24959 cleft sentences

Bài giảng cleft sentences cua thay Thoai

Bài giảng cleft sentences cua thay Thoai
... English Grammar in Use – Cleft sentences prepared by Tran Xuan Thoai Kien Luong High School 10 She sent her friend the postcard => ... 20 The meeting started at 8.00 a.m => Exercise 2: Change the sentences into cleft sentences in the passive 1.Fans gave Christina lots of flowers => The...
 • 2
 • 2,000
 • 30

fifteen minute test-cleft sentences

fifteen minute test-cleft sentences
... 15 MINUTE TEST Student ‘s name: Class: Circle the best answer for each sentence ………………we all look for...
 • 2
 • 285
 • 2

Cleft Sentences

Cleft Sentences
...  ……………………………………………………………  …………………………………………………………… * Exercise 3: Rewrite the following sentences after a model, paying attention to the adverbial focus of the sentence: Example: - The...
 • 2
 • 261
 • 1

CLEFT SENTENCES conjunction

CLEFT SENTENCES conjunction
... bout 10 She hard but also gets on well with her classmates Combine each pair of sentences into one, using the conjunctions in brackets 18 She’s at the office She’s at the airport (Either or) ... CONJUNCTIONS (Liên từ) Các liên từ cặp đôi both … and, not only … but also, either …or, neither...
 • 3
 • 661
 • 18

bài tập CLEFT SENTENCES

bài tập CLEFT SENTENCES
... the following sentences; using Cleft sentences The boy visited his uncle last month  Page EMPHATIC STRUCTURES: CLEFT SENTENCES Page EMPHATIC STRUCTURES: CLEFT SENTENCES My ... traveling to France yesterday when the alarm sounded  V Change the sentences into cleft sentences in the passive Fans gave Christina lots of flowers  ... EMPHATIC STRUCTURES: CLEFT SENTENCES Nick was late because he overslept, wasn’t he?  No, it ...
 • 9
 • 1,734
 • 53

CLEFT SENTENCES

CLEFT SENTENCES
...
 • 4
 • 478
 • 17

ôn thi đại học tiếng anh chuyên đề 11 cleft sentences

ôn thi đại học tiếng anh chuyên đề 11 cleft sentences
... tiếp, giới từ to for đi, công thức sau: S + verb + Oi (tân ngữ gián tiếp) + Od (tân ngữ trc tiếp) - Nếu tân ngữ đại từ nhân xng không đợc dùng công thức trực tiếp (tức công thức thứ đợc sử dụng) ... www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N CHUYấN TING ANH Jack said he was leaving today Động từ với tân ngữ trực tiếp tân ngữ gián tiếp Trong tiếng Anh có loại động từ (trong bảng sau)có tân ngữ đồng ... it to us./ Incorrect: They gave us it - Động từ to introduce to mention không đợc dùng công thức trực tiếp mà phải dùng công thức gián tiếp to introduce sb/st to sb to mention st to sb Một số thí...
 • 2
 • 536
 • 6

Tìm Hiểu Thêm về CLEFT SENTENCES

Tìm Hiểu Thêm về CLEFT SENTENCES
... ‘informative presupposition’ it-clefts 2.1 Comment-Topic Clefts In prototypical clefts, like that in (1), the cleft clause expresses an activated presupposition and the clefted constituent, which ... the clefted constituent and the cleft clause is or can be left unaccented or even not expressed at all Prince (1978) calls such clefts "stressed focus clefts" Following Gundel (1985), such clefts ... and use of the cleft construction Multiple Focus Clefts In this section, I examine three subtypes of clefts that contain prosodic prominence on both the clefted constituent and the cleft clause,...
 • 31
 • 111
 • 0

Cleft Sentences rất hay

Cleft Sentences rất hay
... ‘informative presupposition’ it-clefts 2.1 Comment-Topic Clefts In prototypical clefts, like that in (1), the cleft clause expresses an activated presupposition and the clefted constituent, which ... the clefted constituent and the cleft clause is or can be left unaccented or even not expressed at all Prince (1978) calls such clefts "stressed focus clefts" Following Gundel (1985), such clefts ... and use of the cleft construction Multiple Focus Clefts In this section, I examine three subtypes of clefts that contain prosodic prominence on both the clefted constituent and the cleft clause,...
 • 31
 • 94
 • 0

UNIT 13: HOBBIES - LAGUAGE FOCUS - CLEFT SENTENCES

UNIT 13: HOBBIES - LAGUAGE FOCUS - CLEFT SENTENCES
... HOBBIES E.Language Focus II GRAMMAR cleft sentenceS to help us focus on a particular part of the sentence and to emphasise what we want to say Subject focus a Example: Example ... + + noun/pronoun + S + v + Adv.p that was III PRACTICE 1.Exercise 1: Rewrite the following sentences, focusing on the underlined parts 1.Nam’s father got angry with him  It was Nam’s father who ... who receives a bicycle from the headmaster as a • Do the all exercises in the textbook • Make cleft sentences for each kind ...
 • 11
 • 244
 • 0

Cleft sentences -Câu chẻ (With exercise)

Cleft sentences -Câu chẻ (With exercise)
... lot of flowers that were given to that singer (Chính nhiều hoa tặng cho người ca sĩ) Rewrite the sentences to focus attention on the underlined information Using structure” it is / was that” She...
 • 3
 • 204
 • 4

EXERCISE CỌNUNCTIONS & CLEFT SENTENCES IN PASIVEE

EXERCISE CỌNUNCTIONS & CLEFT SENTENCES IN PASIVEE
... going to the party A or comfortable B nor comfortable A Both - and B Neither - nor C or comfort D nor comfort C Either - or D Not only – but also Exercise 4: Combine each pair of sentences into ... her birthday They usually took their chirdren to the zoo when they lived in Hanoi Exercise 3: Choose the best option I’m going to bed early tonight I’m too tired; I Not did she refuse to speak ... handsome Nam’s intelligent (not only but also ) Mai plays the guitar well Mai dances beautifully (not only but also) You can have fish for dinner You can have chicken for dinner (both and)...
 • 2
 • 148
 • 0

bài tập câu chẻ lớp 11 (Cleft sentences)

bài tập câu chẻ lớp 11 (Cleft sentences)
... -10 The man is learning English. 11 The woman gave him the English book. 12 She sent her friend a ... -10 He met his wife in Britain. 11 My mom presented a lap top on my birthday party. 12 Kathy bought ... 10 That boy scored the goal for his team. -11 The dog grabbed at the piece of meat and ran away. -12 The strong...
 • 4
 • 3,437
 • 74

cleft sentences

cleft sentences
... correct 10 It is English…is spoken in many parts of the world a when b that c whose d who Cleft sentences Cleft sentences are used to help us focus on a particular part of the sentence and to emphasize ... Ta đưa túc từ vào It is/ was that Khi nhấn mạnh túc từ ta sử dụng that REWRITE THE SENTENCES, USING CLEFT SENTENCESS 1.The man is learning English  It is English that the man is learning 2.The ... đưa trạng ngữ vào It is/ was that Khi nhấn mạnh trạng ngữ ta sử dụng that REWRITE THE SENTENCES, USING CLEFT SENTENCESS The boy hit the dog in the garden  It was in the garden that the boy hit...
 • 14
 • 162
 • 1

TÌM HIỂU VỀ CLEFT SENTENCES

TÌM HIỂU VỀ CLEFT SENTENCES
... ‘informative presupposition’ it-clefts 2.1 Comment-Topic Clefts In prototypical clefts, like that in (1), the cleft clause expresses an activated presupposition and the clefted constituent, which ... the clefted constituent and the cleft clause is or can be left unaccented or even not expressed at all Prince (1978) calls such clefts "stressed focus clefts" Following Gundel (1985), such clefts ... and use of the cleft construction Multiple Focus Clefts In this section, I examine three subtypes of clefts that contain prosodic prominence on both the clefted constituent and the cleft clause,...
 • 21
 • 90
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi đại học tiếng anh chuyên đề 11 cleft sentencesfollowing sentences in suchgrammatical sentences in connectionhow to write sentencessimple and compound sentencesenglish sentences common communicationenglish sentences communication mediaenglish sentences to communicate commonambiguous sentences by askingsemantic representations of sentencesmapping scrambled korean sentences into englishparses of illformed sentenceslogical form of complex sentencesa program for aligning sentencesevaluation of importance of sentencestin học tre long an năm 2013Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiTiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTÌM HIỂU MÁY TEMSTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập