E 12 LY THUYET TIẾNG ANH TNTHPT DH 2016

ly thuyet Tieng Anh 12 on thi tnthpt

ly thuyet Tieng Anh 12 on thi tnthpt
... Future Continuous (Tơng lai liên tiến) 11 Future Perfect (Tơng lai hoàn thành) Few minutes Next Mond Next Week, N Year This time tom This time nex At there o'cloc afternoon By next Mond Before, ... They declared that she won the competition They know that English is an international language People think that Jack Londons life and writings represent the American ... : S+ begin, continue+ v- ing + O B ng: S+ begin, continue+ being+ p.p( by O) Well continue to use this computer They began to plant rubber trees in big plantations People can continue to enjoy...
 • 15
 • 203
 • 3

ÔN TẬP THUYẾT TIẾNG ANH 9 (LUYỆN THI VÀO 10)

ÔN TẬP LÝ THUYẾT TIẾNG ANH 9 (LUYỆN THI VÀO 10)
... có danh từ nên dùng danh từ -> separation Is Buddhism a _religious ? ( religious)[-N] phía trước có a dấu hiệu danh từ mà phía sau chưa có danh từ nên điền danh từ -> religion Do you think ... nỗi… ) Công thức : SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause -Cách nối câu dùng such that + Trước adj/adv có too, so, very, quite bỏ + Nếu danh từ số không đếm không dùng (a/an) + Nếu sau adj danh từ ... her is very good.(impress)[-N] Trước có my dấu hiệu danh từ nêh nhìn phía sau xem có danh từ chưa : có of khôngt phải danh từ nên ta điền danh từ Listen carefully to my _instructor _,please.(instruct)[-N]...
 • 11
 • 2,538
 • 94

ngân hàng đề thi thuyết tiếng anh công chức 2015

ngân hàng đề thi lý thuyết tiếng anh công chức 2015
... is a complete and definite statement 42 The Glide-Up should be used for this statement because it is intended to be soothing 43 The wh-question sounds more business-like and the speaker seems ... approximants are all voiced 20 _ Allophones are variant forms of phonemes in different distributions within words 21 _ Functional words are never stressed 22 _ The plosives in English have three ... consonants occur in a cluster, for example in ‘last Sunday” the plosive /t/ is normally omitted, this phenomenon is called “elision” 44 _ Compared to phonetic transcription, phonemic transcription...
 • 97
 • 484
 • 3

thuyết tiếng anh lớp 9 luyện thi vào lớp 10

lý thuyết tiếng anh lớp 9 luyện thi vào lớp 10
... chưa có danh t nên dùng danh t -> separation Is Buddhism a _religious ? ( religious)[-N] phía trư c có a d u hi u danh t mà phía sau chưa có danh t nên ñi n danh t -> religion Do you think ... adj/adv n u có too, so, very, quite b + N u danh t s ho c không ñ m ñư c không dùng (a/an) + N u sau adj danh t l y danh t ñ u câu vào r i th ñ i t vào ch t ex: He is a very lazy boy No one likes ... the d u hi u danh t ,nhìn sau xem có danh t chưa ? g p ch they -> chưa có nên ch n danh t (l i danh t n a ,kh ghê !d ch :nh ng ngư i b n mà h k t b n ñư c trư ng (nghe ñ n ñây h p ,làm bi ng...
 • 11
 • 109
 • 0

ôn tập thuyết tiếng anh 2

ôn tập lý thuyết tiếng anh 2
... men So sánh với danh từ 22 Danh từ dùng để so sánh kém, trước so sánh phải xác định xem danh từ đếm hay không đếm được, đằng trước chúng có số định ngữ dùng với loại danh từ Công thức: S + V + ... to follow ( Anh ta chạy nhanh theo không kịp) 22 S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá mà ) EX1: This box is so heavy that I cannot take it (Cái hộp nặng mang không nổi) EX2: He speaks ... one can it.( Bài tập khó đến mức không làm )2 He spoke so quickly that I couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 46 S + be + such + (a/an) ( tính từ ) + danh từ + that + S...
 • 23
 • 119
 • 0

ÔN THI tốt NGHIỆP và đại học TIẾNG ANH lớp 12 ( THUYẾT và bài tập) (1)

ÔN THI tốt NGHIỆP và đại học TIẾNG ANH lớp 12 ( lý THUYẾT và bài tập) (1)
... Provided ( that) / providing ( that), On condition (that )( với điều kiện là) , As long as, so long as (miễn là, với điều kiện là), Suppose, supposing ( giả sử nh ), In case ( trờng hợp), Even if ( ... she (leave) the fish there the car will get it 11 I (bring) _you some beer if I had known that you were thirsty 12 I (not buy) _ things on the installment system if I were you 13 You (not ... you ? He warned me (not come) _ late Did you see Tom (try) (reach) the top of the dresser ? We had to ask the students (stop) _ (make so much noise I couldnt stand (be) _ alone...
 • 112
 • 665
 • 5

Tổng hợp thuyết và bài tập 12 thì trong tiếng anh

Tổng hợp lý thuyết và bài tập 12 thì trong tiếng anh
... already (order) 120 Matt and sarah (have) some differnces in their relationship lately 121 He (watch) this movie several times 122 You ever (come) back your old school when you left ? 123 I and Jimy ... close friends for years 124 That’s the best speech I ever (hear) 125 Julia (believe) in life on other planets for many years 126 The gilf you gave me (matter) a lot to me 127 There aren’t any buses ... factory for 30 years → 24 By the time we get to the nearest city, we (drive) for days → II> Bài tập tổng hợp Chia động từ ngoặc cho Someone (knock) at the door Can you answer it? → Tom (work) at...
 • 111
 • 273
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013
... finish it C Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it D So interesting was the novel that I stayed up all night to finish it Question 70: I did not read his book I ... position in relation to the surrounding region, whereas site involves in physical characteristics of the specific location Situation is normally much more important to the continuing prosperity ... almost entirely by acoustical considerations Its simplicity of appearance is deceptive About 70 parts are involved in the construction of a violin Its tone and its outstanding range of expressiveness...
 • 6
 • 930
 • 19

Vật 12: thuyết mắt và máy ảnh

Vật lý 12: Lý thuyết mắt và máy ảnh
... khác với máy ảnh chỗ A Mắt phân biệt đợc màu sắc máy ảnh không B Mắt có điểm cực cận máy ảnh C Mắt có ngơi, máy ảnh D Thủy tinh thể thay đổi đợc độ tụ, máy ảnh Câu 39 Bộ phận nhạy cảm mắt A Giác ... kính đến thị kính O1O2 = f1 + f2 Câu 32 Một vật đặt trớc mắt, mắt nhìn đợc vật hỏi kết luận sau A Vật vật thật B Vật ảo C ảnh vật thật D ảnh vật ảo Câu 33 Mắt cận nhìn điểm cực cận bán kính cong ... 12,5(cm) d Kết khác Câu 42 Vật kính máy ảnh có f = 12 cm, để chụp ảnh rõ nét vật cách máy m phim phải đặt cách máy bao nhiêu? A 12cm B 12,2cm C 12,3cm D 12,5cm Câu 43 vật kính máy ảnh có f = 5cm, phim...
 • 2
 • 981
 • 1

7 Nguyên Tắc Vàng Dạy Tiếng AnhĐH

7 Nguyên Tắc Vàng Dạy Tiếng Anh ở ĐH
... hội đểthể tài học theo cách phù hợp với họ Sau họ học theo cách mà giáo viên yêu cầu Tóm lại, nguyên tắc áp dụng độc lập, tóm lại chúng xuất phát từ sáu động lực chính: hoạt động, mong đợi, hợp...
 • 2
 • 183
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết tiếng anh lớp 12tom tat ly thuyet tieng anh 12lý thuyết tiếng anh 8lý thuyết tiếng anhlý thuyết tiếng anh lớp 11lý thuyết tiếng anh cơ bảnlý thuyết tiếng anh lớp 6lý thuyết tiếng anh lớp 8lý thuyết tiếng anh ôn thi đại họclý thuyết tiếng anh lớp 9lý thuyết tiếng anh lớp 7lý thuyết tiếng anh lớp 10lý thuyết tiếng anh công chứclý thuyết tiếng anh giao tiếplý thuyết tiếng anh thi đại họctoàn tập giáo án sinh học lớp 7BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu SK 01 bằngĐƠN XIN THAM GIA xét học BỔNG ANNARA – năm 2016Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà NẵnBiện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà NẵngBiện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng NgãiBiện pháp quản lý đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải IIIBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng NgãuBiện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở các trường tiểu học quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Hiền, Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Trường Đại học Trà VinBiện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng NgãiBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IIIBiện pháp quản lý quá trình đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Trường Cao đẳng Nghề số 5 - Bộ quốc phòngđề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập