18146 test for beginners 3 pages

Test for Unit 3

Test for Unit 3
... very ( danger ) for swimmers Don’t leave the light on It wastes ( electric) 10 Those clothes are ( suit ) for cold weather IV/ Supply the correct verb tense or form : 01 Would you ... read ) a book after dinner 03 A friend of my brother's ( call ) _ him last night , but he ( not be ) _ at home So I ( take ) a message for him 04 Are you busy this evening ... miss ) a good film on TV 09 She ( live ) here for ten years ? 10 It's time to get up or you ( be ) _ late for school V/Odd one out: slim, quietly, tall, thin photograph,...
 • 6
 • 251
 • 0

Tài liệu Test for SAT 3 pptx

Tài liệu Test for SAT 3 pptx
... immediate site of a defect Flaps of animal thigh Line (5) (10) (15) (20) (25) (30 ) (35 ) For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org muscles are taken ... who call for more restrictions on human testing While people favoring restrictions are well-intentioned, their standards are inappropriate The only way to gain the information needed for refining ... banners (E) principles 23 – In line 83, “critical” most nearly means (A) decisive (B) aggressive (C) skeptical (D) perceptive (E) fault-finding For more material and information, please visit...
 • 8
 • 156
 • 0

TEST FOR UNIT 3

TEST FOR UNIT 3
... Switzerland for many years a To be born b Born c Being born d Be born B Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that mast be changed for the sentence to be correct Before she ... house near Brighton Tony : (2) _ Ann : For three years Tony : (3) _ Ann : The house we had before was too small We need somewhere bigger Tony : (4) ... age of two a picked up b has picked up c had picked up d was picked up 13 John F Kennedy was the first president of the United States a born in the twentieth century b was born in twentieth...
 • 6
 • 348
 • 3

TEST FOR UNIT 3 : FUTURE JOBS pdf

TEST FOR UNIT 3 : FUTURE JOBS pdf
... Turn C neither D at D think D ours D somebody D bit D employers D Pay D or KEYS - TEST FOR UNIT : FUTURE JOBS I -: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the ... get a job D have a job 35 What could you if you didn’t succeed in getting a job? A quit it B find another job C forget everything D ask the interviewers for explanation 36 It is a good way to ... get a job D have a job 35 What could you if you didn’t succeed in getting a job? A quit it B find another job C forget everything D ask the interviewers for explanation 36 It is a good way to...
 • 6
 • 282
 • 0

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 3 PEOPLE

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 3 PEOPLE
... False c No information He entered the University of Cambridge at the age of 21 a True b False c No information He became a professor when he Was not ,et 30 a True b False c No information ... correct form of the verbs A young man walked into a supermarket in Southampton and (1) put/ had put a few items of food in a basket He (2) chosen-had chosen a time when not many people (3) shopped/ ... was giving, her a 10 note When she (8) was opening/ opened the till, the man quickly (9) snatched/ had snatched ail the money from it and (10) ran/ had run, out of the store before she (11) had...
 • 5
 • 829
 • 5

ENGLISH 11 TEST FOR UNIT 3 A PARTY

ENGLISH 11 TEST FOR UNIT  3 A PARTY
... ticket for the game You won't have any _ Driving on the left is strange and difficult for Americans Americans aren't _ ENGLISH 11 TEST FOR UNIT A PARTY X ... preposition 11 We are having a big party for our twenty-fifthwedding anniversary 12 It's Jane's farewell party on Friday night 13 He blew out all 60 candles on his birthday cake 14 We don't know what ... inviting/ not having invited her to his birthday party 15 Mastering a second language takes time and patience It takes time and patience to master a second language 16 I prefer having dinner at home...
 • 7
 • 834
 • 1

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 3

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 3
... Switzerland for many years a To be born b Born c Being born d Be born B Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that mast be changed for the sentence to be correct Before she ... house near Brighton Tony : (2) _ Ann : For three years Tony : (3) _ Ann : The house we had before was too small We need somewhere bigger Tony : (4) ... science history They (9) _ Radioactive elements, Polonium and Radium They (10) the Nobel the Prize for Physics in 19 03 a biologist b mathematician a follow b take a poverty b loneliness a made...
 • 5
 • 141
 • 1

English 5 test for unit 3

English 5 test for unit 3
... born? – She ………born on March 5th 1999 III Complete the sentences Her name……… LiLi She’s ………….London She’s ……………… Her favourite ………………is English She ………… to be an English teacher When ………you born? ... teacher When ………you born? I …………born on November 7th 1996 What’s the………… today? Today …………November 3rd 2008 What ………….your father do? 10 He’s …………footballer IV Reorder the words to make sentences ... Where does he work? …………………………………… What’s the date today? ………………………………………… Key: III is was from /English date subject is wants does were 10.a Key IV:1.My name is Nga I’m eleven years old I’m from...
 • 3
 • 85
 • 1

ENGLISH 7 TEST FOR UNIT 3

ENGLISH 7 TEST FOR UNIT 3
... Where ? 3, The dentist takes care of peoples teeth Who ? 4, She will come here at 10 oclock What time ? 5, They are playing games with their friends Whom ? 6, He is sad because gets bad English ... 7, They travel around the world by plane How ? 8, She is thirteen years old How old ? 9, It is about three kilometers from my house to my school How far ? 10, They are going to stay in Hue for ... (go) to school every day with her friends 3, They (have) a party tonight 4, The students (visit) their old teachers next week? 5, She (not have) bread for her breakfast 6, I need (call) my parents...
 • 4
 • 1,155
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học Hạ Long (LV thạc sĩ))Phương pháp kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngĐề tài phụ gia trong nước giải khát luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpquá trình keo tụ tạo bôngMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔNHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNHđánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa mỹ phẩm tại siêu thị co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 Bài 1 (Object Class)Phân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 bài 2 (Pointers Address)Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Nghiên cứu yếu tố giá trị thương hiệu tác động đến hành vi lựa chọn cửa hàng tiện lợi circle k của sinh viên tại quận 10NGHIÊN cứu điều CHẾ xúc tác cucr2o4 CHO PHẢN ỨNG OXI hóa COTác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại việt namXác định các nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự nhàn rỗi của công nhân trên công trường xây dựng (LV thạc sĩ))hướng dẫn tiến độ dự án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập