đề khảo sát chuyên môn giáo viên tiếng anh

Tài liệu ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT pdf

Tài liệu ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT pdf
... consumption (77 million tons) (Các cách viết khác cấu trúc trình bày nội dung câu hỏi đề tính điểm) Đáp án chấm đề thức KSGV Anh 2009 Page of ...
 • 2
 • 352
 • 7

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2011 pptx

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2011 pptx
... consumption (77 million tons) (Các cách viết khác cấu trúc trình bày nội dung câu hỏi đề tính điểm) Đáp án chấm đề thức KSGV Anh 2009 Page of ...
 • 2
 • 126
 • 0

đề khảo sát chuyên môn giáo viên tiếng anh

đề khảo sát chuyên môn giáo viên tiếng anh
... damaged the television Phần viết luận (1.5 điểm) TT Tổng Mô tả Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý có trình tự...
 • 6
 • 450
 • 0

Tài liệu KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 pdf

Tài liệu KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 pdf
... Đề khảo sát g/v anh 2009 Page of Energy Consumption in Highland Million tons Coal 100 80 60 40 20 Nuclear & Hydroelectricity 77 50 70 60 2005 Đề khảo sát g/v anh 2009 ... considering D wanting 34 A what B who C which D whose 35 A memory B idea C habit D choice Đề khảo sát g/v anh 2009 Page of 36 A same 37 A bring 38 A so 29 34 B likely B add B too C similar C join ... .…………………………….? Every six or eight days 46 How……………………………………………… .…………………………….? Đề khảo sát g/v anh 2009 Page of Up to 90 liters VII 47 Put the words in parentheses in the correct form Write...
 • 8
 • 221
 • 1

KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2011 pptx

KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2011 pptx
... Đề khảo sát g/v anh – 2009 Page of Energy Consumption in Highland Million tons Coal 100 80 60 40 20 Nuclear & Hydroelectricity 77 50 70 60 2005 Đề khảo sát g/v anh – 2009 ... considering D wanting 34 A what B who C which D whose 35 A memory B idea C habit D choice Đề khảo sát g/v anh – 2009 Page of 36 A same 37 A bring 38 A so 29 34 B likely B add B too C similar C join ... How……………………………………………… .…………………………….? Every six or eight days 46 How……………………………………………… .…………………………….? Đề khảo sát g/v anh – 2009 Page of Up to 90 liters VII 47 Put the words in parentheses in the correct form...
 • 8
 • 84
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... (listen) When I (look) at my suitcase, I could see that somebody (try) to open it III Give the correct form of the verbs to complete the passage (10 points) The duty of the police ... credible until the late nineteenth century when a French doctor actually had found a naked ten-year-old boy wandering in the woods He did not walk erect, could not speak intelligibly, or could ... nickname 14 A beginning B preparatory C original D introductory 15 A stores B stocks C goods D funds III Fill in each blank with one suitable word to complete this passage (10 points) Maybe you recycle...
 • 5
 • 361
 • 9

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÍ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÍ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS- HK II NĂM HỌC: 201 2-2 013 MÔN: ĐỊA LÍ Câu Nội dung 1(1,0đ) a.Tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ đồ - Với tỉ lệ 1:200 000 => 5cm đồ = 10km thực địa - Với tỉ lệ 1: ... 199 0-2 005 Cho biết nguyên nhân chọn biểu đồ c Các bước vẽ biểu đồ chọn qua bảng số liệu -Hết Giám thị coi thi không giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO ... * Khí hậu châu Phi khô vì: - Chí tuyến Bắc qua Bắc Phi nên quanh năm Bắc Phi nằm áp cao cận chí tuyến, thời tiết ổn định, mưa - Phía bắc Châu Phi lục địa - u, lục địa lớn mà gió mùa đông bắc...
 • 4
 • 455
 • 7

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: Hóa học II Phần kiến thức chuyên môn Câu Câu Ý Nội dung cần ... với hidro có dạng RH4 nên công thức ôxit cao 0,75 đ R RO2 ( tổng hóa trị R công thức 8) 32  ( R + 32) = 0,5333 ⇒ tìm R = 28 (nguyên tố Si) 1,344 Ta có nH2 (phản ứng 1) = 22, = 0,06 (mol) 1, 008 ... TN1(1đ) Đổ rât từ từ HCl vào Na2CO3, NaHCO3 Các phản ứng xẫy : Na2CO3 + HCl -> NaHCO3 +NaCl (1) 0,2 0,2 0,2 NaHCO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2 ↑ (0,5 + 0,2) 0,6 0,6 0,5đ VCO2 = 0,6 22,4 = 13,44 lít...
 • 3
 • 497
 • 3

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: Lịch sử II Phần kiến thức chuyên môn Câu ( điểm) Mỗi ý 0.5 ... Lào dậy, ngày 12.10.1945 Lào tuyên bố độc lập + Các nước Mã Lai (nay Ma- lai - xi - a) Miến Điện (nay Mi- an -ma), Phi líp pin dậy đấu tranh chống phát xít Nhật - Chiến tranh giới thứ hai kết ... (0,5đ) Câu 3: (3điểm) Yêu cầu kiến thức: - Đông Nam Á khu vực rộng gần 4,5 triệu km 2, gồm 11 nước ( ) với số dân 536 triệu người (năm 2002) (0,25đ) - Trước chiến tranh giới thứ hai, hầu ĐNA...
 • 3
 • 389
 • 5

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ PHÚC YÊN ĐÁP ÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT GVTHCS Năm học 2012 - 2013 Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 150 phút TT Ý Nội dung Điểm ... ý kiến đắn, khoa học nói lên đặc trưng, thuộc tính quan trọng văn học: Văn học tiếng nói tâm hồn, cảm xúc; văn học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc – Văn học nhân học (M Gorki) - Tác phẩm Chuyện ... nguồn văn chương mà thước đo giá trị tác phẩm văn chương chân Giá trị giá trị nhân đạo, ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà nhà 1,0 văn gửi gắm tác phẩm - Giá trị nhân đạo phẩm chất cao quý tác phẩm văn học...
 • 4
 • 853
 • 16

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GV THCS HKII NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Sinh học II Phần kiến thức chuyên môn Câu Nội dung Câu1 Một gen chứa ... di truyền có bố mẹ - Biến dị tổ hợp xuất phong phú loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính - Viết kiểu gen: AaBb, Ab//aB, AB//ab - Mỗi kiểu gen viết loại giao tử: + AaBb cho loại giao tử: ... lớp niêm mạc dày lại không bị phân huỷ? a) - Thiếu axit nên vòng môn vị thiếu tín hiệu đóng dẫn đến thức ăn qua môn vị 0,5 xuống ruột non liên tục nhanh - Thức ăn không đủ thời gian để ngấm dịch...
 • 3
 • 233
 • 12

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... PHÒNG GD&DT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: TOÁN II Phần kiến thức chuyên môn (8 điểm) Câu Ý Câu (1,5) ... ⇒ - x = 5x -1 2 ⇒ x = 1+ 3y y = = − y ⇒ 1+ 3y = -1 2y Thay x = ta được: 12 −2 −1 ⇒ = -1 5y ⇒ y = 15 −1 Vậy x = 2, y = thoả mãn đề 15 Hướng dẫn giáo viên phải thể nội dung sau: - Dạng toán: Giải toán ... phương trình (hệ phương trình) - Lời giải thiếu chặt chẽ - Giải phương trình chưa - Quên đối chiếu điều kiện - Thiếu đơn vị… Đề suất toán tương tự (toán chuyển động dạng toán khác) Điểm 0,75 0,75...
 • 3
 • 390
 • 8

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
... thích thêm PHÒNG GD & ĐT PHÚC YÊN Câu Câu 3đ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẤN CHẤM ĐẾ KHẢO SÁT GIÁO VIÊN KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Vật Nội dung cần nêu hay tính a) Ta có chiều dài cạnh: AC = AB + DC = ... 0,5đ - Đổi vị trí hai đèn cho Xác định độ sáng đèn - Đổi vị trí đèn R2 Hai đèn sáng bình thường không? Chú ý :- Trên cách làm, thí sinh làm theo cách khác chất vật vấn đề cho điểm tối đa, - Thiếu ... chí hãy: Hướng dẫn học sinh giải tập Dự kiến khó khăn học sinh gặp giải tập Đề xuất thêm phương án khai thác toán Hết Cán coi thi không giải thích thêm PHÒNG GD & ĐT PHÚC YÊN Câu Câu 3đ ĐÁP...
 • 4
 • 262
 • 8

Tài liệu Đáp án và biểu điểm chấm đề khảo sát chuyên môn GV tiếng Anh bật THPT 2009 ppt

Tài liệu Đáp án và biểu điểm chấm đề khảo sát chuyên môn GV tiếng Anh bật THPT 2009 ppt
... hỏi đề tính điểm) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TỈNH YÊN BÁI TIẾNG ANH BẬC THPT Đề thức Thời gian thi: Ngày thi: • • • Hè 2009 90 phút (không kể thời gian giao đề) 30/6 /2009 ... giao đề) 30/6 /2009 Đề thi có 08 trang (80 câu) SỐ PHÁCH Thí sinh không sử dụng tài liệu, kể từ điển Giám thị không giải thích thêm Thí sinh làm vào đề Điểm thi: Người chấm số 1: Người chấm số 2: ... chấm số 2: Bằng số: Họ tên: Họ tên: Bằng chữ: Chữ kí: Chữ kí: Đáp án chấm đề thức KSGV Anh 2009 Page of 10 XII There is one spelling mistake in each of the following sentences,...
 • 10
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn sinh họcđề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn ngữ văn phòng gdđề khảo sát chuyên môn giáo viên thcs hk ii năm học 20122013 môn địa lí phòng gdđề thi chuyên môn giáo viên tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng giáo viên tiếng anhkhảo sát chất lượng giáo viên tiếng anhđề khảo sát chuyên môn tiếng anhde khao sat nang lưc giao vien mon cong nghede khao sat chat luong giao vien thcs phan thi kien thuc chungde khao sat chat luong dau nam tieng anh lop7đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 6đề kiểm tra kiến thức giáo viên tiếng anhđề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 12đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 7đề khảo sát chất lượng đầu năm tiếng anh 9QUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamTăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI tại tỉnh Hưng YênSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu chỉ số non – HDL cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi có yếu tố nguy cơ tim mạchNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gangiai toan olimpic lop 4Khảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )NHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNNGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập