Bài tập lớn Kết cấu thép

Bài tập lớn kết cấu thép 1

Bài tập lớn kết cấu thép 1
... hbn = 12 0 + 1, 2 = 12 1,2 (cm) [N]b|c = 10 615 ,482 (daN/cm2) Mc Nc nc M × Jc 473 416 = 19 64 418 3 × = 15 410 1 31, 49 (daN.cm) Jd 603490,667 Mc 15 410 1 31, 4 = = = 12 714 6,3 (daN) h bn 12 12 , Nc 12 714 6,3 = ... σ = W = 10 05 817 8 = 19 14 ,11 4 (daN/cm2) < 210 0 (daN/cm2) , d h 11 8 S1c= Fc× c = 34× × = 4 012 (cm3) 2 h 11 6 11 6 1 Sx = S1c + Sb = 4 012 + Fb× b = 4 012 + = 5694 (cm3) 4 Wd= Trng lỉåüng 1m di ca ... = 1 11 63 12 δ b × h3 b 12 = 16 7880,6 91 (cm4) 16 7880 ,6 91 = 24 ,11 4 11 8 Chiãưu räüng bng cạnh cáưn thiãút : bct = Fct 24 ,11 4 = = 12 ,057 (cm) δc Chn bct = 18 (cm) tho cạc âiãưu kiãûn sau : b ≥ 18 ...
 • 11
 • 995
 • 0

Bài tập lớn kết cấu thép 1

Bài tập lớn kết cấu thép 1
... đoạn: 1 1 x = ữ l1 = ữ 10 = (1, 67 ữ 2) (cm) 6 Chọn x = 1, 7 m - Nội lực vị trí thay đổi tiết diện : q '.x( l1 x ) 17 6,44 .1, 7 (10 - 1, 7 ) = tt = = 12 44,78 (KNm) x 2 l 10 Q = q 'tt ( x) = 17 6,44.( ... H = n E1.s b l 3 ,14 2 2,26 .10 4 .1, 2 .1 = 3,56 (KN) H = 1, 2 15 0 - Mômen lớn nhịp sàn: Mmax = q tt ls 28,59 .10 4 .10 02 H f = 3,56.0,5 71 = 1, 542 (KNcm) 8 - ứng suất lớn sàn: max = H M ... với thép BCT3 có = 0,3 ls 4 .15 0 72.2,26 .10 4 + = 95,90 = s 15 15 04.23 .10 4 Với tải trọng tiêu chuẩn qtc = 23 (KN/m2) , tra bảng (3 .1- Sách KCT) chọn S = 12 mm lS = 95,90.s = 95,9 .1, 2 = 11 5,08...
 • 25
 • 4,343
 • 33

Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép pot

Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép pot
... Dầm thép Trong đó: fbot = ứng suất đáy cách dới dầm thép (MPa); ftop = ứng suất đỉnh cách dầm thép (MPa); fbotmid = ứng suất điểm cánh dới dầm thép (MPa); ftopmid = ứng suất điểm cánh dầm thép ... (m); = Độ võng lớn hoạt tải TTGHSD, bao gồm lực xung kích, lấy trị số lớn của: + Kết tính toán xe tải thiết kế, + Kết tính toán 25% xe tải thiết kế với tải trọng thiết kế Độ võng lớn (tại mặt cắt ... đến đáy cánh dới dầm thép (mm); ytop = Khoảng cách từ trọng tâm mặt cắt dầm đến đỉnh cánh dầm thép (mm); ybotmid = K/c từ trọng tâm mặt cắt dầm đến trọng tâm cánh dới dầm thép (mm); ytopmid =...
 • 27
 • 351
 • 0

Bài tập lớn kết cấu thép dầm chữ I có L bằng 12 m hoạt tải HL 93 trường GTVT

Bài tập lớn kết cấu thép dầm chữ I có L bằng 12 m hoạt tải HL 93 trường GTVT
... iDC +M iDƯW +M iLL Đ i v i TTGHSD : Mi=1.0{1.0wDC + 1.0wDƯW + mg M [1,3LLL + 1,3LLMi (1 + IM ) ]} AMi =M iDC +M iDƯW +M iLL Trong đó: LLL=T i trọng r i (9.3 kNm) LLMi =Hoạt t i tơng đơng ứng v i ... AVi + mgV [1,75LLL + 1,75mLLVi (1 + IM ) ] AVi } =V iDC +V iDƯW +V iLL Đ i v i TTGHSD: Vi=1,0{(1,0wDC + 1,0wDƯW ) AVi + mgV [1,3LLL + 1,3mLLVi (1 + IM ) ] AVi } =V iDC +V iDƯW +V iLL Trong : LLVi =Hoạt ... d m ứng v i ytop ( mm3 ); sbotmid = m men kháng uốn m t cắt d m ứng v i ybotmid ( mm3 ); B i Tập L n Kết Cấu Thép Bộ m n Két Cấu stopmid = m men kháng uốn m t cắt d m ứng v i ytopmid ( mm3 ) 1.5.Tính...
 • 43
 • 933
 • 0

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 16 m trường GTVT dầm chủ bằng thép I không liên hợp nhịp giản đơn lắp ráp bằng nối công trường bu lông cường độ cao

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 16 m trường GTVT dầm chủ bằng thép I không liên hợp nhịp giản đơn lắp ráp bằng nối công trường bu lông cường độ cao
... TTGHC I: Mi= {1.25wDC + 1.5wDƯW + mg M [1.75LLL + 1.75kLLMi (1 + IM ) ]} AMi =M iDC +M iDƯW +M iLL Đ i v i trạng th i gi i hạn sử dụng: Mi=1.0{1.0wDC + 1.0wDƯW + mg M [1.3LLL + 1.3kLLMi (1 + IM ) ... d m (mm) y= y h (mm) Itotal=Io+A.y2 (mm4) B i tập l n Kết cấu thép Bộ m n Kết cấu Từ ta tính đợc: Mt ct Dm thộp ybot ytop ybotmid mm mm mm 550 550 538 ytopmid mm Sbot mm3 Stop mm3 Sbotmid mm3 Stopmid ... B i tập l n Kết cấu thép Bộ m n Kết cấu Đề b i: Thiết kế d m chủ thép , mt ch I ghép đợc hàn nhà m y, không liên hợp, nhịp giản đơn cầu đờng ô tô l p ráp n i công trờng sử dụng bu l ng cờng...
 • 37
 • 910
 • 4

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 23m trường GTVT dầm chủ nhịp giản đơn mặt cắt dầm thép tổ hợp lắp ráp mối nối bằng bulông độ cao không liên hợp

Bài tập lớn kết cấu thép l bằng 23m trường GTVT dầm chủ nhịp giản đơn mặt cắt dầm thép tổ hợp lắp ráp mối nối bằng bulông độ cao không liên hợp
... cắt dầm thép tổ hợp đờng hàn nhà máy l p ráp mối nối công trờng bulông độ cao, không liên hợp I số liệu giả định Chiều dài nhịp Hoạt tải Khoảng cách tim hai dầm Số xe thiết kế Tĩnh tải l p phủ mặt ... [1.3LLL + 1.3kLLMi (1 + IM ) ]} AMi =M iDC +M iDƯW +M iLL Trong đó: Trần Trung Hiếu B_K46 Cầu - Đờng Bài tập l n Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu LLL=Tải trọng rải (9.3 kNm) LLMi=Hoạt tải tơng đơng ... Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu Thể giấy A1 Cấu tạo dầm thống kê sơ khối l ng Trần Trung Hiếu B_K46 Cầu - Đờng Bài tập l n Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu I Chọn mặt cắt dầm Mặt cắt dầm đợc chọn theo phơng...
 • 39
 • 464
 • 2

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THEP THIẾT KẾ HỆ DẦM SÀN THÉP

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THEP THIẾT KẾ HỆ DẦM SÀN THÉP
... liên kết hàn đối đầu nối dầm 14 GỐI DẦM Gối dầm phụ lên dầm - Dùng liên kết mặt để liên kết dầm phụ với dầm - Hàn thép liên kết vào bụng dầm chính, sau dùng bulông thường liên kết thép với dầm ... Sử dụng sàn mỏng với nhiều dầm phụ tiết kiệm vật liệu sàn dày dầm phụ Tuy nhiên độ dày phải nằm khoảng cho phép bảng 3.1 (Kết cấu thép -Cấu kiện bản, NXB Khoa học kỹ thuật, tr.109) TÍNH DẦM CHÍNH ... độ võng dầm hình: c f q1 L3 29,346.5203 1 f  = = ≈ ...
 • 15
 • 1,391
 • 10

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP
... tải trọng tập trung đặt cách đoạn khoảng cách dầm phụ 2m, nên Mômen tiết diện dầm lớn lực cắt gần gối tựa lớn Theo Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu ta tính đợc: Mmax thuộc đoạn EF có độ lớn là: ... =1/150=0,0067Thỏa mãn Kết luận : Sàn đảm bảo chịu lực -Chiều cao đờng hàn liên kết sàn với dầm sàn xác định theo công thức : H 3565,23 h = = = 0,28.10 (m) = 0,28(mm) h ( R ) 0,7.18.10 g Theo yêu cầu cấu tạo ... 13,86.106 cr Ô bụng đảm bảo ổn định 4.1.7.Tính liên kết cánh bụng dầm - Ta có dầm chịu tác dụng lực tập trung vị trí dầm phụ kê lên khoang có lực tập trung P = 560(daN) Vậy ta có: 176 160781,32.79.2...
 • 16
 • 220
 • 0

Bài Tập Lớn Kết CẤU THÉP

Bài Tập Lớn Kết CẤU THÉP
... bài tập lớn KẾT CẤU THÉP GIÁO VIÊN: LÊ TUẤN ANH BÀI Hãy chọn kiểm tra mặt cắt ngang dầm thép đơn giản mặt cắt ngang hình chữ I, tổ hợp hàn theo ... tính toán STT L(m) N Liên kết chân cột Liên kết Loại thép làm đầu cột cột 3,5 260,1.103KG = 2601KN Ngàm Tự SV: Đỗ Thế Anh CCT38 Lớp: XDCT Ngầm Mỏ K57 tập lớn KẾT CẤU THÉP GIÁO VIÊN: LÊ TUẤN ANH ... SV: Đỗ Thế Anh Lớp: XDCT Ngầm Mỏ K57 tập lớn KẾT CẤU THÉP GIÁO VIÊN: LÊ TUẤN ANH  Chiều dày đường hàn cần thiết theo tính toán bé, hf= 2,06.10-3 m, thép liên kết dày tmax = tf = 20 mm, chọn chiều...
 • 17
 • 459
 • 3

Bài tập lớn kết cấu thép 1. đề tài thiết kế hệ sàn dầm bằng thép

Bài tập lớn kết cấu thép 1. đề tài thiết kế hệ sàn dầm bằng thép
... Bài tập lớn kết cấu thép Sử dụng hệ cột -dầm -sàn thép Các phận kết cấu 1.2 .Tải trọng tác dụng lên sàn Tải trọng tác dụng lên sàn có dạng phân bố ,đơn vị tính kg/cm2,được ... = 2100(kg / cm ) A W 0.167 Vậy sàn thỏa mản điều kiện bền STT:53 Bài tập lớn kết cấu thép 2.3.4.Kiểm tra đường hàn liên kết sàn với dầm Đường hàn liên kết sàn dầm chịu lực kéo H gối tựa : hh ... qstt=0.189(kg/cm) 120 Mmax =340.2(kg.cm) STT:53 Bài tập lớn kết cấu thép Bản sàn thép hàn với dầm ,khi tải trọng tác dụng lên dầm liên kết hàn làm cho sàn không biến dạng tự ngăn cản biến dạng xoay...
 • 26
 • 836
 • 5

Bài tập lớn kết cấu thép (Phạm Quang Sơn)

Bài tập lớn kết cấu thép (Phạm Quang Sơn)
... dầm thép Ftop=ứng suất đỉnh cánh dầm thép Fbotmid=ứng suất điểm cánh dầm thép Ftopmid=ứng suất điểm cánh dầm thép Phạm Quang Sơn K48 Đường ô tô sân bay Bài tập lớn Kết cấu thép BỘ MÔN KẾT CẤU ... uốn mặt cắt dầm lớn Khi ta sử dụng hoạt tải tương đương xe tải thiết kế để tính toán Phạm Quang Sơn 14 K48 Đường ô tô sân bay Bài tập lớn Kết cấu thép BỘ MÔN KẾT CẤU Độ võng lớn (tại mặt cắt ... VT10 = Kiểm toán (10) ⇒ Không đạt 75 Kết luận: Không cần sử dụng STC đứng bốc xếp Phạm Quang Sơn 12 K48 Đường ô tô sân bay Bài tập lớn Kết cấu thép BỘ MÔN KẾT CẤU 3.2.2.Kiểm toán sức kháng cắt dầm...
 • 36
 • 178
 • 0

Bài tập lớn kết cấu thép (Trần Thị Ánh Tuyết)

Bài tập lớn kết cấu thép (Trần Thị Ánh Tuyết)
... thiết kế cánh TTGHSD Vị trí F=f(Mpa) A(mm2) Cánh 69.8 12000 Cánh 69.8 12000 Trần Thị Ánh Tuyết bay K48 30 P(N) 837589.2 837589.2 §êng «t«& s©n Bài tập lớn kết cấu thép BỘ MÔN CƠ KẾT CẤU 7.3.Thiết ... phần chìa STC gối bên đường hàn bụng vào cánh không vượt mép cánh Trần Thị Ánh Tuyết bay K48 27 §êng «t«& s©n Bài tập lớn kết cấu thép BỘ MÔN CƠ KẾT CẤU Ta có: φb = 1.0 φb Apu Fys = 1× 3456 × ... Trần Thị Ánh Tuyết bay K48 §êng «t«& s©n Bài tập lớn kết cấu thép BỘ MÔN CƠ KẾT CẤU Q (kN) III KIỂM TOÁN DẦM THEO TTGHCĐI 3.1.Kiểm toán điều kiện chịu mômen 3.1.1.Tính toán ứng suất cánh dầm thép...
 • 43
 • 209
 • 0

Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép (Nguyễn Hữu Lương)

Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép (Nguyễn Hữu Lương)
... ng ễ tụ v sõn bay Bài tập lớn Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu ( F) TH : ngỡng ứng suất mỏi,hệ số cấu tạo,tra bảng theo quy định,phụ thuộc vào loại chi tiết cấu tạo dầm thép + dầm thép hình cán Chi ... 1050 = 75 14 Kiểm toán (10) Không đạt Kết luận: Không cần sử dụng STC đứng bốc xếp Nguyn Hu Lng K49 13 ng ễ tụ v sõn bay Bài tập lớn Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu 3.2.2.Kiểm toán sức kháng cắt dầm ... bay Bài tập lớn Kết cấu thép Bộ môn Kết cấu Kiểm toán (13) Đạt 4.2.Kiểm toán độ võng Độ võng dầm phải thoả mãn điều kiện sau đây: cp = L 800 (14) Trong : L=Chiều dài nhịp dầm =Độ võng lớn...
 • 37
 • 226
 • 3

Bài tập lớn kết cấu thép L=16m

Bài tập lớn kết cấu thép L=16m
... 5,32 mm T ngc thin 18 Bộ môn kết cấu Bài tập lớn kết cấu thép 16000 = 20 mm 800 Ta có: = = 6,93 mm < Dcp = 20mm Kết luận: thoả mãn 4.3 Tính toán độ vồng ngợc Các cầu thép nen làm độ vồng ngợc chế ... ) Bộ môn kết cấu Suy ra: =6,97.107 Bài tập lớn kết cấu thép > = 2000.(14)3 0,5 = 2,74.106 Kết luận: thỏa mãn 2.3 Kiểm toán cờng độ Diện tích trung gian STC đứng trung gian phải đủ lớn để chống ... 326.489 265.158 Bài tập lớn kết cấu thép 398.303 Bộ môn kết cấu III Kiểm toán dầm theo TTGHCĐ I Kiểm toán điều kiện chịu mô men uốn 389.303 1.1 Tính toán ứng suất cánh326.489 dầm 265.158 thép 205.446...
 • 37
 • 241
 • 0

Hướng Dẫn Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép 1

Hướng Dẫn Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép 1
... Ta = V Ta Ta 3 1- 1 e1 N1 e2 N2 M emax N max Nối dầm tổ hợp hn 51 Mối nối dầm tổ hợp hn bulông M 52 13 Cấu tạo v tính toán phần đầu dầm, gối dầm t a Dầm thép tựa lên cột thép b Dầm thép tựa lên ... min[( f , f wf ); ( s , f ws )] E3 D= 12 10 Hf 11 12 THIT K DM THẫP HèNH 2 .1 Chn s b tit din dm Chn s b tit din dm theo yờu cu chớnh chu Mmax Mmax 13 14 2 .1 Chn s b tit din dm Xỏc nh mụmen khỏng ... Cỏch 1: tớnh theo cụng thc gn ỳng E1 = E f n0 = = 4n0 72 E1 + 15 n0 q tc =0.3 vừng tng i cho phộp ca bn sn d) Kim tra vừng = 1+ = = f) Kim tra ng hn 1+ qc 384 E1I (1...
 • 14
 • 995
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn kết cấu thép 1bản vẽ bài tập lớn kết cấu thép 1download bài tập lớn kết cấu thép 1giải bài tập lớn kết cấu thép 1bài tập lớn kết cấu thép 2bai tập lớn kết cấu thép gtvtbài tập lớn kết cấu bê tông cốt thépbài tập lớn kết cấu bê tông cốt thép 1bài tập lớn kết cấu bê tông cốt thép pdfbài tập lớn kết cấu họcbài tập lớn kết cấu gỗbài tập lớn kết cấu btctbài tập lớn kết cấu công trìnhbài tập lớn kết cấu tính toán ô tôbài tập môn kết cấu thép 2Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo việt Vĩnh Long (LV thạc sĩ))trắc nghiệm Chương 6 Đại Số 10Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))bai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Khảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1PHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGIPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3G
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập