Ke hoach chi dao nam hoc 2015 2016 (2)

Ke hoach chi dao nam hoc 2015 2016 (2)

Ke hoach chi dao nam hoc 2015 2016 (2)
... VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 2016 Đặc điểm tình hình chung: Năm học 2015 - 2016 năm học tiếp tục quán triệt thực Nghị số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 ... b) Chất lượng giáo dục đạo đức(Hạnh Kiểm) + HS xếp loại Tốt chi m: 83,75% + HS xếp loại Khá chi m: 14,38% + HS xếp loại TB chi m: 1,87% + HS xếp loại Yếu còn: Không c) Chất lượng giáo dục ... THCS năm 2015 - Huy động đạt tỷ lệ cao học sinh tuyển vào lớp 6, đảm bảo dân chủ công khai quý chế, quy trình tuyển sinh - Huy động học sinh bỏ học lớp - Thực tính đến ngày tháng năm 2015 TT Lớp...
 • 10
 • 118
 • 0

Kế hoạch chỉ đạo năm học

Kế hoạch chỉ đạo năm học
... trình kế hoạch dạy học theo biến chế năm học Chuẩn bị tốt cho kiểm tra môn năm xét tốt nghiệp lớp THCS Tổng kết phong trào thi đua toàn diện khen thởng năm Tổ chức tốt lễ tổng kết năm học 2008 ... triển học sinh cách toàn diện, năm học 2008-2009 với kế hoạch cụ thể: - Tổ chức tốt hoạt động Văn - Thể - Mỹ cấp trờng tham gia cấp huyện - Thực kế hoạch khám chữa bệnh cho học sinh 01 lần /năm ... V Kế hoạch xây dựng sở vật chất /năm Nhằm đáp ứng mục tiêu, bớc thực kiên cố hoác trờng lớp, chuẩn bị cho công tác phát triển số lớp số học sinh năm học tiếp theo, kế hoạch xây dựng bổ sung năm...
 • 32
 • 287
 • 0

kế hoạch chỉ dạo năm học

kế hoạch chỉ dạo năm học
... xây dựng kế hoạch quản lý từ đầu năm học cụ thể, chi tiết cho tuần, tháng BGH có kế hoạch đạo năm học, kế hoạch đạo chuyên môn phơng án triển khai cụ thể Trong giai đoạn có điều chỉnh kế hoạch cụ ... quan trờng học mới, lao động tạo vốn học sinh - 100% học sinh khối học nghề phổ thông: điện dân dụng 100% học sinh thi nghề đạt kết - giỏi b Biện pháp - Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch lao động ... cập 1.1 Số lợng a Chỉ tiêu: - Huy động 100% học sinh hết chơng trình tiểu học vào lớp - Duy trì, giữ vững số lợng, không để học sinh bỏ học năm học - Giữ tỷ lệ chuyên cần cao năm từ 99% trở lên...
 • 13
 • 177
 • 0

kế hoạch chỉ đạo năm học

kế hoạch chỉ đạo năm học
... kế hoạch đoàn thể - Kiểm tra hồ sơ công nhận tốt - BGH+ Tổ CM+ GVCN nghiệp - Tổng kết năm học -Tổng kết nội - Hội nghị phụ huynh học sinh -Báo cáo kết học tập tu dỡng -Bàn giao sở vật chất Học ... phân loại đối tợng học sinh Xây dựng kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu tất môn - Thực bồi dỡng phụ đạo học sinh vào buổi chiều thứ hai thứ sáu hàng tuần e/ Dạy học tự chọn Tiếp ... -Học tập văn hớng dãn đánh giá xếp loại học sinh - Duy trì tỷ lệ chuyên cần - xây dựng kế hoạch thực tiêu năm học 2009- 2010 - Thành lập ban đạo phòng chống tham nhũng nhà trờng - Huy động học...
 • 11
 • 214
 • 0

Kế hoach chỉ đạo năm học

Kế hoach chỉ đạo năm học
... xây dựng kế hoạch quản lý từ đầu năm học cụ thể, chi tiết cho tuần, tháng BGH có kế hoạch đạo năm học, kế hoạch đạo chuyên môn phơng án triển khai cụ thể Trong giai đoạn có điều chỉnh kế hoạch ... cập 1.1 Số lợng a Chỉ tiêu: - Huy động 100% học sinh hết chơng trình tiểu học vào lớp - Duy trì, giữ vững số lợng, không để học sinh bỏ học năm học - Giữ tỷ lệ chuyên cần cao năm từ 99% trở lên ... cuối học kì cuối năm - Kết hợp với hội khuyến học, CMHS có phần thởng cho GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ em học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh, học sinh giỏi văn hoá, học sinh tiên tiến vào cuối năm...
 • 13
 • 206
 • 0

Kế hoạch chỉ đạo năm học 2012 - 2013

Kế hoạch chỉ đạo năm học 2012 - 2013
... bắt đầu học kì 1: 27/8 /2012 - Ngày khai giảng: 05/9 /2012 - Ngày kết thúc học kì 1: 04/01 /2013 (18 tuần thực học) - Ngày bắt đầu học kì 2: 07/01 /2013 - Ngày hoàn thành chương trình: 15/5 /2013 (HK ... trường; - Công tác tài chính; - Lập kế hoạch thực nhiệm vụ năm học - Quản lý trực tiếp CBHC, TVTB, TPTĐ - Duyệt kế hoạch phận - Quản lý trực tiếp phó hiệu trưởng công tác đạo chuyên môn - Công ... thực học) - Ngày kết thúc năm học: 20/5 /2013 - Nghỉ tết Nguyên đán: Từ ngày 05/02 /2013 đến hết ngày 14/02 /2013 Chương trình, sách, thiết bị dạy học: 3.1 Chương trình: - Thực chương trình môn học...
 • 22
 • 106
 • 0

Kế hoạch khai giảng năm học 20152016

Kế hoạch khai giảng năm học 2015 – 2016
... Khuyến học , triển khai phong trào thi đua năm học 2015 2016 Đọc thư Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi nhà giáo, cán quản lý giáo dục em học sinh, sinh viên nhân ngày khai giảng năm học (Chính ... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁP MƯỜI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 2016 Thạnh Lợi, tháng 08 năm 2015 ... triệu đồng) Trên Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2015 2016 trường THCS Thạnh Lợi, đề nghị tất cán bộ, giáo viên, công nhân viên em học sinh thực nghiêm túc tinh thần Kế hoạch này./ HIỆU TRƯỞNG...
 • 4
 • 170
 • 0

KE HOACH THI HKI NĂM HỌC 2015 2016

KE HOACH THI HKI NĂM HỌC 2015 2016
... coi thi cho buổi thi tập trung vào ngày 21, 22, 23 tháng 12 năm 2015 -Các đ/c giáo viên chủ nhiệm khối 6,7,8,9 thu học sinh 2000đ/1 môn Nộp đ/c Nhân chậm vào sáng thứ ngày 18 tháng 12 năm 2015 ... lưu ý thi môn phải có giám thị chuyên môn môn để khảo đề thi (VD Nếu thi môn Toán phải có GV Toán giám thị, nhiều tốt) -Sáng hs thi, chiều học sinh nghỉ để ôn cho buổi thi sau -Trong trình thi ... 2015 -Đ/c Nhân vào danh sách học sinh lớp GVCN báo cáo họp chuyên môn tháng 12 để phô tô đề thi cho học sinh, tránh để tình trạng thi u đề, in tuyệt đối gữi bí mật đề thi Phô tô xong đ/c Nhân bàn...
 • 2
 • 52
 • 0

Ke hoach chi dao day hoc

Ke hoach chi dao day hoc
... học sinh: a- Về số lợng : - Tổng số học sinh toàn trờng: h/s - học ca: 8-9 học sáng; 6-7 học chi u - Chia : + Khối = lớp = h/s + Khối = lớp = h/s + Khối = lớp = h/s + Khối = lớp = h/s b- Về chất ... phòng chức hiệu tiết thực hành môn cha thực cao Cha có phòng máy cho học sinh học tập, cha có máy chi u đa để giáo viên áp dụng CNTT vào dạy học, cha có phòng chức phục vụ giảng dạy môn nh Sinh, ... Thị Hằng Nguyễn Thành Nam Nguyễn Hữu Bắc Nguyễn Huy Hùng Nguyễn Thị Nam Vi Hồng Sang Nguyễn Thị Chinh Vơng Bá Sơn Trần Văn Phợng Nguyễn Mai Phơng Ngày tháng năm sinh 06/08/1962 03/01/1974 14/04/1959...
 • 35
 • 217
 • 0

Mẫu sổ chi đội năm học 2015 2016

Mẫu sổ chi đội năm học 2015 2016
... trach Ph trach Chi i TM.BCH CHI ễI Chi i trng 11 ễI TNTP Hễ CHI MINH Liờn i trng tiu hc Hui Mt Chi i: , ngy thang nm 2015 BIấN BAN AI HễI CHI ễI Nm hc: 2015 - 2016 Hụm nay, ngythang nm2015 ti lp ... sau õy trung c vao BCH Chi ụi nm hoc :2015 - 2016 (co biờn ban bõu c kem theo) - Mi BCH Chi ụi mi mt va Chi ụi trng phat biờu nhõn nhiờm vu - Mi BCH Chi ụi nm hoc2015 - 2016 lờn nhõn qua lu niờm ... ngoan Bac Hụ) Tng ph trach i Ph trach Chi i 26 TM Ban chi huy Chi i ễI TNTP Hễ CHI MINH Chi i: BIấN BAN HP TNG KấT Cụng tac i va phong trao thiu nhi nm hc 2015 -2015 - Thi gian; vo lỳchngythangnm...
 • 56
 • 10,066
 • 44

Đề kiểm tra một tiết môn lý 6 có ma trận và đáp án chi tiết năm học 2015 2016

Đề kiểm tra một tiết môn lý 6 có ma trận và đáp án chi tiết năm học 2015  2016
... y t C Bỡnh chia D Thc một, thc cun, thc dõy Cõu Trng lc cú phng v chiu: A Chiu t trỏi sang phi B Phng thng ng, chiu hng v phớa Trỏi t C.Khụng theo phng v chiu no c D Phng ngang, chiu t di lờn ... B Ca ong C Thc một, thc cun, thc dõy D Bỡnh chia Cõu Trng lc cú phng v chiu: A Phng ngang, chiu t di lờn B Chiu t trỏi sang phi C Phng thng ng, chiu t di lờn D Phng thng ng, chiu hng v phớa ... ng h C Thc một, thc cun, thc dõy D Bỡnh chia , bỡnh trn Cõu Trng lc cú phng v chiu: A Phng ngang, chiu t di lờn B Chiu t trỏi sang phi C Phng thng ng, chiu t di lờn D Phng thng ng, chiu hng v...
 • 8
 • 292
 • 2

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận 3 thành phố hồ chí minh năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận 3 thành phố hồ chí minh năm học 2015  2016(có đáp án)
...  2015 2015 2015 2015 TH2: b = -c, đó:  2015 1 a b c a  b  c 2015     a 2015  b 2015  c 2015 a 2015 1   2015 2015 2015 2015  1 1 a b c b  2015 2015 2015 2015 TH3: ... 1   2015 2015 2015 2015  1 1 a b c c TH1: a = -b, đó:   2015 2015 2015 2015 2015 1 a b c a  b  c 2015    a 2015  b 2015  c 2015 c 2015  1     2015 2015 2015 2015  ... THĂNG LONG 2015 -2016 HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI VÒNG LỚP Quận (2015- 20156) Bài 1 1 1 1    (a, b, c  0) Chứng minh 2015 2015 2015 2015 2015 a b c a bc a b c a  b  c2015 a)...
 • 7
 • 2,253
 • 41

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2015  2016(có đáp án)
... Trang Học Sinh Giỏi Lớp – – Quận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thăng Tiến Thăng Long 2015 -2016 z  z  3     x  hay  x  1 y   y  4   Bài 3: (2 điểm) a) Cho x, y  Chứng minh rằng: ... hình chiếu O lên AB, AC A K N H O B Trang E F M Học Sinh Giỏi Lớp – C – Quận với Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thăng Tiến Thăng Long a) Chứng minh: 2015 -2016 OB sin OAB  OC sin OAC OH Ta có: OB ... tiết máy Số lượt làm chi tiết máy 100   :  49 Số chi tiết máy làm : 49. 3   1 49  HẾT  Trang Học Sinh Giỏi Lớp – – Quận ...
 • 4
 • 1,257
 • 34

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận gò vấp thành phố hồ chí minh năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận gò vấp thành phố hồ chí minh năm học 2015  2016(có đáp án)
... 2015 -2016 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thăng Tiến Thăng Long ĐỀ THI HSG LỚP QUẬN GÒ VẤP – Vòng (2015- 2016) HƯỚNG DẪN Bài 1: (3 điểm) Cho a  b  ab  Chứng minh rằng: a   ab ... BFK Trang Học Sinh Giỏi Lớp – – Quận vấp 15-16 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thăng Tiến Thăng Long 2015 -2016   300 Về phía ABC dựng tam giác ACD Chứng Bài 5: (3 điểm) Cho ABC có ABC minh: AB2 ...   19 3   x      x         3   3 9  19   x   3   13 19    ;  Vậy S     3     b)  2x   9x x  2x  9x  (Điều kiện: x  ) x 2  2x    9x ...
 • 4
 • 1,363
 • 24

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2015  2016(có đáp án)
... 5   1 10   1   21  80 10  2  4 62 10   (4 Điểm) 4    1 1  3 5 1 1 Vậy M   1 1 1 Bài 2: (3 điểm) a) Tìm giá trò lớn biểu thức: P  x  x    x  x  1, với  ...  10 x  x2  x  1  2x   x  (1, 5 điểm)   x  x  1 Áp dụng BĐT Cô – si với hai số không âm:  x;x  , ta có:   x  x  1   x  x   Trang Học Sinh Giỏi Lớp (Vòng 1) Quận (2 015 -2 016 ) ... Quận (2 015 -2 016 ) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THĂNG TIẾN THĂNG LONG 2 015 -2 016  25  12 5 Do đó: P2  3x2  15 x  25  7x   x   10  x2  5x     25   2   17 5 17 5  14 1410  x  ...
 • 5
 • 2,234
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giớiĐề hóa hay vận dụng caoĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sáchnghiên cứu mô hình liên kết khu vực, hội nhập của Liên minh châu Âu có thể góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là quá trình hình thành Cộng đồng chung ASEANNỘI DUNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC năm 2017 LĨNH vực văn PHÒNG, HÀNH CHÍNH, tổ CHỨC, QUẢN TRỊTOEIC exploration (script)TOEIC exploration 1000 LC+RCĐỀ CƯƠNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC cấp xã LĨNH vực NÔNG NGHIỆP (CHỨC DANH địa CHÍNH – xây DỰNG) năm 2017đề cương học kỳ i môn SINH THÁI THUỶ SINH VẬTPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐỂ DẠY CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 12 THEO CẤU TRÚC ĐƯỜNG THẲNGBồi dưỡng HSG Cơ chế phản ứng hữu cơThực trạng du lịch đền chùa ở hà nội mở rộngTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 2Thế mạnh về du lịch tỉnh khánh hoàSử dụng thực vật lớn làm chỉ thị sinh học chất lượng nước hệ thống kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn huyện gia lâm, hà nộiQuy trình sản xuất bánh mìSli lượn và lễ hội oóc pò của người nùng phàn SLình ở hoà bình đồng hỷ thái nguyênPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thànhPhát triển đội ngũ công chức trong các tổ chức chính trị xã hội huyện tây hòa, tỉnh phú yên dựa vào cộng đồngPhối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập