả công ty tnhh quảng cáo in tân việtcông tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hàtrên cơ sở kế hoạch phát triển của công ty công ty lắp máy cũng đã đềra phương hướng phát triển và đưa ra chỉ tiêu phấn đấu giá trị doanh thu trong 5 năm 2000 2004chi nhánh nên chú trọng đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thểkế hoạch phát triển nghành công nghiệplịch sử phát triển máy công cụkhái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần sông đàkế hoạch phát triển của công tykế hoạch phát triển của công ty vinamilkkế hoạch phát triển cụm công nghiệpkế hoạch phát triển của công ty lotteria tại việt namkế hoạch phát triển ngành công nghiệpkết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành công nghiệpkế hoạch phát triển của công ty trong những năm quanhà nước cần có kế hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ khi việt nam đã chính thức gia nhập wtoTuyển tập 36 đề thi thử THPT quốc gia môn hóa – thầy tào mạnh đứcPhân tích tất cả các tác phẩmSứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. liên hệ thực tiễn Việt namĐánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên và môi trường cho quy hoạch định hướng không gian đới bờ tỉnh bình thuậnĐề thi HSG Toán 9 cấp Tỉnh 2017 có đáp án Sở GDĐT Quảng Ninhkế hoạch bồi dưỡng thường xuyên(16 17)Đánh giá một số đặc tính sinh lý của bốn dòng nấm có khả năng phân hủy vật liệu hữu cơ phân lập từ nền đất thâm canh lúa tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Thápgiáo án thể dục lớp 3 tuần 32TÀI LIỆU CHUYÊN đề CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và đổi mới hệ THỐNG CHÍNH TRỊ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề dân tộc và GIẢI QUYẾT vấn đề dân tộc TRONG CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU CHUYÊN đề NGUỒN gốc và QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTÀI LIỆU CHUYÊN đề nội DUNG, đặc điểm, TÍNH CHẤT và mâu THUẪN của THỜI đại HIỆN NAYĐổi mới tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy cấp xã ở nước ta hiên nayPhát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nội (tt)TÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG QUÂN sự hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA THỰC TIỄN đối với sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨATÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về NGHỆ THUẬT QUÂN sự NHỮNG GIÁ TRỊ lý LUẬN và THỰC TIỄN TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về NHÀ nước KIỂU mới và một số vấn đề xây DỰNG NHÀ nước VIỆT NAM dưới ÁNH SÁNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTÀI LIỆU CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ các HÌNH THỨC lưu THÔNG HÀNG hóa TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ mở RỘNG, PHÁT TRIỂN QUAN hệ KINH tế QUỐC tế TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập