ÔN VIẾT CÂU HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (29)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (29)
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: VẬT LÍ LỚP 12 THPT – BẢNG B (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) ... L − C12 R12 = 1000π (rad / s ) 2C12 L2 ⇒ f0 = ω0 = 500 Hz … 0,25 2π U - Giá trị cực đại UC1 là: 3.1 U C1Max = - Phương trình dao …………………………… k động ω0C1    R12 +  ω0 L −  ω0C1    vật = ... từ lúc vật bắt đầu chuyển động đến lúc vật qua vị x = -2,5cm là: 4π = ωt -5 -2,5 O ( s) ………………………… 1,0 S 12, 5 = 18,75(cm / s ) - Tốc độ trung bình: tđtb = = t 2/3 mg = 0,25m = 25cm Vì vật dao...
 • 5
 • 286
 • 3

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (30)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (30)
... Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Hớng dẫn chấm biểu điểm đề thức Môn: vật lớp 12 thpt- bảng B Bi (5) Khi MN chuyn ng thỡ dũng in cm ... trờn MN: B 2l v Pn = I R = R 0.5 Cụng sut ny ỳng bng cụng sut c hc kộo Nh vy ton b cụng c hc sinh c chuyn hon ton thnh nhit (thanh chuyn ng u nờn ng nng khụng tng), iu ú phự hp vi nh lut bo ... gp nng lng in trng thỡ: Wt = cot g t = W T 0.25 T ú suy ra: cot g t = T t= T t= T 12 0.25 ...
 • 5
 • 222
 • 1

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (31)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (31)
... thớ sinh: S bỏo danh: Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Sở Gd&Đt Nghệ an Năm học 2011 - 2 012 Hớng dẫn Biểu điểm chấm đề thức (Hớng dẫn biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: Vt ... LC1C2 i C2 q0 = , thay s: 2C1 2C2 2C1 3q12 2q0 q1 q0 + 3.1 012. i = (3) 0,25 + iu kin tn ti nghim ca pt (3): 2 / = q0 3.(3.1 012. i q0 ) = 4q0 9.1 012. i i 2q0 = 0, 02( A) , suy cng 3.106 ... 3.10 (C ) = q0 (1) 0,25 q2 q12 q2 Li + + = (2) 0,25 + Theo nh lut bo ton nng lng: 2C1 2C2 2C1 + Rỳt q2 t (1) thay vo (2) ta c pt: 3.2 q2 q12 (q0 q1 ) Li 2 + + = C2 q12 + C1 (q0 q1 ) + LC1C2...
 • 7
 • 245
 • 1

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (32)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (32)
... Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2007 - 2008 hớng dẫn chấm, đáp án biểu điểm chấm đề thức Môn: vật Ngày thi: 07/11/2007 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... hai điểm M, N đạt cực tiểu A C 100 àF , mắc vào M N ampe kế có điện trở Khi C = M L B N R2 (Hình 5) không đáng kể số ampe kế bao nhiêu? Hết Họ tên thí sinh: SBD: m1,q K K o m2, - q x Sở Gd&Đt ... m1v1 + m2v2 = o v2 = (1) m2 Vật m1 m2 dao động điều hòa xung quanh vị trí cân chúng, hợp lực tác dụng lên vật vận tốc chúng đạt cực đại Ta có: qE = k(x1-x2) (2) m1v12 2 m2v2 k ( x1 x2 ) + = qE(x1-x2)...
 • 6
 • 233
 • 1

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (33)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (33)
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2 012 MÔN: VẬT LÝ - Thời gian làm bài: 150 phút Câu Thang điểm Đáp án a Đối với xô: mg – T = ma Câu (2điểm) ... , An biên độ dao động vật lần Mỗi lần vật qua vị trí cân lượng giảm: 1 ∆w = k ( A12 − A22 ) = AFc = mg ( A1 + A2 ) ⇒ A1 − A2 = 10 −3 m = 0,1cm 50 A = 50 lần Vậy số lần vật qua vị trí cân là: ...  v = ϕ = π (rad ) Vậy pt: x = cos(20t + π )(cm) 0,5 0,5 b Vật bắt đầu chuyển động đến lúc x = 2,5 cm lò xo ko giãn lầ thư ta có bán kính véc tơ chuyển động tròn quét góc 2π α π α= = ω.t ⇒ t...
 • 3
 • 223
 • 2

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (34)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (34)
... 2) (Hình 3) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 03.trang) ... tính cảm kháng + Từ giãn đồ véc tơ ta có: (trang 4) 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày ... A: kA12 = W0 − Fc ( A1 − x0 ) ⇒ A1 = 0, 0195m (trang 3) 0,5 0,5 0,5 x π 0,5 0,5 0,5 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT...
 • 6
 • 214
 • 1

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (35)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (35)
... Thí sinh không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 ĐÁP ÁN CHẤM Môn thi: Vật Lớp 12. THPT ĐỀ THI ... thức i   • Từ GĐVT : U = U + U C Áp dụng định hàm số cosin ta : U2 = U12 + UC2 + 2U1.UC cos1200 Thay số tính toán ta được: U = 120 V => U0 = 120 (V) • Lập luận để ⇒ ϕ = -π/6 ⇒ i = cos(100πt ... Khi vật VTCB lò xo giãn: Δl = Tần số dao động: ω = r r r r mg = 0,1 m k  k Fdh  N m k = 10 rad/s m • Vật m: P + N + Fdh = ma Chiếu lên Ox: mg - N - k ∆l = ma Khi vật rời giá N = 0, gia tốc vật...
 • 6
 • 143
 • 0

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (37)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (37)
... Thí sinh không sử dụng tài liệu phòng thi - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012- 2013 Môn: VẬT LÝ – THPT ... +V2 ; ⇒ ’ (3) ’ P2' Thay vào (3) ta được: ' = + = P 2 T2 P2' = ' = Thay vào (1) ta có kết quả: T1 P (2,5 điểm) b (1 điểm) Nhiệt lượng mà khí ngăn nhận dùng để tăng nội sinh công - Độ tăng nội ... nội sinh công - Độ tăng nội khí: ΔU = nR ( T2 − T1 ) = 3nRT1 = 3P1V1 - Công mà khí sinh dùng để tăng pittông sinh công cho khí ngăn V1 P1V1 + P1V1 ln A = A1 + A2 = Mgh + P1V1ln ' = V1 (mỗi biểu...
 • 6
 • 135
 • 0

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (38)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (38)
...  Cán coi thi không giải thích thêm! Họ tên thí sinh SBD SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC - KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM MÔN: VẬT LÝ CHUYÊN ... Một vật sáng AB = 1cm đặt vuông góc với trục chính, trước L cách L1 khoảng d1, hệ cho ảnh A’B’ a) Cho d1 = 15cm Xác định vị trí, tính chất, chiều độ cao ảnh A’B’ b) Xác định d1 để hoán vị ... F = 1m / s + M chuyển động nhanh dần đều, vận tốc ban đầu =0, gia tốc aM = M v Mv = = 2s + Tấm ván đạt vận tốc v thời điểm to = aM F * Giai đoạn 2: to ≤ t Vật m M chuyển động nhanh dần với vận...
 • 6
 • 143
 • 0

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (39)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (39)
... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC - KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM MÔN: VẬT LÝ KHÔNG CHUYÊN Câu Ý (2đ) Vận tốc m trước va chạm: v = gh = 50 ... Vậy dịch chuyển thấu kính lại gần vật lúc đầu ảnh vật dịch lại gần vật, thấu kính cách vật 40 cm khoảng cách từ vật tới thấu kính cực tiểu, sau ảnh dịch xa vật d= HẾT - 0,25 ... 30cm df = 90 →  Khoảng cách vật - ảnh: L = d + d ' = 90 → d + d− f  d = 60cm Ban đầu thấu kính cách vật d2=30cm để lại có ảnh rõ nét phải dịch thấu kính lại gần vật thêm đoạn ∆d = 60 − 30 =...
 • 4
 • 338
 • 4

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (40)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (40)
... TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT LÂM ĐỒNG Khoá ngày : 01 tháng 12 năm 2006 & » ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI : VẬT LÝ THỜI GIAN : 180 phút ĐÁP ÁN& BIỂU ĐIỂM Bài ... 2,00 * 0,5 * 0,5 *Khi K ngắt: * 0,5 U = U AN cos ϕ1 = 150.0,8 = 120 V ' R U r' = U NB cos ϕ = 200.0, = 120 V Bài * 0,5 U ' + U r' 120 + 120 = = 0,96 * Vậy : cos ϕ = R U 250 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... +y/2x (2) * Giải (1) (2) loại nghiệm âm :x =2; y = 12 :có dãy song song,mỗi dãy có 12 nguồn nối tiếp * Vẽ sơ đồ: 1,50 * 0,25 * 0,25 * 0,5 * 0,5 12 nguồn Bài * Điện tích hệ trước ghép : Q = Q1 =...
 • 6
 • 131
 • 0

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (41)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (41)
... tên thí sinh: Số báo danh : Phòng thi: Giám thị Giám thị SỞ GD & ĐT HP Trường THPT HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2 012- 2013 MÔN: VẬT LÍ ... hợp ảnh thật Theo đề ảnh vật suy d1 = d’1 Mà d1.d1' d12 f = = => d1 = f = 40cm d1 + d1' 2d1 Vậy phải dịch vật lại gần thấu kính đoạn ∆d = d − d1 = 60 − 40 = 20cm Câu a)Vận tốc vật trước lúc va ... M2 vân cực đại ta có : d1 – d2 = k λ = 12 mm (1) d1’ – d2’ = ( k+3) λ = 36 mm (2) Với k số nguyên, dương Từ (1) (2) ta có λ = 24 => λ = mm 12 12 = 1,5 Thay vào (1) ta được: k = = λ k = 1,5 số nguyên,...
 • 5
 • 92
 • 0

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (43)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (43)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ 12- THPT -(Gồm 06 trang) I SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ... R2 + RA 16 + 24 + 12 RAO R1 RA 16 .12 O A RDO R4 RCO = = = 3, 6923Ω B (9) R1 + R2 + RA 16 + 24 + 12 D B B RA R2 12. 24 (H.5a) 0,50 đ RDO = = = 5,5385Ω (10) R1 + R2 + RA 16 + 24 + 12 Điện trở: ROCB ... tiết đến 0,25 điểm cho phần, câu 2) Học sinh làm không thiết phải theo trình tự Hướng dẫn chấm Mọi cách giải khác, kể cách giải định tính dựa vào ý nghĩa vật đó, lập luận đúng, có cứ, kết cho...
 • 8
 • 79
 • 0

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (44)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (44)
... DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2007-2008 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN : VẬT LÝ 12- THPT DAKLAK - -  I SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : BÀI : ( 3,0 ... (19) vào (16) , ta có : d 1’ + d1 = 120 – 72 = 48 Vậy ta đến phương trình : d12 − 48d1 + 48 f = Phương trình có nghiệm : ∆ ≥ , hay : f1 ≤ 12cm - Từ (18) (21) , ta suy : f1 ≤ 12cm + Với f < 12cm ... , có vị trí cho ảnh trùng vật , điều khơng phù hợp với giả thiết Vậy : ta chọn f1 = 12cm hợp 2) Các vị trí thấu kính (G) điểm sáng S: (0,50điểm) - Thay f1 = 12cm vào phương trình (20) , ta...
 • 7
 • 172
 • 1

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (45)

Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý 12 (có đáp án) (45)
... Thay vào (3) thu đợc: Thay vào (2) nhận đợc: (6) QN = P - Nsin = Thay (6) (7) vào (5) có: P P tg 0,25 Suy ra: tg ; 3P (7) 0,5 hay 30 o Mặt khác, dễ thấy vị trí đầu A tiếp điểm với bán trụ ... QUNG BèNH NM HC 2 012 2013 Mụn: VT L Vong HNG DN CHM CHNH THC Cõu Ni dung im y Thanh chịu trọng lợng P, phản lực N bán trục A vuông góc với mặt trụ qua 0) Phản lực ... (P,V) đoạn thẳng i qua gúc ta V nên đoạn 1-3 hệ P 2 P3 0,25 0,5 P1 Công sinh : O V3 V1 V 0,5 A = ( P3 P1 )(V3 V1 ) 312( J ) a) + Cng ụ dũng iờn mach chinh K ong hay K m la: I= E = = 1( A)...
 • 5
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài viết thi học sinh giỏi tiếng anh 9 năm học 2013 2014đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 có đáp ánđề thi học sinh giỏi ngữ văn 9 có đáp ánde thi hoc sinh gioi hoa lop 8 co dap anđề học sinh giỏi toán lớp 5 có đáp ánde thi hoc sinh gioi ly lop 9 co dap ande thi hoc sinh gioi toan lop 10 co dap anđề thi học sinh giỏi toán lớp 8 có đáp ántuyển tập 60 đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 có đáp án đầy đủđề thi học sinh giỏi ngữ văn 6 có đáp ándap an de thi hoc sinh gioi vat li 8 co dap anđề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 có đáp án50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 có đáp ánđề thi học sinh giỏi toán lop 8 có đáp án30 de thi hoc sinh gioi toan lop 6 co dap anHướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 53 SGK công nghệ 9 quyển 3BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TẬP ĐỌC LỚP 5 DAT NUOCKỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNChuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãiĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất thanh long ruột đỏ tại huyện hướng hóa, tỉnh quảng trịĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẦU ĐƯỜNG31 NGÀY xây DỰNG một BLOG tốt hơnBÀI GIẢNG CHẤT BÉO ĐHYDBÀI GIẢNG COUMARIN ĐHYDCÔNG TÁC TIÊU CHUẨN GLP ĐHYDCÂU HỎI MARKETING DƯỢC CÓ ĐÁP ÁNSKKN giup hoc sinh viet dung loi chinh taÔn tập nền móng 2017BÁO CÁO Tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN khóa V, nhiệm kỳ 2014 2017 phương hướng nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 2019Xây dựng website giới thiệu sản phẩm cho công ty HC computer – TP Hà GiangUnit 2 2 mailanhuongSKKNGây hứng thú và củng cố kiến thức trong giờ học tiếng anh bằng bài hát ngắn”Tổ chức kế toán của Công Ty CP Kỹ Thuật Và Thiết Bị Ngành Nước.Hiệu quả tín dụng trung và dài hạn trong Ngân hàng TMCPQUẢN TRỊ NHÂN LỮC TẠI CÔNG TY CP GỐM XÂY DỰNG GIẾNG ĐÁY QUẢNG NINH.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập