ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 : MÔN ANH VĂN

de kiem tra hoc kyII lop 10

de kiem tra hoc kyII lop 10
... a devote b devoted c devotedly d more devotedly Examinations make me……… I always get……… a angry/ being nervous b anger/ nervously c angrily / nervous d angry/ nervous Put this letter on the desk ... d angry/ nervous Put this letter on the desk ……… there is a dustbin a under that b under which c under it d under where 10 When I woke up, I heard someone………in the next room a singing b sang c ... k10 (NO 35) Name:……………………… class:…………………… I T×m mét tõ mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c víi nhãm tõ kh¸c víi nh÷ng tõ cßn l¹i a promise b device c surprise d realise a government b wonder...
 • 2
 • 198
 • 1

Đề kiểm tra họclớp 10

Đề kiểm tra học kì lớp 10
... 40).   ; / , ~ - Trường THPT Buôn Ma Thuột Đề Kiểm tra học kỳ II.Môn Đòa lí .Lớp 10 Ban A.B Số báo danh: Nội dung đề thi số : 001 1) Máy tính cá nhân nối vào mạng TTLL thực việc ... c) Tất -HẾT Trường THPT Buôn Ma Thuột Đề Kiểm tra học kỳ II.Môn Đòa lí .Lớp 10 Ban A.B Số báo danh: Nội dung đề thi số : 002 1) Ra đời mạng Internet toàn cầu vào năm: a) ... cất giữ -HẾT Trường THPT Buôn Ma Thuột Đề Kiểm tra học kỳ II.Môn Đòa lí .Lớp 10 Ban A.B Số báo danh: Nội dung đề thi số : 003 1) Điểm sau KHÔNG với tài nguyên thiên nhiên:...
 • 19
 • 236
 • 3

de kiem tra hoc kyII lop 10 hay

de kiem tra hoc kyII lop 10 hay
... Hothu@Yahoo.com D Homthu.@Yahoo.com Câu 10: Trang Web động trang Web: A Cho phép ngời dùng thay đổi hệ thống B Không thay đổi đợc nội dung trang Web C Thay đổi đợc nội dung trang Web D Cho phép ngời dùng ... tri/game/Pikachu C E: \Hoctap\Tin\Tin 10 D D\Hoctap\Word \Lop 10 B E: \Hoctap\Tin\Tin 10 Câu 3: Cách đặt tên th mục: A Giống phần mở rộng C Giống tên tệp B Giống phần tên tệp D Có hay không đợc Câu ... Thế trang Web tĩnh trang Web động? Cho ví dụng trang Web động? Câu 3: Cho biết thao tác chèn ảnh ta phải làm nh nào? (Có thể làm mặt sau) Trờng thpt chi lăng Kiểm tra học kỳ II Họ tên: Lớp 10A...
 • 8
 • 101
 • 0

Đề kiểm tra học sinh lớp 4

Đề kiểm tra học sinh lớp 4
... Trờng Tiểu học Phú Lâm I Thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi năm học 2007-2008 Môn: Tiếng việt lớp - Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: Lớp Bài 1: Xác định từ loại từ đợc ... viết câu kể trờng em Trờng Tiểu học Phú Lâm I Thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi năm học 2007-2008 Môn: Tiếng Việt lớp - Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: Lớp Bài 1: a Tìm ghi lại từ chứa ... Trờng Tiểu học Phú Lâm I Thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi năm học 2007-2008 Môn: Tiếng Việt lớp - Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: Lớp Bài 1: a.Tìm tiếng có chứa vần uôt b Viết câu...
 • 7
 • 131
 • 0

de kiem tra hoc ky lop 10 co dap an

de kiem tra hoc ky lop 10 co dap an
... khởi hành không vận tốc ban đầuvới gia tốc 2m/s2 Tính động ôtô đợc 5m, coi ma sát không đáng kể: 103 J B 104 J C 5 .103 J D 1,5 .104 J Lực sau lực : Lực ma sát B Lực hấp dẫn C Trọng lực D Lực đàn hồi ... diện 10cm2 50cm2 mắc nối tiếp Vận tốc dòng chảy hai ống : Chênh lệch lần B Chênh lệch 0,5 lần Chênh lệch 25 lần D Chênh lệch 2,5 lần Một ôtô có khối lợng 100 0kg khởi hành không vận tốc ban đầuvới ... vào vận tốc chất lỏng Một động điện cung cấp công suất 15kW cho cần cẩu nâng 100 0kg lên cao 30m Lấy g= 10m/s2 Thời gian tối thiểu để thực công việc : 30s B 20s C 25s D 15s Một lợng khí tích 7m3...
 • 3
 • 80
 • 0

Đề kiêm tra họclớp 12 môn Toán (1)

Đề kiêm tra học kì lớp 12 môn Toán (1)
... Trường THPT Vinh Xuân Tổ Toán KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 12 CƠ BẢN –Năm học 2014-2015 -o0o - - - ĐỀ KIỂM TRA Câu (5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình ... - Trường THPT Vinh Xuân Tổ Toán KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 12 CƠ BẢN –Năm học 2014-2015 -o0o - - - ĐỀ KIỂM TRA Câu (5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình ... phẳng (BCC’B’) theo a -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 12 CB –Năm học 2014-2015 Câu 1a Nội dung Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh...
 • 4
 • 78
 • 0

Đề kiêm tra họclớp 12 môn Toán (2)

Đề kiêm tra học kì lớp 12 môn Toán (2)
... TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Giải tích 12CB ( chương 1) Câu 1.(5,0 điểm) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) ... - TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Giải tích 12CB ( chương 1) Câu 1.(5,0 điểm) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) ... đường tiệm cận (H) A, B đoạn AB ngắn HƯỚNG DẪN CHẤM Trường THPT Vinh Xuân TỔ TOÁN CÂU KIỂM TRA TIẾT GIẢI TÍCH LỚP 12 CHUẨN CHƯƠNG I: Ứng dụng đạo hàm Ý ĐIỂ M 0,25 NỘI DUNG a)+ Tập xác định: D...
 • 5
 • 77
 • 0

Đề kiêm tra họclớp 12 môn Toán (3)

Đề kiêm tra học kì lớp 12 môn Toán (3)
... TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Tổ Toán ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn : Giải tích - Lớp 12 Chuẩn Thời gian : 45 phút (kể thời gian phát đề) Câu 1: (3,0 điểm) Tìm nguyên hàm hàm số sau ... TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Tổ Toán Câu 1: (3,0điểm) ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn : Giải tích - Lớp 12 Chuẩn Thời gian : 45 phút (kể thời gian phát đề) Tìm nguyên hàm hàm số sau : x ( e ... khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (H) quanh trục Ox ……… HẾT……… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG III GIẢI TÍCH LỚP 12 ( Theo chương trình chuẩn) Câu ý a Nội dung Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)...
 • 4
 • 74
 • 0

Đề Kiểm tra họclớp 10 NC (tự luận)

Đề Kiểm tra học kì lớp 10 NC (tự luận)
... Vật sau 10 giây là: 0,5 S10 = 1/ 2.a.t = 1/ 2.2 .10 = 100 m 1,0 c Quảng đường mà vật từ giây thứ đến hết giây thứ 10 Ta có: ∆S 10 = S10 − S = 1/ 2.a.t10 − 1/ 2.a.t4 2 1,0 2 = 1/ 2.a.(t10 − t4 ... = 1/ 2.a.(t10 − t4 ) Thay số vào ta có ∆S 10 = 1/ 2.2. (10 − ) = 84m 2 Tốc độ trung bình mà xe từ giây thứ đến hết giây thứ 10: vtb = ∆S 4 10 / ∆t4 10 Thay số vào ta có: vtb = 84 / = 14 m / s...
 • 3
 • 98
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 - Code: 829 doc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 - Code: 829 doc
... TV A- has B- have C- is having D- are having THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPH ải PH ÒNG TRƯỜNG THPT L ê Qu ý Đ ôn Code: 921 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 (Ban ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPH ải PH ÒNG TRƯỜNG THPT L ê Qu ý Đ ôn Code: 875 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 (Ban KHXH) Thời gian làm bài: 60 phút Choose the word or phrase ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPH ải PH ÒNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT L ê Qu ý Đ ôn Môn: ANH VĂN, lớp 12 (Ban KHXH) Thời gian làm bài: 60 phút Code: 964 Read the text and choose...
 • 17
 • 219
 • 6

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 MÔN: ANH VĂNĐỀ 10 pot

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 MÔN: ANH VĂN – ĐỀ 10 pot
... people B Because we have the frustration of traffic jams C Because a lot of people work making cars and they have to see them D Because it has become a cheap way of traveling and we don't have an ... which there are so many vehicles that they move very slowly or not at all" A traffic B traffic jam C pollution D transport Find on e synonym in the text for FAST A present B wasted C enormous ... present generation to the frustration of never-ending journeys that would shock the pioneers of Britain's biggest single industry Cars have allowed millions to travel enormous distances for business...
 • 4
 • 115
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh
... PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT TRƯỜNG THCS SƠN TÂY NĂM HỌC 20 15 – 20 16 ( LẦN ) MÔN: NGỮ VĂN Mã đề: 02 Thời gian làm bài: 90 phút( Không kể giao đề) Câu1:(1 điểm) Trong ... đó? Câu 2: (2 điểm ): Viết đoạn văn khoảng - dòng giới thi u tác giả Nguyễn Đình Chiểu, có sử dụng phép phép nối từ ngữ liên kết thuộc liên kết nào? Câu 3: (3 điểm): Trong văn Chuẩn bị hành trang ... Câu1:(1 điểm) Trong thơ Viếng lăng Bác nhà thơ Viễn Phương có viết: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ” (Ngữ văn tập - Nhà xuất giáo dục năm 20 14) Từ mặt trời câu thơ biện pháp tu...
 • 2
 • 662
 • 1

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh
... PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT TRƯỜNG THCS SƠN TÂY NĂM HỌC 20 15 – 20 16 ( LẦN ) MÔN: NGỮ VĂN Mã đề: 02 Thời gian làm bài: 90 phút( Không kể giao đề) Câu1:(1 điểm) Trong ... đó? Câu 2: (2 điểm ): Viết đoạn văn khoảng - dòng giới thi u tác giả Nguyễn Đình Chiểu, có sử dụng phép phép nối từ ngữ liên kết thuộc liên kết nào? Câu 3: (3 điểm): Trong văn Chuẩn bị hành trang ... Câu1:(1 điểm) Trong thơ Viếng lăng Bác nhà thơ Viễn Phương có viết: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ” (Ngữ văn tập - Nhà xuất giáo dục năm 20 14) Từ mặt trời câu thơ biện pháp tu...
 • 2
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu mạng không dây và phát triển dịch vụ trên mạng không dâySử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiChính tả hiệu danh tiếng việt48 đề kiểm tra 1tiết học kỳ 2 lý 8 tphcm 20152016tài liệu ôn tập sinh 11trắc nghiệm, tự luận22 đề THI THỬ vật lí GIẢI CHI TIẾT, CLB vật lýNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)Mo mường hòa bình một số vấn đề lý luận và thực tiễnĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014ĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênBÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộNGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%Kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Hoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập