Nghiên cứu về kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh kỹ thuật số

Nghiên cứu về kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh kỹ thuật số

Nghiên cứu về kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh kỹ thuật số
... Thành Một số kỹ thuật giấu tin mật phát giấu tin mật ảnh kỹ thuật số 2.1 Giới thiệu kỹ thuật giấu tin mật (Steganography) Kỹ thuật giấu tin mật Steganography kỹ thuật để giấu thông tin liệu vào ... phát giấu tin mật ảnh số Kỹ thuật giấu tin mật giúp che giấu thông tin ảnh số kỹ thuật phát giấu tin (steganalysis) kỹ thuật đảo ngƣợc lại giúp phát thông tin đƣợc giấu ảnh số Phát giấu tin đƣợc ... bao gồm: Nghiên cứu tổng quát cấu trúc ảnh kỹ thuật số, tính chất ảnh tiêu chí đánh giá kỹ thuật giấu tin ảnh kỹ thuật số Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin mật ảnh số sử dụng phƣơng pháp bảo mật hai...
 • 49
 • 216
 • 0

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh pdf

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh pdf
... 31 KẾT LUẬN Khóa luận thực nhiệm vụ: Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh Nghiên cứu cấu trúc ảnh BMP, ảnh PNG Nghiên cứu giải pháp giấu văn ảnh Xây dựng chương trình giấu văn ảnh Trong báo ... Hình ảnh giao diện Giao diện gồm chức năng: - Hệ thống - Giấu văn Tách văn - Kiểm tra PSNR Giao diện giấu văn bản: Hình 4.3 Giao diện giấu văn ảnh 28 Để thực giấu văn ta phải nhập ảnh gốc, tệp văn ... Chương KỸ THUẬT GIẤU VĂN BẢN TRONG ẢNH SỐ 19 3.1 Giới thiệu 19 3.2 Kỹ thuật giấu văn ảnh 19 3.3 Thuật toán giấu văn ảnh 20 3.4 Thuật toán tách văn ảnh 23...
 • 33
 • 194
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp giấu tin trong ảnh số và xây dựng mô hình thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp

Nghiên cứu các phương pháp giấu tin trong ảnh số và xây dựng mô hình thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp
... : Xây dựng hình giấu tách tin từ logo Chương trình bày kỹ thuật giấu tin ảnh, xây dựng hình giấu tách tin từ logo Chương 4: Thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp Trên sở hình xây ... phương pháp giấu tin ảnh số xây dựng hình thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, kỹ thuật giấu ... bảo vệ logo doanh nghiệp Mục tiêu luận văn nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, kỹ thuật giấu tin ảnh số ứng dụng thực tiễn, qua xây dựng hình thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp 25 Các...
 • 25
 • 579
 • 2

tiểu luận: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP pdf

tiểu luận: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP pdf
... : Xây dựng hình giấu tách tin từ logo Chương trình bày kỹ thuật giấu tin ảnh, xây dựng hình giấu tách tin từ logo Chương 4: Thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp Trên sở hình xây ... phương pháp giấu tin ảnh số xây dựng hình thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, kỹ thuật giấu ... bảo vệ logo doanh nghiệp Mục tiêu luận văn nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, kỹ thuật giấu tin ảnh số ứng dụng thực tiễn, qua xây dựng hình thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp Các...
 • 29
 • 734
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Một số nghiên cứu về kỹ thuật trồng rừng tràm trên đất chua phèn ở huyện thạnh hóa, Long An " pot

Nghiên cứu khoa học
... cứu mật độ trồng Tràm Mật độ trồng có ý nghĩa lớn sinh trởng rừng, liên quan đến chi phí trồng rừng quan trọng định lợng sản phẩm rừng Trong luân kì kinh doanh rừng tơng đối ngắn, với Tràm để làm ... m Đất khu thí nghiệm phần lớn thuộc loại đất chua phèn Đặc trng tính chất đất đợc trình bày bảng 1 Nghiên cứu chọn loài xuất xứ Tràm Mục đích: Nghiên cứu lựa chọn loài giống Tràm có sinh trởng ... phát triển trồng rừng, đồng thời có kế hoạch cải thiện giống loài tràm nội địa cho sinh trởng tốt không bị hại chuột Ngiên cứu kỹ thuật làm đất Mục đích:Phơng pháp lên líp trồng rừng trở thành phơng...
 • 12
 • 266
 • 2

nghiên cứu về kỹ thuật mã hóa của huffman

nghiên cứu về kỹ thuật mã hóa của huffman
... “T”=10 Khi hóa từ 0001010010 - Nếu hóa “E”=0, “P”=01, “T”=11 từ không tiền tố Vì từ “E” tiền tố từ “P” - Nếu hóa “E”=0, “P”=10, “T”=11 mã tiền tố Khi đó, để hóa xâu “PETE” ... Thọ Nếu hóa "L"=0, "E"=10, "I"=11 mã tiền tố Với tiền tố hóa xâu "LILEE" ta có 01101010 Hoặc Ví dụ, muốn hóa từ "PETE", với ký tự “E”, “P”, “T” Ta có: - Nếu hóa từ có độ ... niệm tiền tố - tiền tố từ tập hợp kí hiệu cho từ ký hiệu không tiền tố (phần đầu) từ ký hiệu khác - Đương nhiên hóa với độ dài không đổi tiền tố - Ví dụ: Giả sử hóa...
 • 13
 • 989
 • 1

nghiên cứu về Kỹ thuật định tuyến tốc độ cao

nghiên cứu về Kỹ thuật định tuyến tốc độ cao
... pháp Kỹ thuật định tuyến tốc độ cao phần giải số vấn đề lưu lượng mạng Nội dung trình bày chuyên đề làm rõ vấn đề Sau nhóm em xin trình bày vấn đề Hệ thống định tuyến tốc độ cao Chương 1: Định tuyến ... khác mà giải thuật định tuyến sử dụng Nhóm 16 – H10VT1 16 Chuyên đề chuyển mạch Chương2: Tổng quan hệ thống định tuyến tốc độ cao CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH TUYẾN TỐC ĐỘ CAO 2.1 Giới ... Chương 1: Định tuyến giao thức định tuyến • Do sử dụng thuật toán định tuyến theo véctơ khoảng cách nên có tốc độ hội tụ chậm (Trạng thái hội tụ tất định tuyến hệ thống mạng có thông tin định tuyến...
 • 46
 • 310
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VỀ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ SẤY.DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VỀ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ SẤY.DOC
... tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị đa vào sản xuất quy mô công nghiệp Chín mặt hàng 20 mặt hàng hóa chất loại cung cấp nớc xuất Các mặt hàng đợc Hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuật ... thuốc trừ sâu Na2SiF6 IV Chọn thiết bị để tính toán thiết kế: Ta thấy đợc trình sản xuất supe phốt phát độ ẩm quặng Apatít quan trọng Do ta chọn thiết bị để tính toán thiết kế hệ thống máy sấy thùng ... Tính toán thiết kế thiết bị có dây truyền Chơng I: Tính toán thiết bị I.Tính cân vật liệu máy sấy I.1 Phơng trình cân vật liệu G1+ G2= W (kg/s) [V-187] Trong đó: G1: Khối lợng vật liệu vào máy...
 • 56
 • 172
 • 2

Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G)

Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G)
... thông tin di động trải qua giai đoạn phát triển quan trọng Từ hệ thống thông tin di động tơng tự hệ thứ đến hệ thống thông tin di động số hệ thứ hai, hệ thống thông tin di động băng rộng hệ thứ ... thông tin di động từ 1G đến 4G [1] Bảng 2.1 Tổng kết hệ thông tin di động Thế hệ thông tin di động Hệ thống Thế hệ (1G) AMPS, TACS, NMT Thế hệ (2G) Thế hệ 2+ (2.5G) Thế hệ (3G) Thế hệ 3+ (3.5G) Thế ... triển chung công nghệ viễn thông, đặc biệt công nghệ thông tin di động, việc nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống thông tin di động 4G cần thiết Nghiên cứu hệ thống thông tin di động 4G Luận văn tốt nghiệp...
 • 96
 • 812
 • 14

Những nghiên cứu về Hình thái cung hàm mất răng toàn bộ hàm trên

Những nghiên cứu về Hình thái cung hàm mất răng toàn bộ hàm trên
... loại cung hàm hàm toàn mặt kích thước hình dạng Đề nghị kích thước hình dạng để góp phần chế tạo khay lấy dấu toàn hàm hàm phù hợp với người Việt ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mẫu nghiên cứu ... dạng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Về kích thƣớc cung hàm Mẫu nghiên cứu bao gồm 175 mẫu hàm hàm toàn 66 nam (37,71%) 109 nữ (62,29%) Bảng 1: Kích thước trung bình cung hàm toàn hàm trên( n=175) Kích thƣớc ... xuất khay lấy dấu toàn hàm hàm phù hợp với kích thước cung hàm toàn người Việt (bảng 3) Nghiên cứu Y học Bảng 3: Sáu kích thước cung hàm để góp phần sản xuất khay lấy dấu toàn hàm hàm cho người Việt...
 • 5
 • 335
 • 5

Nghiên cứu về hình học Fractal viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal

Nghiên cứu về hình học Fractal viết chương trình cài đặt một số đường và mặt Fractal
... lập trình thích hợp để cài đặt cấu trúc Fractal vừa tìm hiểu Nội Dung Trình Bày Phần I: Giới thiệu sơ lược hình học phân hình Phần II: Một số kỹ thuật cài đặt hình học phân hình Phần III: Một số ... Chưa tìm hiểu tất cấu trúc Fractal sở Chưa cài đặt số hiệu ứng tạo đám mây, lửa … Tạo dãy núi Một số đường chưa tìm hiểu cài đặt kòp đường Hilbert, đường tròn Apolo, đường cong Dragon … PHẦN III ... III: Một số kết cài đặt hướng phát triển đề tài PHẦN I GIỚI THIỆU SƠ LƯC HÌNH HỌC PHÂN HÌNH I.1 Sự đời lý thuyết hình học phân hình I.2 Sự phát triển lý thuyết hình học phân hình I.3 Các ứng...
 • 35
 • 786
 • 13

Nghiên cứu về hệ thống thông tin và công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp tại công ty TNHH Phú Mỹ

Nghiên cứu về hệ thống thông tin và công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp tại công ty TNHH Phú Mỹ
... hệ thống CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ 3.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 3.1.1 Mục tiêu hệ thống 3.1.1.1 Mục tiêu nghiệp vụ Hệ thống thông tin ... Hệ thống thông tin kinh tế Đồ án tốt nghiệp PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN ... Khoa: Hệ thống thông tin kinh tế Đồ án tốt nghiệp THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ .35 2.1.1...
 • 130
 • 281
 • 0

Nghiên cứu về nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm

Nghiên cứu về nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm
... độc đáo nghệ thuật điêu khắc kiến trúc nơi Vấn đề nghiên cứu Khái quát chung lịch sử đời nhà thờ Phát Diệm Nghệ thuật điêu khắc kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu ... đá tự nhiên, gọi nhà thờ đá) , phương đình (nhà chuông), ao hồ hang đá nhân tạo Chương 2: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC NHÀ THỜ PHÁT DIỆM Nghệ thuật điêu khắc nhà thờ Phát Diệm Điêu khắc nghệ ... dân xứ Phát- diệm 10 Tổng quan nhà thờ Phát Diệm Nhà thờ Phát Diệm (Nhà thờ đá Phát Diệm) quần thể nhà thờ công giáo Quần thể nhà thờ Phát Diệm gồm nhà thờ lớn nhà thờ nhỏ (trong có nhà thờ xây...
 • 35
 • 1,293
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: 2 8 giấu tin mật trong ảnh sốgiấu tin mật trong ảnh đen trắngnghiên cứu về kỹ thuật của dự ánđề tài nghiên cứu về kỹ thuật gieo ươm cây lâm nghiệpnghiên cứu về kỹ thuật gieo ươmnghiên cứu về kỹ thuậtmột số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật khai thác mủ cao sucó đầy đủ tài liệu nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ sử dụng chất phụ gianghiên cứu về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 4gnghiên cứu về kỹ năng giao tiếp của sinh viênnghiên cứu về hệ thống thông tin di động 4gnghien cuu ve y thuatnhững nghiên cứu về kỹ năng giải quyết vấn đề tại việt namnhững nghiên cứu về kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viênquả nghiên cứu về kỹ năng thuyết trình của khách thể thử nghiệmước khi thử nghiệmTẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈKế hoạch chủ đề gia đình ngày nhà giáo Việt Nam trường Mẫu giáoGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiKế hoạch giảng dạy chủ đề gia đình thân yêuKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên quang trung bình phước lần 3 (1)Mục lục đề ánTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Half-Blood PrinceKinh tế học cac nuocU.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALSBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTĐề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngPHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCNâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập