GIÁO TRÌNH THUẾ đh BÁCH KHOA HN

giáo trình lập trình oop - đh bách khoa

giáo trình lập trình oop - đh bách khoa
... Generalization Java Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình hướng ₫ối tượng Slide MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Chương ÔN LẠI CÁC TÍNH CHẤT CỦA LẬP TRÌNH CẤU TRÚC Khoa Công ... phân tích top-down Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình hướng ₫ối tượng Chương 1: Ôn lại tính chất lập trình cấu trúc Slide Phương pháp phân tích từ-trên-xuống (tt) ... thường trú Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình hướng ₫ối tượng Chương : Các khái niệm lập trình hướng ₫ối tượng Slide 13 Cấu trúc chương trình OOP Chương trình =...
 • 107
 • 293
 • 0

Thuyết trình hệ điều hành (ĐH Bách khoa HN)

Thuyết trình hệ điều hành (ĐH Bách khoa HN)
... đến tiến trình đó, tất tiến trình kết thúc xử lý Kết thúc tiến trình  Một tiến trình kết thúc xử lý hoàn tất thị cuối yêu cầu hệ điều hành hủy bỏ  Một tiến trình yêu cầu hệ điều hành kết thúc ... đầu cho tiến trình Thao tác tiến trình  Khi tiến trình tạo tiến trình mới, tiến trình ban đầu xử lý theo hai khả sau:   Tiến trình cha tiếp tục xử lý đồng hành với tiến trình Tiến trình cha chờ ... pointer … CPU chuyển tiến trình Thao tác tiến trình  Tạo lập tiến trình    Tiến trình cha tạo tiến trình Tiến trình lại tạo tiến trình => tiến trình Phân biệt tiến trình qua pid (process identifier)...
 • 14
 • 25
 • 0

Introduction tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Introduction tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... f1(x)=3x^6+15x^ 5-1 0x^ 3-3 x^2+15x-40 % f2(x)=3x^ 3-2 x-6 >> p1=[3 15 -1 0 -3 15 -4 0]; >> p2=[0 0 -2 -6 ]; >> p=p1+p2 p = 15 -7 -3 13 % f(x)=3x^6+15x^ 5-7 x^ 3-3 x^2+13x-46 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) -4 6 Matlab ... đồ thị Vẽ đồ thị 2-D Vẽ đồ thị 3-D Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab / 66 Giới thiệu Matlab Matlab MatLab (MATrix LABoratory) môi trường phần mềm (problem-solving environment - PSE) toán học tính ... Toàn (SAMI-HUST) Matlab / 66 Giới thiệu Matlab Matlab MatLab ứng dụng Toán học tính toán Phát triển thuật toán Thu thập liệu Mô hình hóa, mô Phân tích liệu, thăm dò trực quan hóa Đồ họa khoa học...
 • 84
 • 115
 • 2

Introduction handout tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Introduction handout tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... f1(x)=3x^6+15x^ 5-1 0x^ 3-3 x^2+15x-40 % f2(x)=3x^ 3-2 x-6 >> p1=[3 15 -1 0 -3 15 -4 0]; >> p2=[0 0 -2 -6 ]; >> p=p1+p2 p = 15 -7 -3 13 % f(x)=3x^6+15x^ 5-7 x^ 3-3 x^2+13x-46 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) a b vector ... Ví dụ Ví dụ >> r= [-3 ;2]; >> p=poly(r) p = 1 % f(x)=x^2+x-6 >> p=[1 -2 -3 ]; >> r=roots(p) r = 3.0000 -1 .0000 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab 27 / 66 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) -6 Matlab 28 / 66 ... dụ Ví dụ >> p=[3 -2 4]; >> k=polyder(p) k = -2 >> u=[1 -9 -1 0]; >> v=[1 1]; >> [q,r]=deconv(u,v) q = -1 0 r = 0 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab 31 / 66 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) Matlab 32 /...
 • 15
 • 212
 • 1

Programming tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Programming tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... tốt gói gọn tất hàm ”m-file” T.M Toàn (SAMI-HUST) Lập trình Matlab Hà Nội, tháng năm 2012 9/87 / 87 Các hàm m-file Nội dung Mở đầu Các thủ tục Các hàm m-file Nhập, xuất liệu Điều khiển luồng ... (SAMI-HUST) Lập trình Matlab Hà Nội, tháng năm 2012 14/87 14 / 87 Các hàm m-file Các hàm m-file Input Output Ví dụ >> clear >> x = 4; y = -2 ; >> twosum(1,2) ans = >> x+y ans = >> disp([x y]) -2 ... trình Matlab T.M Toàn (SAMI-HUST) Lập trình Matlab Hà Nội, tháng năm 2012 17/87 17 / 87 Nhập, xuất liệu Nhập, xuất liệu Các hàm nhập liệu Hàm input sử dụng để nhập liệu từ bàn phím Các tham số...
 • 112
 • 99
 • 4

Symbolic -tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN

Symbolic -tài liệu matlap - DH Bách Khoa HN
... x^ 3-6 *x^2+11*x-6 x^ 3-6 *x^2+11*x-5 x^6+1 Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) factor(f) (x-1)*(x-2)*(x-3) x^ 3-6 *x^2+11*x-5 (x^2+1)*(x^4-x^2+1) Sử dụng Symbolic Math Toolbox Matlab 49/97 Mở đầu Sử dụng Symbolic ... (x-1)*(x-2)*(x-3) x*(x*(x-6)+11 )-6 exp(a+b) cos(x+y) cos(3*acos(x)) expand(f) a*x+a*y x^ 3-6 *x^2+11*x-6 x^ 3-6 *x^2+11*x-6 exp(a)*exp(b) cos(x)*cos(y)-sin(x)*sin(y) 4*x^ 3-3 *x Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) ... biến symbolic x, gộp tất hệ số bậc x Sau vài ví dụ f (x-1)*(x-2)*(x-3) x*(x*(x-6)+11 )-6 (1+x)*t + x*t Trần Minh Toàn (SAMI-HUST) collect(f) x^ 3-6 *x^2+11*x-6 x^ 3-6 *x^2+11*x-6 2*x*t+t Sử dụng Symbolic...
 • 97
 • 193
 • 7

đề thi thử lần 1 đh bách khoa hn

đề thi thử lần 1 đh bách khoa hn
... THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2 013 BGD&ĐT DD :09742365 01 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -3- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 VẬT LÝ 12 thi thử lần  Câu 37: Đặt điện áp u  220 cos (10 0t ... :TRỊNH VĂN THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2 013 BGD&ĐT DD :09742365 01 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -2- A T =  Q I ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 VẬT LÝ 12 thi thử lần I Q I B T = ... thầy :TRỊNH VĂN THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2 013 BGD&ĐT DD :09742365 01 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -4- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 VẬT LÝ 12 thi thử lần A 0,238 mA B 0,283...
 • 5
 • 139
 • 0

đề thi thử lần 2 đh bách khoa hn

đề thi thử lần 2 đh bách khoa hn
... thầy :TRỊNH VĂN THÀNH Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 20 13của BGD&ĐT DD :097 423 6501 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -3- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12- 2013 VẬT LÝ 12 thi thử lần B Chỉ truyền chất ... học năm 20 13của BGD&ĐT DD :097 423 6501 MAIL : thanhgiabkhn@gmail.com -2- ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12- 2013 VẬT LÝ 12 thi thử lần  Câu 20 : Tại thời điểm t, điện áp u  20 0 cos(100 t  ) (trong u ... ĐỆ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12- 2013 VẬT LÝ 12 thi thử lần Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0 .2 kg lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6cm Khi qua vị trí lần...
 • 5
 • 86
 • 0

Bài giảng ĐHBK HN tin học kỹ thuật ứng dụng CADCAMCAE TS nguyễn thị hồng minh (đh bách khoa HN)

Bài giảng ĐHBK HN tin học kỹ thuật ứng dụng CADCAMCAE  TS nguyễn thị hồng minh (đh bách khoa HN)
... thụng gia phn nhp v xut d liu Phn nhp d liu Nhn DL t ngi hnh Nhn cỏc tớn hiu phn hi t h thụng o lng Phn xut d liu Thc hin cỏc ch th t phn iu khin n cỏc c cu chp hnh ca mỏy Slide - Tin hoc Ky ... Slide - Tin hoc Ky thuat Ung dung - 2007-2008 trang 55 Đồ hoạ minh hoạ Đồ hoạ hoạt hình nghệ thuật Kỹ thuật đồ hoạ Xử lý ảnh Xử lý đồ hoạ Kỹ thuật nhận dạng Kỹ thuật phân tích tạo ảnh Slide - Tin ... Cỏc yu t phn cng Slide - Tin hoc Ky thuat Ung dung - 2007-2008 trang 28 La chn HT CAD/CAM (1) 1- Yờu cu v h thng Phn cng: Cỏc h tr c bit Kh nng m rng h thng Server Phn mm OS ca phn mm Cỳ...
 • 44
 • 201
 • 0

Bài thảo luận Quản trị chiến lược (môn của thầy Nghiến, ĐH Bách khoa HN), chuyên đề thực thi chiến lược, lựa chọn cấu trúc tổ chức

Bài thảo luận Quản trị chiến lược (môn của thầy Nghiến, ĐH Bách khoa HN), chuyên đề thực thi chiến lược, lựa chọn cấu trúc tổ chức
... Được tìm tất cấp độ tổ chức III THÀNH PHẦN C của BẢNmột CỦA Thành phần CẤU T chức CHỨC cấuTRÚC trúc tổ III THÀNH PHẦN C của BẢNmột CỦA Thành phần CẤU T chức CHỨC cấuTRÚC trúc tổ Tập trung hóa Phân ... THI CHIẾN LƯỢC TẠI SAO PHẢI THỰC THI CHIẾN LƯỢC ? - Thực thi chiến lược chủ đề quan trọng nhà quản lý nhân viên cấp cần phải hiểu - Thực thi chiến lược thành công phụ thuộc vào hai: tổ chức quản ... SỰ HIÊU BIẾT VỀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC Căn để thực chiến lược thành công dựa thi t kế Căn để thực chiến lược thành công dựa thi t kế tổ chức có hiệu tổ chức có hiệu Người làm việc tổ chức phải hiểu...
 • 82
 • 92
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Khai thác kết cấu, tính năng kỹ thuật, nghiên cứu quy trình chẩn đoán, kiểm tra, sửachữa hệ thống nhiên liệu xe Tucson G2.0 2010CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍCHƯƠNG 5 HỆ THỐNG VANOS VÀ VALVETRONIC TRÊN XE BMWChương 6 : HỆ THỐNG MULTIAIR TRÊN XE FIATHỆ THỐNG ĐÁNH LỬA, Designed by LTPNghiên cứu cơ cấu chấp hành thủy lực phanh ABS của xe Toyota HiaceEnvironment for Brake by Wire System Development Katharina Wennerström Master’s thesis 20 p D-LevelThuyết Minh Quy Hoạch Phát Triển Ngành Văn Thư, Lưu Trữ Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2020, Tầm Nhìn Đến Năm 2030Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Quan hệ Kinh tế Quốc tếĐề cương môn học Phương pháp công tác Đội TNTP HCMTình Hình Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Nghệ An Giai Đoạn 2009-2014Thúc Đẩy Sự Hình Thành Và Phát Triển Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ Kinh Nghiệm Của Trung QuốcĐề cương chi tiết học phần Hình hoạ nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Khoá luận tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Lịch sử mỹ thuật (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TYĐề cương chi tiết học phần Mỹ học (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đánh giá hiện trạng cây cảnh quan ở đền gióngĐánh giá tác động môi trường và xã hội tiểu dự án sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, tp. Đồng Hới dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đậpTìm hiểu công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Học viện Ngân hàng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập